Trip Highlight
 • กราบนมัสการพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม วัดประจำราชกาลที่ ๒.
 • เดินเล่น ถ่ายรูปสุดชิค ล้ง 1919 สถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีน
 • ขึ้นชม มหานคร สกายวอล์ค แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองไทย พร้อมชมวิวทิวทัศน์กรุงเทพฯ ได้รอบ 360 องศา
 • วัดใจให้เต้นระทึกกับการเดินบนพื้นกระจกลอยฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินถึง 310 เมตร
 • อิ่มอร่อยกับมื้อกลางสุดพิเศษ ร้านก๊วยจั๊บนายเอ็ก ร้านดังจากย่านเยาวราช @มหานคร ไทย เทสต์ ฮับ 
 • *พิเศษ มอบ E-Voucher สำหรับรับประทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้า มูลค่า 200 บาท *
Details
ประเทศ: ไทย (กรุงเทพฯ)
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 มีนาคม 64 (ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)
รหัสสินค้า: PKBKKRETIRE01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 วัดอรุณราชวราราม - ล้ง 1919 - คิง เพาเวอร์ มหานคร – เช็คอินเข้าที่พัก – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรมไอบิส แบงค็อก ริเวอร์ไซด์
2 พักผ่อน – เช็คเอาท์ – เดินทางกลับบ้าน -

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง เดินทาง 4 ท่าน BOOK NOW

พฤศจิกายน 63 - มีนาคม 64 

10,999.-

จองทางไลน์ โทรจอง

***ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล
***ราคาแสดงเป็นราคาต่อ 4 ท่าน


วันแรก วัดอรุณราชวราราม - ล้ง 1919 - คิง เพาเวอร์ มหานคร – เช็คอินเข้าที่พัก – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 09.00 น. คณะเดินทาง 4 ท่าน พร้อมกัน บริเวณจุดนัดพบ โดยพบเจ้าหน้าที่ขับรถรอให้การตอนรับพร้อมนำท่านนำเที่ยวโดยรถแท็กซี่ CABB

 • พาไปเที่ยวกรุงเทพแบบครบรส เริ่มต้นทริปโดยนำท่านเดินทางสู่ วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” แล้วเปลี่ยนมาเป็น “วัดแจ้ง” ความสำคัญของวัด เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังเดิม และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ครั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ไฮไลท์อยู่ที่ พระปรางค์ ก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ จาน ชามเบญจรงค์ และเปลือกหอยที่เป็นลายดอกไม้ ใบไม้ และลายอื่นๆ ยอดพระปรางค์เป็นนภศูล และมงกุฏปิดทอง อย่างสวยงาม

 • 10.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ ล้ง 1919 ที่เกิดขึ้นจากการบูรณะอาคารเก่าทั้งหมด มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีน ก่ออิฐถือปูนและการใช้โครงสร้างไม้ที่ยังคงเก็บรูปแบบอย่างเดิมไว้ ภายใน ล้ง 1919 ประกอบด้วย โกดังเก่าของตระกูลหวั่งหลี ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว ศาลเจ้าจีนเก่าแก่ในเขตคลองสาน ท่าเรือหวั่งหลี ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ร้านอาหาร คาเฟ่ และ Co-Working Space

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คิง เพาเวอร์ มหานคร (King Power Mahanakhon) ถูกออกแบบให้เสมือนโอบล้อมด้วยริบบิ้น 3 มิติ หรือพิกเซล เป็นอาคารกระจกทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นอาคารที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของไทย

 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านก๊วยจั๊บนายเอ็ก ร้านดังจากย่านเยาวราช @มหานคร ไทย เทสต์ ฮับ
 • ชม มหานคร สกายวอล์ค (Mahanakhon SkyWalk) เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงเทพฯ จากจุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ใจกลางย่านสาทร พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับการเดินบนพื้นกระจกลอยฟ้าที่ชั้นที่ 78 จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าต่าง ๆ ณ คิง เพาเวอร์ อินทาวน์สโตร์

 • 15.00 น. นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมไอบิส แบงค็อก ริเวอร์ไซด์ (IBIS BANGKOK RIVERSIDE)

 • หลังจากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่นชม ณ ไอคอนสยาม ซึ่งอยู่ใกล้กับที่พัก
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน


วันที่สอง พักผ่อน - เช็คเอาท์ - เดินทางกลับบ้าน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • อิสระพักผ่อน หรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย **หมายเหตุ ท่านสามารถทำการเช็คเอ้าท์ได้ไม่เกิน 12.00 น.
 • อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน
 • *พิเศษ มอบ E-Voucher ที่สำหรับรับประทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้า มูลค่า 200 บาท *

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถรับส่ง เดินทางเส้นทางตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ข้างต้นระบุไว้
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าประกันการรักษาพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในระยะเวลา 30 วันนับจากวันออกเดินทางภายในประเทศ วงเงินรักษาพยาบาล 30,000 บาท หรือรับเงินชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

วัดประจำรัชกาล ๑๐ รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เริ่มต้นรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ไปไหว้พระประจำรัชกาลทั้ง 10 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และยังได้รำลึกถึงคุณความที่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างเอาไว้ให้ลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี้ หากยังไม่ทราบว่าวัดใดเป็นวัดประจำรัชกาลไหนบ้าง เรารวบรวมมาให้ครบทั้ง 10 รัชกาล

แนะนำที่พัก วิวแม่น้ำเจ้าพระยา

หากมีโอกาสไปเที่ยวในกรุงเทพ แล้วมองหาที่พักบรรยากาศดีๆ แนะนำที่พักวิวแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มองออกไปเห็นวิวแม่น้ำ บรรยากาศดีและโรแมนติก เหมาะแก่การใช้เวลาดีๆ ในการพักผ่อนกลางกรุงได้เป็นอย่างดี

20 สุดยอดของกินเยาวราช

หากจะพูดถึงเยาวราช นอกจากชุมชนคนเชื้อสายจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและวิถีชีวิตอันเป็นเสน่ห์แล้ว ก็ต้องว่าด้วยของกินนี่แหละที่ใครๆ ก็อยากไปตะลุยหาของอร่อยกินเยาวราชกันทั้งนั้น ก็มีอยู่แทบทุกเส้นของถนน และแต่ละที่ก็ล้วนเป็นร้านอร่อยเด็ดทั้งนั้น ถ้าเลือกไม่ถูกเราคัดมาเจ้าดังๆ ให้ลองไปลิ้มชิมรสกัน

แนะนำ! 10 ที่เที่ยวกรุงเทพฯ คนสูงวัยก็เที่ยวได้

หากมีเวลาพักผ่อนในวันหยุดไม่มากนัก และอยากจะพาผู้ใหญ่ไปเที่ยวบ้าง ลองหาที่เที่ยวกรุงเทพฯ ที่ใกล้ๆ แค่ในตัวเมือง ที่เดินทางสะดวกและไม่เหนื่อย คนสูงวัยก็สามารถเที่ยวได้สบาย เราขอแนะนำ 10 ที่เที่ยวกรุงเทพฯ ที่เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และสามารถพาผู้ใหญ่เที่ยวได้ คนแก่เที่ยวดี เที่ยวได้ทุกวัย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!