Trip Highlight
 • เที่ยว แหล่งโอโซนดีเยี่ยม ปัว-บ่อเกลือ-สกาด ดินแดนแห่งท้องนา
 • สักการะ พระธาตุเขาน้อย พระธาตุแช่งแห้ง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดเก่าแก่ของน่าน
 • เช็คอินคาเฟ่วิวหลักล้านท่ามกลางหุบเขา หยุดเวลาคาเฟ่ , จักษ์กะพัฒน์
 • ศิลปะวัฒนธรรมชาวไทยลื้อที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลําดวนผ้าทอ
Details
ประเทศ: ไทยแลนด์ (น่าน)
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: Air Asia
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน-พฤษภาคม 2564
รหัสสินค้า: THBKKNNTFDIT00

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 May 1-3May 2021
(วันแรงงานฯ)
FD4312
10:00 - 11:20
FD4311
18:55 - 20:10
8,900 THB
จอง 6 May 8-10May 2021 FD4312
10:00 - 11:20
FD4311
18:55 - 20:10
7,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานน่านนคร - พระธาตุช้างค้ำ - อุโมงค์ต้นลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน
โรงแรมน้ำทองน่าน
2 เดอะวิว@กิ่วม่วง - บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 - สะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - สะพานบ้านสะปัน - หยุดเวลาคาเฟ่ - จุดชมวิวภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ
ดอยสกาดโฮมสเตย์ หรือ สะปันโฮมสเตย์
3 บ้านจักษ์กะพัฒน์ - ท่าวังผา - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - Swensen’s @กาดน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - ร้านของฝาก OTOP น่าน - ท่าอากาศยานน่านนคร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -

วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานน่านนคร - พระธาตุช้างค้ำ - อุโมงค์ต้นลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน

 • 08.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 10.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศน่านนคร โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD4312
 • 11.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์รอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่งเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ 
 • เดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความสวยที่แปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน
 • นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ลีลาวดี ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกัน สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่งข้างทาง

 • เดินทางสู่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก
 • เดินทางสู่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ร้านกาแฟชื่อดังในเมืองน่าน ร้านใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูป,มุมให้นั่งชิวๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่านเลือกซื้อทาน ถ่ายภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
 • เดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม

 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านที่สนใจสามารถไปช้อป ไปชิม สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองได้ที่ ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน ตลาดกลางคืนที่นี้ เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: โรงแรมน้ำทองน่าน หรือระดับเทียบเท่ากัน
  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

วันที่สอง: เดอะวิว@กิ่วม่วง - บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 - สะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - สะพานบ้านสะปัน - หยุดเวลาคาเฟ่ - จุดชมวิวภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง ร้านกาแฟตั้งอยู่ท่ามกลางวิวทิวทัศน์สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจีบวกกับการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ เติมความสดชื่นได้อย่างดีเยี่ยม อิสระให้ท่านเลือกซื้อเลือกชิมเครื่องดื่มร้อนเย็นตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร แต่เนื่องจากเส้นทางเป็นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก อาจใช้เวลาในการเดินทางนานถึง 2 ชั่วโมง ระหว่างทางจะได้พบกับ ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 ถนนหลวงหมายเลข 1081 เส้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหน้าสู่อำเภอบ่อเกลือ ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับความรู้สึก เหมือนกำลังนั่งรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ที่ถูกล้อมลอบด้วยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก
 • นำท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะได้เห็นกระบวนการทำเกลือของของคนพื้นเมือง สำหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย
 • ถ่ายรูปชิคๆ เช็คอินที่ จุดชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มีลำธารไหลผ่านตลอดสาย ซึ่งจุดชมวิวจะอยู่บริเวณหน้าวัดบ้านสะปัน เมื่อมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บ้าน ถูกโอบล้อมด้วยทุ่งนา กลางหุบเขา ทัศนียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก
 • เดินทางสู่ หยุดเวลาคาเฟ่ ร้านกาแฟวิวหลักล้านล้อมรอบด้วยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามราวกับภาพวาด อิสระให้ท่านเลือกซื้อเลือกชิมเครื่องดื่มร้อนเย็นตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางที่งดงาม เป็นเส้นทางจากอำเภอบ่อเกลือสู่ อำเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้ ยิ่งถ้าไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนต้นหนาวจะได้เห็นหมอกหนาสวยสุดตา 
 • ถ่ายรูปเช็คอินที่ ร้านกาแฟ Slow na Café เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ตั้งอยู่กลางทุ่งนา มีการตกแต่งแปลงดอกไม้ทุ่งนา ทุ่งหญ้า สีสันหลากสีที่มีความสวยงาน ถ่ายรูปและอิสระซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย
 • จากนั้นเดินทางสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงอำเภอปัว ด้านหน้าเป็น ลำดวนผ้าทอ ร้านจำหน่ายผ้าทอลายน้ำไหลไทลื้อ และสินค้าของฝากจากเมืองน่าน จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรมดอยสะกาด หรือ สะปันโฮมสเตย์
 • ที่พัก: ดอยสกาด โฮมสเตย์ หรือสะปันโฮมสเตย์
  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

