ค้นหาบทความ:

Phuket Sandbox แผนเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว! 

Phuket Sandbox แผนเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว!

ดีเดย์ 1 กรกฎาคม 2021 กับแผนเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยสามารถเที่ยวภูเก็ตได้แบบไม่ต้องกักตัว แต่ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่กำหนด มีชื่อโครงการว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ส่วน phuket sandbox คืออะไร ต้องทำอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Phuket Sandbox คืออะไร?

Phuket Sandbox คืออะไร?

Phuket Sandbox เป็นแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวประเทศไทย โดยโครงการนี้ได้อนุญาตให้นักเดินทางต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว และท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนจะเดินทางไปพื้นที่อื่นในไทย หากหลัง 14 วันตรวจไม่พบเชื้อ ถือเป็นการกักตัวแบบไม่กักตัว ที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ แต่ก็อยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เชื่อว่าการเลือกจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เป็นเกาะ สามารถควบคุมได้ง่าย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ชาวต่างชาติคุ้นเคยดี 


จะไป Phuket Sandbox ต้องทำยังไง?

จะไป Phuket Sandbox ต้องทำยังไง?

เช็คเงื่อนไข ใครไป Phuket Sandbox ได้บ้าง?

 • คนไทยหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลาง และต้องพำนักอยู่ไม่ต่ำกว่า 21 วันก่อนออกเดินทาง
 • ต้องรับวัคซีนครบโดส ที่ผ่านการรับรองโดย อย. หรือ WHO อย่างน้อย 14 วัน และมีเอกสารรับรอง (Vaccine Passport)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องเดินทางพร้อมกับผู้รับวัคซีนแล้ว
 • เด็กอายุ 6-18 ปี สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องรับการตรวจโควิด-19 ที่สนามบิน โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
 • กรณีเคยติดเชื้อ ต้องได้รับวัคซีนตามกำหนดประเภทวัคซีนไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • มีหลักประกันรักษาโควิด-19 วงเงินขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นตอนก่อนเดินทาง

 1. สำรวจว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์หรือไม่
 2. ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) 
  Thailand's Certificate of Entry (COE) Registration System (for air travel)CoE 
  โดยลงทะเบียนได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/ ระบบเปิดตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
  - พาสปอร์ต
  - ใบยืนยันการฉีดวัคซีน
  - ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ $100,000 ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในประเทศไทย
  - ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศตรงไปยังภูเก็ต
  - ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA+ (SHABA Certificate) จำนวน 14 คืน (หรือน้อยกว่า หากอยู่ในไทยไม่ถึง 14 วัน
 3. ตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง เพื่อแสดงผลตรวจไม่เกิน 72 ชม. ต่อสายการบิน ณ ขั้นตอนการเช็คอิน


มืเงื่อนไขการใช้ชีวิตอย่างไรใน 14 วัน

มืเงื่อนไขการใช้ชีวิตอย่างไรใน 14 วัน

เมื่อเดินทางถึงภูเก็ตแล้ว ทำอย่างไร?

 1. ติดตั้งระบบติดตามหรือ Application ตามที่กำหนด
 2. เดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังโรงแรม SHA+ โดยรถของโรงแรมที่จองไว้แล้ว
 3. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตามวันที่กำหนด จำนวน 3 ครั้ง (กรณีอยู่ภูเก็ต 14 วัน) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 4. ต้องอยู่ในภูเก็ตไม่น้อยกว่า 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ได้

เมื่อเข้ามาร่วมกับ Phuket Sandbox เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างงไรต่อ มีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตอย่างไรต่อจากนี้อีก 14 วัน

วันที่ 1

 • ตรวจเอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ณ สนามบิน (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
 • โหลดและติดตั้งแอปฯ หมอชนะ (ภาษาอังกฤษ) และเช็กอินทุกที่ที่ทำกิจกรรม
 • เดินทางเข้าพักยังโรงแรม รีสอร์ต ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA+
 • ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องพัก 

วันที่ 2

 • ถ้าผลตรวจว่าพบเชื้อ ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป
 • ถ้าไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 2-6 

 • รายงานตนต่อ SHA+ Manager ประจำที่พักทุกวัน เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ Phuket Sandbox 

วันที่ 7 

 • รับการตรวจเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง ยังโรงพยาบาลที่โรงแรมประสานงานไว้ให้ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)

