ค้นหาบทความ:

หากชาวต่างชาติทำหนังสือเดินทางหายในประเทศไทย ต้องทำอย่างไร??

หนังสือเดินทางหาย

ชาวต่างชาติที่ทำหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารการเดินทางหาย ถูกขโมย หรือเสียหายชำรุด จะต้องดำเนินการอย่างไร ติดต่อที่ไหนบ้าง
เชิญทางนี้ Wonderful มีคำตอบมาแนะนำให้กับเพื่อนต่างชาติได้ทราบกันค่ะ

การเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง และย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

เอกสารประกอบ

 1. แบบคำขอ ตท.7 https://bit.ly/2M8u4rV
 2. รูปถ่าย 4x6 ซม. จำนวน 1 ภาพ
 3. สำเนา หนังสือแจ้งความจากสถานีตำรวจ
 4. สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่มีข้อมูลส่วนตัวและรูปภาพ
 5. สำเนา หนังสือเดินทางเล่มใหม่
 6. หนังสือจากสถานฑูตถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอความร่วมมือให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำเนาตราเข้าในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้กับคนต่างชาตินั้น

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

 1. แจ้งความหนังสือเดินทางสูญหาย ณ สถานีตำรวจในท้องที่ โดยระบุหมายเลขหนังสือเดินทางเล่มที่หายในใบแจ้งความ
 2. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางให้พร้อม
 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ งานเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
  - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของคำขอ และตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และจะต้องมีใบแจ้งความร้องทุกข์
  - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
 4. เมื่อพบข้อมูลการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้อง ก็จะดำเนินการสำเนาตราขาเข้าให้กับคนต่างด้าวต่อไป
 5. กรณีคนต่างด้าวมีการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร หรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ไปพบเจ้าหน้าที่ยังแผนกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตรา หรือ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ทั้งนี้ กรณีที่เคยขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้ว สามารถติดต่อยื่นคำร้อง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อครั้งล่าสุด


ข้อแนะนำ

 • ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ อย่าลืมถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่ ติดกระเป๋าไว้ด้วย (เก็บไว้แยกกันกับตัวจริง)
 • ควรจดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลประเทศของท่านในประเทศไทย


หากเตรียมเอกสารสำคัญและข้อมูลไว้พร้อม ไม่ว่าจะมาเที่ยว ทำงาน หรือเรียนต่อที่ประเทศไทย เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินหรือต้องการเปลี่ยนเที่ยวบิน จะได้ขอความช่วยเหลือได้นะคะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Wonderful Package ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและบริการทุกท่านตลอดเวลาค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : 

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th

บริการ Work Permit & VISA


If foreigners lose their passports in Thailand, what to do?

如果外国人在泰国丢失护照该怎么办 ??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ลูกจ้างต่างชาติจะขอถิ่นที่อยู่ในไทย ต้องทำอย่างไร??

ลูกจ้างต่างชาติที่ต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะต้องมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา อย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ทุกท่านที่ต้องการขอถิ่นที่อยู่ในไทยค่ะ

ชาวต่างชาติต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในไทย มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง??

สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เช่น มาทำงาน ติดตามครอบครัวมาทำงาน และอื่นๆ หากต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จะต้องดำเนินการอย่างไร?? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ท่านค่ะ

“外国投资者”将在泰国申請居留权该怎么办?

希望在泰国王国申请居留权的投资者或外国商人,必须具有什么资格,有哪些标准和条件?使用什么文件?Wonderful Package 为那些希望在泰国居住的人提供答案。

What to do if Alien Employees would like to request a residence permit in Thailand?

Alien Employees who wants to apply for a Residence Permit in the Kingdom of Thailand, what are the qualifications, criteria, and conditions for consideration? And what are the documents to submit? The Wonderful Package has answers for who would like to apply for a Residence Permit in Thailand.

外国人想在泰国拥有居留权,是有哪些规矩??

对于要前往泰国居留比较长时间的外国人,不论是什么理由。例如:来上班、跟随家人来上班或其他理由等等。如果需要在泰国拥有居留权,要如何进行??Wonderful Package 为您提供了答案。

เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวออสเตรเลีย

"ออสเตรเลีย" เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีสถานที่ตามธรรมชาติมากมายและงดงาม มีเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกหลายเมือง ผู้คนที่เป็นมิตร ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ถือว่าเป็นประเทศยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวและนักเรียนไทยส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวและศึกษากัน ใครที่กำลังจะไปท่องเที่ยวหรือศึกษาที่ออสเตรเลีย Wonderful Package มีเกร็ดความรู้ก่อนเดินทางมาฝากทุกท่านค่ะ

What to do if foreign investors would like to request a residence permit in Thailand?

The Investment or Business Foreigner who wants to apply for a Residence Permit in the Kingdom of Thailand, what are the qualifications, criteria, and conditions for consideration? And what are the documents to submit? The Wonderful Package has answers for who would like to apply for a Residence Permit in Thailand.

“外国雇员”将在泰国申請居留权该怎么办?

希望在泰国王国申请居留权的外国雇员,必须具有什么资格,有哪些标准和条件?使用什么文件?Wonderful Package 为各位希望在泰国居住的人提供答案。

What are the criteria to apply for a residence permit in Thailand?

For foreigners traveling to Thailand and stay for a long time for any reason such as coming to work, following up with a family who works in Thailand, etc. If wanting to have a residence permit in Thailand, how to proceed? Wonderful Package has an answer for you.

นักลงทุนต่างชาติจะขอถิ่นที่อยู่ในไทย ต้องทำอย่างไร??

นักลงทุนหรือนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะต้องมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา อย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ท่านที่ต้องการขอถิ่นที่อยู่ในไทยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!