ค้นหาบทความ:

Phuket Sandbox แผนเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว! 

Phuket Sandbox แผนเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว!

ดีเดย์ 1 กรกฎาคม 2021 กับแผนเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยสามารถเที่ยวภูเก็ตได้แบบไม่ต้องกักตัว แต่ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่กำหนด มีชื่อโครงการว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ส่วน phuket sandbox คืออะไร ต้องทำอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Phuket Sandbox คืออะไร?

Phuket Sandbox คืออะไร?

Phuket Sandbox เป็นแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวประเทศไทย โดยโครงการนี้ได้อนุญาตให้นักเดินทางต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว และท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนจะเดินทางไปพื้นที่อื่นในไทย หากหลัง 14 วันตรวจไม่พบเชื้อ ถือเป็นการกักตัวแบบไม่กักตัว ที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ แต่ก็อยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เชื่อว่าการเลือกจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เป็นเกาะ สามารถควบคุมได้ง่าย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ชาวต่างชาติคุ้นเคยดี 


จะไป Phuket Sandbox ต้องทำยังไง?

จะไป Phuket Sandbox ต้องทำยังไง?

เช็คเงื่อนไข ใครไป Phuket Sandbox ได้บ้าง?

 • คนไทยหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลาง และต้องพำนักอยู่ไม่ต่ำกว่า 21 วันก่อนออกเดินทาง
 • ต้องรับวัคซีนครบโดส ที่ผ่านการรับรองโดย อย. หรือ WHO อย่างน้อย 14 วัน และมีเอกสารรับรอง (Vaccine Passport)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องเดินทางพร้อมกับผู้รับวัคซีนแล้ว
 • เด็กอายุ 6-18 ปี สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องรับการตรวจโควิด-19 ที่สนามบิน โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
 • กรณีเคยติดเชื้อ ต้องได้รับวัคซีนตามกำหนดประเภทวัคซีนไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • มีหลักประกันรักษาโควิด-19 วงเงินขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นตอนก่อนเดินทาง

 1. สำรวจว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์หรือไม่
 2. ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) 
  Thailand's Certificate of Entry (COE) Registration System (for air travel)CoE 
  โดยลงทะเบียนได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/ ระบบเปิดตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
  - พาสปอร์ต
  - ใบยืนยันการฉีดวัคซีน
  - ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ $100,000 ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในประเทศไทย
  - ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศตรงไปยังภูเก็ต
  - ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA+ (SHABA Certificate) จำนวน 14 คืน (หรือน้อยกว่า หากอยู่ในไทยไม่ถึง 14 วัน
 3. ตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง เพื่อแสดงผลตรวจไม่เกิน 72 ชม. ต่อสายการบิน ณ ขั้นตอนการเช็คอิน


มืเงื่อนไขการใช้ชีวิตอย่างไรใน 14 วัน

มืเงื่อนไขการใช้ชีวิตอย่างไรใน 14 วัน

เมื่อเดินทางถึงภูเก็ตแล้ว ทำอย่างไร?

 1. ติดตั้งระบบติดตามหรือ Application ตามที่กำหนด
 2. เดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังโรงแรม SHA+ โดยรถของโรงแรมที่จองไว้แล้ว
 3. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตามวันที่กำหนด จำนวน 3 ครั้ง (กรณีอยู่ภูเก็ต 14 วัน) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 4. ต้องอยู่ในภูเก็ตไม่น้อยกว่า 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ได้

เมื่อเข้ามาร่วมกับ Phuket Sandbox เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างงไรต่อ มีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตอย่างไรต่อจากนี้อีก 14 วัน

วันที่ 1

 • ตรวจเอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ณ สนามบิน (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
 • โหลดและติดตั้งแอปฯ หมอชนะ (ภาษาอังกฤษ) และเช็กอินทุกที่ที่ทำกิจกรรม
 • เดินทางเข้าพักยังโรงแรม รีสอร์ต ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA+
 • ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องพัก 

วันที่ 2

 • ถ้าผลตรวจว่าพบเชื้อ ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป
 • ถ้าไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 2-6 

 • รายงานตนต่อ SHA+ Manager ประจำที่พักทุกวัน เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ Phuket Sandbox 

วันที่ 7 

 • รับการตรวจเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง ยังโรงพยาบาลที่โรงแรมประสานงานไว้ให้ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)

วันที่ 8

 • รอรับผล และไม่อนุญาตให้ออกจากที่พัก
 • เข้าสู่กระบวนการเดิม หากติดเชื้อส่งตัวไปรักษาต่อ หากไม่ติดสามารถท่องเที่ยวต่อได้
 • กรณีไม่ติดเชื้อ สามารถย้ายโรงแรมใดก็ได้ในภูเก็ตที่มีเครื่องหมาย SHA+ หากต้องการ

วันที่ 8-12

 • รายงานตนต่อ SHA+ Manager ประจำที่พักทุกวัน เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ Phuket Sandbox

วันที่ 13

 • รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 3 ยังโรงพยาบาลที่โรงแรมประสานงานไว้ให้ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)

วันที่ 14

 • หากติดเชื้อต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา ถ้าไม่ติดสามารถเดินทางต่อสู่จังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยได้
 • แสดงหลักฐานการพักในจังหวัดภูเก็ต และใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ทั้ง 3 ครั้ง
 • กรณีพักน้อยกว่า 14 วัน เดินทางกลับได้โดยเครื่องบินเท่านั้น ตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สามารถดูรายละเอียดและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในประเทศไทยได้ที่ https://covid19.tgia.org/
 • สามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/

  หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามสถานการณ์ ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

แนะนำทริปเดินทางในประเทศ


ลัดเลาะรอบเกาะภูเก็ตกับ 10 หาดวิวสวย

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

关于申请留在泰王国工作或做生意的问答集Q&A

签证延期或延期逗留申请就是继续逗留在泰王国的请求,这可以在签证未到期时完成,重新获得的期限取决于签证类型和法律要求。对于因业务需要而希望延长逗留期限的外国人,例如:必须在公司或合伙企业等继续工作,将考虑标有哪些、要联系何处、需要准备的文件有哪些?您再也不用担心了,因为 Wonderful Package 有很好的信息可以为您推荐。

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว ต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย หรือได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่ง Elite Visa ก็เป็นหนึ่งในประเภทวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว

关于代表尚未进入王国的外国人申请工作许可证 “BorTor.32”问答集Q&A

代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。

Q&A About work permit made on Behalf of a Foreigner (If the foreigner has not yet traveled in to the kingdom) W.P.32

For applying Work Permit on behalf of foreigner who wishes to work in Thailand for operating business, enterprise or be the employees of all occupations. How to apply Work Permit if foreigner has not yet entered the Kingdom of Thailand? What are the conditions before travel to Thailand?

Q&A ถาม-ตอบ การขออยู่ต่อ เพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ

สำหรับชาวต่างชาติต้องการ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำค่ะ

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!