Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัว ได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป พร้อมรถรับ-ส่งและไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว 
 • ตื่นตาตื่นใจกับโลเคชั่นสุดพิเศษของรีสอร์ท Centara ที่ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและอีกด้านติดแม่น้ำเบนโตตา
 • พักผ่อนและเพลิดเพลินกับบรรยากาศของรีสอร์ทในเครือ Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka 2 คืน และ Movenpick Colombo Hotel 1 คืน
 • อิ่มอร่อยไม่อั้น อาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (All Inclusive) ตลอดการเข้าพัก
 • ชมสวน Lanuganga Garden ออกแบบโดย Georffrey Bawa สถาปนิกผู้ทรงอิทธิพลของเอเชีย
 • เที่ยวชมเมือง Galle เมืองชายทะเลที่มีเสน่ห์ที่สุดของศรีลังกา
 • เช็คอินโคลัมโบ เมืองหลวง ชมบรรยากาศโดยรวมของเมือง ชมความสวยงามของ Independence Square แลนด์มาร์คสำคัญของโคลัมโบ
 • สักการะวัดคงคาราม ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีเหลืองสดใส

สะสมคะแนนได้แล้ววันนี้!!
ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567
ทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน
การสะสมคะแนน blueplus+ ของ Wonderfulpackage

 1. สมาชิก blueplus+ ที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือแพ็กเกจพิเศษต่างๆ จาก Wonderfulpackage ครบทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด (จำกัดการให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 3,000 คะแนน ต่อการซื้อ 1 ครั้ง)
 2. ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อเดือน
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆได้
 4. การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อที่ไม่ครบ 10,000 บาท
 5. สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่)

Details
ประเทศ: ศรีลังกา
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Srilankan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - มีนาคม 2567
รหัสสินค้า: PKCMBCENMOVUL

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ(สนามสุวรรณภูมิ) – ศรีลังกา (สนามบินโคลัมโบ) – เมืองเบนโตต้า – เดินทางเข้าที่พัก
Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka
2 เมืองเบนโตต้า – ล่องเรือที่บาลาพิติยา – เมืองเบนโตต้า
Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka
3 เมืองเบนโตต้า – สวนลูนูกังกา – เมืองกอลล์ – ป้อมปราการเมืองกอล – โคลัมโบ – ช้อปปิ้ง One Galle Face Mall
Movenpick Colombo Hotel
4 โคลัมโบ – ชมเมือง – สนามบินโคลัมโบ -
5 กรุงเทพฯ(สนามสุวรรณภูมิ) -

อัตราค่าบริการ

กำหนดการดินทาง คณะ 2 ท่าน
เริ่มต้น ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ 

วันนี้  - 31 มี.ค. 67

39,900.-

10,500.-

*ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล


แพลนการเดินทาง 

วันแรก : กรุงเทพฯ(สนามสุวรรณภูมิ) – ศรีลังกา (สนามบินโคลัมโบ) – เมืองเบนโตต้า – เดินทางเข้าที่พัก 

 • 06.30 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SriLankan Airlines 
 • 09.10 น. เดินทางสู่ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL403
 • 11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.) หลังจากนั้นนำคุณผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  
 • จากนั้นนำคุณดินทางสู่ เมืองเบนโตตา (Bentota) ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 2 ชั่วโมงจากโคลัมโบ คุณจะเข้าสู่เมืองพักตากอากาศชายทะเลติดมหาสมุทรอินเดีย ที่มีชายหาดที่กว้างและยาวเหยียด เบนโตตา เป็นเมืองชายหาดที่มีเสน่ห์มากแห่งหนึ่งของศรีลังกา รวมรีสอร์ทหรูหราระดับโลกไว้มากมายตลอดความยาวของชายหาดกว่า 8 ก.ม. เป็นเมืองเล็กที่มีคนอาศัยอยู่ไม่มากนัก ทำให้เบนโตตามีความสบาย เงียบสงบ ไม่แออัด แม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อ และยังมีสถานทีท่องเที่ยวน่าสนใจที่สะท้อนวัฒนธรรมซุกตัวอยูในมุมต่างๆของเมืองสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่งสำหรับดำน้ำดูปะการังที่สวยงามชั้นเยี่ยมอีกด้วย                                 
 • นำคุณเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ Centara Ceysands Resort & Spa (All Inclusive)
 • จากนั้นให้คุณพักผ่อนอิสระ เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริเวณรีสอร์ท
 • รับประทานอาหารคำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

