Trip Highlight

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัวที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเองโดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 10 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 15 สถานที่
 • พิเศษ ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 3 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการอาหารทั้งหมด 7 มื้อ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. 63 - มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGCHOOSETAIWAN02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว คุณสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตนเอง

จำนวน 4 ท่าน ใช้รถตู้ Toyota Wish

จำนวน 5 – 6 ท่าน ใช้รถตู้ Volkswagen MINI VAN

วัน

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

ตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง – รับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม

1.The Guomao Community
2.เจดีย์มังกร-เสือ
3.วัดจั่วอิ๋งหยวนตี้
4.ตลาดกลางคืนรุ่ยฟง
5.ศูนย์แสดงศิลปะต้าตง 
6.พื้นที่แสดงศิลปะ ท่าเรือหมายเลข 2
7.อดีตสถานกงสุลอังกฤษ
8.Dome of light
9.แม่น้ำแห่งความรัก
10.พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน
11.ย่านช้อปปิ้ง ซินจูเจียง
12.ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต 
13.วัดซานเฟิ้ง
14.ห้างดรีมมอลล์
15.แหล่งช้อปปิ้ง Kubic

2

เกาสง – (1) The Guomao Gommunity – (2) เจดีย์มังกร-เสือ – (3) วัดจั่วอิ๋งหยวนตี้  – (4) ตลาดกลางคืนรุ่ยฟง

3

เกาสง – (5) ศูนย์แสดงศิลปะต้าตง – (6) Pier 2 Artcenter – (7) อดีตสถานกงสุลอังกฤษ – (8) Dome of light – (9) Love River

 

4

เกาสง – (10) พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

1.The Guomao Community เป็นตึกที่พักอาศัยของทหารที่สร้างขึ้นในปี 1970 มีสถาปัตยกรรมที่โค้งเป็นตัวยู มีรูปร่างเหมือนครึ่งวงกลมรวมกันเป็นรูปทรงกระบอก
2.เจดีย์มังกร-เสือ เป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นคู่กัน โดยจะมีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเข้าเจดีย์ ตั้งอยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระบัวหรือสระเหลียนฉือถัน
3.วัดจั่วอิ๋งหยวนตี้ เป็นศาลากลางน้ำที่ประดิษฐานรูปปั้นของเทพเจ้าเสวียนอู่ขนาดใหญ่มาก เป็นเทพเจ้าในลัทธิเต๋าที่ผู้คนให้การนับถือเป็นอย่างมาก

4.ตลาดกลางคืนรุ่ยฟง ตลาดกลางคืนสไตล์ท้องถิ่นที่เปิดมานานกว่า 20 ปี ลักษณะแผงขายของสไตล์รถเข็นและแผงลอย ส่วนใหญ่จะขายของกินเล่น อาหาร ขนม เครื่องดื่ม
5.ศูนย์แสดงศิลปะต้าตง ศูนย์รวมการแสดงศิลปะ และวัฒนธรรมหลากหลายชนิด เช่นการร่ายรำ การร้องเพลงท้องถิ่นของเมืองเกาสง
6.พื้นที่แสดงศิลปะ ท่าเรือหมายเลข 2 ย่านโกดังเก็บของเก่า มาปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์รวมผลงานทางด้านศิลปะ มีรูปปั้นและผลงานประติมากรรมตั้งอยู่มากมาย

7.อดีตสถานกงสุลอังกฤษ เป็นกงสุลเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ด้วยตัวอาคารมีลักษณะเป็นแบบในสไตล์ตะวันตก และเป็นที่จัดแสดงเอกสารทางประวัติศาสตร์และภาพถ่ายจากอดีต
8.Dome of light ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟ MRTเหม่ยลี้เต๋า นำเสนอเรื่องราวแห่งชีวิตที่สัมพันธ์กับ ดิน น้ำ ไฟ และแสงสว่าง 
9.แม่น้ำแห่งความรัก แม่น้ำที่สำคัญของเมืองเกาสง บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยความเขียวขจีของพืชพรรณไม้ต่างๆ

