ค้นหาบทความ:

รู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะเดินทางไปยุโรปต้องรู้!!

รู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะเดินทางไปยุโรปต้องรู้

วีซ่าเชงเก้น หรือ Schengen Visa เราคงเคยได้ยินคำนี้กันมาพอสมควรแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าวีซ่าเชงเก้นเป็นอย่างไรกันแน่ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นมีประเทศอะไรบ้าง แล้วถ้าหากจะต้องเดินทางไปยุโรป จะขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไร?

วีซ่าเชงเก้น คืออะไร?

วีซ่าเชงเก้น คืออะไร?

วีซ่าเชงเก้น คือ วีซ่าที่ใช้ยื่นเป็นใบเบิกทางในการเดินทางเข้าสู่ประเทศที่อยู่ในโซนทวีปยุโรป ที่พิเศษกว่าวีซ่าประเทศอื่นๆ ก็คือ หากคุณได้วีซ่าเชงเก้นเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรปได้อีกมากมาย เช่น จาก อิตาลี ไปสวิตเซอร์แลนด์ ไปต่อที่ฝรั่งเศส ก็ใช้วีซ่าเชงเก้นเพียงอย่างเดียว

ซึ่งการก่อกำเนิดวีซ่าชนิดนี้ เกิดขึ้นมาจากการตกลงร่วมกันของประเทศในสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) รวมไปถึงประเทศในกลุ่มที่ไม่ใช่สมาชิกอีกหลายประเทศ ในการอนุญาตให้พลเมืองของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางไปมาข้ามประเทศได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง และยังส่งผลดีต่อผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่มเชงเก้น แต่มีวีซ่าชนิดนี้ ก็สามารถใช้เดินทางไปยังประเทศต่างๆ เหล่านี้ได้ด้วย ซึ่งการตกลงร่วมกันในครั้งนี้ได้มีขึ้นครั้งแรกที่เมืองเชงเก้น ประเทศลักเซมเบิร์ก จึงเป็นที่มาของชื่อวีซ่าเชงเก้นนั่นเอง

ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น

ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น

ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น ในปัจจุบันประกอบไปด้วย 26 ประเทศ ดังต่อไปนี้

 1. ออสเตรีย (Austria)
 2. เบลเยี่ยม (Belgium)
 3. เช็ก (Czech)
 4. เดนมาร์ก (Denmark)
 5. เอสโตเนีย (Estonia)
 6. ฟินแลนด์ (Finland)
 7. ฝรั่งเศส (France)
 8. เยอรมนี (Germany)
 9. กรีซ (Greece)
 10. ฮังการี (Hungary)
 11. ไอซ์แลนด์ (Iceland)
 12. อิตาลี (Italy)
 13. ลัตเวีย (Latvia)
 14. ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
 15. ลิทัวเนีย (Lithuania)
 16. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 17. มอลตา (Malta)
 18. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 19. นอร์เวย์ (Norway)
 20. โปแลนด์ (Poland)
 21. โปรตุเกส (Portugal)
 22. สโลวาเกีย (Slovakia)
 23. สโลวีเนีย (Slovenia)
 24. สเปน (Spain)
 25. สวีเดน (Sweden)
 26. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
โดยมีรัฐที่เหลือของสมาชิกสหภาพยุโรป คือ ไอร์แลนด์ เลือกที่จะไม่เข้าร่วมเขตเชงเก้น และ อีก 4 ประเทศ คือ บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส และโรมาเนีย มีสิทธิ์จะยื่นขอเข้าร่วมได้ในอนาคต 
ยังมีสี่ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสมาชิกสหภาพยุโรปแต่เป็นสมาชิก สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) เข้าร่วมด้วยก็คือประเทศ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ รวมไปถึงรัฐเล็กๆ อีก 3 รัฐ ที่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิก EU แต่ล้อมรอบด้วยประเทศของยุโรป ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เชงเก้นไปโดยปริยาย ประกอบด้วยรัฐ โมนาโก ซานมาริโน และนครวาติกัน


การขอวีซ่าเชงเก้น

การขอวีซ่าเชงเก้น

1. ต้องยื่นวีซ่าประเทศอะไร

 • ต้องรู้ว่าเดินทางไปประเทศอะไร และแน่ใจว่าประเทศนั้นอยู่ในกลุ่มที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นได้
 • ในกรณีที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้น หลายประเทศ แต่ละประเทศมจำนวนวันไม่เท่ากัน ให้เลือกยื่นประเทศที่พำนักอยู่มากที่สุด
  เช่น เดินทางไปประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ 3 วัน ฝรั่งเศส 4 วัน อิตาลี 5 วัน ต้องยื่นสมัครวีซ่าผ่านประเทศอิตาลี เพราะการเดินทางในครั้งนี้อยู่ที่ประเทศอิตาลีมากที่สุด
 • ในกรณีที่เดินทางไปหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น แต่จำนวนวันที่อยู่ในแต่ละประเทศเท่ากัน ให้เลือกยื่นวีซ่าผ่านประเทศที่ท่านเดินทางไปประเทศแรก
  เช่น เดินทางไปยังประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ 3 วัน ฝรั่งเศส 3 วัน และอิตาลี 3 วัน ให้เลือกยื่นผ่านประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2. ยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ไหน

เมื่อได้ประเทศที่ต้องยื่นแล้ว ต้องดูว่า ประเทศนั้นเปิดยื่นวีซ่าที่ไหน ซึ่งแต่ละประเทศจะมีสถานที่ในการไปยื่นวีซ่าที่ต่างกัน ดังนี้

 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานทูตโดยตรง
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International

3. จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานประกันการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • หลักฐานอื่นๆ เป็นการแสดงความพร้อมในการเดินทาง

* ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 อาจมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนเดินทางอีกครั้ง และเพื่อความมั่นใจในการเดินทาง แนะนำว่าใช้บริการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นจากผู้เชียวชาญจะสะดวกกว่า

บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น วีซ่ายุโรป


วีซ่าชั่วคราวอเมริกา มีกี่ประเภท?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าออสเตรีย

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศออสเตรีย จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าออสเตรีย เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าออสเตรีย ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสเปน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสเปน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสเปน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสเปน ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเยอรมนี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมนี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเยอรมนี ดังนี้

แนะนำ! 4 เส้นทางบินไปยุโรปสุดฮิต โดย Srilankan Airlines

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เป็นสายการบินที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการบริการ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการตรงต่อเวลา กับเส้นทางบิน 112 จุดหมายปลายทางทั่วโลก และหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าเดินทางไปก็คือเส้นทางบินไปยุโรป

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปดูไบ หรือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนี้

สหภาพยุโรป พลเมือง 1 ใน 5 ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์แล้ว

กรรมาธิการด้านสาธารณสุขของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า ประชาชนพลเมืองของ EU จำนวน 1 ใน 5 หรือประมาณ 20% ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์แล้ว

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอิตาลี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอิตาลี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอิตาลี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าอิตาลี ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

World Citizenship Report 2022 Top 10 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ส่องประเทศที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก World Citizenship Report 2022 โดยเป็นผลจากคะแนนตัวชี้วัด 5 อย่าง คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านอิสระทางการเงิน ซึ่งอันดับ 1 ในปีนี้ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวีเดน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวีเดน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวีเดน ดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!