Trip Highlight

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัวที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเองโดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 10 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 15 สถานที่
 • พิเศษ ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 3 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการอาหารทั้งหมด 7 มื้อ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. 63 - มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGCHOOSETAIWAN02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว คุณสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตนเอง

จำนวน 4 ท่าน ใช้รถตู้ Toyota Wish

จำนวน 5 – 6 ท่าน ใช้รถตู้ Volkswagen MINI VAN

วัน

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

ตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง – รับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม

1.The Guomao Community
2.เจดีย์มังกร-เสือ
3.วัดจั่วอิ๋งหยวนตี้
4.ตลาดกลางคืนรุ่ยฟง
5.ศูนย์แสดงศิลปะต้าตง 
6.พื้นที่แสดงศิลปะ ท่าเรือหมายเลข 2
7.อดีตสถานกงสุลอังกฤษ
8.Dome of light
9.แม่น้ำแห่งความรัก
10.พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน
11.ย่านช้อปปิ้ง ซินจูเจียง
12.ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต 
13.วัดซานเฟิ้ง
14.ห้างดรีมมอลล์
15.แหล่งช้อปปิ้ง Kubic

2

เกาสง – (1) The Guomao Gommunity – (2) เจดีย์มังกร-เสือ – (3) วัดจั่วอิ๋งหยวนตี้  – (4) ตลาดกลางคืนรุ่ยฟง

3

เกาสง – (5) ศูนย์แสดงศิลปะต้าตง – (6) Pier 2 Artcenter – (7) อดีตสถานกงสุลอังกฤษ – (8) Dome of light – (9) Love River

 

4

เกาสง – (10) พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

1.The Guomao Community เป็นตึกที่พักอาศัยของทหารที่สร้างขึ้นในปี 1970 มีสถาปัตยกรรมที่โค้งเป็นตัวยู มีรูปร่างเหมือนครึ่งวงกลมรวมกันเป็นรูปทรงกระบอก
2.เจดีย์มังกร-เสือ เป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นคู่กัน โดยจะมีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเข้าเจดีย์ ตั้งอยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระบัวหรือสระเหลียนฉือถัน
3.วัดจั่วอิ๋งหยวนตี้ เป็นศาลากลางน้ำที่ประดิษฐานรูปปั้นของเทพเจ้าเสวียนอู่ขนาดใหญ่มาก เป็นเทพเจ้าในลัทธิเต๋าที่ผู้คนให้การนับถือเป็นอย่างมาก

4.ตลาดกลางคืนรุ่ยฟง ตลาดกลางคืนสไตล์ท้องถิ่นที่เปิดมานานกว่า 20 ปี ลักษณะแผงขายของสไตล์รถเข็นและแผงลอย ส่วนใหญ่จะขายของกินเล่น อาหาร ขนม เครื่องดื่ม
5.ศูนย์แสดงศิลปะต้าตง ศูนย์รวมการแสดงศิลปะ และวัฒนธรรมหลากหลายชนิด เช่นการร่ายรำ การร้องเพลงท้องถิ่นของเมืองเกาสง
6.พื้นที่แสดงศิลปะ ท่าเรือหมายเลข 2 ย่านโกดังเก็บของเก่า มาปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์รวมผลงานทางด้านศิลปะ มีรูปปั้นและผลงานประติมากรรมตั้งอยู่มากมาย

7.อดีตสถานกงสุลอังกฤษ เป็นกงสุลเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ด้วยตัวอาคารมีลักษณะเป็นแบบในสไตล์ตะวันตก และเป็นที่จัดแสดงเอกสารทางประวัติศาสตร์และภาพถ่ายจากอดีต
8.Dome of light ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟ MRTเหม่ยลี้เต๋า นำเสนอเรื่องราวแห่งชีวิตที่สัมพันธ์กับ ดิน น้ำ ไฟ และแสงสว่าง 
9.แม่น้ำแห่งความรัก แม่น้ำที่สำคัญของเมืองเกาสง บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยความเขียวขจีของพืชพรรณไม้ต่างๆ

