Trip Highlight
 • รถบริการแบบส่วนตัว พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุุ (พระธาตุไร้เงา) ศาลหลังเมืองนคร วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
 • พลาดไม่ได้กับเมนูเด็ดขึ้นชื่อ "ขนมจีนเมืองคอน" ร้านต้นตำรับเจ้าเก่าแห่งเมืองนคร
 • ดูแลอำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
Details
ประเทศ: ไทย
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
เดินทางโดย: รถตู้
ระดับโรงแรม: -
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 มี.ค.64(ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)
รหัสสินค้า: PKNSTCHECKIN01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ

ขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Twin Room) 

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,499.- 700.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 2,899.- 700.-
4 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,399.- 700.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,599.- 700.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,299.- (2,590.-) 700.-

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน* 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Deluxe Villa)

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,899.- 1,000.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 2,999.- 1,000.-
4 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,499.- 1,000.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,899.- 1,000.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,699.- 1,000.-

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


ราชา คีรี รีสอร์ท อ.ขนอม ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Deluxe)

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 4,299.- 1,500.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 3,399.- 1,500.-
4 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,899.- 1,500.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,299.- 1,500.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,999.- 1,500.-

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก : เมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - วัดยางใหญ่ - Blue Terrace Cafe’&Bar - ที่พัก

 • xx.xx น. คนขับพร้อมรถบริการและไกด์ท้องถิ่น รอรับท่าน ณ จุดนัดหมายในเมืองนครศรีธรรมราช (สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า "วัดพระบรมธาตุ" พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่ำ ปากระฆังติดกับพื้นกำแพงแก้ว ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ ความมหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND
 • จากนั้นนำท่านกราบไหว้ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนคร นำท่านขอพร ณ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อวัดคงคาล้อม ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้ทำการบูรณะวัดจึงเป็นวัดที่สวยงามดังในปัจจุบัน สำหรับความโด่งดังของวัดยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักใต้นับถือ
 • จากนั้นนำท่านสู่ Blue Terrace Cafe’&Bar คาเฟ่เปิดใหม่ มีจุดถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ เพียบ มองเห็นทะเลกว้างสุดตา ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ (*ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหาร) 
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ท่านเลือก (โรงแรมที่พักสามารถเลือกใด้ตามข้อมูลด้านบน)

วันที่สอง : ที่พัก - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – ตลาดท่าศาลา – เมืองนครศรีธรรมราช

 • รับประทานอาหาราเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า ขอได้ ไหว้รับ โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ตลาดที่อยู่ติดกับทะเล ที่รวบรวม กลุ่มแม่ค้าชาวประมงท้องถิ่นที่ออกเรือไปหาผลิตภัณฑ์ทางทะเลแล้วนำมาแปรรูปเป็นอาหารทะเลตากแห้งต่างๆนาๆ ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น
 • สมควรแก่เวลา นำส่งท่านที่จุดนัดหมายในเมืองนครศรีธรรมราช (สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ) ให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม :

 • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (โรงแรมที่พักที่ท่านเลือก) ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่ารถพร้อมคนขับ บริการรับ-ส่งและนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ ดูแลบริการนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม :

 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไป-กลับของท่านมายังเมืองนครศรีธรรมราช (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถ, ตั๋วรถไฟ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายกาาร อาทิ ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่บริษัทจัดไว้ให้ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 • แพ็กเกจส่วนตัว (Private Tour) เป็นบริการนำเที่ยวโดยมีไกด์ท้องถิ่น พร้อมด้วยรถและคนขับรถชำนาญเส้นทาง ดูแลให้บริการแบบส่วนตัวเฉพาะคณะของท่าน
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และรายละเอียดต่างๆทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการ อย่างละเอียด เมื่อท่านทำการจอง/ซื้อโปรแกรมการเดินทางแล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • ก่อนเดินทาง บริษัทจะแจ้งข้อมูลรถและคนขับ รวมถึงไกด์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และเอกสาร Confirmation ให้แก่ท่าน
 • ควรนัดหมายเวลา และจุดขึ้นลงรถ กับคนขับรถให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของท่านและคณะ
 • วันเดินทาง เมื่อไปถึง ณ จุดนัดหมาย (ในเมืองนครศรีธรรมราช : สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ) คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน กรุณาสังเกตุป้ายรับและมายังจุดนัดหมายให้ตรงเวลา

RELATED ARTICLES

เที่ยวชิคกลางกรุง ล้ง 1919

ช่วงนี้หลายคนมองหาที่เที่ยวใกล้ๆ เดินทางสะดวก และสำหรับคนที่อยู่ภายในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง เลือกมองหาสถานที่เที่ยวกลางกรุงที่มีความหลากหลาย และหนึ่งในนั้นที่อยากจะแนะนำคือ ล้ง 1919 แหล่งพักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงที่มีครบทุกรสชาติ

ไทยเปิดตัว Ascend Travel แพลตฟอร์มจองสถานที่กักกันทางเลือก ASQ/ALQ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติ ประเภทพิเศษ (STV) เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ แต่ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาได้นั้นจะต้องผ่านการตรวจโรคโควิด-19 และต้องกักตัวภายในสถานที่กักกัน 14 วัน

วัดประจำรัชกาล ๑๐ รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เริ่มต้นรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ไปไหว้พระประจำรัชกาลทั้ง 10 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และยังได้รำลึกถึงคุณความที่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างเอาไว้ให้ลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี้ หากยังไม่ทราบว่าวัดใดเป็นวัดประจำรัชกาลไหนบ้าง เรารวบรวมมาให้ครบทั้ง 10 รัชกาล

"ปลดล็อก" รับต่างชาติ ใช้เพียงหนังสือรับรองเพื่อเดินทาง หรือใบ COE

จากปัจจุบันโรงแรม ASQ ส่วนใหญ่ จะอยู่ในกรุงเทพฯ จำเป็นต้องเพิ่มโรงแรม ASQ ไปทั่วประเทศ หรืออย่างน้อยในเมืองท่องเที่ยวหลัก ๆ ของไทย เพื่อเป็นการเตรียมรองรับจำนวนชาวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!