ค้นหาบทความ:

Phuket Sandbox แผนเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว! 

Phuket Sandbox แผนเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว!

ดีเดย์ 1 กรกฎาคม 2021 กับแผนเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยสามารถเที่ยวภูเก็ตได้แบบไม่ต้องกักตัว แต่ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่กำหนด มีชื่อโครงการว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ส่วน phuket sandbox คืออะไร ต้องทำอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Phuket Sandbox คืออะไร?

Phuket Sandbox คืออะไร?

Phuket Sandbox เป็นแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวประเทศไทย โดยโครงการนี้ได้อนุญาตให้นักเดินทางต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว และท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนจะเดินทางไปพื้นที่อื่นในไทย หากหลัง 14 วันตรวจไม่พบเชื้อ ถือเป็นการกักตัวแบบไม่กักตัว ที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ แต่ก็อยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เชื่อว่าการเลือกจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เป็นเกาะ สามารถควบคุมได้ง่าย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ชาวต่างชาติคุ้นเคยดี 


จะไป Phuket Sandbox ต้องทำยังไง?

จะไป Phuket Sandbox ต้องทำยังไง?

เช็คเงื่อนไข ใครไป Phuket Sandbox ได้บ้าง?

 • คนไทยหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลาง และต้องพำนักอยู่ไม่ต่ำกว่า 21 วันก่อนออกเดินทาง
 • ต้องรับวัคซีนครบโดส ที่ผ่านการรับรองโดย อย. หรือ WHO อย่างน้อย 14 วัน และมีเอกสารรับรอง (Vaccine Passport)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องเดินทางพร้อมกับผู้รับวัคซีนแล้ว
 • เด็กอายุ 6-18 ปี สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องรับการตรวจโควิด-19 ที่สนามบิน โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
 • กรณีเคยติดเชื้อ ต้องได้รับวัคซีนตามกำหนดประเภทวัคซีนไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • มีหลักประกันรักษาโควิด-19 วงเงินขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นตอนก่อนเดินทาง

 1. สำรวจว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์หรือไม่
 2. ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) 
  Thailand's Certificate of Entry (COE) Registration System (for air travel)CoE 
  โดยลงทะเบียนได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/ ระบบเปิดตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
  - พาสปอร์ต
  - ใบยืนยันการฉีดวัคซีน
  - ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ $100,000 ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในประเทศไทย
  - ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศตรงไปยังภูเก็ต
  - ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA+ (SHABA Certificate) จำนวน 14 คืน (หรือน้อยกว่า หากอยู่ในไทยไม่ถึง 14 วัน
 3. ตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง เพื่อแสดงผลตรวจไม่เกิน 72 ชม. ต่อสายการบิน ณ ขั้นตอนการเช็คอิน


มืเงื่อนไขการใช้ชีวิตอย่างไรใน 14 วัน

มืเงื่อนไขการใช้ชีวิตอย่างไรใน 14 วัน

เมื่อเดินทางถึงภูเก็ตแล้ว ทำอย่างไร?

 1. ติดตั้งระบบติดตามหรือ Application ตามที่กำหนด
 2. เดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังโรงแรม SHA+ โดยรถของโรงแรมที่จองไว้แล้ว
 3. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตามวันที่กำหนด จำนวน 3 ครั้ง (กรณีอยู่ภูเก็ต 14 วัน) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 4. ต้องอยู่ในภูเก็ตไม่น้อยกว่า 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ได้

เมื่อเข้ามาร่วมกับ Phuket Sandbox เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างงไรต่อ มีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตอย่างไรต่อจากนี้อีก 14 วัน

วันที่ 1

 • ตรวจเอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ณ สนามบิน (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
 • โหลดและติดตั้งแอปฯ หมอชนะ (ภาษาอังกฤษ) และเช็กอินทุกที่ที่ทำกิจกรรม
 • เดินทางเข้าพักยังโรงแรม รีสอร์ต ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA+
 • ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องพัก 

