สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เที่ยวต่างแดนไปกับเฮียซ้ง เล่งหงษ์ จะพาไปกิน ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเวียดนามเหนือ
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า กับโรงแรมระดับ 4 ดาว
 • เที่ยวซาปา…เมืองแห่งความสงบ ขุนเขาแห่งความงาม
 • ชมนาขั้นบันไดอันสวยงามที่ หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม
 • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาอินโดจีนยอดเขาสูงที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน
 • ตื่นเต้นกับ สะพานแก้วมังกรเมฆ เป็นสะพานแก้วใสที่แรกในเวียดนาม
 • เยือนนครหลวงฮานอย สัมผัสประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเวียดนาม
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นของเวียดนาม
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 4วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
เดินทางโดย: ThaiSmile
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 18 - 21 สิงหาคม 2565
รหัสสินค้า: VNHANSAPAWE30

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 30 August 18-21Aug 2022 WE560
07:45 - 09:35
WE565
20:45 - 22:35
26,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ – เวียดนาม – วัดหง๊อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – วิหารวรรณกรรม
Super Candle hotel
2 ฮานอย – ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานสิปัน(นั่งกระเช้า) – ไนท์มาร์เก็ต
Bamboo Sapa Hotel
3 สะพานแก้วมังกรเมฆ - หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต – ฮานอย
Super Candle hotel
4 สุสานลุงโฮ – จัตุรัสบาดิ่ญ - วัดเจดีย์เสาเดียว – ถนน 36 สาย -กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพ – เวียดนาม – วัดหง๊อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – วิหารวรรณกรรม    

 • 05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Smile Airways(WE)โดยเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • 07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Thai Smile Airways(WE) เที่ยวบินที่ WE560
 • 09.35 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • หลังจากนั้นนำท่านชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Ngon hà nội
  เมนู
  1.ยำมะม่วงทะเลรวม 2.แหนมเนือง 3.ปอเปี๊ยะทอดยัดไส้เนื้อปู หมูสับ เสิร์ฟพร้อมสมุนไพรสด(3 ชิ้น) 
  4.แพนเค้กเวียดนามใส่กุ้งและหมู 5.มันฝรั่งทอด    6.ปลาหมึกผัดกระเทียม 7.เนื้อย่างสไตล์ญาจาง 8.ปลาย่างพริกเกลือ 9.ผัดผักกาด 10.ซุปปลา
 • นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
 • ชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้าน Anh Hoa
  เมนู 1.ซุปข้าวโพดปู 2.ปอเปี๊ยะทอดยัดไส้กุ้ง เห็ด ผัดผัก แบบ “อันฮวา” 3.ปลาย่างกระทะร้อนสไตล์ “ฮานอย 4.เป็ดย่างสไตล์ “อันฮวา” 5.หมูทอดราดซอสมะขามรสเผ็ด  6.ปลาแมคเคอเรลตุ๋นพริกไทย 7.ผัดผักตามฤดูกาลใส่กระเทียม+น้ำจิ้มเปรี้ยว 8.เฟรนช์ครีมคาราเมล 9.ข้าวสวย 10.ไข่เจียว 11.ชาเขียวเวียดนาม

 • ที่พัก โรงแรม Super Candle hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง : ฮานอย – ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานสิปัน(นั่งกระเช้า) – ไนท์มาร์เก็ต

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางจาก ฮานอย สู่ ซาปา (ระยะทางประมาณ 245 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการจราจร ณ วันเดินทาง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรยากาศ เทือกเขา และวิวทิวทัศน์ สู่เมืองแห่งสายหมอก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Le bodouex
  เมนู  1.ขาหมูกวางตุ้ง 2.เป็ดย่างห้ารส 3.หมูทอดตะไคร้ 4.ไก่ทอดตะไคร้ 5.ยำหมูยอแบบเวียดนาม 6.ผัดผัก(ตามฤดูกาล) 7.ซุปกระดุกหมูใส่มันฝรั่ง 8.ข้าวสวย        9.ผลไม้
 • นำท่านชมทัศนียภาพ ทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอก และสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา
 • นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า นั่งกระเช้า ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิว
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้าน Indigo
  เมนู 1.มันฝรั่งทอด 2.ผัดกะหล่ำปลี 3.แกงกะหรี่ไก่ย่าง 4.แซลมอนซาชิมิ/แซลมอนกับซอสเห็ด 5.ข้าวสวย 6.ผลไม้สดและชา 7.หม้อไฟรวม(รวม: ผักและเห็ดซาปา, เต้าหู้, บะหมี่,…) - เนื้อหมู - ไก่ - ปลา – กุ้ง 8.ไข่เจียว
 • หลังจากนั้นพาท่านเดินเล่นเลือกซื้อของที่ตลาด ซาปา ไนท์มาร์เก็ต สินค้านานาชนิด ทั้งสินค้าพื้นเมือง ผ้าพันคอ หรืองานหัตถกรรมต่างๆจากชาวเขา

