Trip Highlight
 • ทริปขอพรเสริมบุญ รับทรัพย์ จัดเต็ม ทั้งฮ่องกง และมาเก๊า
 • พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมที่มาเก๊า เฮงรับวันเปิดทรัพย์ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว นำพิธีโดย "หมอช้าง" ทศพร ศรีตุลา
 • พิเศษ! ชุดของไหว้ในพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมที่มาเก๊า ประกอบด้วย ธูป 9 ดอก, ซองสีแดง, สแตมป์รูปพระแม่กวนอิม, หงิ่งเตี๋ยทองเต็ม , กุ่ยนั้งฮู้, กิมหงิ่งเต้า(ถังเงินถังทอง) , กระทงตั่งกิม , เทียนแดงคู่ เพื่อให้ท่านได้ผลตามที่ปรารถนา
 • พิธียืมเงิน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ฮ่องกง 
 • ขอพร เสริมดวงให้เฮง วัดอาม่า มาเก๊า โด่งดังในการขอพรเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระสละโสด และเสี่ยงเชียมซีสุดแม่น!
 • วัดแชกงหมิว หมุนกังหันชีวิตเปลี่ยน นำพาอำนาจและความโชคดี
Details
ประเทศ: ฮ่องกง มาเก๊า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 05-07 มีนาคม 2567
รหัสสินค้า: TOURHKGMFMHB02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - ข้ามสู่ Macau โดยรถบัส - วัดอาม่า - โรงแรมที่พัก - พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมโดยหมอช้าง ที่วัดเจ้าแม่กวนอิมมาเก๊า
GRAND VIEW HOTEL MACAU
2 โรงแรม - มาเก๊า - ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - หยก - วัดแชกงหมิว - โรงแรม
The Kowloon Hotel
3 โรงแรมที่พัก - ช้อปปิ้งนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

แพลนการเดินทาง 
วันแรก :: พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมโดยหมอช้าง ที่วัดเจ้าแม่กวนอิม มาเก๊า

ออกเดินทาง

 • 09.30 น. *เช็คอิน* พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines
 • 11.25 น. *ออกเดินทาง* มุ่งสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 282
 • 15.25 น. *ถึงฮ่องกง* เดินทางถึง ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)

เดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถบัส

วัดอาม่า มาเก๊า
(A-Ma Temple, Macau)

หนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดของมาเก๊า กราบไหว้ขอพรเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน และความเป็นสิริมงคล 

แต่เดิมเชื่อว่าที่มาของชื่อ "มาเก๊า" มาจากบริเวณวัดอาม่าแห่งนี้ โดยในอดีตจะมีอ่าวที่ชื่อว่า อาม่าก๊อก (A Ma Goa) แปลว่า อ่าวของอาม่า และเพี้ยนมาเป็นชื่อ มาเก๊า ในปัจจุบัน วัดแห่งนี้ กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่กำหนดไว้ในศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งมาเก๊า และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก โรงแรม Grand View Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

พิธีขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม
นำพิธีโดย "หมอช้าง" ทศพร ศรีตุลา

 • 21.00 น. นมัสการเจ้าแม่กวนอิมและทำพิธีขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเจ้าแม่กวนอิม มาเก๊า พิธีสำคัญที่ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น!
 • วัดเก่าแก่อายุกว่า 600 ปีและเป็น 1 ใน 3 วัด ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แต่งเครื่องทรงด้วยชุดเจ้าสาวโบราณทำจากผ้าไหมเป็นอีกปางที่คนไทยมักไม่ค่อยได้เห็นจากที่ไหน นอกจากนี้ภายในวิหารที่ 2 ของวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระไวโรจนพุทธะ ซึ่งผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง

พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

 • วันเปิดทรัพย์เป็นวันที่พิเศษที่สุดของปี ที่มีเพียง 1 วันใน 1 ปี ก็คือ พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ในวันเปิดทรัพย์ เราจะเตรียมชุดไหว้เจ้าแม่กวนอิมให้ท่านละ 1 ชุด โดยมีวิธีการไหว้ขอพรดังนี้

พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

 • จุดธูปอธิษฐาน
 • บอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่
 • บอกจำนวนเงินที่ต้องการ และ ขอไปเพื่ออะไร
 • ขอ 1 ข้อให้ชัดเจน ขอให้ตัวเองเท่านั้น
 • ห้ามบนบานศาลกล่าว เพียงแค่ขอพรเท่านั้น เมื่อขอได้ผลก็มาขอบคุณท่าน
 • ปักธูปในกระถางใบใหญ่
 • หยิบผงธูปในกระถางใส่ในซองแดงเล็กๆ (อั่งเปา) ที่เราเตรียมไป
 • นำซองแดง วนเหนือกระถางธูป 3 รอบ

ได้รับอั่งเปา (ซองแดง) แล้ว ทำอย่างไรต่อ

 • เมื่อได้รับซองแดงที่บรรจุผงธูปเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดี บางท่านเก็บไว้ในตู้เซฟ ไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน ไว้บนหิ้งพระ หรือที่ดีๆ ที่ท่านสะดวก
 • เมื่อสมความปรารถนา ให้หาโอกาสเดินทางมาไหว้ขอบคุณเจ้าแม่กวนอิม

