Trip Highlight
 • รถบริการแบบส่วนตัว พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • บริการดูแลนำเที่ยวแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มของท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
Details
ประเทศ: ไทย (เชียงใหม่)
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
เดินทางโดย: รถตู้
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ธันวาคม 63 (ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)
รหัสสินค้า: PKLPPAI01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินเชียงใหม่ – ห้วยตึงเฒ่า – วัดป่าดาราภิรมย์ – ปาย – ถนนคนเดินปาย
บ้านโชคดี ปาย
2 ทะเลหมอกหนุนไหล – เมืองปายยามเช้า – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู – กองแลน – สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – วัดศรีดอนชัย – พักผ่อนตามอัธยาศัย
บ้านโชคดี ปาย
3 อช.ห้วยน้ำดัง – น้ำพุร้อนป่าแป๋ – วัดบ้านเด่น – วัดพระธาตุดอยคำ – สนามบินเชียงใหม่ -

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว 

จำนวน 4-8 ท่าน ใช้รถตู้ TOYOTA COMUTER


อัตราค่าบริการ (ราคาเริ่มต้น)
เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

บ้านโชคดี ปาย หรือเทียบเท่า 2 คืน
5,999 4,999

3,999

1,200

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และตลอดเดือนธันวาคม กรุณารีเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง**


วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่ – ห้วยตึงเฒ่า – วัดป่าดาราภิรมย์ – ปาย – ถนนคนเดินปาย

 • รับคณะตัวเมืองเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
 • เดินทางสู่ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า พาท่านชมหุ่นฟางคิงคองยักษ์และกระท่อมกลางนา หุ่นคิงคองยักษ์ พ่อ แม่ ลูก พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีบันไดสำหรับขึ้นไปถ่ายภาพกับตัวคิงคองได้อีกด้วย
 • ได้เวลาเดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริม และค่ายดารารัศมี นามของวัดนี้ถูกตั้งขึ้นตามพระนามของ “พระราชชายาเจ้าดารารัศมี” 

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางสู่ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง) จากนั้น Check in เข้าที่พัก
 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นที่ ถนนคนเดิน ปาย กิน เที่ยว ช็อป ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย

 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านโชคดี ปาย หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 ทะเลหมอกหนุนไหล – เมืองปายยามเช้า – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู – กองแลน – สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – วัดศรีดอนชัย – พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 05.00 น. ตื่นเช้าไปชมวิวเมืองปาย ณ จุดชมวิวหยุนใหล โดยเปลี่ยนเป็นรถกระบะเพื่อไปจุดชมวิวหยุนใหล ได้เห็นเมืองปาย ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาในมุมสูง
 • เดินทางลงจากจุดชมวิวเที่ยวชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน เลือกซื้อสินค้าอาทิ บ๊วยรสชาติต่างๆ หรือจะเลือกเล่น ชิงช้าชาวเขา ถ่ายรูปบ้านยูนนาน ตามอัธยาศัย
 • นำท่านนมัสการ พระเจ้าอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย

 • บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
 • เที่ยวชม กองแลน หรือแคนยอนเมืองปาย
 • ต่อด้วยเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า
 • เดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น สักการะองค์พระใหญ่ ชมความงามเมืองปาย

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดแรกของปาย วัดที่มีภาพจิตรกรรมฝาพนังบอกเล่าเรื่องราวของอำเภอปายไว้อย่างครบถ้วน

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • **จากนั้นให้อิสระท่านพักผ่อนสุดซิวริมแม่น้ำปาย หรือเลือกล่องแพแม่น้ำปาย สัมผัสบรรยากาศแม่น้ำปายแบบเต็มอิ่ม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านโชคดี ปาย หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 อช.ห้วยน้ำดัง – น้ำพุร้อนป่าแป๋ – วัดบ้านเด่น – วัดพระธาตุดอยคำ – สนามบินเชียงใหม่

 • 06.00 น. ตื่นเช้าไปออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมวิวอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม

 • บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารอุทยานฯ หรือ แบบปิคนิค
 • ชมความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนที่ โป่งเดือดป่าแป๋ (UNSEEN) สำหรับท่านที่อยากอาบน้ำแร่-แช่น้ำร้อน ทีนี่มีห้องให้ท่านได้อาบน้ำแร่ด้วย

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • ออกเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อ "วัดศรีบุญเรือง” เป็นวัดที่สร้างตามแบบศิลปล้านนาประยุกต์ ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆ เห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึงเรียกกันว่า "วัดบ้านเด่น" เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิดที่ว่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา จึงเป็นธรรมกุศโลบาย ในการสร้างวัดให้งดงาม
 • นำท่านชม วัดพระธาตุดอยคำ ไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจ และแวะชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่าที่พัก สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ายานพาหนะรถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง-นำเที่ยวตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิป 300 บาท ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมสิริมงคลรับปีใหม่

ปีใหม่นี้ ไปไหว้พระเสริมสิริมงคล นำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตรับต้นปีกันดีกว่า แนะนำไหว้พระธาตุประจำปีเกิด แยกมาให้ครบทั้ง 12 ปีนักษัตร ใครเกิดปีไหนต้องไปไหว้พระธาตุอะไร ไหว้อย่างไร เรามีข้อมูลดีๆมาฝาก

เตรียมชุดหวานๆ ไปถ่ายรูปสวย 10 สวนดอกไม้เชียงใหม่

หน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้ว สวนดอกไม้สวยๆ ในเชียงใหม่หลายแห่งก็เริ่มเบ่งบานออกดอกสวยรอรับนักท่องเที่ยวแล้วล่ะ ใครสายถ่ายรูปต้องไม่พลาดการใส่ชุดหวานๆ ไปเก็บภาพสวยท่ามกลางทุ่งดอกไม้ แนะนำ 10 สวนดอกไม้เชียงใหม่ที่ใครๆ ก็ต้องอยากไปถ่ายรูปเช็คอิน

8 จุดเช็คอิน ที่เที่ยวดอยอ่างขาง เชียงใหม่ ต้องตามเก็บให้ครบ

หนาวนี้ต้องพาร่างไปสัมผัสอากาศหนาวและไอหมอกที่ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถ้าจะเที่ยวให้ทั่วทั้งดอยอ่างขางจะมีจุดแวะเช็คอินอยู่หลายแห่ง แนะนำ 8 จุดเด็ดๆ ที่ควรแวะเช็คอิน ไปดอยอ่างขางทั้งทีต้องตามเก็บให้ครบ

ธรรมชาติเต็มสิบ ดอกไม้ ทุ่งหญ้า กาแฟ น้ำตก เชียงใหม่ - ขุนแปะ

ฟินกันให้สุด และจะไม่หยุดแค่ตัวเมืองเชียงใหม่ เพราะยังมีธรรมชาติวิวดีแบบเต็มสิบรอให้เราไปเจออยู่มากมาย จะพาไปชมดอกไม้ ทุ่งหญ้า จิบกาแฟ เล่นน้ำตก ออกนอกเมืองไปตามเส้นทางขุนแปะ และไล่ตามเก็บธรรมชาติสวยๆ ไปตลอดทาง บอกเลยว่าสวยทุกจุดและได้เที่ยวครบทุกรสแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!