ค้นหาบทความ:

วีซ่านักเรียนอังกฤษ ขอได้ไม่ยาก!

วีซ่านักเรียนอังกฤษ ขอได้ไม่ยาก!

ความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าอังกฤษเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนคิดไม่ตก เพราะว่าวีซ่าอังกฤษค่อนข้างมีความซับซ้อน แบ่งแยกออกเป็นหลายประเภท และแต่ละประเภทมีวิธีการ ขั้นตอน และการเตรียมเอกสารที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวที่จะต้องหาข้อมูล เตรียมเอกสาร รวมถึงเตรียมตัวต่างๆ และใครที่กำลังหาข้อมูลอยู่ WonderfulPackage จะมาแชร์ข้อมูลคลายความกังวลให้ทุกคนค่ะ เพราะการเตรียมทุกอย่างให้พร้อมจะทำให้การขอวีซ่านั้นผ่านไปอย่างง่ายดายไม่ได้ยากอย่างที่คิด มาดูกันเลยค่ะว่าการเตรียมตัวสำหรับขอวีซ่าอังกฤษมีหลักการสำคัญอะไรกันบ้าง

ประเภทวีซ่านักเรียนอังกฤษ

1.Short Term Student Visa

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาระยะสั้น หรือผู้ไปเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ตามระยะเวลาของหลักสูตรไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกิน 11 เดือน โดยแบ่งใบสมัครออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 • 1.1 Short Term Student Visa - 6 Months (วีซ่านักเรียนระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน)
 • 1.2 Short Term Student Visa - 11 Months (วีซ่านักเรียนระยะสั้นไม่เกิน 11 เดือน)

ซึ่งวีซ่าระยะสั้นนี้นักเรียนจำเป็นต้องได้รับเอกสารตอบรับจากสถาบันในอังกฤษ Visa Letter, นักเรียนไม่จำเป็นต้องยื่นผลสอบวัดระดับภาษา และมีข้อกำหนดว่าไม่สามารถทำงานได้ และไม่สามารถขยายเวลาหรือต่ออายุวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้ค่ะ

2.Tier 4 Student Visa

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาระยะยาว หรือผู้ไปเรียนในโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, รวมถึงหลักสูตร English Pre-sessional โดยแบ่งใบสมัครออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 • 2.1 Tier 4 (General) Student Visa สำหรับนักเรียนอายุมากกว่า 18 ปี ที่ต้องการเข้าศึกษาที่ประเทสอังกฤษแบบเต็มเวลา
 • 2.2 Tier 4 (Child) Student Visa สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ที่ต้องการเข้าศึกษาที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษแบบเต็มเวลา

ซึ่งวีซ่า Tier4 นักเรียนจำเป็นต้องได้รับเอกสารตอบรับจากสถาบันในอังกฤษ CAS Letter (Confirmation of Acceptance of Studies), มีการชำระค่า Immigration Health Surcharge (IHS) และมีผลสอบวัดระดับภาษาตามข้อกำหนด (English certificate – IELTS UKVI) โดยวีซ่าประเภทนี้สามารถขยายช่วงเวลาในการเรียนต่อ หรือต่ออายุวีซ่าได้ อีกทั้ง Tier4 (General) ยังสามารถทำงานได้ตามชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน

การเตรียมเอกสารขอวีซ่า

ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้พร้อม ซึ่งวีซ่านักเรียนอังกฤษมีข้อกำหนดด้านเอกสารที่แตกต่างกันในบางส่วน เบื้องต้นข้อแนะนำที่จะช่วยให้การเตรียมเอกสารง่ายขึ้นคือต้องแยกเอกสารออกเป็นส่วนๆเพื่อง่ายต่อการจัดเตรียมดังนี้

 • เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร
 • *เอกสารตอบรับจากโรงเรียนในอังกฤษ
 • *เอกสารการเงิน
 • เอกสารของผู้ปกครอง/สปอรต์เซอร์
 • *เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพ
 • และเอกสารสมัครวีซ่า (ใบสมัครวีซ่า, ใบเสร็จชำระค่าวีซ่า, ใบนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเก็บข้อมูลBiometric)

*ซึ่งจากเอกสารข้างต้นจะมีส่วนที่แตกต่างกันของประเภทวีซ่านักเรียนระยะสั้น และวีซ่านักเรียน Tier4 คือ

 • เอกสารตอบรับจากโรงเรียนในอังกฤษ
  - วีซ่านักเรียนระยะสั้นใช้เอกสารตอบรับ Visa Letter
  - Tier4 ใช้เอกสารตอบรับ CAS Letter และแสดงผลสอบวัดระดับภาษาตามข้อกำหนด (IELTS - UKVI)
 • เอกสารการเงิน
  - Tier4 ต้องแสดงบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้สมัคร (Bank Statement) และมีหลักฐานรับรองสถานะทางการเงิน ( Bank Guarantee) ซึ่งต้องมีเงินในบัญชีพอสำหรับค่าใช้จ่ายอยู่แล้วอย่างน้อย 28 วันก่อนยื่นวีซ่า
 • เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพ (นอกจากผลตรวจจาก IOM ที่ผู้เรียนเกิน 6 เดือนต้องมีทุกคน)
  - Tier4 ต้องชำระค่า Immigration Health Surcharge (IHS) 150ปอนด์/ปี ซึ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ทางรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้จ่าย เพื่อที่เมื่อเราเจ็บป่วยขณะเรียนอยู่ที่อังกฤษจะได้รับการรักษาฟรี

