Trip Highlight
 • แพ็กเกจส่วนตัว เที่ยวเบตง อัยเยอร์เวง สงขลา 4 วัน 3 คืน
 • รถพร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง บริการแบบส่วนตัวตลอดรายการ 
 • ดูแลอำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ
 • ตะลุยใต้สุดแดนสยามเบตง ยะลา ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สกายวอร์ค ยาวสุดในอาเซียน
 • สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้
 • ชมธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่สอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ อุโมงค์ปิยะมิตร
 • ชม ย่านเมืองเก่าสงขลา สถาปัตยกรรมเก่าที่งดงามที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้
 • ชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามมีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิน ที่หาดสมิหลา
 • ทานเมนูขึ้นชื่อ! ปลาย่างสมุนไพร, ไก่เบตง, ขลุ่ยปลานิลสายน้ำไหล, ปลาเก๋านึ่งแต้จิ๋ว
Details
ประเทศ: ไทย (ยะลา)
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน-มิถุนายน 2564 (ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)
รหัสสินค้า: PKLANDBETONG02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ
เดินทาง : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 (ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง 4 ดาว
และโรงแรมวีแอล 3 ดาว
8,500.- 8,000.- 7,500.- 2,500.-
โรงแรมแกรนด์วิวแลนด์ มาร์ค 5 ดาว
และโรงแรมวีแอล 3 ดาว
8,900.- 8,500.- 7,900.- 2,500.-

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก: ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - ยะลา - สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

 • xx.xx น. คณะเดินทางมาถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว
 • เดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี นำท่านแวะกราบไหว้หลวงปูทวดที่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ในส่วนของสถูปศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง 

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษปลาย่างสมุนไพร อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ
 • เดินทางเข้าสู่ จังหวัดยะลา คำว่า “ยะลา” มีที่มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า “ยะลอ” แปลว่า “แห” ถือเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่จังหวัดหนึ่งของประเทศ ได้รับการยกย่องว่ามีการจัดวางผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
 • นำท่านชม สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานีและปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 • นำท่านเดินทางสู่ เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
 • นำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับชุมชนเมืองใหม่

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษไก่เบตง อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • ที่พัก: โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • หรือที่พัก: โรงแรมแกรนด์วิวแลนด์ มาร์ค หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่สอง: เบตง - Sky walk จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - วัดพุทธาธิวาส

 • 04.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) *มีบริการวินรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิว เที่ยวละ 20 บาท*
 • และท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอร์เวง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ บนระดับความสูง 2,038 จากระดับน้ำทะเล ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 90 ล้านบาท มีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ที่เป็นจุดไฮไลท์คือชั้น 3 ที่สร้างทางเดินด้วยกระจกใส มีความยาว 63 เมตร ให้ทุกท่านได้ตื่นตา ตื่นใจ พร้อมพบกับวิวสุดธรรมชาติสวยและ ความหวาดเสียวเวลาเดินเหยียบอยู่บนกระจก (ไม่รวมค่าบริการถุงรองเท้าชำระหน้างาน//สำหรับค่าเข้าชม ณ ปัจจุบันยังไม่เสียค่าเข้าชม กรณีทางการมีการเรียกเก็บค่าเข้าชำระเพิ่มหน้างาน)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านแวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) อร่อยระดับตำนาน ความพิเศษของเฉาก๊วยที่นี่คือกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ สังเกตได้จากเขม่าควันที่จับตัวอยู่รอบบ้าน เพราะกรรมวิธีการทำนั้นเริ่มจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 

 • เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ภายในอุโมงค์สีเหลืองส้มนวลตาแต่ก็ชวนให้นึกถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูขึ้นชื่อ ขลุ่ยปลานิลสายน้ำไหล
 • เดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลายสายพันธุ์อันมีเสน่ห์ ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำนั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษปลาเก๋านึ่งแต้จิ๋ว
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • ที่พัก: โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • หรือ ที่พัก: โรงแรมแกรนด์วิวแลนด์ มาร์ค หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่สาม: สะพานแตปูซู - ปัตตานี - สัการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - สงขลา - ชมเมืองเก่าสงขลา - ศาลหลักเมือง - หาดสมิลา (ชมรูปปั้นนางเงือก และรูปปั้นพญานาคพ่นน้ำ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก ให้ท่านถ่ายรูป
 • นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • เดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ หรือแม้แต่มีเรื่องเดือดร้อนก็ไปบนบานให้เจ้าแม่ช่วยเหลือ ซึ่งก็ได้สมดังหวังกันไปหลายราย เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และศูนย์รวมศรัทธาเสมอมา