10.พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมกับเจดีย์ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง
11.ย่านช้อปปิ้ง ซินจูเจียง ย่านช้อปปิ้งแฟชั่นชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสง มีสินค้าเกียวกับแฟชั่นทุกแบบเหมือนกับย่านซีเหมินติง ของเมืองไทเป
12.ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต ตลาดถนนคนเดินที่มีร้านค้าต่างๆตั้งขายทั้ง 2 ข้างของถนน และถูกรีโนเวทเพื่อให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มีอาหารไต้หวันขายอยู่ทุกเมนู รวมทั้งเมนูยอดฮิตต่างๆของเมืองเกาสงด้วย

13.วัดซานเฟิ้ง วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 300 ปี เป็นวัดกลางที่ชาวเกาสงให้ความเคารพนับถือ จุดเด่นอยู่โคมแดงกว่าพันดวง 
14.ห้างดรีมมอลล์ ห้างขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนกับห้างสมัยใหม่
15.แหล่งช้อปปิ้ง Kubic แหล่งช้อปแนวใหม่ คอนเทนเนอร์มอลล์สุดชิค ที่ปรับโฉมทาสีใหม่ให้มันสดใส วาดสตรีทอาร์ทเท่ๆ มีของขายเก๋ๆ


อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทาง : เดือนกันยายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564

กำหนดการดินทาง
หรือเทียบเท่า 3 ดาว

คณะ 4 ท่าน

ท่านละ

คณะ 5 ท่าน

ท่านละ

คณะ 6 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

Kaohsiung Toong Mao Evergreen

9,900

8,900 8,900

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน**

อัตราค่าบริการโรงแรมที่พัก*กรณีต้องการอัพเกรดโรงแรมที่พัก

โรงแรม

ระดับโรงแรม

ชำระเพิ่มท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

Kaohsiung Urban Hotel 33 หรือเทียบเท่า

4 ดาว

1,500

4,000

Ambassador Hotel Kaohsiung หรือเทียบเท่า

5 ดาว

3,000

5,000

อัตราค่าบริการ *กรณีต้องการอัพเกรดณรถนำเที่ยว

ประเภทรถ

ชำรถเพิ่มท่านละ/บาท

Volkswagen MINI VAN 6+2 seats 

1,000

VIP Volkswagen 7+2 seats

2,000

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
  • 4 ท่านใช้รถ Toyota Wish
  • 5-6 ท่านใช้รถ Volkswagen MINI VAN 6+2 seats
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปไกด์ 200 NT/คน/วัน 

RELATED ARTICLES

สายมูไต้หวัน วัดยืมเงินเทพเจ้าโชคลาภ ยืมได้ไม่มีดอกเบี้ย วัดจื่อหนานกง

สายมูไต้หวัน พลาดไม่ได้!! วัดชื่อดังที่ชาวไต้หวันนับแสน ไหว้ขอพรในช่วง วันตรุษจีน ที่ ศาลเจ้าจื่อหนานกง (紫南宮) ศาลเจ้าชื่อดังในตำบลจู๋ซัน (竹山) เมืองหนานโถว (南投縣) ยืมเงินได้เงิน ไม่มีดอกเบี้ย ขอพรแล้วรวย ขอพรแล้วค้าขายดี การงานก้าวหน้า ต้องวัดนี้

ประเทศยอดนิยม คนไทยนิยมไปทำงาน เปิดค่าแรงขั้นต่ำน่าย้ายประเทศ

ฮอตฮิตอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่ม "โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย" ที่มีสมาชิกในกลุ่มมากถึง 1.1 ล้านคน รวมกลุ่มคนที่ต้องการกำหนดอนาคตของตัวเองและพาตัวเองออกไปท่องโลกในต่างประเทศ ค้นพบโอกาสดีๆ ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเจาะลึก ถึงประเด็น ค่าแรงงานขั้นต่ำ ในแต่ละประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปเรียนและทำงาน

เปิดเหตุผล 10 อันดับประเทศที่คนบอกว่า #ย้ายประเทศกันเถอะ

เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้กับการชวนกันย้ายประเทศกันเถอะ เพราะแต่ละประเทศที่อยากย้ายไป ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประเทศติดอันดับเมืองน่าอยู่ทั้งนั้น มาดูผลโหวตว่า มีคนอยากย้ายไปประเทศไหนกันบ้าง แล้วคุณล่ะ อยู่ทีมอะไร?

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!