Trip Highlight

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัวที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเองโดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 10 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 15 สถานที่
 • พิเศษ ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อที่ห้องอาหารของโรงแรม
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. 63 - มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGCHOOSEHOGIMIN01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว คุณสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตนเอง

บริการเดินทางด้วยรถ FORD TRANSIT 16 ที่นั่ง

วัน

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

ตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ – สนามโฮจิมินห์
(1)พิพิธภัณฑ์สงคราม – (2) ทำเนียบประธานาธิบดี -(3) Bitexco Financial Tower

1.พิพิธภัณฑ์สงคราม
2.ทำเนียบประธานาธิบดี
3. Bitexco Financial Tower
4.อุโมงค์กู่จี
5.วัดเทียนฮัว
6.ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
7.โบสถ์นอร์ทเธอดาม
8.ไปรษณีย์กลาง
9.โรงละครโอเปร่า
10.ตลาดเบนถันห์
11.โบสถ์ทันดินห์
12.พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนครโฮจิมินห์
13. Dong Khoi Street
14.คาเฟ่อพาร์ทเมนท์
15.เจดีย์จักรพรรดิหยก

2

(4)อุโมงค์กู่จี – (5)วัดเทียนฮัว – (6) ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน

3

 

โฮจิมินห์ – (7) โบสถ์นอร์ทเธอดาม (8)ไปรษณีย์กลาง
(9) โรงละครโอเปร่า (10) ตลาดเบนถันห์   สนามบินโฮจิมินห์ กรุงเทพฯ

 


ข้อมูลสถานที่ท่องที่ยว

1.พิพิธภัณฑ์สงคราม : ชมภาพประวัติศาสตร์สงคราม ระหว่างเวียดนาม และ สหรัฐอเมริการในอดีต
2.ทำเนียบประธานาธิบดี หรือ Reunification Hall : ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารและทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้
3. Bitexco Financial Tower : ชั้นที่ 49 เป็นจุดชมวิวขึ้นชื่อเพื่อชมเมืองโฮจิมินห์

4.อุโมงค์กู่จี : อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว ในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพอเมริกัน
5.วัดเทียนฮัว : ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตไชน่าทาวน์ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า เป็นที่สักการะนับถือของคนเวียดนาม
6.ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน :  ล่องเรือชมทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยงามของแม่น้ำไซง่อน พร้อมฟังเพลง ชมโชว์ การแสดงจากสาวเวียดนามในโชว์ต่าง ๆ
7.โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม : สร้างขึ้นช่วงปลายทศวรรษที่1800 โดยชาวฝรั่งเศสมีหอระฆังที่เห็นวิวงดงามและวิเศษมาก  
8.ไปรษณีย์กลาง : เป็นสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
9.โรงละครโอเปร่าเฮาส์ : ในอดีตเคยถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ แต่ปัจจุบันก็จะมีการใช้งานในการจัดการแสดงเหมือนเดิม

10. ตลาดเบนถันห์ : ศูนย์รวมของสินค้าหลายๆ ประเภทไม่ว่าจะป็นของกิน ของใช้ เครื่องแต่งตัว กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า หรือแม้แต่สินค้าเลื่องชื่อของเวียดนามจำพวกกาแฟ,ชา ที่พบเห็นและมีแหล่งผลิตอยู่ในดาลัดก็มีจำหน่ายที่ตลาดนี้ด้วย
11.โบสถ์ทันดินห์ : เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมสไตล์โรมัน มีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรเนซองส์ โดดเด่นด้วยการใช้สีชมพูอ่อนหวานเป็นหลัก ผนวกกับความใหญ่โตเป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์ 12.พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนครโฮจิมินห์
12.พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนครโฮจิมินห์ : อาคารสไตล์โคโรเนียลที่ด้านในอัดแน่นไปด้วยงานศิลปะ

13. Dong Khoi Street : เป็นย่านดาวน์ทาวน์ของโฮจิมินห์ที่ช้อปปิ้งโดยเฉพาะเสื้อผ้าสไตล์ต่างๆ ของแต่ละร้านที่มีความยูนีคไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างร้าน L’usine ไม่เพียงเท่านั้นบนถนนยังมีแบรนด์นอกระดับไฮเอนด์ให้สายช้อปได้ spend เงินก้อนอีกด้วย
14.คาเฟ่อพาร์ทเมนท์ : ซึ่งเป็นตึกห้องเช่าเก่า ๆ ที่ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นร้านคาเฟ่ทั้งตึก
15.เจดีย์จักรพรรดิหยก : เป็นหนึ่งในวัดนิกายเต๋าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองโฮจิมินห์ ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นที่รวมตัวของชาวจีนที่อพยพมาจากกวางโจว


อัตราค่าบริการ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทางช่วงกันยายน 2563 – มีนาคม 2564

กำหนดการดินทาง

(หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว)

คณะ 4 ท่าน

ท่านละ

คณะ 6 ท่าน

ท่านละ

คณะ 8 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ


พักโรงแรม
HO SEN HOTEL (โฮจิมินห์)

10,900

9,900

8,900

3,500

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม**

อัตราค่าบริการโรงแรมที่พัก*กรณีต้องการอัพเกรดโรงแรมที่พัก

โรงแรม (หรือเทียบเท่า)

ระดับโรงแรม

ชำระเพิ่มท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ


MUONG THAN SAI GON HOTEL (โฮจิมินห์) 

4 ดาว

1,000

4,500


CARAVELLE HOTEL (โฮจิมินห์) 

5 ดาว

3,000

6,500

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

สายคาเฟ่ห้ามพลาด Top5 คาเฟ่ในโฮจิมินห์ เวียดนาม

โฮจิมินห์ ไม่ได้มีดีแค่ตึกสวย แต่ยังมีคาเฟ่สวยๆ ชิคๆ น่าเข้าไปนั่งพักผ่อนเอนกายจิบกาแฟเป็นที่สุด บอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายเช็คอินคาเฟ่ จะต้องไม่พลาดคาเฟ่ในเวียดนาม วันนี้เราจะพามาปักหมุด Top5 คาเฟ่เในโฮจิมินห์มาให้ไปตามรอย

Time Out เปิดลิสต์ 40 ย่านสุดคูลทั่วโลก

Time Out เปิดเผยรายชื่อ 40 ย่านสุดคูล (top 40 coolest neighbourhoods) จากทั่วโลก โดยคัดเลือกจากความสนุกสนาน อาหาร วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของชุมชน โดยของไทยนั้น จุฬา-สามย่าน กรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 16

รีวิวเวียดนาม ตะลุยเวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัด แบบจัดหนักจัดเต็ม

รีวิวเวียดนาม ตะลุยเวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัด แบบจัดหนักจัดเต็ม เที่ยวไปพร้อมๆ กันกับ WonderfulPackage ที่กลับมาแล้วมีแต่รอยยิ้ม สนุกแค่ไหนตามไปชม...

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!