ค้นหาบทความ:

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเปิดบริษัทในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ

การที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาเปิดบริษัทในประเทศไทยนั้น จำเป็นต้องรู้กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทในไทย Wonderfulpackage มีข้อแนะนำให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเปิดบริษัทภายในประเทศไทยดังนี้ค่ะ

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเปิดบริษัทในไทยนั้น สามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่หากชาวต่างชาติต้องการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทในการลงนามเอกสารต่างๆ ต้องแสดงบัญชีเงินฝาก เป็นจำนวนเงินที่สมดุลกับจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว แต่หากไม่ต้องการจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ก็ไม่ต้องแสดงบัญชีเงินฝากใดๆ เพียงเท่านี้การเปิดบริษัทในไทยก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก แต่ควรทำการตกลงให้ชัดเจนระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนเกี่ยวกับเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าว

โดยรัฐบาลไทยได้แบ่งประเภทธุรกิจที่ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติทำในประเทศไทยโดยเด็ดขาด มี 3 ประเภทดังนี้

 • ธุรกิจที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ด้วยเหตุผลพิเศษ
 • ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว

หากต้องการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อ ในขณะที่ยังสามารถมีส่วนร่วมในการควบคุมธุรกิจโดยตรงได้

และธุรกิจที่ต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศในประเทศไทย  มี 6 ประเภทดังนี้

 1. สำนักงานตัวแทนต่างประเทศ เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่จดทะเบียนโดยไม่มีการถือหุ้นบริษัทใหญ่ในต่างประเทศและไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ สำนักงานตัวแทนไม่สามารถประสานงานใด ๆ ได้และไม่สามารถมีรายได้จากการให้บริการได้ แต่จะได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศเท่านั้น 
 2. เปิดสาขาที่ประเทศไทย สำนักงานสาขาในประเทศไทยทำงานแบบเดียวกับบริษัทจำกัดไม่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ เนื่องจากไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียน แต่เป็นสาขาในท้องถิ่นของสำนักงานใหญ่ต่างประเทศ ต่างจากสำนักงานผู้แทนต่างประเทศและสำนักงานภูมิภาค สามารถมีรายได้จากการประกอบธุรกิจได้ หรือ ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ก็ได้
 3. บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทที่จดทะเบียนในไทยโดยมีคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้นไม่เกิน 49% (เป็นบริษัทสัญชาติไทย ประกอบกิจการได้ทุกอย่างตามกฏหมายกำหนด) และบริษัทที่มีคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้น 100% หรือเกิน 50% (เป็นบริษัทต่างด้าว ต้องขอใบประกอบธุรกิจต่างด้าว)
 4. บริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทที่จดทะเบียนในไทยหรือสหรัฐอเมริกาโดยมีสัญชาติสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการในบริษัทอาจขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก
 5. บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทที่จดทะเบียนในไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย ดูจากลักษณะธุรกิจของบริษัทอาจได้รับใบอนุญาตเป็นสำนักงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของกิจการในประเทศไทยอย่าง 100%
 6. บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัดต่างประเทศหรือหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยสามารถประกอบธุรกิจบางอย่างได้ เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย

หมายเหตุ : หากขออนุญาตธุรกิจต่างประเทศไม่ผ่านหรือถูปปฏิเสธ  กระทรวงพาณิชย์จะแจ้งให้ทราบภายใน 15 วันทำการ โดยระบุสาเหตุทีการยื่นขอใบอนุญาตถูกปฏิเสธไว้อย่างชัดเจน  และอีกกรณีหนึ่งหากถูกปฏิเสธสามารถอุทธรณ์คำตัดสิน การยื่นอุทธรณ์จะต้องยื่นภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้งการปฏิเสธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภายใน 30 วันหลังจากได้รับ คำวินิจฉัยของถือเป็นที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • FBL
 • Interloop

Work Permit & VISA consultancy


Things to know if foreigners want to open a company in Thailand.

外国人在泰国成立公司时,需要知道的事!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!