centara ceysand

centaracentara

วันที่สอง : เมืองเบนโตต้า (Bentota) – ล่องเรือที่บาลาพิติยา (Balapitiya)– เมืองเบนโตต้า (Bentota)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำคุณเดินทางสู่ แม่น้ำ The Madu River สายน้ำเล็กๆในเมืองกอลล์ของศรีลังกา ที่จะพาคุณล่องเรือรับลมเย็นๆไปชมจุดที่แม่น้ำขยายออกไปสู่ทะเลสาบ Madu Ganga ที่ บาลาพิติยา (Balapitiya) ก่อนที่จะระบายลงสู่มหาสมุทรอินเดีย ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือที่บาลาพิติยา (Balapitiya) ชมความมหัศจรรย์ของแม่น้ำมาดู ที่มีเกาะเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป และริมฝั่งเต็มไปด้วยป่าชายเลนอันเขียวชอุ่มซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่น่าทึ่งหลายสิบสายพันธุ์  ที่คุณจะได้เห็นธรรมชาติ แวะชมวัดพุทธที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ เยี่ยมชมสปาเล็บเท้าปลา เรียนรู้วิธีการใช้อบเชยในการปรุงอาหารในท้องถิ่น ชมขั้นตอนการปลูกอบเชย ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท้องถิ่นของโคลอมโบ 

centara

 • สนุกสนานกับ Cooking Class ที่จัดเตรียมโดยรีสอร์ท พร้อม รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นอิสระให้คุณพักผ่อนในโรงแรมตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (All Inclusive)
 • พัก Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

 centaracentaracentaracentaracentaracentara

วันที่สาม : เมืองเบนโตตา (Bentota)- สวนลูนูกังกา(Lunuganga Garden)- แกลล์ (Galle)- โคลัมโบ (Colombo)- One Galle Face Mall

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำคุณชม สวนลูนูกังกา (Lunuganga Garden) บ้านสวนของ Geoffrey Bawa นักออกแบบชาวศรีลังกา หนึ่งในสถาปนิกเอเชียผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 นักออกแบบโรงแรมและบ้านเมืองเขตร้อนที่เก่งกาจระดับโลก เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานออกแบบอาคารที่แอบอิงกับธรรมชาติเขตร้อน ที่ดัดแปลงจากบ้านในสวนยางให้เป็นบ้านพักในวันหยุด สวยงามในสไตล์อังกฤษ 

 • นำคุณเดินทางสู่ เมืองกอลล์ (Galle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองชายทะเลที่สวยและมีเสน่ห์ที่สุดของประเทศศรีลังกา เมืองที่มีความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเฉพาะกลิ่นอายของยุคอาณานิคมในอดีต เพราะเคยถูกปกครองโดยชาติตะวันตกมายาวนานกว่า 100 ปี ทำให้ที่นี้มีมรดกยุคอาณานิคมหลงเหลือให้เยื่ยมชมมากมาย

 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • นำคุณชม ป้อมปราการเมืองกอลล์ (Galle Dutch Fort) เป็นป้อมปราการที่สร้าง ในสมัยชาวดัตช์เข้าครอบครองศรีลังกา ในปี 1663 สร้างไว้เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันผู้บุกรุกและภัยธรรมชาติจากทางทะเล สมควรแก่เวลานำคุณเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (Colombo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศศรีลังกา(Sri Lanka) ตั้งอยู่ทางตอนตะวันตกของประเทศ โคลัมโบเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและธุรกิจของประเทศ มีอาณาเขตเมืองที่พัฒนาและสวยงาม และมีองค์กรสถานประกอบการชั้นนำและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย
 • จากนั้นพาคุณช็อปปิ้งที่ห้าง One Galle Face Mall เป็นอาคารคอมเพล็กซ์แบบผสมผสานในเมืองโคลัมโบ รวมถึงแบรนด์ต่างประเทศ เช่น Zara, H&M และ Marks & Spencer นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟหลายแห่ง รวมถึงโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลิ่ง
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำคุณเข้าสู่โรงแรมที่พัก Movenpick Colombo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