 • ที่พัก โรงแรม Bamboo Sapa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม : สะพานแก้วมังกรเมฆ - หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต – ฮานอย

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแก้วใสที่แรกในเวียดนาม
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ หมู่บ้านชาวกลุ่มน้อย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน L‘Galaxie sapa
  เมนู 1.ซุปหน่อไม้ฝรั่งปลาแซลมอน 3.น่องไก่ผัดพริกตระไคร้ 4.ไก่บ้านตุ๋นเห็ด 5.ปลาแซลมอนห่อฟอยล์ย่าง 6.หมูสามชั้นตุ๋นหม้อดิน 7.ไข่เจียว 8.ผักและผลไม้ต้มจิ้มเกลืองา 9.กะหล่ำผัดเบคอน 10.แกงส้มหมูและเห็ด 11.ข้าว 12.ของหวานผลไม้+น้ำชา
 • ออกเดินทางกลับสู่ ฮานอย (ใช้เส้นทางเดิม ระยะทางประมาณ 245 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการจราจร ณ วันเดินทาง)
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้าน Hoavient
  เมนู 1.ยำมะระขี้นก 2.ไส้กรอกรมควัน 3.กะหล่ำปลีผัดกระเทียม 4.เบคอนย่างแซลมอน 5.ซี่โครงย่างเบียร์สด 6.ปลาหมึกแดดเดียว 7.ขาหมูตุ๋น + ขนมปัง 8.ไข่เจียว 9.ผลไม้

 • ที่พัก โรงแรม Super Candle hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ : สุสานลุงโฮ – จัตุรัสบาดิ่ญ - วัดเจดีย์เสาเดียว – ถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม สุสานลุงโฮ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน **ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและ รองเท้าแตะ)
 • ชม จัตุรัสบาดิ่ญ (Ba Dinh Square) ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ลุงโฮประกาศอิสรภาพของเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน bufet Sen lý thái tổ
  เมนู 1.ปลานึ่งซีอิ๊วเห็ด 2.กุ้งผัดซอสเปรี้ยวหวาน 3.เป็ดตุ๋นหน่อไม้ 4.หมูย่าง 5.ไก่นึ่งตะไคร้ 6.ซี่โครงหมูผัดพริกกระเทียม 7.สลัดไก่ซอสเผ็ด 8.ผัดผักตามฤดูกาล 9.ซุปเห็ดชิตาเกะ 10.ข้าวสวย 11.ผลไม้
 • จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ
 • นำท่านสู่ย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยซึ่งมีของฝาก และของที่ระลึก

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
 • 20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน Thai Smile Airways(WE) เที่ยวบินที่ WE565
 • 22.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

********************************************

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19) คุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท และคุ้มครองเที่ยวบิน-กระเป๋าล่าช้า
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย คอยดูแลและบริการแบบส่วนตัว
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 4 วัน = 800 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการเดินทาง

 • เดินทางตั้งแต่ 30 คน มีหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์ท้องถิ่นชำนาญ พูดภาษาไทยบริการ)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 20 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

RELATED ARTICLES

10 ที่เที่ยวซาปา เมืองในสายหมอกแห่งเวียดนาม

ที่เที่ยวซาปา เมืองในสายหมอก สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม เมืองแห่งขุนเขาที่มีหมู่บ้านชาวเขา นาขั้นบันได สายหมอก ดอกไม้ ที่ยังมีสถาปัตยกรรมสวยๆ ได้กลิ่นอายของฝรั่งเศสอีกด้วย ใครชอบฟีลธรรมชาติแบบนี้ มาซาปารับรองว่าไม่มีผิดหวัง

ลัดเลาะย่านเมืองเก่าฮอยอัน (Hoi An Ancient Town)

หากคุณหลงใหลเสน่ห์ของเมืองโบราณ แนะนำว่าควรไป "เมืองโบราณฮอยอัน" (Hoi An Ancient Town) เมืองมรดกโลกอันเก่าแก่ของเวียดนามที่ผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลาย ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

TOP 5 นาขั้นบันไดที่สวยที่สุด

อยากเข้าสู่ธรรมชาติ ไปชมอะไรสีเขียวสบายตา ยืนบนยอดเขาสูงพร้อมสูดอากาศให้เต็มปอด ชมนาขั้นบันไดที่สวยที่สุด คัดมาแล้วเน้นๆ 5 ที่เที่ยวชมนาขั้นบันไดที่ใครๆ ก็ต้องไปชมสักครั้ง จะเป็นที่ไหนบ้างไปดูกันเลย

Marble Mountains ภูเขาหินอ่อน ดานัง

ภูเขาหินอ่อน ดานัง (Marble Mountains) มีลักษณะเป็นยอดเขาสูงตั้งตระหง่านอยู่เหนือพื้นดิน 5 ลูก เป็นความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก พร้อมด้วยตำนานนางฟ้าแห่งภูเขาทั้งห้าลูก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!