ค้นหาบทความ:

ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ไม่ได้ยากอย่างที่คิด!!

ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

สำหรับคนไทยที่กำลังจะไปอเมริกา แต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนที่จะยื่นขอวีซ่าต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง? Wonderful Package ขอแนะนำข้อมูลดีๆ สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ให้นะคะ

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา หรือ B2 Visa

เป็นวีซ่าชั่วคราวประเภทหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อน หรือรับการรักษาทางการแพทย์

คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยว

 • ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงเจตนาให้เห็นว่า มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนชั่วคราวเท่านั้น เช่น เพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว การเยี่ยมครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อน การรักษาด้านการแพทย์
 • ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงเจตนาให้เห็นว่า วางแผนที่จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวตามที่ได้ระบุไว้ ไม่ได้มีเจตนาจะอาศัยอยู่ถาวร โดยมีการระบุช่วงระยะเวลาอาศัยอยู่ให้ชัดเจน
 • ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงหลักฐานการเงินว่ามีเพียงพอต่อการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารสำคัญ

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
 3. สำเนา ทะเบียนบ้าน
 4. สำเนา บัตรประชาชน
 5. สำเนา สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
 6. ใบยืนยันการขอวีซ่าตามแบบฟอร์ม DS-160 (Print หลังจากลงทะเบียนข้อมูลในระบบออนไลน์)
 7. ใบนัดสัมภาษณ์ (Print หลังจากลงทะเบียนนัดวันเวลาสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์)
 8. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าตัวจริง (สถานทูตไม่รับชำระในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ไทยล่วงหน้า)

เอกสารเพิ่มเติม (เจ้าหน้าที่จะคืนให้หลังยื่น)

 1. แผนการเดินทาง กำหนดให้ชัดเจนว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหน เมืองอะไร พักที่ไหน
 2. หลักฐานแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) และรายการเดินบัญชี หรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) นำเล่มบัญชีจริงมาด้วย
 3. ผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา)
 4. หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีเป็นพนักงานบริษัท)
 5. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)

ทั้งนี้ เอกสารที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ หากเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแนบเอกสารแปลภาษาอังกฤษมาด้วย


ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยว

 1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160)
 2. สร้างประวัติส่วนตัวขอวีซ่า
 3. ชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
 4. ทำการนัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์
 5. ไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ตามวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์ โดยนำเอกสารประกอบการยื่นไปให้ครบถ้วน
 6. ได้รับพาสปอร์ตคืนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า

ข้อควรรู้

 • ตรวจสอบความถูกต้องก่อนชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่า หากชำระผิดประเภท จะไม่สามารถทำการนัดหมายวันเวลาได้
 • ผู้ขอวีซ่าทำการนัดหมาย และเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • หากเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายเกิน 3 ครั้ง ผู้ขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าใหม่
 • หากยื่นเอกสารขอวีซ่าไม่ครบถ้วนในวันนัดหมาย จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า
 • หลังจบการสัมภาษณ์ และยื่นเอกสาร หากวีซ่าของบุคคลใดผ่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้ขอวีซ่าได้ระบุไว้
 • ทางสถานทูตจะพิจารณาการอนุมัติวีซ่าเป็นรายบุคคล จะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ภายใต้การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หากไม่ได้รับอนุมัติหรือยกเลิกการขอวีซ่า จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกกรณี

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

 • กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
  95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  เวลาทำการ: ติดต่อได้เฉพาะช่วงเวลานัดหมาย หยุดทำการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • เชียงใหม่ : สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่
  387 ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
  เวลาทำการ: ติดต่อได้เฉพาะช่วงเวลานัดหมาย หยุดทำการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่คนส่วนใหญ่มักตื่นเต้นในช่วงการสัมภาษณ์เพราะกลัวจะไม่ผ่าน Wonderful Package จึงอยากขอแนะนำว่าเพียงแค่คุณตอบคำถามตามความจริงและยื่นเอกสารที่ถูกต้องตรงกัน คุณจะได้รับการอนุมัติวีซ่ามาได้อย่างง่ายดาย

หากมีข้อสงสัยต้องการคำแนะนำ ปรึกษา Wonderful Package สิคะ ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและยินดีบริการทุกท่านค่ะ


บทความที่เกี่ยวข้อง :


บริการที่แนะนำ :

ขอบคุณข้อมูลจาก :

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง?

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง? เที่ยวกระบี่แบบไม่จำเจ นอกจากนอนฟินๆ ริมทะเลและชายหาด หากมีเวลาว่างที่กระบี่สักหนึ่งวันจะทำอะไรได้บ้างนะ เราแนะนำทริปเด็ด 3 ทริป ให้ลองเลือกกันดู

ประเทศยอดนิยม คนไทยนิยมไปทำงาน เปิดค่าแรงขั้นต่ำน่าย้ายประเทศ

ฮอตฮิตอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่ม "โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย" ที่มีสมาชิกในกลุ่มมากถึง 1.1 ล้านคน รวมกลุ่มคนที่ต้องการกำหนดอนาคตของตัวเองและพาตัวเองออกไปท่องโลกในต่างประเทศ ค้นพบโอกาสดีๆ ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเจาะลึก ถึงประเด็น ค่าแรงงานขั้นต่ำ ในแต่ละประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปเรียนและทำงาน

รีวิวโรงแรมเชียงใหม่ Holiday Inn Chiang Mai

หนาวนี้ หนีไปพักรับลมหนาวที่เชียงใหม่ ขอแนะนำโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (Holiday Inn Chiang Mai) ที่จะมาเติมเต็มการพักผ่อนอันเงียบสงบและผ่อนคลายอย่างแท้จริง

ก่อนเที่ยวยุโรปต้องรู้! Daylight saving time คืออะไร?

Daylight saving time (DST) หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้าง โดยเเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไปประเทศในแถบยุโรป จะมีการตั้งค่าเวลาเอาไว้เพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศกลางวัน-กลางคืน ที่อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อฤดูกาลเปลี่ยน

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

รวมสูตรฉีดวัคซีน 13 ประเทศ ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องดู ?

รวมสูตรฉีดวัคซีน 13 ประเทศ ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องดู ?

มาตรการรับมือป้องกัน โควิดโอมิครอน ในต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต้องดู

กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและในแต่ประเทศต่างเฝ้าระวัง กับ เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ ชื่อ "โอมิครอน" (Omicron) ตามอักษรกรีก เมื่อ องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศพบเชื้อครั้งแรกในแอฟริกาใต้ เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลในขณะนี้

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!