Trip Highlight
 • โรงแรมหรูระดับ 4 ดาวพักในใจกลางหาดใหญ่ ตั้งอยู่บนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
 • พักผ่อนกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันที่พักสุดหรู 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • บินโดยสายการบินไทยสมายล์(WE)
 • ฟรี ประกันโควิด

โปรโมชั่น จองภายใน มี.ค. - 30 เม.ย.64

Details
ประเทศ: ไทย(สงขลา)
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 1 มื้อ
เดินทางโดย: ThaiSmile
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 1 เม.ย. - 31 ต.ค.64
รหัสสินค้า: PKCENTARAHATYAIWE01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ตัวเลือกสินค้า

Superior

ห้องสุพีเรียร์มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 25 ถึง 28 ตารางเมตรและสามารถรองรับผู้ใหญ่ได้ถึง 3 คนหรือผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 1 คนต่อห้อง ห้องสุพีเรียร์แต่ละห้องมีเตียงคิงไซส์หรือเตียงแฝดให้เลือกและมีห้องน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำ

 • อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี
 • ทีวีจอแบน
 • เครื่องปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิได้
 • ตู้เซฟในห้อง
 • มินิบาร์
 • เสื้อคลุมอาบน้ำ
 • รองเท้าแตะ
 • อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ
 • ไดร์เป่าผม
 • โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 

แพ็กเกจโรงแรม+ตั๋วเครื่องบิน

ช่วงเดินทาง

ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ
 (บาท)

เด็ก 
ราคาท่านละ
 (บาท)

พักเดี่ยวชำระเพิ่ม
(ท่าน/คืน)
1 เม.ย. - 31 ต.ค.64 3,099.- 3,099.- 1,500.-

*หมายเหตุ: กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
*กรณีเข้าพักช่วงดังนี้ กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
13 - 15 เม.ย.64 (วันสงกรานต์) / 1 - 4 พ.ค.64 (วันแรงงาน) / 8 - 10 พ.ค.64 (วันพืชมงคล) / 24 - 26 ก.ค.64 (วันอาสาฬหบูชา) / 23 - 25 ต.ค.64 (วันปิยะมหาราช)

อัตรานี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์ พร้อมน้ำหนักโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2 ท่าน/ห้อง) **กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ค่าอาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันโควิด-19

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบินสู่โรงแรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Superior

ห้องสุพีเรียร์มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 25 ถึง 28 ตารางเมตรและสามารถรองรับผู้ใหญ่ได้ถึง 3 คนหรือผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 1 คนต่อห้อง ห้องสุพีเรียร์แต่ละห้องมีเตียงคิงไซส์หรือเตียงแฝดให้เลือกและมีห้องน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำ

 • อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี
 • ทีวีจอแบน
 • เครื่องปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิได้
 • ตู้เซฟในห้อง
 • มินิบาร์
 • เสื้อคลุมอาบน้ำ
 • รองเท้าแตะ
 • อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ
 • ไดร์เป่าผม
 • โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 

แพ็กเกจโรงแรม+ตั๋วเครื่องบิน+รถรับส่ง (ไป-กลับ)

ช่วงเดินทาง

ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ
 (บาท)

เด็ก 
ราคาท่านละ
 (บาท)

พักเดี่ยวชำระเพิ่ม
(ท่าน/คืน)
1 เม.ย. - 31 ต.ค.64 3,899.- 3,899.- 1,500.-

*หมายเหตุ: กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
*กรณีเข้าพักช่วงดังนี้ กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
13 - 15 เม.ย.64 (วันสงกรานต์) / 1 - 4 พ.ค.64 (วันแรงงาน) / 8 - 10 พ.ค.64 (วันพืชมงคล) / 24 - 26 ก.ค.64 (วันอาสาฬหบูชา) / 23 - 25 ต.ค.64 (วันปิยะมหาราช)

อัตรานี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์ พร้อมน้ำหนักโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบินสู่โรงแรม 
 • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2 ท่าน/ห้อง) **กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ค่าอาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันโควิด-19

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโปรโมชั่น โดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ โดยสายการบินไทยสมายล์

ขาไป : สนามบินสุวรรณภูมิ(ฺBKK) - สนามบินหาดใหญ่(HDY) 

Flight 

Airport

Departure
Arrival
WE 259 BKK - HDY 07.05 08.30
WE 269 BKK - HDY 10.45 12.10
WE 265 BKK - HDY 15.10 16.35
WE 267 BKK - HDY 19.00 20.25
WE 267 BKK - HDY 19.05 20.30


ขากลับ : สนามบินหาดใหญ่(HDY) - สนามบินสุวรรณภูมิ(ฺBKK)

Flight 

Airport

Departure
Arrival
WE 260 HDY - BKK 09.10 10.35
WE 270 HDY - BKK 12.50 14.15
WE 266 HDY - BKK 17.15 18.55
WE 268 HDY - BKK 20.55 22.20
WE 268 HDY - BKK 21.00 22.25

  หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

คัดสรรโรงแรมที่ดีที่สุดเพิ่มประสบการณ์อันเต็มอิ่มตลอดการเดินทาง

หาดใหญ่หรือที่รู้จักกันในชื่อ Gateway to the South เป็นที่ตั้งของโรงแรมที่โดดเด่นแห่งนี้ ความใกล้ชิดของเมืองกับชายแดนมาเลเซียทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในหลาย ๆ กรณีมีสินค้าหลากหลายชนิดที่ไม่มีจำหน่ายที่อื่นในประเทศไทย แขกที่ต้องการช้อปปิ้งไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วเพราะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชั้นนำของเมืองไทย ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ บริเวณใกล้เคียงคือตลาดกิมหยงและตลาดสันติสุขที่มีชื่อเสียงในด้านสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย
รวมถึงแผงขายของริมถนนที่ขายผลไม้และสินค้าอื่น ๆ มากมายในราคาที่น่าดึงดูด โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ยังเป็นสถานที่สำคัญในท้องถิ่นและเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการจัดงานขององค์กรนอกเหนือจากการให้บริการที่พักที่สะดวกสบาย สำหรับนักเดินทางเพื่อการพักผ่อนและธุรกิจเนื่องจากอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่เพียง 20 นาที


บริการรถรับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่สู่โรงแรมที่พัก

Toyota Commuter 10 ที่นั่ง


เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

ใครว่าภาคใต้ไม่มีทะเลหมอก Unseen ทะเลหมอกแดนใต้

หนาวนี้ใครๆ ก็หนีไปขึ้นเหนือ เพราะอยากใกล้ชิดธรรมชาติและชมวิวทะเลหมอก แต่ใครว่าทะเลหมอกมีแต่ภาคเหนือกันล่ะ ทางภาคใต้ก็มีเหมือนกันนะ แถมยังมีจุดชมวิวสุดอันซีนที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักกันนัก เพราะฉะนั้น หนาวนี้ ลองไปชมทะเลหมอกภาคใต้กันดูไหม สวยตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ที่ไหนๆ เลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!