ค้นหาบทความ:

อยู่เกิน 90 วัน อย่าลืมรายงานตัวนะ!

อยู่เกิน 90 วัน อย่าลืมรายงานตัวนะ!

หากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน ซึ่งถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือมีการขยายเวลาการอยู่อาศัย ถ้าหากไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศจำเป็นต้องรายงานตัวทุกๆ 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ชาวต่างชาติต้องยื่นรายงานตัวภายใน 15 วันก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารายงานตัว หรือ 7 วันหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายงานตัว อย่างไรก็ตามหากชาวต่างชาติเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วง 90 วัน ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มนับวันรายงานตัว 90 วันใหม่เมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้ง

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน หรือรายงานตัว 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน  คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุกๆ 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ผู้ถือวีซ่าประเภทใดบ้าง ที่จะต้องรายงาน 90 วัน?

หากชาวต่างชาติมีวีซ่าประเภทต่อไปนี้ ที่ได้รับในประเทศไทย จะต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรายงานตัว 90 วัน

 • วีซ่าธุรกิจ (Non-B)
 • วีซ่าทำงาน (Non-B)
 • วีซ่าเกษียณอายุ (Non-O)
 • วีซ่าแต่งงาน (Non-O)
 • วีซ่าติดตาม (Non-O)
 • วีซ่าอาสาสมัคร (Non-O)

ทำไมต้องรายงานตัว 90 วัน?

ชาวต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน ให้รายงานตัวที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านยังพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

หากไม่รายงานตัว ตามที่กำหนดจะเป็นอย่างไร?

คนต่างชาติสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนด ชาวต่างชาติต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท

ทั้งนี้การรายงานตัว 90 วัน สามารถทำได้ 4 ช่องทาง คือ

 1. คนต่างชาติแจ้งรายงานตัว 90 วัน ด้วยตนเอง
  สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัยได้เลย เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม
  ใช้เอกสารดังนี้
  1.1 หนังสือเดินทาง (Passport)
  1.2 บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6)
  1.3 ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
  1.4 กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

 2. คนต่างชาติมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งรายงานตัว 90 วัน (เฉพาะในกรณีที่ไม่เกินกำหนด)
  ใช้เอกสารดังนี้
  2.1 หนังสือเดินทาง (Passport)
  2.2 บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6)
  2.3 ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
  2.4 กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
  2.5 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

 3. การแจ้งรายงานตัว 90 วันทางไปรษณีย์
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาด และลดความแออัดทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงขอความร่วมมือให้แจ้งรายงานตัว 90 วัน ทางไปรษณีย์ได้ โดยมีเอกสารและวิธีการดำเนินการดังนี้
  3.1 สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
  3.2 สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง (TM.6)
  3.3 ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว)
  3.4 กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
  3.5 ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 เมื่อรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน แล้วพร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วันในครั้งต่อไป
  3.6 นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

 4. การแจ้งรายงานตัว 90 วัน ผ่านทางเว็บไซด์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th

ทาง Wonderfulpackage มีบริการ แจ้งรายงานตัว 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวเองนะคะ ทางเราสามารถบริการ การรายงาน 90 วันให้ลูกค้าได้ค่ะ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

在泰国停留90天以上,不要忘记去报导!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!