วันที่สาม: บ้านจักษ์กะพัฒน์ - ท่าวังผา - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - Swensen’s @กาดน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - ร้านของฝาก OTOP น่าน - ท่าอากาศยานน่านนคร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สัมผัสบรรยากาศร้านกาแฟท่ามกลางภูเขา บ้านจักษ์กะพัฒน์ ร้านกาแฟวิวสวย ตั้งอยู่กลางหุบเขา ดอยสกาด ที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ มีระเบียงให้นั่งชมวิวดอยสกาด ช่วงเช้าจะมีหมอกหรือช่วงหลังฝนตกบรรยากาศดีและสวยงามมาก (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอท่าวังผา
 • นำท่านสักการะ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน 

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ Swensen’s @กาดน่าน สร้างแบบผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทลื้อตัวอาคารเป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ส่วนของชั้นสองออกแบบเป็นชานเรือนที่มีพื้นที่นั่งแบบโตก และระเบียงด้านนอกกลางแจ้งไว้นั่งกินไอศกรีมในยามค่ำคืน 
 • จากนั้นนำท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงามมาก และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีเถาะ มีการจัดงานนมัสการพระธาตุในเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองน่านศูนย์รวมศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้คนโดยตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกอันเป็นศูนย์กลางของเมืองน่านเดิม
 • จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ ร้านของฝาก OTOP ของน่าน

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
 • 18.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD4311
 • 20.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

รีวิวที่เที่ยวน่าน

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีต้องการชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์
  • เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว
  • เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เที่ยว
  • เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เที่ยว
  • เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เที่ยว
  • เพิ่ม 40 กิโลกรัม ราคา 1,260 บาท/เที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

 1. มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
 2. สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

แนะนำ 5 ที่พักสำหรับ Alternative State Quarantine (ASQ Hotel)

อย่างที่เรารู้กันดีว่าในยุคที่โควิด-19 ยังคงระบาดอยู่แบบนี้ การที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทย จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งการต้องอยู่ในห้องพักเป็นเวลายาวนานแบบนี้ควรหาที่พักดีๆ ไว้พักผ่อนและสามารถผ่อนคลายอิริยาบถต่างๆ ได้แบบไม่เบื่อ แนะนำ 5 ที่พักสำหรับ Alternative State Quarantine

เปิดรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ by Centara

อยากเที่ยวภูเก็ตแบบผ่อนคลายสบายใจสักที แนะนำรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ 2 ความแตกต่างในเครือ Centara อยากเที่ยวหรูแบบแกรนด์ๆ กัน Centara Grand Beach Resort Phuket หรือจะเป็นแนวบูทิค ชิคๆ ชิลล์ๆ ที่ Maikhao Dream Villa Resort & Spa, Centara Boutique Collection

If a Foreigner wants to Change the Type of Visa, What are the Required Documents?

Most of the time, foreigners who enter legally will enter as a tourist visa and change the type of visa to a work visa or another type of visa later. You can apply for a change of visa type but it depends on the reason for the foreigner. It is important that the foreigner has to hold a Tourist Visa or Transit Visa only, and the previous visa must not expire to change the visa type.

ร้อนนี้ หนีไปชิลล์ 5 Centara Resort กระบี่

หากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ คงจะดีกว่าถ้าเรามีโอกาสได้พักผ่อนในสถานที่ที่ผ่อนคลาย ท่ามกลางบรรยากาศดีและวิวสวยๆ ของน้ำทะเลและชายหาดของกระบี่ แนะนำ 5 รีสอร์ทหรูในเครือ Centara ที่จะทำให้การไปพักผ่อนที่กระบี่พิเศษกว่าที่เคย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!