Trip Highlight
 • รถตู้ปรับอากาศ Hyundai บริการแบบส่วนตัว พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ดำน้ำเกาะราวี - หลีเป๊ะ - หินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะไข่  (โดยเรือหางยาว แบบส่วนตัว)
 • ลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติที่เกาะไข่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
 • เกาะหินงาม ทะเลสวยสตูล ชมหินสวยงามและคำสาปเจ้าพ่อตะรุเตา
 • ชมปะการังเจ็ดสีธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง จุดไฮไลท์ของทริป      
 • บริการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
Details
ประเทศ: ไทย (สตูล)
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 ตุลาคม 64 (ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)
รหัสสินค้า: GGLIPEBP01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินหาดใหญ่ - นั่งเรือสปีดโบ๊ทสู่เกาะหลีเป๊ะ - เกาะไข่
โรงแรมที่ท่านเลือก
2 เกาะหลีเป๊ะ - หินงาม - จาบัง - หาดทรายขาว - เกาะราวี (โดยเรือหางยาว แบบส่วนตัว)
โรงแรมที่ท่านเลือก
3 เกาะหลีเป๊ะ - ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ - เดินทางกลับ -

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว จำนวน 2-4 ท่าน
ใช้รถตู้ HYUNDAI


อัตราค่าบริการ
เดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

โรงแรมที่พัก คณะ 2 ท่าน
ท่านละ
คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ
โรงแรมเซเรนดิพีตี้ (ห้องดีลักซ์ พู วิลล่า)
17,590 15,190 400
โรงแรมอนัญญา (ดีลักซ์ พู แอสเสจ)
14,690 12,290 400
โรงแรมสิตา บีช รีสอร์ท (ดีลักซ์ ฟอน วิลล่า)
12,490 10,990 400

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


วันแรก: สนามบินหาดใหญ่ - นั่งเรือสปีดโบ๊ทสู่เกาะหลีเป๊ะ - เกาะไข่

 • ...... น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
 • หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสตูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านฟ้าใส ซีฟู้ด
 • เตรียมตัวเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปีดโบ๊ท
 • เดินทางถึง เกาะไข่ นำท่านชม ซุ้มประตูหิน และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะหลัก 2 เกาะ คือ เกาะตะรุเตา กับ เกาะอาดัง ราวี เกาะที่สวยงามแห่งนี้ถูกหลอมรวมกับก้อนหินที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ชายหาดบนเกาะไข่จะมีสีเหมือน เปลือกไข่ นอกจากนี้ เกาะไข่ยังเป็นแหล่งที่วางไข่ของเต่าจำนวนมากอีกด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรียกเกาะแห่งนี้ว่า "เกาะไข่"

 • ออกเดินทางจากเกาะไข่ มุ่งหน้าสู่จัดหมายปลายทางต่อไป เกาะหลีเป๊ะ เกาะในฝันของใครหลายๆคน
 • เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านคิงแคร๊ฟ ถนนคนเดิน
 • ที่พัก : โรงแรมที่ท่านเลือก หรือเทียบเท่า*

วันที่สอง: เกาะหลีเป๊ะ - หินงาม - จาบัง - หาดทรายขาว - เกาะราวี (โดยเรือหางยาว แบบส่วนตัว)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางไปสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง อย่างจุใจ
 • เดินทางไปยัง หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด

 • รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) 
 • เดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม เกาะขนาดเล็กทางทิศใต้ของเกาะอาดัง ทั้งเกาะเต็มไปด้วยหินสีดำ กลมเกลี้ยง มันวาว เล่ากันว่าหินทุกก้อนมีคำสาปของเจ้าพ่อตะรุเตา หากใครนำติดตัว ไปจะเกิดแต่หายนะ แต่หากไปชมแล้วเรียงก้อนหินได้ 12 ชั้น แล้วอธิษฐานขอพรก็จะได้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง

 • หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสีธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง จุดไฮไลท์ของทริป ร่องน้ำจาบังเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วย ๆ ปะการังอ่อนหลากสีสันและสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศแห่งหนึ่ง อาทิปะการังอ่อนสีแดง ชมพู ม่วง และส้ม, ปะการังโขดสีน้ำตาลอ่อน, ดอกไม้ทะเลสีน้ำตาลอ่อนที่มีปลายหนวดสีฟ้า, สาหร่ายสีเขียวเข้ม เป็นต้น

 • เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านคิงแคร๊ฟ เซ็ตซีฟู้ด
 • ที่พัก : โรงแรมที่ท่านเลือก หรือเทียบเท่า*

วันที่สาม: เกาะหลีเป๊ะ - ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ - เดินทางกลับ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้ เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา
 • ถึง ท่าเทียบเรือปากบาราสปีดโบ๊ท
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านน้องณี เซ็ตโต๊ะ
 • ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่ารถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ – สตูล – สนามบินหาดใหญ่ แบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเรือไป-กลับ ท่าเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปิทโบ๊ทแบบจอยกลุ่ม
 • ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์นำเที่ยวทางทะเลพร้อมทริปดำน้ำโซนใน (เกาะหลีเป๊ะ – หินงาม – จาบัง – หาดทรายขาว – เกาะราวี) แบบส่วนตัว
 • ค่าน้ำผลไม้ น้ำดื่ม
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง กรุเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ตามความเหมาะสม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

关于代表尚未进入王国的外国人申请工作许可证 “BorTor.32”问答集Q&A

代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。

Q&A about Resident’s Visa in Thailand

Foreigner who would like to stay in Thailand for long period with apply for Permanent Residence in The Kingdom, he/she has to wait for the annoucement of quota limit. No matter what he/she would like to work or follow the family to work in Thailand, if he/she would like to have Permanent Residence in Thailand, he/she must know how to apply and what will be the features of qualification of persons eligible to be considered for Thai residency.

Q&A About work permit made on Behalf of a Foreigner (If the foreigner has not yet traveled in to the kingdom) W.P.32

For applying Work Permit on behalf of foreigner who wishes to work in Thailand for operating business, enterprise or be the employees of all occupations. How to apply Work Permit if foreigner has not yet entered the Kingdom of Thailand? What are the conditions before travel to Thailand?

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติ(กรณีคนต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)บต.32

สำหรับการขอใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการหรือลูกจ้าง ทุกอาชีพกรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องยื่นขออย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง จึงสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้วันนี้เรามี คำถาม-คำตอบ เพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!