Trip Highlight
 • พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมที่มาเก๊า เฮงรับวันเปิดทรัพย์ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว นำพิธีโดย  "หมอช้าง" ทศพร ศรีตุลา
 • พิเศษ! ชุดของไหว้ในพิธียิมเงินเจ้าแม่กวนอิมที่มาเก๊า ประกอบด้วย ธูป 9 ดอก, ซองสีแดง, สแตมป์รูปพระแม่กวนอิม, หงิ่งเตี๋ยทองเต็ม , กุ่ยนั้งฮู้, กิมหงิ่งเต้า(ถังเงินถังทอง) , กระทงตั่งกิม , เทียนแดงคู่ เพื่อให้ท่านได้ผลตามที่ปรารถนา
 • ไหว้ขอเงินทองกับ "เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ" 
 • ไหว้พระสละโสด และเสี่ยงเชียมซีสุดแม่น! "วัดหวังต้าเซียน"
 • ขอพรเทพเจ้า หมุนกังหันชีวิตเปลี่ยน นำพาอำนาจและความโชคดี "วัดแชกงหมิว" 
 • พักโรงแรม 4 ดาว ทำเลดี ย่านช้อปปิ้ง
Details
ประเทศ: ฮ่องกง มาเก๊า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 04 - 06 มีนาคม 2567
รหัสสินค้า: TOURHKGMFMHB01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (HB282 BKK-HKG 11.35-15.30) – สนามบินฮ่องกง – ส่งเข้าโรงแรมที่พัก
Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า
2 เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - หยก – วัดแชกงหมิว - เดินทางสู่มาเก๊าโดยรถบัส - พิธียิมเงินเจ้าแม่กวนอินที่วัดเจ้าแม่กวนอิม
Broadway Macau Hotel หรือเทียบเท่า
3 เดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยรถบัส – สนามบินฮ่องกง (HB283 HKG-BKK 15.00-17.00) - กรุงเทพฯ -

แพลนการเดินทาง  

วันแรก : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินฮ่องกง – ส่งเข้าโรงแรมที่พัก

 • 09.30 น. *เช็คอิน* พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines
 • 11.25 น. *ออกเดินทาง* มุ่งสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 282
 • 15.25 น. *ถึงฮ่องกง* เดินทางถึง ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)

 • หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย ให้คณะท่านออก Exit B และเดินทางต่อสู่โรงแรมที่พัก
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก : Kimberley Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - หยก – วัดแชกงหมิว - เดินทางสู่มาเก๊าโดยรถบัส - พิธียิมเงินเจ้าแม่กวนอินที่วัดเจ้าแม่กวนอิม

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตคาร (แบบติ่มซำ)
 • นำท่านไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ( Kun Im Temple) วัดเก่าแก่ของฮ่องกง มีอายุร่วม 150 ปี เป็นวัดที่เป็นที่นิยมไปขอเงินทองจากองค์แม่กวนอิมมากที่สุด โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่แห่งความเมตตา
 • นำท่านทำ "พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม" เพื่อให้มีโชคลาภเงินทอง พิธีสำคัญ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว! 

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดดังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของฮ่องกง ตัววัดมีความงดงามตกแต่งแบบจีนโบราณ และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดหวังต้าเซียนขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการมาผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • โรงงานจิวเวอร์รี่ และ ร้านหยก ชมและเลือกซื้อเครื่องลางของขลัง และเครื่องประดับหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย กำไล หยก และยังมี "จี้กังหัน" เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี 

 • วัดแชกงหมิว(Che Kung Temple)ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เดิมทีเป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ) เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ได้สำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเชีย นำสักการะองค์เทพแชกงซึ่งประดิษฐานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆ ประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา นำมาซึ่งความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง

 • เดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถบัส ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
 • ที่พัก : Broadway Macau Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • พิธีขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม
  นำพิธีโดย "หมอช้าง" ทศพร ศรีตุลา
 • 21.00 น. นมัสการเจ้าแม่กวนอิมและทำพิธีขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเจ้าแม่กวนอิม มาเก๊า พิธีสำคัญที่ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น!
 • วัดเก่าแก่อายุกว่า 600 ปีและเป็น 1 ใน 3 วัด ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แต่งเครื่องทรงด้วยชุดเจ้าสาวโบราณทำจากผ้าไหมเป็นอีกปางที่คนไทยมักไม่ค่อยได้เห็นจากที่ไหน นอกจากนี้ภายในวิหารที่ 2 ของวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระไวโรจนพุทธะ ซึ่งผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง

พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

 • วันเปิดทรัพย์เป็นวันที่พิเศษที่สุดของปี ที่มีเพียง 1 วันใน 1 ปี ก็คือ พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ในวันเปิดทรัพย์ เราจะเตรียมชุดไหว้เจ้าแม่กวนอิมให้ท่านละ 1 ชุด โดยมีวิธีการไหว้ขอพรดังนี้

พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

 • จุดธูปอธิษฐาน
 • บอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่
 • บอกจำนวนเงินที่ต้องการ และ ขอไปเพื่ออะไร
 • ขอ 1 ข้อให้ชัดเจน ขอให้ตัวเองเท่านั้น
 • ห้ามบนบานศาลกล่าว เพียงแค่ขอพรเท่านั้น เมื่อขอได้ผลก็มาขอบคุณท่าน
 • ปักธูปในกระถางใบใหญ่
 • หยิบผงธูปในกระถางใส่ในซองแดงเล็กๆ (อั่งเปา) ที่เราเตรียมไป
 • นำซองแดง วนเหนือกระถางธูป 3 รอบ

ได้รับอั่งเปา (ซองแดง) แล้ว ทำอย่างไรต่อ

 • เมื่อได้รับซองแดงที่บรรจุผงธูปเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดี บางท่านเก็บไว้ในตู้เซฟ ไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน ไว้บนหิ้งพระ หรือที่ดีๆ ที่ท่านสะดวก
 • เมื่อสมความปรารถนา ให้หาโอกาสเดินทางมาไหว้ขอบคุณเจ้าแม่กวนอิม

การคืนเงินเจ้าแม่กวนอิม

 • สำหรับผู้ที่ต้องการกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิม หรือ มาคืนเงินเจ้าแม่กวนอิม เพียงเตรียมชุดไหว้ และกระดาษเงินกระดาษทอง จากนั้นนำชุดไหว้นั้นไปไหว้ขอบคุณท่าน รวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองที่เปรียบเหมือนการมอบคืนเงินแก่ท่าน

วันที่สาม : เดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยรถบัส – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถบัส ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • 11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เพื่อเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 15.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 283
 • 17.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ….

 

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถ บัสปรับอากาศพร้อมคนขับรถ รับ-ส่ง ตามระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลท่าตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 120 HKD (600 บาท)/ท่าน ตลอดการเดินทาง
  **ทิปทั้งหมดชำระวันสุดท้ายของการเดินทาง**

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

แนะนำเที่ยวฮ่องกงด้วยสายการบินใหม่ Greater Bay Airlines

เที่ยวฮ่องกงตอนนี้มีทางเลือกใหม่แล้ว กับสายการบินน้องใหม่ Greater Bay Airlines ใครที่เป็นนักเดินทางสายรอโปรตั๋วเครื่องบิน ชอบจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก น่าจะถูกใจมากๆเลยทีเดียว

สัมผัสประสบการณ์ 4 เมือง : เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ฮ่องกง เกาะเล็กๆ ที่ยังมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่มากมาย ในแต่ละเมืองก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ 4 เมืองนี้ ที่อยู่ห่างกันไม่มาก และมีอะไรน่าสนใจอยู่ไม่น้อย

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงมั้ยนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงมั้ยนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ ประวัติการค้นพบเกาะฮ่องกงการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและการส่งมอบเกาะ สถานที่ลิ้มลองอาหารทะเลเลิศรสและหมู่บ้านชาวประมง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!