Trip Highlight
 • พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Marco Polo HongKong 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่พักทำเลเยี่ยมใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • ไหว้พระเสริมดวง เสริมสิริมงคล พร้อมหมุนกังหัน วัดแชกงหมิว
 • ขอพรพร้อมผูกด้ายแดง วัดหวังต้าเซียน
 • นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวมุมสูงของฮ่องกงแบบพาโนราม่า
 • ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม พร้อมข้ามสะพานต่ออายุ รีพัลส์เบย์

สะสมคะแนนได้แล้ววันนี้!!
ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567
ทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน
การสะสมคะแนน blueplus+ ของ Wonderfulpackage

 1. สมาชิก blueplus+ ที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือแพ็กเกจพิเศษต่างๆ จาก Wonderfulpackage ครบทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
 2. ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อเดือน
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆได้
 4. การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อที่ไม่ครบ 10,000 บาท
 5. สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่)

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก
MARCO POLO HONGKONG HOTEL
2 วิคตอเรียพีค - นั่งรถรางพีคแทรม (1 เที่ยว) - หาดรีพัลส์เบย์ - Jewelry - หยก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงแรมที่พัก
MARCO POLO HONGKONG HOTEL
3 ล้อบบี้โรงแรม - สนามบิน - กรุงเทพฯ
-

ฮ่องกง ไหว้พระ
พักโรงแรม Marco Polo Hong Kong 2 คืน
พร้อมอาหารเช้า

ช่วงเวลาเดินทาง

08-09 กุมภาพันธ์ 2567
18-22 กุมภาพันธ์ 2567
25-27 กุมภาพันธ์ 2567

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

12,900.-

6 ท่าน

11,900.-

หมายเหตุ :

 • สามารถเดินทางได้ตามวันที่ระบุด้านบนเท่านั้น
 • กรุณาเช็คห้องพักว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง โรงแรมอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่ห้องห้องพักว่าง ณ วันเดินทาง***

แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ฮ่องกง

 • เดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบินที่ท่านเลือก (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • ........ น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) 
 • หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย ทางออก B (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่ขับรถรับท่านเพื่อเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ที่พัก MARCO POLO HONGKONG HOTEL
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่มาพร้อมความสะดวกสบายครบครัน พร้อมการบริการที่ได้มาตรฐาน การันตีด้วยคะแนนความพึงพอใจในระดับสูงจากลูกค้าที่เคยเข้าพัก


วันที่สอง :: วิคตอเรียพีค - นั่งรถรางพีคแทรม (1 เที่ยว) - หาดรีพัลส์เบย์ - Jewelry - หยก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น. รับท่าน ณ ล้อบบี้โรงแรม

วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak)
นั่งรถรางพีคแทรม 1 เที่ยว

สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถราง พีคแทรม หนึ่งในรางที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ไปยังจุดสูงสุดของยอดเขา The Peak ยอดเขาที่สูงที่สุดในฝั่งเกาะฮ่องกง ที่สามารถชมวิวเมืองฮ่องกงได้เกือบทั้งหมด

หาดรีพัลส์เบย์
Repulse Bay

ชายหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว เป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ในบริเวณนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ไปไหว้ขอพรรูปปั้นคู่ที่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม, ข้ามสะพานสีแดง เชื่อกันว่า ถ้าข้ามสะพานนี้ 1 รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น 3 ปี, การโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ๆ กับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลาได้ พรที่ขอจะสมหวัง ยังมีเทพเจ้าแห่งความรักที่คอยจดบันทึกคำขอพร

โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก

ชมและเลือกซื้อเครื่องลางของขลัง และเครื่องประดับหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย กำไล หยก และยังมี "จี้กังหัน" เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี

วัดแชกงหมิว
(Che Kung Temple)

สักการะองค์เทพแชกงซึ่งประดิษฐานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆ ประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง หมุนวงล้อกังหนแห่งโชคชะตา นำมาซึ่งความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง

วัดหวังต้าเซียน
หรือ หว่องไท่ซิน

หนึ่งในวัดดังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของฮ่องกง ตัววัดมีความงดงามตกแต่งแบบจีนโบราณ และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดหวังต้าเซียนขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการมาผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่

อิสระรับประทานกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก MARCO POLO HONGKONG HOTEL
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

โรงแรมตั้งอยู่บนทำเลที่ดีเยี่ยม สามารถหามุมดีๆ มองเห็นวิวอ่าวฮาร์เบอร์ได้แบบพาโนราม่า และยังตั้งอยู่ติดกับถนนจิมซาจุ่ยใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง รวมไปถึงฮาร์เบอร์ซิตี้ ศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง


วันที่สาม :: โรงแรมที่พัก - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เจ้าหน้าที่ขับรถรับท่าน ณ ล้อบบี้โรงแรม
เพื่อเดินทางเข้าสู่สนามบิน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ ....

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ห้องพักโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) รวมอาหารเช้า
 • ซิตี้ทัวร์พร้อมไกด์ ตามรายการระบุ
 • รถรับส่งสนามบินตามรายการระบุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 100 HKD)

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวฮ่องกงลดทั้งเกาะ 70 - 80% กับ Hongkong Summer Sale 2023

ฮ่องกงลดทั้งเกาะ 70-80% กับ Hongkong Summer Sale กระหน่ำลดราคาสินค้าทั้งเกาะฮ่องกง ต้องไปช่วงไหนบ้าง กับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดเทศกาล ทั้งการแสดงดนตรีและอื่นๆ

10 อันดับที่เที่ยวฮ่องกงยอดนิยม

ที่เที่ยวฮ่องกงยอดนิยม อะเวนิว ออฟ สตาร์, เดอะพีค, โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกง, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, เลดี้ส์มาร์เก็ต, เทมเปิลสตรีท, ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง, จิมซาโจ่ยพรอมเมอนาด, วัดซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน, หอนาฬิกา

เที่ยวฮ่องกงด้วยตนเอง กับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง

ขึ้นบันไดเลื่อนมิดเลเวล บันไดเลื่อนกลางแจ้งที่ยาวที่สุด นั่งรถรางสองชั้นเต๊งเต๊งชมเมือง ชมวิวสูงสุดด้วยพีคแทรม ล่องเรือสำเภาชมบรรยากาศสองฟากฝั่ง

1 ปีมีครั้งเดียว วันเปิดทรัพย์ พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

"วันเปิดทรัพย์" วันนี้จะมีการทำพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม เพื่อให้มีโชคลาภเงินทองนั่นเอง ซึ่งพิธีสำคัญแบบนี้ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น! ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง จึงไม่ควรพลาดพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ในวันสำคัญนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!