Trip Highlight
 • รถบริการแบบส่วนตัว พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุุ (พระธาตุไร้เงา) ศาลหลังเมืองนคร วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
 • พลาดไม่ได้กับเมนูเด็ดขึ้นชื่อ "ขนมจีนเมืองคอน" ร้านต้นตำรับเจ้าเก่าแห่งเมืองนคร
 • ดูแลอำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
Details
ประเทศ: ไทย
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
เดินทางโดย: รถตู้
ระดับโรงแรม: -
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ธันวาคม 64(ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)
รหัสสินค้า: PKNSTCHECKIN01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ

ขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Twin Room) 

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,499.- 700.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 2,899.- 700.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,599.- 700.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,299.-  700.-

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน* 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


โรงแรมสุภารอยัลบีช  อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Room)

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,499.- 700.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 2,899.- 700.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,599.- 700.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,299.-  700.-

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน* 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


Grand Fortune Hotel  อ.เมือง  ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Twin Room) 

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,499.- 700.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 2,899.- 700.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,599.- 700.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,299.-  700.-

 *หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน* 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Deluxe Villa)

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,999.- 1,000.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 3,099.- 1,000.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,999.- 1,000.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,799.- 1,000.-

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


ราชา คีรี รีสอร์ท อ.ขนอม ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Deluxe)

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 4,699.- 2,000.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 3,799.- 2,000.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,699.- 2,000.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,399.- 2,000.-

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก : เมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - วัดยางใหญ่ - Blue Terrace Cafe’&Bar - ที่พัก

 • xx.xx น. คนขับพร้อมรถบริการและไกด์ท้องถิ่น รอรับท่าน ณ จุดนัดหมายในเมืองนครศรีธรรมราช (สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า "วัดพระบรมธาตุ" พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่ำ ปากระฆังติดกับพื้นกำแพงแก้ว ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ ความมหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND
 • จากนั้นนำท่านกราบไหว้ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนคร นำท่านขอพร ณ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อวัดคงคาล้อม ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้ทำการบูรณะวัดจึงเป็นวัดที่สวยงามดังในปัจจุบัน สำหรับความโด่งดังของวัดยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักใต้นับถือ
 • จากนั้นนำท่านสู่ Blue Terrace Cafe’&Bar คาเฟ่เปิดใหม่ มีจุดถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ เพียบ มองเห็นทะเลกว้างสุดตา ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ (*ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหาร) 
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ท่านเลือก (โรงแรมที่พักสามารถเลือกใด้ตามข้อมูลด้านบน)

วันที่สอง : ที่พัก - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – ตลาดท่าศาลา – เมืองนครศรีธรรมราช

 • รับประทานอาหาราเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า ขอได้ ไหว้รับ โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ตลาดที่อยู่ติดกับทะเล ที่รวบรวม กลุ่มแม่ค้าชาวประมงท้องถิ่นที่ออกเรือไปหาผลิตภัณฑ์ทางทะเลแล้วนำมาแปรรูปเป็นอาหารทะเลตากแห้งต่างๆนาๆ ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น
 • หมายเหตุ : ถ้าลูกค้ากลับไฟล์ดึก จะมีเวลาไปเที่ยวที่ หมู่บ้านคีรีวง ธรรมชาติที่แสนสงบ ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายและน่าค้นหา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า "บ้านขุนน้ำ" เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ "บ้านคีรีวง" หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา สะพานข้ามแม่น้ำบ้านคีรีวง สะพานข้ามแม่น้ำก่อนเข้าหมู่บ้านคีรีวง  ซึ่งกลายเป็นที่ Check Point  แวะ Check In และโพสต์ท่าถ่ายรูป ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา สายน้ำ ไอหมอกฝน และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี ซึ่งเป็นจุดที่คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน  คือ คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย ภาพตรงหน้าสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายภาพที่ระลึกสัมผัสบรรยากาศบริเวณสะพานปูน
 • สมควรแก่เวลา นำส่งท่านที่จุดนัดหมายในเมืองนครศรีธรรมราช (สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ) ให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม :

 • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (โรงแรมที่พักที่ท่านเลือก) ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่ารถพร้อมคนขับ บริการรับ-ส่งและนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ ดูแลบริการนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม :

 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไป-กลับของท่านมายังเมืองนครศรีธรรมราช (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถ, ตั๋วรถไฟ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายกาาร อาทิ ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่บริษัทจัดไว้ให้ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 • แพ็กเกจส่วนตัว (Private Tour) เป็นบริการนำเที่ยวโดยมีไกด์ท้องถิ่น พร้อมด้วยรถและคนขับรถชำนาญเส้นทาง ดูแลให้บริการแบบส่วนตัวเฉพาะคณะของท่าน
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และรายละเอียดต่างๆทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการ อย่างละเอียด เมื่อท่านทำการจอง/ซื้อโปรแกรมการเดินทางแล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • ก่อนเดินทาง บริษัทจะแจ้งข้อมูลรถและคนขับ รวมถึงไกด์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และเอกสาร Confirmation ให้แก่ท่าน
 • ควรนัดหมายเวลา และจุดขึ้นลงรถ กับคนขับรถให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของท่านและคณะ
 • วันเดินทาง เมื่อไปถึง ณ จุดนัดหมาย (ในเมืองนครศรีธรรมราช : สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ) คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน กรุณาสังเกตุป้ายรับและมายังจุดนัดหมายให้ตรงเวลา

RELATED ARTICLES

เปิดรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ by Centara

อยากเที่ยวภูเก็ตแบบผ่อนคลายสบายใจสักที แนะนำรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ 2 ความแตกต่างในเครือ Centara อยากเที่ยวหรูแบบแกรนด์ๆ กัน Centara Grand Beach Resort Phuket หรือจะเป็นแนวบูทิค ชิคๆ ชิลล์ๆ ที่ Maikhao Dream Villa Resort & Spa, Centara Boutique Collection

ร้อนนี้ หนีไปชิลล์ 5 Centara Resort กระบี่

หากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ คงจะดีกว่าถ้าเรามีโอกาสได้พักผ่อนในสถานที่ที่ผ่อนคลาย ท่ามกลางบรรยากาศดีและวิวสวยๆ ของน้ำทะเลและชายหาดของกระบี่ แนะนำ 5 รีสอร์ทหรูในเครือ Centara ที่จะทำให้การไปพักผ่อนที่กระบี่พิเศษกว่าที่เคย

If a Foreigner wants to Change the Type of Visa, What are the Required Documents?

Most of the time, foreigners who enter legally will enter as a tourist visa and change the type of visa to a work visa or another type of visa later. You can apply for a change of visa type but it depends on the reason for the foreigner. It is important that the foreigner has to hold a Tourist Visa or Transit Visa only, and the previous visa must not expire to change the visa type.

แนะนำ 5 ที่พักสำหรับ Alternative State Quarantine (ASQ Hotel)

อย่างที่เรารู้กันดีว่าในยุคที่โควิด-19 ยังคงระบาดอยู่แบบนี้ การที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทย จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งการต้องอยู่ในห้องพักเป็นเวลายาวนานแบบนี้ควรหาที่พักดีๆ ไว้พักผ่อนและสามารถผ่อนคลายอิริยาบถต่างๆ ได้แบบไม่เบื่อ แนะนำ 5 ที่พักสำหรับ Alternative State Quarantine

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!