Trip Highlight
 • บริการเดินทางแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มของท่าน
 • ไกด์นำเที่ยวมากประสบการณ์คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 4 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า
Details
ประเทศ: ไทย (เชียงใหม่)
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
เดินทางโดย: รถตู้
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กันยายน - ตุลาคม 63 (ยกเว้นวันหยุดเทศกาล)
รหัสสินค้า: GGDOMESTICCNX03

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว พร้อมไกด์มากประสบการณ์ และคนขับรถชำนาญเส้นทาง

จำนวน 4-8 ท่าน ใช้รถตู้ TOYOTA COMUTER

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ – พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล พระธาตุนภพลภูมิสิริ – โครงการหลวง – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – ผาช่อ – บ้านถวาย

2

เชียงใหม่ – ม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ – สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง – Afternoon Tea – วัดบ้านเด่น 

3

เชียงใหม่ – วัดพระสิงห์วรวิหาร – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง – เชียงราย

4

เชียงราย – สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – Afternoon Tea – สิงห์ปาร์ค – วัดห้วยปลากั้ง – หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ

5

เชียงราย – บ้านดำ – ไร่ชาฉุยฟง – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – ตลาดชายแดนแม่สาย – สนามบินเชียงราย

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

วันแรก เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ – พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล พระธาตุนภพลภูมิสิริ – โครงการหลวง – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – ผาช่อ – บ้านถวาย

 • ...... น. คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
 • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทอง ถือเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ดอยอินทนนท์มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามให้แวะเที่ยวได้หลายจุด ด้วยความงดงามของธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของ ป่าใหญ่ดึกดำบรรพ์ สภาพอากาศที่หนาวเย็นและชุ่มฉ่ำตลอดทั้งปี ทำให้มีมอส เฟิร์นและพืชอิงอาศัย ชนิดอื่น ๆ ขึ้นปกคลุมตามลำต้นอย่างหนาแน่น
 • แวะมาสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ที่อยู่เคียงคู่กัน กลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญ พระธาตุสร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทยโดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิรสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เที่ยวชม โครงการหลวงพระราชดำริ ตั้งเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาเปลี่ยนอาชีพ จากการปลูกฝิ่นมาเป็นเกษตรกรรม ภายในโครงการหลวงนั้นมีพรรณไม้ให้ชมหลากหลาย เช่น สวนเฟิน สวนกระบองเพชร และไม้ดอกไม้ประดับเมืองเหนือ
 • และชม ตลาดม้งดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นตลาดพืชผลทางการเกษตรโดยแท้ เพราะแทบจะมีพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดที่ปลูกอยู่ที่นี่
 • แวะชมสัมผัสชชุ่มชื่นฉ่ำเย็นของ น้ำตกวชิรธาร น้ำตกที่สวยงามมีน้ำไหลตลอดปี ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร ตรงข้ามมีหน้าผาสูงชัน เรียกว่า "ผาม่อนแก้ว" หรือในภายหลังเรียกว่า "ผาแว่นแก้ว"

 • เดินทางสู่ ผาช่อ ตั้งอยู่ในอำเภอดอยหล่อ ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทำให้กลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตา
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชม ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย ชมสินค้า OTOP ไม้แกะสลักแอนติค เฟอร์นิเจอร์ ของที่ระลึกมากมาย

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ตามที่ท่านเลือก

วันที่สอง เชียงใหม่ – ม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ – สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง – Afternoon Tea – วัดบ้านเด่น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ซึ่งที่นี้มีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับเรียงตัวอย่างสวยงาม ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โอบกอดด้วยกลิ่นไอหมอก ดอมไม้นานาชนิด ทิวเขาสลับซับซ้อน 

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชากาลที่ 9 ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ 
 • นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มผีเสื้อและสวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง

