ค้นหาบทความ:

Getting to know Non-Immigrant Visa "O"

Getting to know Non-Immigrant Visa O

For foreign workers in Thailand, they must apply for a Work Permit and Visa Non-B to working in Thailand. What if you are followers? What kind of license do you need? And how to renew?

Whether it is following the husband/wife or following family members working in Thailand, you have to apply for a correct visa type. However, it will be different from coming to work which is called the permission for followers is Non-Immigrant Visa "O".

Who needs to apply for Non-Immigrant Visa "O"?

 1. Foreigners who registered to marry Thai people or foreigners who sponsor Thai children.
 2. Family/ followers of Non-B Visa holders with a Work Permit in Thailand
 3. Family/ followers of Retired Visa holders under 50 years old

When you should apply a Non-Immigrant Visa "O"?

 • For first-time visa application, family followers will receive a single entry visa valid for 90 days issued by the embassy or the Consular Affairs of Thailand in the country of your citizenship.
 • For the next visa application, followers must apply at least 21 days in advance before the visa expire. Your visa will extend up to 1 year but depending on the consideration of the Immigration Bureau in Thailand. While awaiting consideration, you can live in Thailand.

What are the documents to apply for Non-O Visa Extension?

 • Form TM. 7
 • Copy of the applicant's passport
 • Copy of passport of an alien who is allowed to stay in the Kingdom (In case of following Non-B Visa holders)
 • Copy of documents showing relationships such as proof of marriage, copy of Birth Certificate, proof of Child Registration, copy of the Adoption Certificate, or other evidence from government or related department.
 • Copy of Residence Certificate and copy of Alien Registration Certificate of Residence

Tips for Non-O Visa Extension

Apart from the matter of requesting permission and visa extension, these are important things to know because it affects your stay in Thailand.

 • You can apply for a visa at the Immigration Bureau at the province of family works or resides.
 • In case of obtaining a 1-year visa, you must submit a report to the Immigration Bureau every 90 days.
 • If you have to leave the country for any reason, you must have a permission to re-entry in Thailand from the nearest Immigration Bureau office or international airport to depart from the country. If you do not have a Re-Entry Visa, your visa might be canceled (except Multiple Entry).
 • Non-O Visa holders are not allowed to work in Thailand according to the law. If you wish to work, you must obtain a Non-B Visa and must have a Work Permit.
 • Spouse followers must have a relationship with de jure and de facto.
 • Followers who are children, adopted children, or children of spouses must not be under 20 years old, still living with family and unmarried.
 • Followers who are father or mother must be 50 years old or more.
 • In case of divorce with your spouse, Non-O Visa will be canceled and you have to leave the country immediately.

In summary, the followers have to obtain a Non-O Visa to live in Thailand. If staying in Thailand for a long time, you must renew the visa when it nearly expired. Whenever a follower wants to work, you have to apply for a Non-B visa as well.

Thank you for information from;

Work Permit in Thailand


来认识有关续签跟随者的非移民类O签证 (Non-O Visa Extension Services)

รู้จักกับการต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ (Non-O Visa Extension Services)

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

visa vs passport คนละเรื่องเดียวกัน เรียกใช้ให้ถูก

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทาง และบางครั้งอาจต้องมีการขอวีซ่าแนบไปด้วย สำหรับบางประเทศที่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง ทีนี้หลายคนยังคงสับสนอยู่บ้างกับสองคำนี้ Visa กับ Passport ใช้แบบเดียวกันไหม ที่ผ่านมาใช้ถูกหรือเปล่า?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? ยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage ดีกว่าอย่างไร?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? คำถามชวนปวดหัวสำหรับคนที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะไปยื่นที่ไหนอย่างไร แล้วต้องมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ความกังวลเหล่านี้จะหมดไปเมื่อยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และถ้าประเทศนั้นต้องใช้วีซ่า ส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราว โดยมีทั้งประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ เราจะมาดูกันว่า วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนนั้นคืออะไร และมีการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราได้รวบรวมหลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

ศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ประจำกรุงเทพฯ กลับมาให้บริการในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ทาง VFS Global ได้มีการประกาศอัพเดทการเปิดให้บริการของศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

ในการเดินทางข้ามประเทศนั้น มีการยื่นขอวีซ่าอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่ง วีซ่าธุรกิจ ก็คือหนึ่งในประเภทวีซ่าที่มีการยื่นขอกันมากไม่แพ้วีซ่าประเภทอื่น วีซ่าธุรกิจ คืออะไร มีขั้นตอนการยื่นขออย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels?

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels? If you want to submit the documents to request a legalization document, you can do it by yourself, by mail, or through an agent.

ประเภทของวีซ่า มีเยอะกว่าที่คิด

การจะเดินทางไปต่างประเทศ ในบางประเทศจะอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเข้าประเทศนั้นได้ก็ต้องมีการยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นใบผ่านทางเข้าประเทศนั้นๆ เราอาจจะรู้จักประเภทของวีซ่าเพียงไม่กี่ประเภทที่คุ้นเคยกันดี รู้หรือไม่ว่าวีซ่ามีประเภทอะไรบ้าง ประเภทของวีซ่ามีเยอะกว่าที่คิด

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป เกือบทั้งหมดของประเทศในยุโรปจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศ ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่านไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีเอกสารครบและคุณสมบัติครบถ้วนตามปกติ ก็ไม่มีปัญหา

Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!