Hilight

Trip Highlight
 • วัดหยวนหยวน กราบไหว้ฝากดวงชะตา หรือที่เรียกกันว่า " ไหว้แก้ชง " กับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

 • วัดหวังต้าเซียน ขอพรโรคภัย พร้อมผูกด้ายแดงขอเรื่องความรัก

 • วัดแชกงหมิว หมุนกังหันปัดเป่า เสริมมงคล

 • วัดกวนไท่ ไหว้เทพเจ้ากวนอู ขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร

 • วัดทินโหว Joss House bay ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม 5 ปาง ขอความรัก หน้าที่การงาน ความสำเร็จ ครอบครัว บุตร

 • เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ขอพร พร้อมข้ามสะพานต่ออายุ

 • วัดหมันโหม่ว นิยมขอเรื่องการเรียนการศึกษา

 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ขอเงินขอทองรับทรัพย์

 • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านจิมซาจุ่ย ย่านช้อปปิ้งดังของฮ่องกง

 • พร้อมลองลิ้มชิมรส อาหารทะเลลีหยุ่นหมุ่น ชื่อดังของฮ่องกง

Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2567
รหัสสินค้า: HONGKONG4D3NHB

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star - Symphony of lights
EATON HOTEL
2 วัดหยวนหยวน - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - หยก - วัดแชกงหมิว - วัดกวนไท่ - หมู่บ้านชาวประมงหลีหยุ่นหมุ่น
EATON HOTEL
3 วัดทิวโหว (Joss house bay) - เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์ - วัดหมันโหม่ว - วัดฮ่องฮำ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
EATON HOTEL
4 อิสระตามอัธยาศัย – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
-

วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star - Symphony of lights

 • 09.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 11.25 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 282
 • 15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย ให้คณะท่านออก Exit B 
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Honpo Restaurant
  บริการท่านด้วย บาบีคิวรวมมิตร ผัดผักรวมมิตรกุ้ง ซุปข้าวโพดไก่สับ กระดูกหมูย่างราดซอสเปรี้ยวหวาน ผัดมะเขือม่วงทรงเครื่อง เต้าหู้น้าแดง ผัดผักตามฤดูกาล ไก่ย่างหนังกรอบ ข้าวสวย ขนมหวานฮ่องกง เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • นำท่านชม ถนนซุปเปอร์สตาร์ Avenue of Stars ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ที่ได้รวมรวบเอารอยฝามือของดาราที่มีชื่อเสียงมาประทับเอาไว้ให้เราได้ชมกันบนถนนเส้นนี้ จะเห็นทั้งรูปปั้นของนักแสดงชื่อดัง เช่น บลู๊ซลี และรอยเท้าพิมพ์มือของดาราดังๆทั้งหลาย ทำให้บริเวณนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถนนฮอลลีวู๊ดแห่งเอเชีย” ซึ่งทางเดินจะเรียบริมน้ำไปเรื่อยๆ ฝั่งตรงข้ามก็จะมองเห็นวิวของตึกสูงต่างๆ
 • 20.00 น. ชมการแสดงโชว์ Symphony of Lights ที่ริมแม่น้ำ ซึ่งจะมองเห็นตึกของฮ่องกงกว่า 40 ตึกทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูนเปิดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆให้เข้ากับจังหวะเพลงที่เปิดตลอดการแสดงโชว์ โชว์นี้มีด้วยกันทั้งหมด 5 ธีม คือ Awakening, Energy, Heritage, Partnership และ Celebration
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก EATON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันแร

วันที่สอง วัดหยวนหยวน - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - หยก - วัดแชกงหมิว - วัดกวนไท่ - อาหารทะเลหลีหยุ่นหมุ่น