10.พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมกับเจดีย์ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง
11.ย่านช้อปปิ้ง ซินจูเจียง ย่านช้อปปิ้งแฟชั่นชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสง มีสินค้าเกียวกับแฟชั่นทุกแบบเหมือนกับย่านซีเหมินติง ของเมืองไทเป
12.ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต ตลาดถนนคนเดินที่มีร้านค้าต่างๆตั้งขายทั้ง 2 ข้างของถนน และถูกรีโนเวทเพื่อให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มีอาหารไต้หวันขายอยู่ทุกเมนู รวมทั้งเมนูยอดฮิตต่างๆของเมืองเกาสงด้วย

13.วัดซานเฟิ้ง วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 300 ปี เป็นวัดกลางที่ชาวเกาสงให้ความเคารพนับถือ จุดเด่นอยู่โคมแดงกว่าพันดวง 
14.ห้างดรีมมอลล์ ห้างขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนกับห้างสมัยใหม่
15.แหล่งช้อปปิ้ง Kubic แหล่งช้อปแนวใหม่ คอนเทนเนอร์มอลล์สุดชิค ที่ปรับโฉมทาสีใหม่ให้มันสดใส วาดสตรีทอาร์ทเท่ๆ มีของขายเก๋ๆ


อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทาง : เดือนกันยายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564

กำหนดการดินทาง
หรือเทียบเท่า 3 ดาว

คณะ 4 ท่าน

ท่านละ

คณะ 5 ท่าน

ท่านละ

คณะ 6 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

Kaohsiung Toong Mao Evergreen

9,900

8,900 8,900

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน**

อัตราค่าบริการโรงแรมที่พัก*กรณีต้องการอัพเกรดโรงแรมที่พัก

โรงแรม

ระดับโรงแรม

ชำระเพิ่มท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

Kaohsiung Urban Hotel 33 หรือเทียบเท่า

4 ดาว

1,500

4,000

Ambassador Hotel Kaohsiung หรือเทียบเท่า

5 ดาว

3,000

5,000

อัตราค่าบริการ *กรณีต้องการอัพเกรดณรถนำเที่ยว

ประเภทรถ

ชำรถเพิ่มท่านละ/บาท

Volkswagen MINI VAN 6+2 seats 

1,000

VIP Volkswagen 7+2 seats

2,000

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
  • 4 ท่านใช้รถ Toyota Wish
  • 5-6 ท่านใช้รถ Volkswagen MINI VAN 6+2 seats
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปไกด์ 200 NT/คน/วัน 

RELATED ARTICLES

สายมูไต้หวัน วัดยืมเงินเทพเจ้าโชคลาภ ยืมได้ไม่มีดอกเบี้ย วัดจื่อหนานกง

สายมูไต้หวัน พลาดไม่ได้!! วัดชื่อดังที่ชาวไต้หวันนับแสน ไหว้ขอพรในช่วง วันตรุษจีน ที่ ศาลเจ้าจื่อหนานกง (紫南宮) ศาลเจ้าชื่อดังในตำบลจู๋ซัน (竹山) เมืองหนานโถว (南投縣) ยืมเงินได้เงิน ไม่มีดอกเบี้ย ขอพรแล้วรวย ขอพรแล้วค้าขายดี การงานก้าวหน้า ต้องวัดนี้

เปิดเหตุผล 10 อันดับประเทศที่คนบอกว่า #ย้ายประเทศกันเถอะ

เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้กับการชวนกันย้ายประเทศกันเถอะ เพราะแต่ละประเทศที่อยากย้ายไป ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประเทศติดอันดับเมืองน่าอยู่ทั้งนั้น มาดูผลโหวตว่า มีคนอยากย้ายไปประเทศไหนกันบ้าง แล้วคุณล่ะ อยู่ทีมอะไร?

ประเทศยอดนิยม คนไทยนิยมไปทำงาน เปิดค่าแรงขั้นต่ำน่าย้ายประเทศ

ฮอตฮิตอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่ม "โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย" ที่มีสมาชิกในกลุ่มมากถึง 1.1 ล้านคน รวมกลุ่มคนที่ต้องการกำหนดอนาคตของตัวเองและพาตัวเองออกไปท่องโลกในต่างประเทศ ค้นพบโอกาสดีๆ ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเจาะลึก ถึงประเด็น ค่าแรงงานขั้นต่ำ ในแต่ละประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปเรียนและทำงาน

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!