การคืนเงินเจ้าแม่กวนอิม

 • สำหรับผู้ที่ต้องการกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิม หรือ มาคืนเงินเจ้าแม่กวนอิม เพียงเตรียมชุดไหว้ และกระดาษเงินกระดาษทอง จากนั้นนำชุดไหว้นั้นไปไหว้ขอบคุณท่าน รวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองที่เปรียบเหมือนการมอบคืนเงินแก่ท่าน

กลับสู่ที่พัก โรงแรม Grand View Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ฮ่องกง

เดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถบัส เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
(Hung Hom Kwun Yam Temple)

วัดเก่าแก่ของฮ่องกง มีอายุร่วม 150 ปี เป็นวัดที่เป็นที่นิยมไปขอเงินทองจากองค์แม่กวนอิมมากที่สุด โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่แห่งความเมตตา

นำท่านทำ "พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม" เพื่อให้มีโชคลาภเงินทอง พิธีสำคัญ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว! เราจะทำพิธียืมเงินกันใน "วันเปิดทรัพย์" ซึ่งในแต่ละปีจะมีวันที่ไม่ตรงกัน ซึ่งฤกษ์ดีของฝั่งฮ่องกงในปีนี้ก็คือ วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-17.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วัดหวังต้าเซียน
หรือ หว่องไท่ซิน

หนึ่งในวัดดังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของฮ่องกง ตัววัดมีความงดงามตกแต่งแบบจีนโบราณ และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดหวังต้าเซียนขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการมาผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่

โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก

ชมและเลือกซื้อเครื่องลางของขลัง และเครื่องประดับหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย กำไล หยก และยังมี "จี้กังหัน" เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี

วัดแชกงหมิว
(Che Kung Temple)

ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เดิมทีเป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ) เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ได้สำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเชีย 

นำสักการะองค์เทพแชกงซึ่งประดิษฐานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆ ประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา นำมาซึ่งความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ร้านอาหารเย็นแนะนำย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย 

 • MX HAINAN CHICKEN RICE: ข้าวมันไก่ฮ่องกง เนื้อไก่นุ่ม ฉ่ำ เนื้อหนา กินง่าย ตัวข้าวมันอร่อยในแบบฮ่องกง เมล็ดข้าวเรียงตัวสวย ได้ความหอมของขิง เล็กน้อย เหมาะสำหรับนักเดินทางมือใหม่ ด้วยความที่สั่งง่าย กินอร่อย เสิร์ฟเร็ว รอไม่นาน
 • CHEUNG HING KEE : ซาลาเปาเซี่ยงไฮ้ สาขา จิมซาจุ่ย ซาลาเปาเซี่ยงไฮ้ริมถนนที่ได้รับการแนะนำโดย Michelin Guide หนึ่งในร้านอร่อย ราคาประหยัด ทำสดๆ ทอดกันที่หน้าร้าน ราคาไม่แพง 
 • YUNG KEE ROAST GOOSE RESTAURANT: ร้านเป็ดย่างดั้งเดิมของฮ่องกง ที่ถนน Kimberly เป็ดย่างเนื้อชุ่มชำกับเมนูอีกหลาย แนะนำเลยว่าต้องไปลอง 
 • Mak's Noodle: บะหมี่เกี๊ยวฮ่องกง จิมซาจุ่ย เป็นหนึ่งในร้านบะหมี่ที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดของฮ่องกง โดยมีเมนูยอดนิยมอยู่ 3 อย่างคือ บะหมี่เนื้อตุ๋น บะหมี่หมูแดง และบะหมี่เกี้ยวกุ้ง โดยใช้บะหมี่เส้นเล็กสไตล์ฮ่องกงแต่เส้นจะเล็กและกรอบกว่าทั่วไปอีกเล็กน้อย เกี้ยวกุ้งเป็นตัวขนาดกำลังดี ส่วนเนื้อตุ๋นกับหมูแดงก็อร่อยไม่แพ้กัน

ที่พัก The Kowloon Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่สาม :: ช้อปปิ้งนาธาน กลับสู่กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ

ช้อปปิ้งถนนนาธาน

อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ย ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Prada, Gucci, Burberry, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton เป็นต้น

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 12.00 น. *เดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง*
 • 15.00 น. *ออกเดินทาง* เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 283

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

17.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถ บัสปรับอากาศพร้อมคนขับรถ รับ-ส่ง ตามระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 120 HKD (600 บาท)/ท่าน ตลอดการเดินทาง
  **ทิปทั้งหมดชำระวันสุดท้ายของการเดินทาง**

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

สัมผัสประสบการณ์ 4 เมือง : เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ฮ่องกง เกาะเล็กๆ ที่ยังมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่มากมาย ในแต่ละเมืองก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ 4 เมืองนี้ ที่อยู่ห่างกันไม่มาก และมีอะไรน่าสนใจอยู่ไม่น้อย

แนะนำเที่ยวฮ่องกงด้วยสายการบินใหม่ Greater Bay Airlines

เที่ยวฮ่องกงตอนนี้มีทางเลือกใหม่แล้ว กับสายการบินน้องใหม่ Greater Bay Airlines ใครที่เป็นนักเดินทางสายรอโปรตั๋วเครื่องบิน ชอบจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก น่าจะถูกใจมากๆเลยทีเดียว

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงมั้ยนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงมั้ยนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ ประวัติการค้นพบเกาะฮ่องกงการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและการส่งมอบเกาะ สถานที่ลิ้มลองอาหารทะเลเลิศรสและหมู่บ้านชาวประมง

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!