 • นำท่านไปทาน Afternoon Tea ให้ท่านได้นั่งชิลกับรรยกาศในธีมธรรมชาติ พร้อมดื่มด่ำกับกาแฟหอมๆ ณ ร้านศาลากาแฟ
 • เดินทางสู่ วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ใน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ที่ ชาวบ้านพากันนับถือ จึงเรียกวัดนี้กันว่า “วัดบ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน  

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก ตามระดับที่ท่านเลือก

วันที่สาม เชียงใหม่ – วัดพระสิงห์วรวิหาร – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง – วัดพระธาตุดอยคำ – เชียงราย

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นมัสการ วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา
 • เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีมะแม และเป็นวันคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองชาวล้านนา ข้าวซอย เป็นอาหารที่คล้ายเส้นบะหมี่ ในน้ำซุปที่ใส่เครื่องแกง รสจัดจาน มีเครื่องเคียงเป็น ผักกาดดอง หอมหัวแดง และมีเครื่องปรุงรส เช่น พริกผัดน้ำมัน น้ำมะนาว น้ำปลา น้ำตาล
 • เดินทางสู่ ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ชมขั้นตอนการทำร่มที่ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้ายบ และกระดาษสา และมีสินค้าของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
 • แวะกราบขอพรหลวงพ่อทันใจ บน วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์มาก เชื่อว่าหากท่านมาขอพรหลวงพ่อทันใจ ถ้าเป็นผลสัมฤทธิ์แล้วต้องกลับมาแก้บนด้วยดอกมะลิ

 • สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ เชียงราย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะชม บ่อน้ำพุร้อน
 • 18.00 น. เดินทางถึง เชียงราย พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก ตามระดับที่ท่านเลือก

วันแรก เชียงราย – สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – Afternoon Tea – สิงห์ปาร์ค – วัดห้วยปลากั้ง – หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย สิ่งศักสิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงรายและคนล้านนามาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ที่ถนนห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ถนนเชียงราย-แม่จัน ตามประวัตินั้น พ่อขุนเม็งรายเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลวะ เป็นโอรสของพญาลาวเม็งและพระนางเทพคำขยาย หรือพระนางอั้วมิ่งจอมเมือง

 • เดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ สล่านก การสร้างวิหารวัดร่องเสือเต้น 

 • นำท่านชม วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดป

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านไปทาน Afternoon Tea ให้ท่านได้นั่งชิลกับรรยกาศในธีมธรรมชาต พร้อมดื่มด่ำกับกาแฟหอมๆ
 • - Melt in Your Mouth คาเฟ่สไตล์เฟรนช์วินเทจสุดเก๋ริมแม่น้ำกก เชียงราย ภายในร้านตกแต่งในสไตล์เฟรนช์วินเทจ บรรยากาศเหมือนบ้านสวยๆ ในชนบทของฝรั่งเศส มีที่นั่งทั้งโซนที่เป็น Indoor และ Outdoor

 • - หรือ ร้านมโนรมย์ เชียงราย ออกแบบเหมือนศาลาในสวนสไตล์ยุโรปผสมผสานความเป็นไทยได้อย่างลงตัว

 • เดินทางสู่ สิงห์ปาร์ค หรือที่หลายคนรู้จักในนาม "ไร่บุญรอด" ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะ ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ทำให้สามารถเนรมิตที่เที่ยวทางเกษตรมากมายให้ได้สัมผัส ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน 

 • นำท่านชม วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ “พบโชคธรรมเจดีย์” ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี ภายในมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักจากไม้หอม และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ประดับลวดลายงดงามเป็นเอกลักษณ์ และใช้เทคนิคพิเศษที่ทำให้หอนาฬิกาแห่งนี้มีความสวยงามยามค่ำคืน เป็นหอนาฬิกาที่สวยที่สุดของประเทศไทย มีการแสดงแสง สี เสียง ของทุกวัน
 • นำท่านเดินเล่น เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ เป็นตลาดนัดยามค่ำคืน อยู่กลางตัวเมืองเชียงราย มีสินค้าให้เลือกชมมากมาย ทั้งยังมีลานการแสดง แสงสี เสียง ให้รับชมอีกด้วย
 • ที่พัก ตามระดับที่ท่านเลือก


