ค้นหาบทความ:

ข่าวดี!! ไทยเปิดประเทศรับ 'นักลงทุน/นักธุรกิจต่างชาติ' เข้ามาร่วมลงทุนแล้วนะ

การที่ไทยเปิดช่องการลงทุนสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการจะมาอาศัยหรือลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกเลยก็คือการพยายามรักษาความสมดุลระหว่างประเทศและการรักษาความมั่นคงในประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ท้าทายมากในสถานการณ์ของการระบาดโรคโควิด-19 นี้

ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องมี 3 สิ่งสำคัญ คือ

 1. หนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เรียกว่า "Certificate of Entry (COE)"
 2. มีเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์จากสายการบินที่ร่วมกับรัฐบาล โดยสายการบินเหล่านี้สามารถนำบัตรโดยสารไปจำหน่ายตามเงื่อนไขที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้กำหนด เพื่อนำคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยได้สะดวกรวดเร็ว
 3. ต้องลงทะเบียนจองสถานที่กักตัว 14 วัน โดยมีสถานที่กักตัวเข้าร่วมทั้งประเทศ 94 แห่ง และสถานที่กักตัวในระดับจังหวัด อีก 21 แห่ง เพื่อเข้ามาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด - 19 หลังจากนั้นก็เข้าไทยได้

สถานเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย 190 แห่งทั่วโลก จะพิจารณาและทำการออก หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก (COE) เพื่อหาที่ว่างของสถานกักตัว 14 วัน ให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาในไทย

เงื่อนไขและการตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย จะแบ่งประเภทวีซ่า ได้ดังนี้

 1. การตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยระยะยาว สำหรับชาวต่างชาติที่เกษียณอายุแล้วและเป็นผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการใช้ชีวิตวัยเกษียณในเมืองไทยแบ่งเป็น
  1.1 Visa Non - O ถึง Non - A เป็นชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยหรือสนใจจะลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ สามารถอาศัยในไทยได้ 1 ปี ขยายอายุได้ 1 ปี
  1.2 Visa Non - O ถึง Non - X เป็นชาวคนต่างชาติ 14 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) อาทิ อังกฤษ เยอรมนี สหรัฐ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และกลุ่มสแกนดิเนเวียทั้งหมด สามารถาอาศัยในไทยได้ 5 ปี ขยายอายุได้ 5 ปี
 2. การตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยระยะกลาง ได้แก่
  2.1 Visa Non- B ที่ต้องการเข้ามาติดต่อดูงานหรือมาทำธุรกิจในไทย ที่ไม่เข้าเงื่อนไขมีใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) ต้องการดูแนวทางโอกาสทางธุรกิจที่นำไปสู่การลงทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ผู้ยื่นวีซ่าประเภทนี้ยังเป็นนักลงทุนขนาดกลาง เช่นลงทุนซื้ออาคารชุดคอนโดมิเนียม ราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป ผู้สนใจซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือมีบัญชีในไทยมีหลักทรัพย์ขั้นต่ำ 3 ล้านบาท สามารถาอาศัยในไทยได้ 90 วัน ขยายอายุได้ 1 ปี
  2.2 นักท่องเที่ยวแบบมี วีซ่า ท่องเที่ยว รหัส TR ที่จะพำนักอาศัยในระยะสั้นและระยะยาว โดยท่านจะต้องมีบัญชีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท ย้อนหลัง 6 เดือน จะสามารถาอาศัยในไทยได้ 60 วัน ขยายอายุได้ 30 วัน
 3. บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ (APEC Card) เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาหาแนวทางทำธุรกิจ ที่ประเทศต้นทางมีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ต่ำ ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม สามารถอาศัยในไทยได้ 90 วัน และไม่สามารถขยายอายุได้
 4. นักท่องเที่ยวพิเศษประเภท Special Tourist VISA (STV) ที่ต้องการอาศัยระยะยาว โดยสามารถอาศัยได้สูงสุด 60 วัน ขยายอายุได้อีก 30 วัน

สถานทูตฯ จะอัพเดทรายชื่อประเทศที่ได้รับการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยในทุกๆ 15 วัน ซึ่งการยื่นขอ Visa ในช่วงโควิด-19 ก็ไม่ต่างจากการยื่นขอ Visa ในสถานการณ์ปกติคือ การยื่นขอ Visa จะต้องตรงตามที่ทางการกำหนดในการเดินทางเข้าเข้าประเทศ  แต่ในช่วงนี้ที่มีเหตุการณ์การระบาดของโด โควิด-19 จึงจำเป็นต้อง มีหนังสือรับรองสถานภาพพำนัก (COE) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและผู้เดินทางจะรู้สึกมั่นใจในการเดินทางข้ามายังประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะ

 • สำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทาง ควรวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย  7 - 15 วันก่อนเดินทาง หากผู้เดินทางยังไม่มี Visa สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย ควรติดต่อสถานทูตฯล่วงหน้า ขณะที่เริ่มทำการลงทะเบียนขอรับ หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก (COE) ให้ผ่านก่อน แล้วจึงค่อยจองตั๋วเครื่องบินและลงทะเบียนจอง สถานที่ทางเลือกในการกักตัว เนื่องจากระบบลงทะเบียนจะช่วยยืนยันว่า ผู้เดินทางมีคุณสมบัติตรงตามประเภทที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่ 
 • ผู้ที่จะเดินทางควรเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เพื่อแสดงต่อสายการบินก่อนเดินทาง เมื่อได้รับ หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก แล้ว ผู้เดินทางจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น ผลการตรวจที่ไม่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเดินทาง, ใบรับรองแพทย์  และจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 รวมทั้งตามเงื่อนไขที่ขั้นต่ำ 1 แสนดอลลาร์ตามเงื่อนไขด้านสาธารณสุข

บทความเกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

Work Permit & VISA consultancy


รู้หรือยัง? ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยต้องทำกรมธรรม์ประกันภัย

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เช็คอินมุมถ่ายรูปสุดหวาน I Love Flower Farm เชียงใหม่

เช็คอินมุมถ่ายรูปสุดหวาน I Love Flower Farm ฟาร์มดอกไม้ในเชียงใหม่ แต่งแต้มสีสันหลากสีทั่วทั้งอาณาบริเวณ บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ ที่ปลูกดอกไม้สีสดสลับไปมาเป็นทิวแถวสวยงาม ให้เราได้เช็คอินถ่ายรูปพร้อมพร๊อพเก๋ๆ ได้อย่างจุใจ

อลังการตึกสูงเสียดฟ้า คิงเพาเวอร์ มหานคร (King Power Mahanakhon)

คิงเพาเวอร์ มหานคร (King Power Mahanakhon) ตึกสูงเสียดฟ้าใจกลางกรุงเทพมหานคร กับการก่อสร้างที่สุดยิ่งใหญ่อลังการ และดีไซน์ที่แปลกตาโดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นตึกที่สร้างมาแค่สวยงามเพียงอย่างเดียว เพราะว่าข้างในยังมีอะไรน่าสนใจที่เราสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้อีกด้วย

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า??

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

สะดวกยิ่งขึ้น ในการต่อ VISA กับระบบใหม่ของสรรพากรสำหรับผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ

สรรพากรได้เปิดระบบแบบใหม่สำหรับผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ เพื่อความสะดวกในการต่อ VISA โดยเปิดระบบใหม่แบบออนไลน์สำหรับผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ สามารถต่อวีซ่าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

哪些文件类型需要办理领事认证,有哪些程序以及要准备哪些文件?

文件是属于公共文件类型,需要翻译成2种语言,以提供标准文档,并随时可以使用(但必须先经过国籍部门的认证),然后就可以直接提交给各个部门,领事认证既有正常的又有加急的。根据申请人的方便,加急申请的是能够在当天收到文件认证,如果是以正常的时间申请人,将在3个工作日内收到文件。

Sweet Valentine ควงคู่นั่งรถไฟสุดหรู เปิดประสบการณ์หวานรับวาเลนไทน์

วาเลนไทน์นี้ ควงคู่ไปสัมผัสความโรแมนติกรูปแบบใหม่ นั่งรถไฟขบวนพิเศษ กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี ดื่มด่ำอาหารสุดหรู พร้อมชมวิวธรรมชาติตลอดการเดินทาง เป็นประสบการณ์พิเศษไม่ซ้ำใคร ที่ควรพาคู่รักมาดื่มด่ำบรรยากาศใหม่ๆ แบบนี้ด้วยกันสักครั้ง

一起来了解个人所得税PND 90 或PND 91!!

纳税人必须提交个人所得税申报表,为了证明合法征税的证据,对于该纳税申报表,我们将其简称为 “PND”,代表所得税。每种类型的税务申报,会有不同的风格。

รู้หรือไม่?? ชาวต่างชาติสามารถเดินทางมาเที่ยวไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ชาวต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย แต่มีบางประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้าไทย

通过互联网提交个人所得税表格PND 90 或PND 91, 纳税的程序与证明文件有哪些?

税务局开放通过互联网进行纳税申报,而现在大多数人都体会到在线报税的重要性。为了帮助减少这种COVID-19情况下的暴露风险,这还将节省时间和旅程费用。

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทำงานในประเทศไทย: มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง??

สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาทำงานในประเทศไทย อยากรู้ว่าต้องทำวีซ่าประเภทวีซ่าธุรกิจ B ประเภทวีซ่าธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ B-A หรือประเภทวีซ่าเพื่อการลงทุนและธุรกิจ IB

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!