Trip Highlight
 • รถตู้ปรับอากาศ Hyundai บริการแบบส่วนตัว พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ดำน้ำเกาะราวี - หลีเป๊ะ - หินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะไข่  (โดยเรือหางยาว แบบส่วนตัว)
 • ลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติที่เกาะไข่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
 • เกาะหินงาม ทะเลสวยสตูล ชมหินสวยงามและคำสาปเจ้าพ่อตะรุเตา
 • ชมปะการังเจ็ดสีธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง จุดไฮไลท์ของทริป      
 • บริการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
Details
ประเทศ: ไทย (สตูล)
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 มีนาคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)
รหัสสินค้า: GGLIPEBP01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินหาดใหญ่ - นั่งเรือสปีดโบ๊ทสู่เกาะหลีเป๊ะ - เกาะไข่
โรงแรมที่ท่านเลือก
2 เกาะหลีเป๊ะ - หินงาม - จาบัง - หาดทรายขาว - เกาะราวี (โดยเรือหางยาว แบบส่วนตัว)
โรงแรมที่ท่านเลือก
3 เกาะหลีเป๊ะ - ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ - เดินทางกลับ -

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว จำนวน 2-4 ท่าน
ใช้รถตู้ HYUNDAI


อัตราค่าบริการเริ่มต้น
เดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2565

โรงแรมที่พัก คณะ 2 ท่าน
ท่านละ
คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ
โรงแรมเซเรนดิพีตี้ (ห้องดีลักซ์ พู วิลล่า)
17,590 15,190 400
โรงแรมอนัญญา (ดีลักซ์ พู แอสเสจ)
14,690 12,290 400
โรงแรมสิตา บีช รีสอร์ท (ดีลักซ์ ฟอน วิลล่า)
12,490 10,990 400

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


วันแรก: สนามบินหาดใหญ่ - นั่งเรือสปีดโบ๊ทสู่เกาะหลีเป๊ะ - เกาะไข่

 • ...... น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
 • หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสตูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านฟ้าใส ซีฟู้ด
 • เตรียมตัวเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปีดโบ๊ท
 • เดินทางถึง เกาะไข่ นำท่านชม ซุ้มประตูหิน และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะหลัก 2 เกาะ คือ เกาะตะรุเตา กับ เกาะอาดัง ราวี เกาะที่สวยงามแห่งนี้ถูกหลอมรวมกับก้อนหินที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ชายหาดบนเกาะไข่จะมีสีเหมือน เปลือกไข่ นอกจากนี้ เกาะไข่ยังเป็นแหล่งที่วางไข่ของเต่าจำนวนมากอีกด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรียกเกาะแห่งนี้ว่า "เกาะไข่"

 • ออกเดินทางจากเกาะไข่ มุ่งหน้าสู่จัดหมายปลายทางต่อไป เกาะหลีเป๊ะ เกาะในฝันของใครหลายๆคน
 • เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านคิงแคร๊ฟ ถนนคนเดิน
 • ที่พัก : โรงแรมที่ท่านเลือก หรือเทียบเท่า*

วันที่สอง: เกาะหลีเป๊ะ - หินงาม - จาบัง - หาดทรายขาว - เกาะราวี (โดยเรือหางยาว แบบส่วนตัว)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางไปสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง อย่างจุใจ
 • เดินทางไปยัง หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด

 • รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) 
 • เดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม เกาะขนาดเล็กทางทิศใต้ของเกาะอาดัง ทั้งเกาะเต็มไปด้วยหินสีดำ กลมเกลี้ยง มันวาว เล่ากันว่าหินทุกก้อนมีคำสาปของเจ้าพ่อตะรุเตา หากใครนำติดตัว ไปจะเกิดแต่หายนะ แต่หากไปชมแล้วเรียงก้อนหินได้ 12 ชั้น แล้วอธิษฐานขอพรก็จะได้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง

 • หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสีธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง จุดไฮไลท์ของทริป ร่องน้ำจาบังเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วย ๆ ปะการังอ่อนหลากสีสันและสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศแห่งหนึ่ง อาทิปะการังอ่อนสีแดง ชมพู ม่วง และส้ม, ปะการังโขดสีน้ำตาลอ่อน, ดอกไม้ทะเลสีน้ำตาลอ่อนที่มีปลายหนวดสีฟ้า, สาหร่ายสีเขียวเข้ม เป็นต้น

 • เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านคิงแคร๊ฟ เซ็ตซีฟู้ด
 • ที่พัก : โรงแรมที่ท่านเลือก หรือเทียบเท่า*

วันที่สาม: เกาะหลีเป๊ะ - ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ - เดินทางกลับ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้ เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา
 • ถึง ท่าเทียบเรือปากบาราสปีดโบ๊ท
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านน้องณี เซ็ตโต๊ะ
 • ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แนะนำทริปท่องเที่ยว เกาะหลีเป๊ะ สตูล

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่ารถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ – สตูล – สนามบินหาดใหญ่ แบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเรือไป-กลับ ท่าเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปิทโบ๊ทแบบจอยกลุ่ม
 • ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์นำเที่ยวทางทะเลพร้อมทริปดำน้ำโซนใน (เกาะหลีเป๊ะ – หินงาม – จาบัง – หาดทรายขาว – เกาะราวี) แบบส่วนตัว
 • ค่าน้ำผลไม้ น้ำดื่ม
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง กรุเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ตามความเหมาะสม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!