ค้นหาบทความ:

รู้หรือยัง? ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยต้องทำกรมธรรม์ประกันภัยด้วยนะ!!

กรมธรรม์ประกันภัย

ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องทำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศไทย แล้วจะทำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ได้ที่ไหน และทำอย่างไร? WonderfulPackage มีข่าวสารมาแนะนำให้กับทุกท่านค่ะ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การทำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 มีดังนี้

 1. ชาวต่างชาติที่จะเดินทางมายังประเทศไทย จะต้องเป็นผู้ที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และจะเดินทางมาพำนักระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) โดยต้องยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางการกำหนด และยินยอมเข้ารับการกักตัวในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) ไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งต้องมีเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ศบค. และกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้
 2. คุ้มครองกลุ่มชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry) 
 3. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/ Fit to Travel Health Certificate)
 4. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยใช้การตรวจวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
  ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทยและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าของประเทศไทยแล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอะไรเราบ้าง??

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. กรณีการเสียชีวิต ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์/ค่าทดแทน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ เท่ากับวงเงินเอาประกันภัย จำนวน 3,200,000 บาท
 2. การรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาที่คุ้มครองสำหรับการรักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิก ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทน สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัย จำนวน 3,200,000 บาท ประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง มีอัตราเบี้ยประกันภัยระหว่าง 2,560-23,040 บาท และประเทศที่มีความเสี่ยงสูง มีอัตราเบี้ยประกันภัยระหว่าง 4,800-43,200 บาท ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว

เมื่อชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาคุ้มครอง เริ่มต้นตั้งแต่ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ไปจนถึงสูงสุดไม่เกิน 1 ปี และแบ่งตามความเสี่ยงของประเทศต้นทาง ได้แก่ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ มีอัตราเบี้ยประกันภัยระหว่าง 1,600-14,400 บาท

แล้วจะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ไหน??

สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจสามารถติดต่อซื้อประกันภัย ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ซื้อประกันภัย ผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาล https://covid19.tgia.org ชาวต่างชาติที่ซื้อประกันภัยผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลนั้น จะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการซื้อประกันภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ทันที
 2. ซื้อประกันภัย ผ่านบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต ในรูปแบบ Co-Insurance จำนวน 16 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย
  2.1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  2.2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2.3 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2.4 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  2.5 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2.6 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
  2.8 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
  2.9 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2.10 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2.11 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  2.12 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2.13 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2.14 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2.15 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2.16 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดนี้ "กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19" ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก แถมยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าคุณจะได้รับการดูแลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง :

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Work Permit & VISA consultancy

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Sweet Valentine ควงคู่นั่งรถไฟสุดหรู เปิดประสบการณ์หวานรับวาเลนไทน์

วาเลนไทน์นี้ ควงคู่ไปสัมผัสความโรแมนติกรูปแบบใหม่ นั่งรถไฟขบวนพิเศษ กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี ดื่มด่ำอาหารสุดหรู พร้อมชมวิวธรรมชาติตลอดการเดินทาง เป็นประสบการณ์พิเศษไม่ซ้ำใคร ที่ควรพาคู่รักมาดื่มด่ำบรรยากาศใหม่ๆ แบบนี้ด้วยกันสักครั้ง

สะดวกยิ่งขึ้น ในการต่อ VISA กับระบบใหม่ของสรรพากรสำหรับผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ

สรรพากรได้เปิดระบบแบบใหม่สำหรับผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ เพื่อความสะดวกในการต่อ VISA โดยเปิดระบบใหม่แบบออนไลน์สำหรับผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ สามารถต่อวีซ่าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

一起来了解个人所得税PND 90 或PND 91!!

纳税人必须提交个人所得税申报表,为了证明合法征税的证据,对于该纳税申报表,我们将其简称为 “PND”,代表所得税。每种类型的税务申报,会有不同的风格。

อลังการตึกสูงเสียดฟ้า คิงเพาเวอร์ มหานคร (King Power Mahanakhon)

คิงเพาเวอร์ มหานคร (King Power Mahanakhon) ตึกสูงเสียดฟ้าใจกลางกรุงเทพมหานคร กับการก่อสร้างที่สุดยิ่งใหญ่อลังการ และดีไซน์ที่แปลกตาโดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นตึกที่สร้างมาแค่สวยงามเพียงอย่างเดียว เพราะว่าข้างในยังมีอะไรน่าสนใจที่เราสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้อีกด้วย

รู้หรือไม่?? ชาวต่างชาติสามารถเดินทางมาเที่ยวไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ชาวต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย แต่มีบางประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้าไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทำงานในประเทศไทย: มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง??

สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาทำงานในประเทศไทย อยากรู้ว่าต้องทำวีซ่าประเภทวีซ่าธุรกิจ B ประเภทวีซ่าธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ B-A หรือประเภทวีซ่าเพื่อการลงทุนและธุรกิจ IB

เช็คอินมุมถ่ายรูปสุดหวาน I Love Flower Farm เชียงใหม่

เช็คอินมุมถ่ายรูปสุดหวาน I Love Flower Farm ฟาร์มดอกไม้ในเชียงใหม่ แต่งแต้มสีสันหลากสีทั่วทั้งอาณาบริเวณ บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ ที่ปลูกดอกไม้สีสดสลับไปมาเป็นทิวแถวสวยงาม ให้เราได้เช็คอินถ่ายรูปพร้อมพร๊อพเก๋ๆ ได้อย่างจุใจ

通过互联网提交个人所得税表格PND 90 或PND 91, 纳税的程序与证明文件有哪些?

税务局开放通过互联网进行纳税申报,而现在大多数人都体会到在线报税的重要性。为了帮助减少这种COVID-19情况下的暴露风险,这还将节省时间和旅程费用。

哪些文件类型需要办理领事认证,有哪些程序以及要准备哪些文件?

文件是属于公共文件类型,需要翻译成2种语言,以提供标准文档,并随时可以使用(但必须先经过国籍部门的认证),然后就可以直接提交给各个部门,领事认证既有正常的又有加急的。根据申请人的方便,加急申请的是能够在当天收到文件认证,如果是以正常的时间申请人,将在3个工作日内收到文件。

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า??

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!