ค้นหาบทความ:

วีซ่านักเรียนอังกฤษ ขอได้ไม่ยาก!

วีซ่านักเรียนอังกฤษ ขอได้ไม่ยาก!

ความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าอังกฤษเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนคิดไม่ตก เพราะว่าวีซ่าอังกฤษค่อนข้างมีความซับซ้อน แบ่งแยกออกเป็นหลายประเภท และแต่ละประเภทมีวิธีการ ขั้นตอน และการเตรียมเอกสารที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวที่จะต้องหาข้อมูล เตรียมเอกสาร รวมถึงเตรียมตัวต่างๆ และใครที่กำลังหาข้อมูลอยู่ WonderfulPackage จะมาแชร์ข้อมูลคลายความกังวลให้ทุกคนค่ะ เพราะการเตรียมทุกอย่างให้พร้อมจะทำให้การขอวีซ่านั้นผ่านไปอย่างง่ายดายไม่ได้ยากอย่างที่คิด มาดูกันเลยค่ะว่าการเตรียมตัวสำหรับขอวีซ่าอังกฤษมีหลักการสำคัญอะไรกันบ้าง

ประเภทวีซ่านักเรียนอังกฤษ

1.Short Term Student Visa

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาระยะสั้น หรือผู้ไปเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ตามระยะเวลาของหลักสูตรไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกิน 11 เดือน โดยแบ่งใบสมัครออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 • 1.1 Short Term Student Visa - 6 Months (วีซ่านักเรียนระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน)
 • 1.2 Short Term Student Visa - 11 Months (วีซ่านักเรียนระยะสั้นไม่เกิน 11 เดือน)

ซึ่งวีซ่าระยะสั้นนี้นักเรียนจำเป็นต้องได้รับเอกสารตอบรับจากสถาบันในอังกฤษ Visa Letter, นักเรียนไม่จำเป็นต้องยื่นผลสอบวัดระดับภาษา และมีข้อกำหนดว่าไม่สามารถทำงานได้ และไม่สามารถขยายเวลาหรือต่ออายุวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้ค่ะ

2.Tier 4 Student Visa

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาระยะยาว หรือผู้ไปเรียนในโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, รวมถึงหลักสูตร English Pre-sessional โดยแบ่งใบสมัครออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 • 2.1 Tier 4 (General) Student Visa สำหรับนักเรียนอายุมากกว่า 18 ปี ที่ต้องการเข้าศึกษาที่ประเทสอังกฤษแบบเต็มเวลา
 • 2.2 Tier 4 (Child) Student Visa สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ที่ต้องการเข้าศึกษาที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษแบบเต็มเวลา

ซึ่งวีซ่า Tier4 นักเรียนจำเป็นต้องได้รับเอกสารตอบรับจากสถาบันในอังกฤษ CAS Letter (Confirmation of Acceptance of Studies), มีการชำระค่า Immigration Health Surcharge (IHS) และมีผลสอบวัดระดับภาษาตามข้อกำหนด (English certificate – IELTS UKVI) โดยวีซ่าประเภทนี้สามารถขยายช่วงเวลาในการเรียนต่อ หรือต่ออายุวีซ่าได้ อีกทั้ง Tier4 (General) ยังสามารถทำงานได้ตามชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน

การเตรียมเอกสารขอวีซ่า

ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้พร้อม ซึ่งวีซ่านักเรียนอังกฤษมีข้อกำหนดด้านเอกสารที่แตกต่างกันในบางส่วน เบื้องต้นข้อแนะนำที่จะช่วยให้การเตรียมเอกสารง่ายขึ้นคือต้องแยกเอกสารออกเป็นส่วนๆเพื่อง่ายต่อการจัดเตรียมดังนี้

 • เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร
 • *เอกสารตอบรับจากโรงเรียนในอังกฤษ
 • *เอกสารการเงิน
 • เอกสารของผู้ปกครอง/สปอรต์เซอร์
 • *เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพ
 • และเอกสารสมัครวีซ่า (ใบสมัครวีซ่า, ใบเสร็จชำระค่าวีซ่า, ใบนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเก็บข้อมูลBiometric)

