ค้นหาบทความ:

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของหลายประเทศทั้งในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรป ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราคงรู้จักชื่อวีซ่านี้กันมาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจไปเสียทั้งหมด เราจึงได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

วีซ่าเชงเก้น (Schengen VISA) ชื่อนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร?

ชื่อนี้เกิดขึ้นจากการตกลงร่วมกันในครั้งแรก ได้มีขึ้นที่ เมืองเชงเก้น ประเทศลักเซมเบิร์ก จึงเป็นที่มาของการใช้ชื่อเรียก วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นมีกี่ประเภท?

หากแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ จะประกอบด้วย 4 ประเภท คือ

 • ประเภท A วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • ประเภท B วีซ่าทางผ่าน
 • ประเภท C วีซ่าแบบพำนักระยะสั้น
 • ประเภท D วีซ่าที่เข้าได้เฉพาะประเทศ

ประเทศอะไรที่อยู่ในกลุ่มที่สามารถยื่นวีซ่าเชงเก้นบ้าง?

ในปัจจุบันประกอบประเทศสมาชิกทั้งหมด 26 ประเทศ ดังนี้

 • ประเทศที่อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป: 
  ออสเตรีย (Austria), เบลเยี่ยม (Belgium), เช็ก (Czech), เดนมาร์ก (Denmark), เอสโตเนีย (Estonia), ฟินแลนด์ (Finland), ฝรั่งเศส (France), เยอรมนี (Germany), กรีซ (Greece), ฮังการี (Hungary), อิตาลี (Italy), ลัตเวีย (Latvia), ลิทัวเนีย (Lithuania), ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg), มอลตา (Malta), เนเธอร์แลนด์ (Netherlands), โปแลนด์ (Poland), โปรตุเกส (Portugal), สโลวาเกีย (Slovakia), สโลวีเนีย (Slovenia), สเปน (Spain), สวีเดน (Sweden)
 • ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสมาชิกสหภาพยุโรปแต่เป็นสมาชิก สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)
  ไอซ์แลนด์ (Iceland), ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein), นอร์เวย์ (Norway), สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
 • รัฐเล็กๆ อีก 3 รัฐ ที่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิก EU แต่ล้อมรอบด้วยประเทศของยุโรป
  โมนาโก, ซานมาริโน, และนครวาติกัน

จะเดินทางไปหลายประเทศ ยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศไหน?

เดินทางไปยุโรปทั้งที ส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเพียงประเทศเดียว จะมีการเดินทางไปมาหลายประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 • แต่ละประเทศมีจำนวนวันที่เข้าพักไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่พำนักมากที่สุด
 • แต่ละประเทศมีจำนวนวันที่เข้าพักเท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่เดินทางไปถึงเป็นประเทศแแรก

จะต้องยื่นวีซ่าเมื่อไหร่?

จะยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางตอนไหน และจะต้องเผื่อเวลาในทางสถานกงสุลพิจารณาวีซ่าด้วย โดยการยื่นขอวีซ่ามีการกำหนดวันเวลาดังนี้

 • ยื่นขอวีซ่าล่วงหน้ามากที่สุด 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง
 • ยื่นขอวีซ่าล่าช้าที่สุดคือ 15 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ระยะเวลาที่เหมาะสมในการยื่นขอวีซ่า 3 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง

จะไปขอยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ที่ไหน?

 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานทูตโดยตรง
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International

ต้องใช้เอกสารอะไรในการยื่นวีซ่าเชงเก้นบ้าง?

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานประกันการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • หลักฐานอื่นๆ เป็นการแสดงความพร้อมในการเดินทาง

บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น วีซ่ายุโรป


รู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะเดินทางไปยุโรปต้องรู้!!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

World Citizenship Report 2022 Top 10 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ส่องประเทศที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก World Citizenship Report 2022 โดยเป็นผลจากคะแนนตัวชี้วัด 5 อย่าง คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านอิสระทางการเงิน ซึ่งอันดับ 1 ในปีนี้ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แนะนำ! 4 เส้นทางบินไปยุโรปสุดฮิต โดย Srilankan Airlines

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เป็นสายการบินที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการบริการ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการตรงต่อเวลา กับเส้นทางบิน 112 จุดหมายปลายทางทั่วโลก และหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าเดินทางไปก็คือเส้นทางบินไปยุโรป

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเยอรมนี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมนี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเยอรมนี ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

สหภาพยุโรป พลเมือง 1 ใน 5 ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์แล้ว

กรรมาธิการด้านสาธารณสุขของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า ประชาชนพลเมืองของ EU จำนวน 1 ใน 5 หรือประมาณ 20% ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์แล้ว

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าออสเตรีย

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศออสเตรีย จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าออสเตรีย เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าออสเตรีย ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสเปน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสเปน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสเปน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสเปน ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปดูไบ หรือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอิตาลี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอิตาลี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอิตาลี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าอิตาลี ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวีเดน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวีเดน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวีเดน ดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!