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางสู่ จังหวัดสงขลา จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีประวัติความเป็นมาและมีอายุยืนยาวกว่า 200 ปี ย่านการค้าที่สำคัญในอดีตของเมืองสงขลา เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้  ตั้งเรียงรายต่อเนื่องกันไปตามถนน แทรกตัวไปพร้อมกับธุรกิจสมัยใหม่
 • นำท่านชม ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นที่เคารพสักการะของชาวสงขลาตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง
 • เที่ยวสงขลาไปต่อกันที่ทะเลสวยๆ เดินทางสู่ หาดสมิหลา ชายทะเลเมืองสงขลา ซึ่งเปรียบเสมือนห้องรับแขกธรรมชาติ ที่ต้อนรับผู้มาเยือนเรื่อยมาจากอดีตจนปัจจุบัน หาดสมิหลามีโขดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดมากที่เรียกว่า "ทรายแก้ว" มีป่าสนร่มรื่น จากหาดสมิหลาสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของ เกาะหนูเกาะแมว
 • จุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามมีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิน รูปปั้นนางเงือกทอง สัญลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดสงขลาตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสมิหลา นักท่องเที่ยวนิยมจะไปถ่ายภาพคู่กับนาเงือกกันเสมอ นางเงือกทองถูกสร้างขึ้นตามนิยายของไทยโบราณ
 • นำท่านถ่ายรูปกับ ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่เทศบาลนครสงขลา สรรค์สร้างขึ้นเพื่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ชายหาดสมิหลาให้เป็นสถานที่พักผ่อน มีลักษณะแบบลอยตัว สามารถมองเห็นได้รอบด้านเนื้อ วัตถุเป็นโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียว ออกแบบ โดย อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์

เที่ยวสงขลา

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • ที่พัก: โรงแรมวีแอล หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่สี่: หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เมนูติ่มซำ
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจำเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครึกครื้นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวจีน ชาวมาเลย์ สิงคโปร์ ที่จะมาซื้อสินค้าของฝากติดมือกลับบ้านไป ไม่ว่าจะเป็นของสด ของแห่ง ผัก ผลไม้ ทีจะนำมาจำหน่ายเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และงานเทศกาลต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา น้ำหอม รองเท้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน 
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ


รีวิวทริป เบตง ยะลา

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน

อัตรานี้รวม:

 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ไกด์นำเที่ยว ให้บริการตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (ไป-กลับ) เส้นทางกรุเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 600 บาท / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

เที่ยวยะลา ตะลุยใต้สุดแดนสยาม

ยะลา ใครว่าไม่น่าไป จังหวัดใต้สุดของสยามแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ทั้งในมุมประวัติศาสตร์ มุมอาร์ตๆ มุมธรรมชาติ ยังรอให้เราไปเที่ยวอยู่นะ และนี่คือ 10 จุดที่เที่ยวยะลา ไปตะลุยเที่ยวกันเลย

ใครว่าภาคใต้ไม่มีทะเลหมอก Unseen ทะเลหมอกแดนใต้

หนาวนี้ใครๆ ก็หนีไปขึ้นเหนือ เพราะอยากใกล้ชิดธรรมชาติและชมวิวทะเลหมอก แต่ใครว่าทะเลหมอกมีแต่ภาคเหนือกันล่ะ ทางภาคใต้ก็มีเหมือนกันนะ แถมยังมีจุดชมวิวสุดอันซีนที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักกันนัก เพราะฉะนั้น หนาวนี้ ลองไปชมทะเลหมอกภาคใต้กันดูไหม สวยตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ที่ไหนๆ เลย

โอเคเบตง 10 ความเป็นเบตงที่ห้ามพลาด

โอเคเบตง อำเภอใหญ่ของจังหวัดยะลาอันโด่งดัง ที่เบตงยังมีอะไรที่น่าสนใจมากมาย ทั้งสถานที่ที่รวมความเป็นที่สุด ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่จะทำให้การท่องเที่ยวเบตง ยะลา กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมอีกครั้ง นี่คือ 10 ความเป็นเบตงที่ไม่ควรพลาด

ชมวิวทะเลหมอก ขึ้น Sky walk อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา

ช่วงนี้เค้ากำลังฮิตจุดชมวิวทะเลหมอกแห่งใหม่ของไทย Sky Walk อัยเยอร์เวง ที่อยู่ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จุดชมวิวที่ยื่นยาวออกไป มองเห็นม่านหมอกกว้างสุดสายตา แต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสกายวอล์กแห่งนี้ เรามาทำความรู้จักกับ อัยเยอร์เวง และจุดชมวิวสวยๆ ของที่นี่กัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!