ขั้นตอนการขอวีซ่า

 • กรอกข้อมูลใบสมัครวีซ่าในระบบ Online ผ่านเว็บไซด์ของสถานทูต (เว็บไซด์ www.visa4uk.fco.gov.uk) ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยการตัดบัตรเครดิต
 • นัดหมายยื่นวีซ่าผ่านเว็บไซด์ของ VFS (ศูนย์รับยื่นวีซ่า Visa Application Centre) เพื่อนัดหมายยื่นเอกสาร ยื่นพาสปอร์ต และทำการเก็บข้อมูล Biometrics (เก็บภาพถ่ายใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ) โดยชำระค่าบริการเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต
 • เตรียมเอกสารทั้งหมด (ทั้งตัวจริงและสำเนา) และตรวจสุขภาพให้เรียบร้อย (ผู้ที่ลงเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปต้องไปตรวจปอดที่ IOM ตามที่สถานทูตกำหนด) เพื่อนำเอกสารทั้งหมดถือไปยื่นตามวันและเวลานัดหมายที่VFS (เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องมีฉบับแปลภาษาอังกฤษแนบยื่นคู่กันด้วย)
 • ระยะเวลาการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ 10-15 วันทำการ
 • อัพเดทสถานะการพิจารณาผ่านอีเมล โดยเมื่อได้รับการอัพเดทว่าวีซ่าพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วผู้สมัครหรือตัวแทนจะต้องไปรับเล่มและจะทราบผลวีซ่าในวันรับเล่มคืน โดยหากผลพิจารณาผ่านจะเห็นเป็นVisa Labelติดอยู่ในเล่ม ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านสถานทูตก็จะชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบเป็นเอกสารในวันรับเล่มคืนเช่นกัน

ซึ่งการยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษสามารถยื่นล่วงได้ 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 1 เดือนก่อนกำหนดการเริ่มเรียนหรือกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้หากมีระยะเวลาที่กระชั้นชิดทางศูนย์ยื่นวีซ่า VFS มีบริการวีซ่าเร่งด่วนหรือ Fast Track โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะอนุญาตสำหรับนักเรียนที่ต้องการวีซ่าอย่างเร่งด่วนเท่านั้นค่ะ


สำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ ควรศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดการยื่นวีซ่า และขั้นตอนการยื่นวีซ่าให้ครบถ้วน แล้วจะรู้ว่าการขอวีซ่านั้นไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีการวางแผน และมีการเตรียมตัวที่ดี ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่านั้นนอกจากผู้สมัครจะหาได้จากเวปไซส์ของสถานทูตแล้ว ยังสามารถปรึกษากับ WonderfulPacakge ของเราได้เลยนะคะ

บริการยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษซัมเมอร์คอร์ส ออนไลน์


ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

มาตรการรับมือป้องกัน โควิดโอมิครอน ในต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต้องดู

กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและในแต่ประเทศต่างเฝ้าระวัง กับ เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ ชื่อ "โอมิครอน" (Omicron) ตามอักษรกรีก เมื่อ องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศพบเชื้อครั้งแรกในแอฟริกาใต้ เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลในขณะนี้

อังกฤษ ประกาศชนะโควิด ไม่ต้องสวมมาส์ก พื้นที่กลางแจ้งอีกต่อไป

อังกฤษจะยกเลิกการใช้มาตรการรับมือโควิดตามแผนที่วางไว้ และ กลับไปใช้แผนเดิม ซึ่งหลังรัฐบาล ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิดได้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอังกฤษ

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร จะต้องมีการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ เพื่อให้สามารถเดินทางผ่านเข้าประเทศอังกฤษได้ ซึ่งในการยื่นขอวีซ่านั้นมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ดังนี้

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

สรุปสถานการณ์ฉบับเรียนต่อต่างประเทศ เตรียมตัวขอวีซ่าอย่างไรมาดูกัน

ช่วงนี้โควิด-19 ก็ยังไม่ซา เรียนก็อยากเรียน เรามาดูการอัพเดทสถานการณ์ในตอนนี้กันดีกว่า ว่าถ้าอยากเรียนต่อต่างประเทศในช่วงเวลานี้จะไปเรียนต่อที่ประเทศใดได้บ้าง แล้วมีเงื่อนไขอย่างไรในการเตรียมตัวเดินทาง มาดูกัน!

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปอังกฤษ

อังกฤษ เป็นหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักร อังกฤษมีวัฒนธรรมอันงดงาม ดังมีคนกล่าวว่าแดนผู้ดีอังกฤษ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ก่อนจะไปเที่ยวอังกฤษอย่าลืม เตรียมตัวเดินทางไปอังกฤษกันให้พร้อม

ข่าวดี! เข้าอังกฤษ ได้เลย วัคซีนครบ ไม่ใช้ผลตรวจโควิด มีผล 11 ก.พ. 2565

ข่าวดี! เดินทางเข้า #อังกฤษ ฉีดวัคซีนครบ หรือ ไม่ครบ ก็เข้าได้เลย! ไม่ใช้ผลตรวจโควิด ไม่ต้องกักตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป

ท่องดินแดนสหราชอาณาจักร อังกฤษ - สกอตแลนด์ (United Kingdom)

สหราชอาณาจักร อาณาจักรในฝันที่ใครหลายคนอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศสวยๆ ของที่นี่สักครั้ง ทั้งอังกฤษดินแดนแห่งผู้ดี และเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสกอตแลนด์ ความสวยงามของสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าดูไปหมด ส่วนจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนั้น เราไปชมพร้อมๆ กันเลย

ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว คนไทยไปอังกฤษไม่ต้องกักตัว

ข่าวดี จากรายงานของประเทศอังกฤษ ที่ได้เปิดรายชื่อ Green List Countries ประเทศที่สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งอังกฤษได้ถอนไทยออกจากประเทศกลุ่มสีแดง (Red List) แล้ว หากฉีดวัคซีนครบสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!