Trip Highlight
 • ชม ไร่ B.N.FARM ทุ่งดอกไม้ วิวสวยสุดตระการตา
 • สัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง บน 3 สกายวอล์คแห่งอีสาน สกายวอล์คเชียงคาน, สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ, สกายวอล์ควัดหินหมากเป้ง
 • ร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า
 • เที่ยวชมแก่งคุดคู้ แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง
 • ชมหินยักษ์ทรงเหมือนปลาวาฬ ที่ "หินสามวาฬ" ภูสิงห์ จ. บึงกาฬ
Details
ประเทศ: เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: รถตู้
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 March 19-21Mar 2021 VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
3,999 THB
จอง 6 March 26-28Mar 2021 VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
3,999 THB
จอง 6 April 2-4Apr 2021 VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
3,999 THB
จอง 6 April 9-11Apr 2021 VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
3,999 THB
จอง 6 April 12-14Apr 2021
(วันสงกรานต์)
VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
4,999 THB
จอง 6 April 13-15Apr 2021
(วันสงกรานต์)
VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
4,999 THB
จอง 6 April 14-16Apr 2021
(วันสงกรานต์)
VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
3,999 THB
จอง 6 April 16-18Apr 2021 VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
3,999 THB
จอง 6 April 23-25Apr 2021 VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
3,999 THB
จอง 6 April 30 Apr 2021-2 May 2021
(วันแรงงานฯ)
VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
3,999 THB
จอง 6 May 1-3May 2021
(วันแรงงานฯ)
VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
3,999 THB
จอง 6 May 2-4May 2021
(วันแรงงานฯ-วันฉัตรมงคล)
VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
3,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 วันแรก: พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - เขาค้อ - ไร่ B.N.Farm - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - Pino Latte คาเฟ่ - สกายวอล์คเชียงคาน (สกายวอล์คภูคกงิ้ว) - ถนนคนเดินเชียงคาน
ที่พักเชียงคาน ระดับ 3 ดาว
2 วันที่สอง: ตักบาตรข้าวเหนียว - แก่งคุดคู้ - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ Sky Walk - วัดหินหมากเป้ง Sky Walk - วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส - วัดไทยโพนพิสัย - วัดอาฮง
ที่พักบึงกาฬ ระดับ 3 ดาว
3 วันที่สาม: บึงกาฬ - ภูสิงห์ - หินสามวาฬ - น้ำตกถ้ำพระ - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ -

วันแรก: พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - เขาค้อ - ไร่ B.N.Farm - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - Pino Latte คาเฟ่ - สกายวอล์คเชียงคาน (สกายวอล์คภูคกงิ้ว) - ถนนคนเดินเชียงคาน

 • 05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์
 • ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตาม
 • นำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งและพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่วิวสวยๆมากมาย
 • แวะชม ไร่ B.N.FARM มีทุ่งดอกไม้ ที่สวยบนเนินเขากว้างใหญ่ ไร่ บี.เอ็น. แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซนให้เที่ยวคือโซน The Front by B.N.Farm เป็นบริเวณทุ่งดอกไม้บนพื้นที่กว้างประมาณ 15 ไร่กว่าและอีกโซนคือโซน B.N.Farm ที่ทางเข้าเป็นอุโมงค์ต้นไผ่ มีสวนผลไม้และพันธุ์ไม้ต่างๆมากมาย 

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ได้มาพักกายพักใจในที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยหุบเขาที่แสนสงบเงียบในอากาศเย็นสบาย นอกจากยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง เพราะรอบๆ วัดตัวประดับประดาด้วยกระจกหลากสีสัน ไปจนกระทั่งถึงเจดีย์ ทำให้ความสวยงามของที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย

 • เดินทางสู่ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟสุดชิคแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ร้านตกแต่งได้ทันสมัย สวยงามสไตล์โมเดิลและลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้มีกาแฟ เครื่องดื่ม ของท่านเล่นที่รสชาติอร่อยให้ชวนลอง

 • นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
 • นำท่านชม สกายวอล์คเชียงคาน (สกายวอล์คภูคกงิ้ว) ให้ท่านได้ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว 

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
 • เดินเล่น ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ที่บ้านเรือนไม้ในบรรยากาศเก่าๆที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน ปัจจุบันจัดให้มีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดินเชียงคาน ในเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์ 
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเชียงคาน ระดับ 3 ดาว
 • ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง

วันที่สอง: ตักบาตรข้าวเหนียว - แก่งคุดคู้ - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ Sky Walk - วัดหินหมากเป้ง Sky Walk - วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส - วัดไทยโพนพิสัย - วัดอาฮง