MovenpinkMovenpink


วันที่สี่ : โคลัมโบ (Colombo) – ชมเมือง – สนามบินโคลัมโบ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำคุณชมเมืองโคลัมโบ ที่ตอนนี้ได้มีการพัฒนาความเจริญของเมืองไปอย่างมากด้วยตึกสูงระฟ้าใหม่ในตัวเมือง  แต่ยังคงความสงบงามตามแบบดินแดนแห่งพุทธศาสนา ด้วยการจัดผังเมืองไว้อย่างดี ทำให้แต่ละโซนของเมืองที่วางไว้อย่างเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจ ย่านวัฒนธรรม ย่านการค้า ทำให้เมือง เต็มไปด้วยเสน่ห์สีสัน ทั้งตึกรามบ้านช่องที่โดดเด่นแปลกตา เป็นสไตล์บริทิชโคโลเนียล เนื่องจากว่าศรีลังกานั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษอยู่หลายร้อยปี ทำให้ยังมีกลิ่นอายศิลปะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ผู้คนที่น่ารักและยิ้มแย้มต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
 • นำคุณชม จัตุรัสแห่งอิสรภาพ (Independence Square) หนึ่งในจุดเช็กอินต้องห้ามพลาดในเมืองโคลอมโบ สัญลักษณ์แห่งความเป็นอิสรภาพของชาวศรีลังกาต่อประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948 ถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศศรีลังกาเลยทีเดียว

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม Movenpick Colombo Hotel
 • นำตุณชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) วัดไทยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในศรีลังกา เป็นวัดไทยนิกายสยามวงศ์ และเป็นที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา
 • จากนั้นให้คุณได้ช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาว์ได้ที่ เปตาร์ บาร์ซาร์ หรือสินค้าแบรนด์เนมได้ที่ห้างโอเดล ตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำคุณเดินทางสู่ สนามบิน


วันที่ห้า : กรุงเทพฯ(สนามสุวรรณภูมิ)

 • 01.15. น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL402
 • 06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าศรีลังกา

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 5 USD/วัน/ท่าน

RELATED ARTICLES

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรง สู่ โคลัมโบ ศรีลังกาเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ฉีดวัคซีนครบ เที่ยวได้ไม่ต้องตรวจโควิด

สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ โคลัมโบ จะเปิดให้บริการเที่ยวบินไปกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของศรีลังกา นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินอีกในอนาคต

ศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ เริ่ม 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

ประเทศศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ สำหรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตามมาตราการข้อกำหนดในการเดินทาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป นักเดินทาง หรือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่ศรีลังกาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka รีสอร์ทหรู 5 ดาว @ศรีลังกา

หากมีเวลาหนึ่งวันในการต่อเครื่องแวะพักที่ศรีลังกา อยากพักผ่อนสบายๆ สักคืน แนะนำรีสอร์ทหรูในเครือเซ็นทารา ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายครบครัน พร้อมวิวทะเลที่สวยงามไม่แพ้ทะเลไหนๆ ที่ Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

บินไปแวะเที่ยว 1 วันในโคลัมโบ ศรีลังกา

โคลัมโบ เมืองหลวงแห่งศรีลังกา ที่มีอะไรดีๆ เกินคาด เพราะถือว่ามีอะไรน่าเที่ยวและเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเลยล่ะ ไม่ว่าจะตั้งใจมาเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือแวะต่อเครื่องฉบับคนมีเวลาน้อย แต่ก็สามารถแวะเที่ยวในโคลัมโบได้ เราคัดมาเน้นๆ ที่น่าเที่ยว และเที่ยวไม่ยาก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!