วันที่สี่ เชียงราย – บ้านดำ – ไร่ชาฉุยฟง – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – ตลาดชายแดนแม่สาย

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ประติมากรรม ลักษณะของ บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ”

 • เดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง  ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง กว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงาม ได้บรรยากาศของไร่ชาที่กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด 

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เยี่ยมชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของเรา โดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีก ปลูกสร้างขึ้นมาในกลิ่นอายล้านนาผสมผสานกับความเรียบง่าย และรายล้อมด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ที่เติมเสน่ห์ ให้สถานที่แห่งนี้มีความร่มรื่นและน่ารื่นรมย์

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ตลาดชายแดนแม่สาย ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนเหนือสุดแดนสยาม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ตลอดแม่สาย สายลมจอย ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านชม วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุ่นน้ำนางนอน เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดในไทย ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมาก ภายในถ้ำจะพบกับความงามของเกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ำไหลตลอดทั้งปี
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ก่อนอำลาเชียงราย ให้ท่านได้ แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ก่อนเข้าสนามบิน ณ ร้านของฝากฃื่อดังของเชียงราย
  สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ สนามบินเชียงราย
 • ...... น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
เดินทาง : เดือนกันยายน - ตุลาคม 2563

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
Ban Namping River Side Village + Teak Garden Spa Resort Chiangrai หรือเทียบเท่า 3 ดาว 9,750 8,750 7,950 2,000
Chiangmai Grand View Hotel + Golden Pine Resort Chiangmai หรือเทียบเท่า 4 ดาว 10,250 9,050 8,450 2,600
Win Tree Resort Chiangmai + Wiang Inn Chiangrai หรือเทียบเท่า 5 ดาว 11,050 9,950 9,250 3,000

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ไกด์นำเที่ยว ให้บริการตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (ไป-กลับ) เส้นทางกรุเทพฯ – เชียงใหม่ – เชียงราย – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ตามความเหมาะสม ไม่ได้บังคับ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

ชวนเที่ยวเชียงราย สูงสุดแดนสยาม

ชวนเที่ยวเชียงราย จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและขุนเขา โดดเด่นไปด้วยศิลปะ มีและวัฒนธรรมชาวเหนือที่เป็นมนต์เสน่ห์ให้ใครหลายๆ คนที่เคยมาแล้วอยากกลับไปเที่ยวเชียงรายอีกครั้ง

เที่ยวไหว้พระ 3 วัดดังในเชียงราย

เชียงราย จังหวัดเหนือสุดของไทย ที่นอกจากจะมีธรรมชาติสวยงาม อากาศดีๆ ยังมีวัดสวยสุดอันซีนที่ความงามติดอันดับโลก ยังมีวัดสวยๆ ในเชียงรายมาแนะนำกันอีก กับ 3 วัดดังในเชียงรายที่ต้องไป!!

เหตุผลดีๆ ที่สมควรเที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว

เรามาหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกันไว้ดีกว่านะ น้องกรุ๊ปสังเกตุได้ว่าหลังๆมานี้คนไทยเราหันมาสนใจเลือกการท่องเที่ยวกันแบบกรุ๊ปส่วนตัวกันเยอะมากนะ อาจจะด้วยการเดินทางแบบนี้มันตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่าง กลุ่มนักท่องเที่ยวเลยหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น

เชียงราย เที่ยวชิลล์ วิวสวย

หาเวลาว่างๆ ในวันหยุดพักผ่อนของคุณ ไปใช้ชีวิตสโลวไลฟ์ ไปสูดอากาศให้เต็มปอดในเมืองแห่งธรรมชาติและขุนเขา ไปไปนั่งจิบชาชมวิวให้ผ่อนคลาย ที่นี่..เชียงราย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!