วันที่ 8

 • รอรับผล และไม่อนุญาตให้ออกจากที่พัก
 • เข้าสู่กระบวนการเดิม หากติดเชื้อส่งตัวไปรักษาต่อ หากไม่ติดสามารถท่องเที่ยวต่อได้
 • กรณีไม่ติดเชื้อ สามารถย้ายโรงแรมใดก็ได้ในภูเก็ตที่มีเครื่องหมาย SHA+ หากต้องการ

วันที่ 8-12

 • รายงานตนต่อ SHA+ Manager ประจำที่พักทุกวัน เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ Phuket Sandbox

วันที่ 13

 • รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 3 ยังโรงพยาบาลที่โรงแรมประสานงานไว้ให้ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)

วันที่ 14

 • หากติดเชื้อต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา ถ้าไม่ติดสามารถเดินทางต่อสู่จังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยได้
 • แสดงหลักฐานการพักในจังหวัดภูเก็ต และใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ทั้ง 3 ครั้ง
 • กรณีพักน้อยกว่า 14 วัน เดินทางกลับได้โดยเครื่องบินเท่านั้น ตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สามารถดูรายละเอียดและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในประเทศไทยได้ที่ https://covid19.tgia.org/
 • สามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/

  หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามสถานการณ์ ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

แนะนำทริปเดินทางในประเทศ


ลัดเลาะรอบเกาะภูเก็ตกับ 10 หาดวิวสวย

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เปิดรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ by Centara

อยากเที่ยวภูเก็ตแบบผ่อนคลายสบายใจสักที แนะนำรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ 2 ความแตกต่างในเครือ Centara อยากเที่ยวหรูแบบแกรนด์ๆ กัน Centara Grand Beach Resort Phuket หรือจะเป็นแนวบูทิค ชิคๆ ชิลล์ๆ ที่ Maikhao Dream Villa Resort & Spa, Centara Boutique Collection

Q&A about Work permit

Foreigner who is having suspicions about Work Permit in Thailand, how to apply for Work Permit?, how to renew your Work Permit? how to change category of your visa? Let's see the below Questions & Answers that will make you more clarify and we will serve you the best solutions.

อยู่เกิน 90 วัน อย่าลืมรายงานตัวนะ!

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน ซึ่งถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือมีการขยายเวลาการอยู่อาศัย ถ้าหากไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศจำเป็นต้องรายงานตัวทุกๆ 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ร้อนนี้ หนีไปชิลล์ 5 Centara Resort กระบี่

หากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ คงจะดีกว่าถ้าเรามีโอกาสได้พักผ่อนในสถานที่ที่ผ่อนคลาย ท่ามกลางบรรยากาศดีและวิวสวยๆ ของน้ำทะเลและชายหาดของกระบี่ แนะนำ 5 รีสอร์ทหรูในเครือ Centara ที่จะทำให้การไปพักผ่อนที่กระบี่พิเศษกว่าที่เคย

Krabi Luxury Resort กระบี่ครั้งนี้ขอหรูสักคืน ที่พักกระบี่ 5 ดาว แนบชิดทะเลกระบี่ วิวดี กินหรู อยู่สบาย

มีโอกาสดีๆ ได้ไปพักผ่อนที่กระบี่ทั้งที ก็ขอไปเอนกายไปพร้อมกับความสะดวกสบายแบบ Luxury ดูสักที ท่ามกลางความหรูหราของห้องพักและการอิงแอบแนบชิดธรรมชาติ แนะนำ ที่พักกระบี่ 5 ดาว ให้การเดินทางมาครั้งนี้เป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

关于工作许可证問答集Q&A

对于任何想知道工作许可证(Work permit)如何进行的人,外国人在泰国如何申请工作许可、延期工作签证、或更改工作签证类型。今天我们来为各位回答所有问题,并就各个步骤给出建议,希望这些信息对大家有用。

Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

在泰国停留90天以上,不要忘记去报导!

如果外国人持有临时签证(非移民签证)而在泰国停留超过90天或曾经办理延期逗留,如果您没有出国,则需要每 90 天向移民办公室报导一次。

10 รีสอร์ทกระบี่สุดฮิต แนบชิดธรรมชาติ เต็มอิ่มวิวภูเขา & วิวทะเล

ชวนคุณออกเดินทางไปพักผ่อนที่กระบี่ หลีกหนีผู้คนและความวุ่นวาย ผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติของภูเขาและทะเล เติมเต็มความสุขที่หายไปให้ชาร์จพลังให้เต็มที่ แนะนำ 10 รีสอร์ทในกระบี่ที่อิงแอบแนบชิดธรรมชาติ

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!