ค้นหาบทความ:

ชาวต่างชาติ สามารถเปิดบริษัทโดยถือหุ้นเกิน 50% ได้หรือไม่?

ชาวต่างชาติ สามารถเปิดบริษัทโดยถือหุ้นเกิน 50% ได้หรือไม่?

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมเข้าประเทศไทยเพื่อมาทำงาน มาลงทุน หรือมีครอบครัวเป็นคนไทยมีถิ่นที่อยู่ในไทย ทำให้มีข้อสงสัยมากมายว่า หากชาวต่างชาติต้องการทำธุรกิจและถือหุ้นในประเทศไทยเกิน 50% จะทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร Wonderfulpackage มีข้อแนะนำให้กับชาวต่างชาติที่สนใจจะทำธุรกิจและถือหุ้นเกิน 50% ในประเทศไทยค่ะ

ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า บริษัทที่ชาวต่างชาติถือหุ้นหุ้นเกิน 50% นั้น เรียกกันโดยทั่วไปว่า บริษัทต่างด้าว หรือ บริษัทไทยซึ่งคนต่างชาติเป็นเจ้าของ ซึ่งสามารถเปิดบริษัทและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยโดยที่ถือหุ้นมากกว่า 50% ได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งยุ่งยาก ซับซ้อน และค่าธรรมเนียมสูงกว่าการจัดตั้งบริษัททั่วไป

เรามาดูกันเลยว่า ขั้นตอนและข้อมูลการจัดตั้งบริษัทมีอะไรบ้าง

  • อันดับแรกต้องประเมินก่อนว่าจุดประสงค์ในการทำธุรกิจจะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างชาติจากสำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่ ถ้าต้องขออนุญาตจะต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบธุรกิจใหเรียบร้อยก่อน แล้วจึงเริ่มขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทได้
  • จัดเตรียมข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วน เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองบริษัท แผนการดำเนินธุรกิจและแผนการตลาด หนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองโดยสถานทูต หนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และอื่นๆ
  • ต้องแปลเอกสารให้เป็นภาษาไทย
  • กรอกแบบคำขอ และนำส่งแบบคำขอและเอกสารประกอบต่อกรมพัฒนาธุกิจการค้า
  • รอการตรวจสอบแบบคำขอ และเอกสารประกอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเรียกผู้ประกอบการเข้ามาประชุม เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจและการทำการตลาด และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการพิจารณาคำขอจัดตั้งบริษัทอีกครั้ง และในขั้นตอนนี้อาจจะมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
  • เมื่อเอกสารประกอบคำขอจัดตั้งบริษัท แผนการตลาด และแผนการดำเนินธุรกิจครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะพิจารณาเพื่ออนุมัติและออกใบอนุญาต และชำระค่ะธรรมเนียมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 3-6 เดือน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัทและการลำดับคิวการพิจารณาเพื่ออนุมัติและออกใบอนุญาตของคณะกรรมการ

ดังนั้น ชาวต่างชาติที่ต้องการมาเปิดบริษัทในประเทศไทยและถือหุ้นเกิน 50% ขึ้นไปนั้น ถ้าเป็นโรงงานผลิต ไม่ว่าจะผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ หรือส่งออกต่างประเทศ ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทได้ 100% แต่กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท โดยในกรณีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท

เมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้ว กรรมการบริษัทจะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทย และนำเงินฝากเข้าบัญชีเท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และขอหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารเพื่อนำไปยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยการเปิดบัญชีบริษัทจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นคนไปที่ธนาคารด้วยตัวเองเพื่อเปิดบัญชี ส่วนธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่โรงงานผลิต ถ้าเป็นธุรกิจที่ BOI ส่งเสริมการลงทุน ก็สามารถขออนุญาตผ่าน BOI ซึ่งใช้เวลาพิจารณาประมาณ 4-6 เดือนสำหรับ BOI หรือ ขอ FBL (Foreign Business License) ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากองต่างด้าว

ถ้าธุรกิจที่คนต่างชาติต้องการทำเป็นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีต้องห้ามไม่อนุญาตให้ต่างชาติทำ จึงไม่สามารถขอ FBL ได้ แต่ธุรกิจที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำ จะสามารถยื่นขอ FBL ได้ ซึ่งจะได้รับอนุมัติหรือไม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการผู้พิจารณาใบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
โดยใช้เวลาในการขอและพิจารณา FBL ประมาณ 4-6 เดือน

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • ASC
  • DBD

Work Permit & VISA consultancy


If foreigners want to set up a company in Thailand, can they hold the shares for more than 50%?

外国人可以在泰国开设一家持有股份超过50%的公司吗?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!