Trip Highlight
 • บริการเดินทางแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มของท่าน
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า
Details
ประเทศ: ไทย (เชียงใหม่)
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กันยายน - 30 พฤศจิกายน 63 (ยกเว้นวันหยุดเทศกาล)
รหัสสินค้า: PKLPPAI01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินเชียงใหม่ – ห้วยตึงเฒ่า – วัดป่าดาราภิรมย์ – ปาย – ถนนคนเดินปาย
บ้านโชคดี ปาย
2 ทะเลหมอกหนุนไหล – เมืองปายยามเช้า – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู – กองแลน – สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – วัดศรีดอนชัย – พักผ่อนตามอัธยาศัย
บ้านโชคดี ปาย
3 อช.ห้วยน้ำดัง – น้ำพุร้อนป่าแป๋ – วัดบ้านเด่น – วัดพระธาตุดอยคำ – สนามบินเชียงใหม่ -

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว 

จำนวน 4-8 ท่าน ใช้รถตู้ TOYOTA COMUTER


อัตราค่าบริการ
เดินทาง : เดือนกันยายน - 30 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

บ้านโชคดี ปาย หรือเทียบเท่า 2 คืน
5,999 4,999 3,999 1,200

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่ – ห้วยตึงเฒ่า – วัดป่าดาราภิรมย์ – ปาย – ถนนคนเดินปาย

 • รับคณะตัวเมืองเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
 • เดินทางสู่ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า พาท่านชมหุ่นฟางคิงคองยักษ์และกระท่อมกลางนา หุ่นคิงคองยักษ์ พ่อ แม่ ลูก พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีบันไดสำหรับขึ้นไปถ่ายภาพกับตัวคิงคองได้อีกด้วย
 • ได้เวลาเดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริม และค่ายดารารัศมี นามของวัดนี้ถูกตั้งขึ้นตามพระนามของ “พระราชชายาเจ้าดารารัศมี” 

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางสู่ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง) จากนั้น Check in เข้าที่พัก
 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นที่ ถนนคนเดิน ปาย กิน เที่ยว ช็อป ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย

 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านโชคดี ปาย หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 ทะเลหมอกหนุนไหล – เมืองปายยามเช้า – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู – กองแลน – สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – วัดศรีดอนชัย – พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 05.00 น. ตื่นเช้าไปชมวิวเมืองปาย ณ จุดชมวิวหยุนใหล โดยเปลี่ยนเป็นรถกระบะเพื่อไปจุดชมวิวหยุนใหล ได้เห็นเมืองปาย ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาในมุมสูง
 • เดินทางลงจากจุดชมวิวเที่ยวชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน เลือกซื้อสินค้าอาทิ บ๊วยรสชาติต่างๆ หรือจะเลือกเล่น ชิงช้าชาวเขา ถ่ายรูปบ้านยูนนาน ตามอัธยาศัย
 • นำท่านนมัสการ พระเจ้าอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย

 • บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
 • เที่ยวชม กองแลน หรือแคนยอนเมืองปาย
 • ต่อด้วยเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า
 • เดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น สักการะองค์พระใหญ่ ชมความงามเมืองปาย

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดแรกของปาย วัดที่มีภาพจิตรกรรมฝาพนังบอกเล่าเรื่องราวของอำเภอปายไว้อย่างครบถ้วน

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • **จากนั้นให้อิสระท่านพักผ่อนสุดซิวริมแม่น้ำปาย หรือเลือกล่องแพแม่น้ำปาย สัมผัสบรรยากาศแม่น้ำปายแบบเต็มอิ่ม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านโชคดี ปาย หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 อช.ห้วยน้ำดัง – น้ำพุร้อนป่าแป๋ – วัดบ้านเด่น – วัดพระธาตุดอยคำ – สนามบินเชียงใหม่

 • 06.00 น. ตื่นเช้าไปออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมวิวอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม

 • บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารอุทยานฯ หรือ แบบปิคนิค
 • ชมความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนที่ โป่งเดือดป่าแป๋ (UNSEEN) สำหรับท่านที่อยากอาบน้ำแร่-แช่น้ำร้อน ทีนี่มีห้องให้ท่านได้อาบน้ำแร่ด้วย

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • ออกเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อ "วัดศรีบุญเรือง” เป็นวัดที่สร้างตามแบบศิลปล้านนาประยุกต์ ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆ เห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึงเรียกกันว่า "วัดบ้านเด่น" เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิดที่ว่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา จึงเป็นธรรมกุศโลบาย ในการสร้างวัดให้งดงาม
 • นำท่านชม วัดพระธาตุดอยคำ ไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจ และแวะชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
เดินทาง : เดือนกันยายน - 30 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

บ้านโชคดี ปาย หรือเทียบเท่า 2 คืน
5,999 4,999 3,999 1,200

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่าที่พัก สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ายานพาหนะรถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง-นำเที่ยวตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิป 300 บาท ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

แจกแพลนเที่ยวเชียงใหม่ 2 DAYS TRIP

เชียงใหม่ใครๆ ก็อยากไป เพราะว่ามีทั้งธรรมชาติ ป่าเขา น้ำตก ที่สวยงาม อากาศดี๊ดี รวมไปถึงวัฒนธรรมดีๆ ผู้คนน่ารัก แต่ถ้าจะไปเที่ยวเชียงใหม่มีเวลาสองวันจะไปที่ไหนกันดี วันนี้เราเลยจะมาแจกแพลนเที่ยวเชียงใหม่แบบเบาๆ สองวันกำลังดี

ขอพรไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน

พาขึ้นเหนือไปเที่ยวไหว้พระ 9 วัดแม่ฮ่องสอน ไปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล ชมสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากไทยใหญ่และพม่า หลีกหนีชีวิตวุ่นวายในเมืองใหญ่ ไปผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของแม่ฮ่องสอน

แอ่วทุ่งบัวตอง เช็คอิน 10 จุด ที่เที่ยวธรรมชาติแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอก ถ้าใครชอบหมอกและธรรมชาติควรต้องไป ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยแล้ว ธรรมชาติที่แม่ฮ่องสอนจะสวยน่าเที่ยวมาก เริ่มวางแผนเที่ยวเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะธรรมชาติสวยๆ รอเราอยู่

เที่ยวแม่ฮ่องสอนชิลล์ๆ ถ่ายรูปสุดชิค

สำหรับใครที่มองหาที่เที่ยวหน้าหนาว ลองเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นเหนือไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนกันเถอะ แม่ฮ่องสอนเที่ยวได้ทั้งมุมชิลล์เที่ยวสโลวไลฟ์แบบเบาๆ และมุมชิคๆ จุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทั้งบ้านเมืองและผู้คนน่ารัก สามารถใช้เวลากับวันหยุดพักผ่อนของเราได้เต็มที่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!