วันที่ 2

 • ถ้าผลตรวจว่าพบเชื้อ ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป
 • ถ้าไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 2-6 

 • รายงานตนต่อ SHA+ Manager ประจำที่พักทุกวัน เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ Phuket Sandbox 

วันที่ 7 

 • รับการตรวจเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง ยังโรงพยาบาลที่โรงแรมประสานงานไว้ให้ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)

วันที่ 8

 • รอรับผล และไม่อนุญาตให้ออกจากที่พัก
 • เข้าสู่กระบวนการเดิม หากติดเชื้อส่งตัวไปรักษาต่อ หากไม่ติดสามารถท่องเที่ยวต่อได้
 • กรณีไม่ติดเชื้อ สามารถย้ายโรงแรมใดก็ได้ในภูเก็ตที่มีเครื่องหมาย SHA+ หากต้องการ

วันที่ 8-12

 • รายงานตนต่อ SHA+ Manager ประจำที่พักทุกวัน เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ Phuket Sandbox

วันที่ 13

 • รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 3 ยังโรงพยาบาลที่โรงแรมประสานงานไว้ให้ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)

วันที่ 14

 • หากติดเชื้อต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา ถ้าไม่ติดสามารถเดินทางต่อสู่จังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยได้
 • แสดงหลักฐานการพักในจังหวัดภูเก็ต และใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ทั้ง 3 ครั้ง
 • กรณีพักน้อยกว่า 14 วัน เดินทางกลับได้โดยเครื่องบินเท่านั้น ตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สามารถดูรายละเอียดและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในประเทศไทยได้ที่ https://covid19.tgia.org/
 • สามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/

  หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามสถานการณ์ ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

แนะนำทริปเดินทางในประเทศ


ลัดเลาะรอบเกาะภูเก็ตกับ 10 หาดวิวสวย

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวเหนือหน้าหนาว สูดความสดชื่น ขึ้นดอย ชมทะเลหมอก

หนาวนี้ ขึ้นเหนือ!! อยากไปสัมผัสไอหมอก ลมหนาว ภูเขาเขียวชอุ่ม ลมสบายฟินๆ พร้อมสูดอากาศดีให้เต็มปอด แนะนำที่เที่ยวเหนือหน้าหนาว ยกเอามาที่น่าสนใจใน 9 จังหวัดในภาคเหนือ ที่ไหนน่าไปบ้าง ไปตามรอยกันเลย

รีวิวโรงแรมเชียงใหม่ Holiday Inn Chiang Mai

หนาวนี้ หนีไปพักรับลมหนาวที่เชียงใหม่ ขอแนะนำโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (Holiday Inn Chiang Mai) ที่จะมาเติมเต็มการพักผ่อนอันเงียบสงบและผ่อนคลายอย่างแท้จริง

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

Dinner สุดหรู ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์หรูๆ บรรยากาศดีๆ วิวสวย แนะนำลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือครุยส์สุดหรู ดินเนอร์มื้อเย็นแสนโรแมนติก เคล้าเสียงเพลงขับกล่อม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ ชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

สงขลาไม่ได้มีแค่หาดใหญ่ แนะนำ 10 ที่เที่ยวสงขลา

ถ้าพูดถึงจังหวัดสงขลา เราคงคุ้นเคยกับหาดใหญ่กันเป็นอย่างดีเพราะดูเหมือนจะคุ้นหูมากว่าเรียกจังหวัดสงขลาเสียอีก แต่สงขลาไม่ได้มีเพียงหาดใหญ่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย 10 ที่เที่ยวสงขลามีอะไรบ้างตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง?

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง? เที่ยวกระบี่แบบไม่จำเจ นอกจากนอนฟินๆ ริมทะเลและชายหาด หากมีเวลาว่างที่กระบี่สักหนึ่งวันจะทำอะไรได้บ้างนะ เราแนะนำทริปเด็ด 3 ทริป ให้ลองเลือกกันดู

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!