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ Holly Restaurant
 • บริการท่านด้วย ฮะเก๋ากุ้ง ขนมจีบ ซาลาเปาลาวา ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง เกี๊ยวกุ้งทอด โจ๊กไข่เยี่ยวม้า ผัดหมี่ ขนมทอดทรงเครื่อง เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • นำท่านสู่ วัดหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute) วัดนี้คนฮ่องกงนิยมมากราบไหว้ฝากดวงชะตา หรือที่เรียกกันว่า " ไหว้แก้ชง " กับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เป็นวัดเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีความพิเศษหลายอย่างรวมกันอยู่ เป็นวัดเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงที่เผยแพร่ศาสนาหลักของจีนทั้ง 3 ศาสนาในวัดเดียวกัน คือ พุทธ, เต๋า และขงจื้อ สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1950 ตั้งอยู่ในเขต new territories หรือ ด้านบนของฝั่งเกาลูน (Kowloon) ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขาห่างไกลจากตัวเมืองทำให้มีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น ภายในมีอาคารหลายอย่างอยู่รวมกัน เช่น วัด ศาลเจ้า ศาลา เจดีย์ และสวน โดยมีอาคารไฮไลท์คือ วิหารสวรรค์ที่เป็นอาคารรูปทรง 6 เหลี่ยม สร้างขึ้นตามแบบของวัดท้องฟ้า Tian Tan ของเมืองปักกิ่งประเทศจีน ซึ่งภายในมีหินตามธรรมาชาติที่มีรุปร่างน่าสนใจต่างๆ อยู่ที่ชั้น 1, เทพตามโหราศาสตร์จีนที่สัมพันธ์กับปีนักกษัตรหรือปิเกิด ไทส่วยเอี๊ย (Tai Sui,) อยู่ที่ชั้น 2 และ พระพุทธรูปของมีเทพเจ้าและศาสดาของทั้ง 3 ศาสนา อยู่ที่ชั้น 3 ติดกับวัดหยวนหยวน(Yuen Yuen Institute)จะเป็นสำนักสงฆ์ตะวันตก(Western Monastery)ที่เป็นวัดพุทธขนาดใหญ่และสวยงามมากเช่นกัน ไหว้องค์ไท้ส่วยประจำปีเกิด ด้านหน้าทางเข้าให้เราเอ่ย ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด จุดธูป 3 ดอก อธิษฐานให้ท่านไท้ส่วยเอี้ย (ชื่อ-สกุล) ช่วยคุ้มครองดวงชะตาชีวิต และปักธูปกระถางด้านหน้า เพราะภายในวิหาร ไม่อนุญาตให้จุดธูป
 • นำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ ตัววัดมีความงดงามตกแต่ง แบบจีนโบราณเป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่า มีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร City Chui Chow Restaurant - อาหารแต้จิ๋ว
  บริการท่านด้วย พะโล้รวมมิตร ซุปเต้าหู้ หนาเลี๊ยบ ท้องปลานึ่งบ๊วย ผัดผักตามฤดูกาล ไข่เจียวไชโป๊ว ผัดพริกหยวก ข้าวสวย เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • นำท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอ และร้านหยก
 • จากนั้นเดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” วัดตั้งอยู่ในเขตซาถิ่น เดิมทีท่าน Che Kung คือผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ด้วยความสำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และด้วยความศักสิทธิ ทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเซีย วัดเดิมตั้งอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อประมาณ 300 ปีที่ผ่านมาโดยหวังว่าจะหยุดการระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ซาถิ่นตามตำนานโรคระบาดและเริ่มลดลงเมื่อการก่อสร้างวัดเสร็จสิ้นโครงสร้างปัจจุบัน ที่เห็นในวันนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อรองรับจำนวนผู้คนนมัสการที่เพิ่มมากขึ้น นำสักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้ เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง

 • นำท่านสู่ วัดกวนไท (Kwan Tai Temple) ใน Sham Shui Po หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า "วัดเทพเจ้ากวนอู" เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ผู้ที่มาไหว้สักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร เนื่องจากว่า เจ้าพ่อกวนอู เป็นเทพเจ้าที่รักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้าย อันตรายต่าง ๆ และช่วยเสริมอำนาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท ท่านจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งโดดเดี่ยว ไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ฉะนั้นการมาบูชาขอพรท่าน จะช่วยเสริมดวงไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ศัตรู ทำให้มีมิตรที่ซื่อสัตย์ และคุ้มครองบริวารให้ก้าวหน้าและอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งผู้ประกอบอาชีพ ตำรวจ ทหาร และ นักการเมือง จึงมักจะนิยมบูชาเทพเจ้ากวนอู เป็นพิเศษ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล Lee yun mun
  บริการท่านด้วย กุ้งลวก ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว กุ้งมังกรอบแช่ยอดซุป หอยงวงช้างซาชิมิ กั้งทอดพริกเกลือ ปูผัดขิง เป๋าฮื้อนึ่งสด ปลาหมึกชุปแป้งทอด หอยเชลล์นึ่งกระเทียมวุ้นเส้น ผักแช่ยอดซุป ข้าวผัดหยางโจว เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก EATON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม  วัดทิวโหว (Joss house bay) - เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์ - วัดหมันโหม่ว - วัดฮ่องฮำ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ Majesty Chinese Restaurant
 • บริการท่านด้วย เกี๊ยวผักใส่กุ้ง ขนมจีบ ขนมผัดกาดทอด ห่ามโส่ยกอก (ขนมทรงเครื่องทอด) ปอเปี๊ยะกุ้ง ซาลาเปาหมูแดง เกี๊ยวแต้จิ๋ว (ฝั่นก๋อว) โจ๊กไข่เยี่ยวม้า เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดทินโหว Joss House bay วัดนี้ว่ากันว่าสร้างขึ้นในปี 1266 วิหารหันหน้าเข้าหาทะเลตั้งอยู่ที่ Tong Mun บนชายฝั่งของ Joss House Bay หมายถึง "อ่าวของวัดใหญ่" วัดประดิษฐาน เจ้าแม่ทับทิม5ปาง ขอความรัก หน้าที่การงาน ความสำเร็จ ครอบครัว บุตร
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Tai Kam Wor บุฟเฟต์ชาบูสไสล์ฮ่องกง (4-6 ท่าน/โต๊ะ)
  - บุฟเฟต์อาหาร และเครื่องดื่ม (น้าอัดลม, น้าผลไม้, เบียร์ ไม่อั้น)
  - น้ำซุปสไตล์ฮ่องกง ท่านละ 1หม้อ
  - เสริฟเนื้อสัตว์ ท่านละ 2 ถาด
 • นำท่านเดินทางสู่ หาดรีพัลส์เบย์ ชายหาดกว้าง เป็นชายหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวนี้ เป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกงยังเป็นที่ตั้งของสโมสรไลฟ์ สเตชั่นฮ่องกง บริเวณชายหาดนี้ มีรูปปั้นคู่ที่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ภายบริเวณใกล้เคียง กันจะมีสะพานสีแดง เชื่อกันว่า ถ้าข้ามสะพานนี้ 1 รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น 3 ปี และการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ ๆ กับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลาได้ พรที่ขอจะสมหวังอีกทั้งเทพเจ้าแห่งความรักที่คอยจดบันทึกคำขอพร

 • นำท่านสู่ วัดหมั่นโหมว (Man Mo Temple)เป็นวัดที่มีอยู่หลายสาขาทั่วฮ่องกงและทั่วประเทศจีน สำหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน(Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้ากวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้ เป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนิยมกันมาตั้งแต่ในอดีตที่ผู้ต้องการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหว้ขอพรกัน วัดหม่านโหมว ที่ย่าน Sheung Wan จะเก่าแก่ที่สุดของวัดบนเกาะฮ่องกง และยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดหม่านโหมวทั้งหมดในฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1847 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว(declared monument) ซึ่งภายในจะมีการจุดธูปวงสีแดง เต็มเพดานไปหมด พร้อมกับกระดิ่งสำหรับขอพรที่ด้านข้างด้วย โดยในบริเวณรั้วเดียวกันจะมีอีก 2 อาคารคือ Lit Shing Kung ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพต่างๆมากมายบนสรวงสรรค์ และ Kung Sor ซึ่งเป็นเหมือนหอประชุมของคนในชุมชน
 • นำท่านไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ( Kun Im Temple) เป็นวัดที่เป็นที่นิยมไปขอเงินทองจากองค์แม่กวนอิมมากที่สุด เป็นวัดเก่าแก่ของประเทศฮ่องกง มีอายุร่วม 150 ปี โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่แห่งความเมตตา
 • นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ยตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Prada , Gucci Burberry ,Chanel ,Coach, Dior ,Fendi , Louis Vuitton,เป็นต้น
 • **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก EATON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ Very Good Restaurant
 • บริการท่านด้วย ฮะเก๋า ขนมจีบ ซาลาเปาไส้หมูแดง ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง ฝันก๋อวแต้จิ๋ว ผัดหมี่ โจ๊กไข่เยี่ยวม้า นึ่งขนมมาเล เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เพื่อเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 15.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 283
 • 16.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ….

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว 45 ที่นั่ง 1 คัน ตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

20คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!