Trip Highlight
 • รถบริการแบบส่วนตัว พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุุ (พระธาตุไร้เงา) ศาลหลังเมืองนคร วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
 • พลาดไม่ได้กับเมนูเด็ดขึ้นชื่อ "ขนมจีนเมืองคอน" ร้านต้นตำรับเจ้าเก่าแห่งเมืองนคร
 • ดูแลอำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
Details
ประเทศ: ไทย
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
เดินทางโดย: รถตู้
ระดับโรงแรม: -
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม - ธันวาคม 63 (ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)
รหัสสินค้า: PKNSTCHECKIN01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ

ขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Twin Room) 

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,499.- 700.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 2,899.- 700.-
4 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,399.- 700.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,599.- 700.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,299.- 700.-

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน* 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Deluxe Villa)

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,899.- 1,000.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 2,999.- 1,000.-
4 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,499.- 1,000.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,899.- 1,000.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,699.- 1,000.-

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


ราชา คีรี รีสอร์ท อ.ขนอม ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Deluxe)

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 4,299.- 1,500.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 3,399.- 1,500.-
4 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,899.- 1,500.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,299.- 1,500.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,999.- 1,500.-

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก : เมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - วัดยางใหญ่ - Blue Terrace Cafe’&Bar - ที่พัก

 • xx.xx น. คนขับพร้อมรถบริการและไกด์ท้องถิ่น รอรับท่าน ณ จุดนัดหมายในเมืองนครศรีธรรมราช (สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า "วัดพระบรมธาตุ" พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่ำ ปากระฆังติดกับพื้นกำแพงแก้ว ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ ความมหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนต้นตำหรับเมืองคอน
 • จากนั้นนำท่านกราบไหว้ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนคร นำท่านขอพร ณ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อวัดคงคาล้อม ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้ทำการบูรณะวัดจึงเป็นวัดที่สวยงามดังในปัจจุบัน สำหรับความโด่งดังของวัดยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักใต้นับถือ
 • จากนั้นนำท่านสู่ Blue Terrace Cafe’&Bar คาเฟ่เปิดใหม่ มีจุดถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ เพียบ มองเห็นทะเลกว้างสุดตา ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ (*ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหาร) 
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ท่านเลือก (โรงแรมที่พักสามารถเลือกใด้ตามข้อมูลด้านบน)

วันที่สอง : ที่พัก - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – ตลาดท่าศาลา – เมืองนครศรีธรรมราช

 • รับประทานอาหาราเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า ขอได้ ไหว้รับ โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ตลาดที่อยู่ติดกับทะเล ที่รวบรวม กลุ่มแม่ค้าชาวประมงท้องถิ่นที่ออกเรือไปหาผลิตภัณฑ์ทางทะเลแล้วนำมาแปรรูปเป็นอาหารทะเลตากแห้งต่างๆนาๆ ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น
 • สมควรแก่เวลา นำส่งท่านที่จุดนัดหมายในเมืองนครศรีธรรมราช (สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ) ให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม :

 • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (โรงแรมที่พักที่ท่านเลือก) ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่ารถพร้อมคนขับ บริการรับ-ส่งและนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ ดูแลบริการนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม :

 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไป-กลับของท่านมายังเมืองนครศรีธรรมราช (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถ, ตั๋วรถไฟ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายกาาร อาทิ ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่บริษัทจัดไว้ให้ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 • แพ็กเกจส่วนตัว (Private Tour) เป็นบริการนำเที่ยวโดยมีไกด์ท้องถิ่น พร้อมด้วยรถและคนขับรถชำนาญเส้นทาง ดูแลให้บริการแบบส่วนตัวเฉพาะคณะของท่าน
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และรายละเอียดต่างๆทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการ อย่างละเอียด เมื่อท่านทำการจอง/ซื้อโปรแกรมการเดินทางแล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • ก่อนเดินทาง บริษัทจะแจ้งข้อมูลรถและคนขับ รวมถึงไกด์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และเอกสาร Confirmation ให้แก่ท่าน
 • ควรนัดหมายเวลา และจุดขึ้นลงรถ กับคนขับรถให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของท่านและคณะ
 • วันเดินทาง เมื่อไปถึง ณ จุดนัดหมาย (ในเมืองนครศรีธรรมราช : สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ) คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน กรุณาสังเกตุป้ายรับและมายังจุดนัดหมายให้ตรงเวลา

RELATED ARTICLES

แพลนเที่ยววันหยุดยาว ทั่วไทย

ประเทศไทยเรามีวันหยุดยาวอยู่หลายวัน ที่เราสามารถวางแผนท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี หากต้องการเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว หากยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนของไทย เราเอาทริปดีๆ มาแนะนำกันค่ะ

แจกที่เที่ยวนครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ แล้วไปไหนต่อ...

ช่วงนี้เค้ากำลังฮิตไปขอพรไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราช แต่ว่านอกจากเรื่องไปไหว้พระ ไปขอพรแล้ว เราจะไปเที่ยวต่อที่ไหนได้อีก เราจัดมาให้แล้วกับที่เที่ยวนครศรีธรรมราช ชอบแบบไหนก็ไปเที่ยวตามนั้นเลย

หลบเมืองคอน ขอพรไอ้ไข่ นครศรีธรรมราช

พาล่องใต้ไปเที่ยวเมืองคอน นครศรีธรรมราช กับทริปเอาใจสายมูเตลู เที่ยวไหว้พระวัดดัง และไม่พลาดไปขอพรไอ้ไข่ ขออะไรได้สมปรารถนา ไปไหว้พระขอพรกันให้สบายใจจิตใจสดชื่น กลับมาจะได้เฟรชๆ ลุยงานต่อกันได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!