 • 06.00 น. นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย (ไม่รวมชุดใส่บาตร อิสระซื้อหน้างาน)
 • อิสระให้ท่านเดิน สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่าน ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งทะเลไทย ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก มีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า มากมาย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.หนองคาย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร ซึ่งวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวของที่ สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย
 • ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเมืองหนองคาย สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงยาวเป้นสายเห็นเมืองสังข์ทอง และแขวงกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
 • เดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง กราบไหว้รูปเหมือนของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน
 • และชมความงามของ สกายวอล์ค (Sky Walk) มีความสูงยกขึ้นเหนือแม่น้ำโขง มีทางเดินพื้นกระจก มองเห็นแม่น้ำโขง อย่างงดงาม

 • เดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดนิกายมหานิกาย เดิมเรียกกันว่า วัดผีผิว ไม่ปรากฎหลักฐานเมื่อแรกสร้าง แต่สันนิษฐานว่าเป็นพระอารามสำคัญของเวียงจันทน์มาแต่เดิม เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองหนองคายเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก
 • นำท่านชม วัดไทย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่ง ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง โลกบาดาลใต้แม่น้ำโขง เชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยและเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของ จ.หนองคาย และยังมีรูปปั้นพญานาคนาคปรก 9 เศียร “นาคชัยยัญ” และถ้ำเมืองบาดาลจำลอง 

 • นำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
 • ชม วัดอาฮงศิลาวาส เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร พื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นแนวโค้งยาวประกอบกับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาค มีความเชื่อกันว่าบริเวณหน้าวัด คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึก 200 เมตร บริเวณนี้จะมีน้ำจะไหลเชี่ยววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมีพวกเศษไม้ ใบไม้หรือวัตถุเล็กๆ ติดอยู่จะถูกกระแสน้ำหมุนวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลุดเคลื่อนไปในที่อื่น เมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาอีกก็จะต่อตัวเป็นรูปกรวยขึ้นมาใหม่เกิดสลับกันไปตลอดทั้งวัน จึงทำให้เชื่อว่าที่นี่คือ จุดที่เป็น สะดือแม่น้ำโขง

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักบึงกาฬ ระดับ 3 ดาว
 • ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง

วันที่สาม: บึงกาฬ - ภูสิงห์ - หินสามวาฬ - น้ำตกถ้ำพระ - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชม หินสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน ซึ่งน้ำในที่นี่ก็คือผืนป่าที่เขียวขจีนั่นเอง 
 • นำท่านชม น้ำตกถ้ำพระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และร่องน้ำที่สามารเล่นเป็นสไลเดอร์ได้ ทำให้เล่นน้ำกันในลำธารกันได้อย่างสนุกสนาน (กรณีเทศกาลวันหยุดยาว น้ำตกถ้ำพระอาจจะมีการจำกัดจำนวนการเข้า หรือการจราจรติดขัดมากทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนเที่ยววัดภูทอกแทน)

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • นำท่าน แวะซื้อของฝาก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

RELATED ARTICLES

เที่ยวฟินวิวหลักล้าน 10 ที่เที่ยวเพชรบูรณ์

อยากหามุมพักผ่อนในวันหยุดเบาๆ เที่ยวสโลวไลฟ์ ชมวิว ชมธรรมชาติ เปลี่ยนบรรยากาศไปจังหวัดที่ไม่คุ้นเคยบ้าง เพชรบูรณ์ เป็นคำตอบที่ดีสำหรับคนอยากเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ชมวิวสวยๆ แล้วผ่อนคลายแบบไม่ต้องคิดอะไร ไปฟินกับวิวหลักล้านกับ 10 ที่เที่ยวเพชรบูรณ์

รวมสุดยอดแหล่งชมซากุระเมืองไทย หนาวนี้ต้องไปเช็คอิน

หนาวนี้ ไม่ต้องไปเที่ยวไกลถึงต่างประเทศก็ฟินกับบรรยากาศของซากุระเมืองไทยพร้อมอากาศหนาวๆ กันได้ ซึ่งก็มีแหล่งชมซากุระเมืองไทยหรือดอกนางพญาเสือโคร่งให้ชมกันหลายจุดในเมืองไทย เราเลยจัดมาให้เลือก 15 ที่กันไปเลย กับสุดยอดแหล่งชมซากุระเมืองไทยที่หนาวนี้ยังไงก็ต้องได้ไปซักที่แหละน่า...

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!