*ซึ่งจากเอกสารข้างต้นจะมีส่วนที่แตกต่างกันของประเภทวีซ่านักเรียนระยะสั้น และวีซ่านักเรียน Tier4 คือ

 • เอกสารตอบรับจากโรงเรียนในอังกฤษ
  - วีซ่านักเรียนระยะสั้นใช้เอกสารตอบรับ Visa Letter
  - Tier4 ใช้เอกสารตอบรับ CAS Letter และแสดงผลสอบวัดระดับภาษาตามข้อกำหนด (IELTS - UKVI)
 • เอกสารการเงิน
  - Tier4 ต้องแสดงบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้สมัคร (Bank Statement) และมีหลักฐานรับรองสถานะทางการเงิน ( Bank Guarantee) ซึ่งต้องมีเงินในบัญชีพอสำหรับค่าใช้จ่ายอยู่แล้วอย่างน้อย 28 วันก่อนยื่นวีซ่า
 • เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพ (นอกจากผลตรวจจาก IOM ที่ผู้เรียนเกิน 6 เดือนต้องมีทุกคน)
  - Tier4 ต้องชำระค่า Immigration Health Surcharge (IHS) 150ปอนด์/ปี ซึ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ทางรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้จ่าย เพื่อที่เมื่อเราเจ็บป่วยขณะเรียนอยู่ที่อังกฤษจะได้รับการรักษาฟรี

ขั้นตอนการขอวีซ่า

 • กรอกข้อมูลใบสมัครวีซ่าในระบบ Online ผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต (เว็บไซด์ www.visa4uk.fco.gov.uk) ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยการตัดบัตรเครดิต
 • นัดหมายยื่นวีซ่าผ่านเว็บไซด์ของ VFS (ศูนย์รับยื่นวีซ่า Visa Application Centre) เพื่อนัดหมายยื่นเอกสาร ยื่นพาสปอร์ต และทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ) โดยชำระค่าบริการเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต
 • เตรียมเอกสารทั้งหมด (ทั้งตัวจริงและสำเนา) และตรวจสุขภาพให้เรียบร้อย (ผู้ที่ลงเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปต้องไปตรวจปอดที่ IOM ตามที่สถานทูตกำหนด) เพื่อนำเอกสารทั้งหมดถือไปยื่นตามวันและเวลานัดหมายที่VFS (เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องมีฉบับแปลภาษาอังกฤษแนบยื่นคู่กันด้วย)
 • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 10-15 วันทำการ
 • อัพเดทสถานะการพิจารณาผ่านอีเมล โดยเมื่อได้รับการอัพเดทว่าวีซ่าพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วผู้สมัครหรือตัวแทนจะต้องไปรับเล่มและจะทราบผลวีซ่าในวันรับเล่มคืน โดยหากผลพิจารณาผ่านจะเห็นเป็นVisa Labelติดอยู่ในเล่ม ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบเป็นเอกสารในวันรับเล่มคืนเช่นกัน

ซึ่งการยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษสามารถยื่นล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้หากมีระยะเวลาที่กระชั้นชิดทางศูนย์ยื่นวีซ่า VFS มีบริการวีซ่าเร่งด่วนหรือ Fast Track โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะอนุญาตสำหรับนักเรียนที่ต้องการวีซ่าอย่างเร่งด่วนเท่านั้นค่ะ


สำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ ควรศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดการยื่นวีซ่า และขั้นตอนการยื่นวีซ่าให้ครบถ้วน แล้วจะรู้ว่าการขอวีซ่านั้นไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีการวางแผน และมีการเตรียมตัวที่ดี ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่านั้นนอกจากผู้สมัครจะหาได้จากเวปไซส์ของสถานทูตแล้ว ยังสามารถปรึกษากับ WonderfulPacakge ของเราได้เลยนะคะ

บริการยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษซัมเมอร์คอร์ส ออนไลน์


ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2021 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2021 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

พาเที่ยวต่างประเทศกับ 10 แห่งห้ามพลาดเมื่อไปลอนดอน

ถ้าจะพูดถึงการไปเที่ยวต่างประเทศ ประเทศในทวีปยุโรปก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ และอีกแห่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือลอนดอน มหานครแห่งเมืองผู้ดีอังกฤษ หนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่ใครๆ ต่างฝันถึงว่าจะต้องไปให้ได้สักครั้ง และมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนั้น นี่คือ 10 แห่งที่ห้ามพลาดเมื่อไปลอนดอน..

พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) แลนด์มาร์คสำคัญของ ลอนดอน (London)

พระราชวังบัคกิ้งแฮม(Buckingham palace) เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ของอังกฤษ มีอายุมากกว่า 300ปี เป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายทำในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งด้านหน้าที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

10 อันดับชายหาดที่ดีที่สุดในปี 2021 โดย Tripadvisor

ใครที่ชื่นชอบ ทะเล หาดทราย สายลม แสงแดด ต้องดูเลยค่ะ เพราะทาง Tripadvisor เว็บไซต์รีวิวเรื่องเที่ยวยอดนิยมเค้าจัดอันดับมาแล้ว มาดูกันว่าชายหาดที่ทาง Tripadvisor บอกว่าน่าไปที่สุดในปี 2021 ที่ผ่านมามีความน่าไปขนาดไหน มาสัมผัสความงามพร้อมๆ กันเลย

Best Christmas market 2021 กับ 20 ตลาดคริสต์มาสที่น่าไปเดินเล่นที่สุดในยุโรป

ใกล้ช่วงเวลาแห่งความสุขเข้าไปทุกที คริสต์มาสนี้จะไปเดินเล่นตลาดคริสมาสต์ที่ไหนดีนะ และนี่คือผลสำรวจจากเว็บไซต์ European Best Destinations ที่คัดเลือกมาจากนักท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัสมาจริงๆ กับ 20 ตลาดคริสมาสต์ที่น่าไปเดินเล่นที่สุดในปี 2021

ท่องดินแดนสหราชอาณาจักร อังกฤษ - สกอตแลนด์ (United Kingdom)

สหราชอาณาจักร อาณาจักรในฝันที่ใครหลายคนอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศสวยๆ ของที่นี่สักครั้ง ทั้งอังกฤษดินแดนแห่งผู้ดี และเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสกอตแลนด์ ความสวยงามของสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าดูไปหมด ส่วนจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนั้น เราไปชมพร้อมๆ กันเลย

น่ากินเวอร์ 10 สุดยอดพิพิธภัณฑ์อาหารจากทั่วโลก

สำหรับนักกินทั้งหลาย ที่ชื่นชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจ ต้องไม่พลาดไปชมและชิมพิพิธภัณฑ์อาหารจากหลากหลายที่ทั่วโลก เรามาดูกันว่า 10 ที่ที่เป็นที่สุด จะเป็นทีใด

เปิดเหตุผล 10 อันดับประเทศที่คนบอกว่า #ย้ายประเทศกันเถอะ

เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้กับการชวนกันย้ายประเทศกันเถอะ เพราะแต่ละประเทศที่อยากย้ายไป ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประเทศติดอันดับเมืองน่าอยู่ทั้งนั้น มาดูผลโหวตว่า มีคนอยากย้ายไปประเทศไหนกันบ้าง แล้วคุณล่ะ อยู่ทีมอะไร?

หนาวนี้ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็ง กับ 10 ลานสเก็ตที่สวยที่สุดในโลก

เอาใจคนรักความหนาว ให้เข้ากับช่วงเวลาอันหนาวเหน็บ กับ 10 สุดยอดลานสเก็ตน้ำแข็งที่สวยที่สุดในโลก จะเป็นที่ใดบ้างนั้น ไปดูกันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!