Trip Highlight
 • เที่ยวชม สวนเสือศรีราชา สวนเสือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมกับเพลิดเพลินไปกับชมการแสดงจระเข้ไทยและโชว์ความสามารถของสัตว์ต่าง ๆ
 • เดินเล่น ตลาดน้ำ 4 ภาค สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 • ไหว้พระขอพร วัดญาณสังวราราม พระอารามหลวงชั้นเอก และสถาปัฏยกรรมอันสวยงามวิจิตร
 • เยี่ยมชม เขาชีจรรย์ พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • แวะซื้อของฝาก ตลาดหนองมน เป็นตลาดของฝากที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดชลบุรี
Details
ประเทศ: ไทย (ชลบุรี)
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
เดินทางโดย: รถตู้
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 มีนาคม 64 (ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)
รหัสสินค้า: PKCHONRETIRE01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง เดินทาง 4 ท่าน BOOK NOW

พฤศจิกายน 63 - มีนาคม 64 

12,999.-

จองทางไลน์ โทรจอง

***ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล
***ราคาแสดงเป็นราคาต่อ 4 ท่าน


วันแรก กรุงเทพ - สวนเสือศรีราชา - ตลาดน้ำ 4 ภาค - อิสระพักผ่อน

 • 08.00 น. คณะเดินทาง 4 ท่าน พร้อมกัน บริเวณจุดนัดพบ โดยพบเจ้าหน้าที่ขับรถรอให้การตอนรับพร้อมนำเที่ยว
 • 08.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ชลบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ โดยมีที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่รู้จักกันแพร่หลาย คือ พัทยา นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออก ทั้งการคมนาคมขนส่ง และน้ำมัน เป็นต้น
 • เดินทางสู่ สวนเสือศรีราชา ที่เกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะให้ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เสือ และ จระเข้ เพื่อการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ โดยที่นี่เปิดให้บริการมาแล้ว 20 กว่าปี บนเนื้อที่กว่า 250 ไร่ เลยทีเดียว จุดเริ่มต้นจากการเพาะพันธุ์เสื้อครั้งแรกเมื่อปี 2532 จากเสือ 4 คู่ ขยายพันธุ์จนเปิดเป็นสวนเสือในปี 2540 ซึ่งปัจจุบันมีเสือถึง 400 ตัว โดยเน้นพันธุ์รอยัลเบงกอเป็นหลัก และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ แถมยังได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตื่นตาตื่นใจไปกับน้องๆ แสนน่ารัก รับรองว่าต้องได้ความประทับใจกลับไปแน่นอน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินเล่น ตลาดน้ำ 4 ภาค สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมของ กิจกรรม ความหลากหลายเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดน้ำ 4 ภาค รวบรวมของดี 4 ภาค มาไว้ที่นี่ เป็นแหล่งรวมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม มารวมไว้จุด เดียวกัน รวมไปถึงการแสดง กิจกรรมวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมไทย หรือจะเป็นการล่องเรือพายชม ทัศนียภาพตลาดน้ำย้อนรำลึก ประวัติศาสตร์การกสิกรรมไทย ที่แปลงเกษตรสาธิต และสมุนไพรไทย เป็นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว

 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • ที่พัก : เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ต จอมเทียน | (Centra by Centara Maris Resort Jomtien)

วันที่สอง วัดญาณสังวราราม – เขาชีจรรย์ – ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค – หาดทรายแก้ว – ตลาดหนองมน – เดินทางกลับบ้าน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่ วัดญาณสังวราราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งที่ใกล้พัทยา ตั้งอยู่ในตำบลห้วยใหญ่ วัดแห่งนี้มีสถานที่่ที่สำคัญมีคุณค่าแก่การมาเยี่ยมชมรวมไปถึงสถาปัฏยกรรมอันสวยงามวิจิตร วัดญาณสังวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุตินิกาย 

 • เดินทางสู่ เขาชีจรรย์ มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 เป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ความสูง 109 เมตร
 • เที่ยวชม ไร่อุง่นซิลเวอร์เลค เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น และล่าสุดได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคให้สวยงาม สีสันสวยงามมองเห็นวิวไกลสุดตา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำเมืองพัทยา 

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ผ่อนคลายอริยบท ณ หาดทรายแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ บริเวณอ่าวน้อย ชายหาดแห่งนี้จึงอยู่ในการดูแลของทหารเรือโดยด้านบนจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล มีอุปกรณ์อย่างเต็นท์ เตียงผ้าใบ และมีอุปกรณ์กีฬาทางน้ำบริการเช่น เรือคายัค และดำน้ำ หรือ หาดน้ำใส ตามความเหมาะสม**
 • จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดหนองมน เป็นตลาดของฝากที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดชลบุรี อาทิ ข้าวหลามหนองมน ขนมจาก กะละแม น้ำตาลสด ขนมหวานแบบไทยๆ
 • สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถรับส่ง เดินทางเส้นทางตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ข้างต้นระบุไว้
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าประกันการรักษาพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในระยะเวลา 30 วันนับจากวันออกเดินทางภายในประเทศ วงเงินรักษาพยาบาล 30,000 บาท หรือรับเงินชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

10 สถานที่เที่ยวสนุกทั้งครอบครัว เด็กเที่ยวได้ ผู้ใหญ่เที่ยวดี

หากิจกรรมยามว่างสนุกๆ สำหรับเที่ยวเล่นกันทั้งครอบครัวดีกว่า ลองพาเด็กๆ และคนในครอบครัวไปเที่ยวนอกบ้าน เปิดโลกใหม่ๆ กันค่ะ แค่มีวันว่างหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็ไปได้ ไม่ว่าจะไปเที่ยวสวนสัตว์ สวนสนุก สวนน้ำ หรือจะไปเที่ยวถ่ายรูปเติมเต็มจินตนาการ วันหยุดที่จะถึงนี้อยากเที่ยวแบบไหนเลือกเลย

ชี้พิกัด 15 ตลาดโบราณ - ตลาดน้ำทั่วไทย

วันว่างๆ ชิวๆ ไปเดินเล่นตลาดกันดีกว่า เมืองไทยมีทั้งตลาดโบราณ และตลาดน้ำเยอะแยะมากมาย ออกไปเดินหาอะไรดูย้อนยุคนิดๆ หาอะไรอร่อยๆ กิน เช่น ขนมโบราณ อาหารดั้งเดิม ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก กับ 15 ตลาดโบราณ - ตลาดน้ำทั่วไทย

Chonburi Family Trip ทริปเที่ยวชลบุรี ไปได้ทั้งครอบครัว

จัดทริปง่ายๆ ใกล้กรุง ทริปชลบุรีที่สามารถหาเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์เที่ยวได้แบบค้างคืนเสาร์อาทิตย์ หรือจะเป็นวันหยุดยาว วันหยุดนักขัตฤกษ์ ก็สามารถพาคนในครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ หรือผู้สูงอายุก็สามารถเที่ยวได้แบบไม่เหนื่อย กับทริปเที่ยวชลบุรีที่เที่ยวแบบสบายๆ

10 ทริปเที่ยววันหยุด สนุกได้ทั้งครอบครัว

วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือว่าจะเป็นวันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ที่สามารถพากันไปสนุกได้ทั้งครอบครัว แนะนำทริปเอาใจน้องๆ หนูๆ ด้วยความสนุกพร้อมเสริมสร้างการเรียนรู้ 10 ที่เที่ยวในไทยกับทริปเที่ยววันหยุด สนุกได้ทั้งครอบครัว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!