ค้นหาบทความ:

อยู่เกิน 90 วัน อย่าลืมรายงานตัวนะ!

อยู่เกิน 90 วัน อย่าลืมรายงานตัวนะ!

หากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน ซึ่งถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือมีการขยายเวลาการอยู่อาศัย ถ้าหากไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศจำเป็นต้องรายงานตัวทุกๆ 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ชาวต่างชาติต้องยื่นรายงานตัวภายใน 15 วันก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารายงานตัว หรือ 7 วันหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายงานตัว อย่างไรก็ตามหากชาวต่างชาติเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วง 90 วัน ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มนับวันรายงานตัว 90 วันใหม่เมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้ง

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน หรือรายงานตัว 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน  คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุกๆ 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ผู้ถือวีซ่าประเภทใดบ้าง ที่จะต้องรายงาน 90 วัน?

หากชาวต่างชาติมีวีซ่าประเภทต่อไปนี้ ที่ได้รับในประเทศไทย จะต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรายงานตัว 90 วัน

 • วีซ่าธุรกิจ (Non-B)
 • วีซ่าทำงาน (Non-B)
 • วีซ่าเกษียณอายุ (Non-O)
 • วีซ่าแต่งงาน (Non-O)
 • วีซ่าติดตาม (Non-O)
 • วีซ่าอาสาสมัคร (Non-O)

ทำไมต้องรายงานตัว 90 วัน?

ชาวต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน ให้รายงานตัวที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านยังพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

หากไม่รายงานตัว ตามที่กำหนดจะเป็นอย่างไร?

คนต่างชาติสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนด ชาวต่างชาติต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท

ทั้งนี้การรายงานตัว 90 วัน สามารถทำได้ 4 ช่องทาง คือ

 1. คนต่างชาติแจ้งรายงานตัว 90 วัน ด้วยตนเอง
  สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัยได้เลย เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม
  ใช้เอกสารดังนี้
  1.1 หนังสือเดินทาง (Passport)
  1.2 บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6)
  1.3 ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
  1.4 กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

 2. คนต่างชาติมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งรายงานตัว 90 วัน (เฉพาะในกรณีที่ไม่เกินกำหนด)
  ใช้เอกสารดังนี้
  2.1 หนังสือเดินทาง (Passport)
  2.2 บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6)
  2.3 ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
  2.4 กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
  2.5 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

 3. การแจ้งรายงานตัว 90 วันทางไปรษณีย์
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาด และลดความแออัดทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงขอความร่วมมือให้แจ้งรายงานตัว 90 วัน ทางไปรษณีย์ได้ โดยมีเอกสารและวิธีการดำเนินการดังนี้
  3.1 สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
  3.2 สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง (TM.6)
  3.3 ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว)
  3.4 กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
  3.5 ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 เมื่อรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน แล้วพร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วันในครั้งต่อไป
  3.6 นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

 4. การแจ้งรายงานตัว 90 วัน ผ่านทางเว็บไซด์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th

ทาง Wonderfulpackage มีบริการ แจ้งรายงานตัว 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวเองนะคะ ทางเราสามารถบริการ การรายงาน 90 วันให้ลูกค้าได้ค่ะ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

在泰国停留90天以上,不要忘记去报导!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

แนะนำ! โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ

จากที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการ Test & Go ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่กักตัว แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR โดยต้องพักในโรงแรมที่เข้ามาตรการ Test & Go โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราคัดสรรมาให้แล้ว

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

เปิดประสบการณ์ใหม่สายชิลล์ นั่งรถจักรไอน้ำ เยือนอยุธยา

ไม่อยากจำเจกับการเดินทางแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟ เปิดประสบการณ์นั่งรถจักรไอน้ำ เที่ยวกินลมชมวิวไปชิลล์ๆ เยือนกรุงเก่าอยุธยาสักหนึ่งวัน รับรองว่าได้เที่ยวเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอน เรามาดูเส้นทางท่องเที่ยวกันดีกว่า มีอะไรดีๆ ที่รอเราอยู่

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!