Trip Highlight
 • เที่ยวน่านวิถีสโลวไลฟ์ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ไว้พระขอพร ถ่ายรูปเช็คอินสุดชิค 
 • ตื่นตากับกุ้ยหลินเมืองไทยและฝูงค้างคาวที่ เนินมะปราง
 • สัมผัสความรู้สึกพิเศษ เหมือนอยู่บนถนนลอยฟ้า ณ ถนนหมายเลขสาม
 • สินเธาว์ โบราณ นาเกลือกลางหุบเขา แห่งเดียวในไทย
 • ไหว้พระขอพรสมหวังดั่งใน วัดดังของน่าน
 • ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง กระซิบรักบันลือโลก ณ วัดภูมินทร์
 • เที่ยวชม ถ่ายรูปที่ร้านกาแฟสุดชิลล์ ชมบรรยากาศทุ่งนาที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
 • ชมวิว ณ บ้านสะปัน ดอยสกาด สัมผัสอากาศบริสุทธิ์
Details
ประเทศ: ไทย
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
เดินทางโดย: รถตู้
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: มกราคม - มีนาคม 64
รหัสสินค้า: THNANVANIT703

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 February 26 Feb 2021-1 Mar 2021
(วันมาฆบูชา)
VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
7,900 THB
จอง 6 March 5-8Mar 2021 VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
6,900 THB
จอง 6 March 12-15Mar 2021 VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
6,900 THB
จอง 6 March 26-29Mar 2021 VAN000
00:00 - 00:00
VAN000
00:00 - 00:00
6,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 06.00 น. – เนินมะปราง จุดชมวิวค้างคาว ภูเขาหินปูน พิษณุโลก - แคมป์หมาบ้าใจดี - จังหวัดน่าน – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
โรงแรมน้ำทองน่าน /โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน
2 เมืองน่าน – จุดชมวิว คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 – ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 – รีสอร์ท ปัว
อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว
3 ชมวิวดอยสกาด สกาด กม. 8 – สกาดดีโฮมสเตย์ - วัดภูเก็ต – ลําดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (ก๋ง) – ปัว
อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว
4 ปัว - วัดภูมินทร์ – อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – กรุงเทพฯ -

วันแรก :จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - เนินมะปราง จุดชมวิวค้างคาว ภูเขาหินปูน - พิษณุโลก – แคมป์หมาบ้าใจดี - น่าน – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน

 • 06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยรถตู้ปรับอากาศ 
 • นำท่านแวะ เนินมะปราง จ.พิษณุโลก อำเภอเล็กของพิษณุโลก ตื่นตากับกุ้ยหลินเมืองไทยและฝูงค้างคาว ภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างแปลกตาที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้เขียวขจี 
 • เดินทางสู่ แคมป์หมาบ้าใจดี เป็นแลนด์มาร์คเอาใจคนรักธรรมชาติและชื่นชอบศิลปะ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชุมชน 

 • รับประทานอาหารกลางวัน 
 • ถึง จังหวัดน่าน นำท่านเดินทางไปช้อป ไปชิม สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีของที่ระรึก ของแฮนด์เมดต่างๆ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก เปิดวันเสาร์-อาทิตย์

 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก : โรงแรมน้ำทองน่าน /โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน หรือเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สอง : เมืองน่าน - จุดชมวิว คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 - ปัว             

 • รับประทานอาหารเช้า
 • ท่านเดินทางสู่ คาเฟ่เดอะวิว @กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวดี ที่ตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา มีวิวทิวทัศน์สวยงามสามารถมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี 
 • นำท่านชมอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดน่านคือ โค้งเลข3หรือถนนหมายเลข 3 ที่อยู่บนทางหลวงหมายเลข 1081 สัมผัสกับความรู้สึก เหมือนกำลังนั่งรถอยู่บนถนนลอยฟ้า
 • นำท่านเชิคอิน ชมวิวหมู่บ้านท่ามกลาง ธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา ณ จุดชมวิวบ้านสะปัน 

 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • นำท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา
 • นำท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางที่งดงาม เป็นเส้นทางจากอำเภอบ่อเกลือ สู่ อำเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้
 • มุ่งหน้าสู่ อำเภอปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางหุบเขา 

 • รับประทานอาหารเย็น 
  หลังทานอาหารเย็นนำท่านเข้าสู่ที่พักแรม
 • ที่พัก : อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว หรือเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม : ชมวิวดอยสกาด สกาด กม. 8 - สกาดดีโฮมสเตย์ - วัดภูเก็ต - ลําดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - ปัว 

 • รับประทานอาหารเช้า
 • นำท่านเดินทางสู่ ดอยสกาด ตั้งอยู่ในอำเภอปัว บนเทือกเขาดอยภูคา ห่างจากตัวเมืองปัวประมาณ 22 กม. นำท่านไปชมวิวสวยๆ ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ชมวิถีชีวิต หมู่บ้านเล็กคนท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
 • นำท่านสู่ สกาด กม.8 ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ดริปกาแฟไปพร้อมกับดื่มด่ำกับบรรยากาศของวิวภูเขายามเช้ากับสายหมอกที่ลอยไปมาท่ามกลางภูเขา และเดินทางสู่ สกาดดีโฮมสเตย์ ที่นี่ท่านก็สามารถชมวิวที่สวยงามพร้อมอิสระเลือกซื้อ จิบชา ดริปกาแฟ ชมวิวได้
 • นำท่านไปเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ซึ่งชาวเหนือจะเรียกเขาว่า ดอย หรือ ภูส่งผลให้วัดแห่งนี้มีชื่อว่าภูเก็ต โดยตั้งชื่อตามภูมิที่ตั้งอยู่ ไฮไลท์ของวัดนี้อยู่ที่ลานของโบสถ์ เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบล้อมโดยทิวเขาน้อยใหญ่

 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • นำท่านมาเติมคาเฟอิน ถ่ายรูปเช็คอินที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงอำเภอปัว
 • นำท่านไปเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ไฮไลท์ของวัดนี้อยู่ที่ลานของโบสถ์ เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบล้อมโดยทิวเขาน้อยใหญ่
 • จากนั้นเดินทางสู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ อิสระให้ท่านเลือกซื้อชิมเมนูสารพัดจากเห็ดสุดอร่อยและพลาดไม่ได้กับเมนูลือชื่อ พิซซ่าเห็ด ที่ใคร ๆมาก็ต้องลิ้มลอง นอกจากนี้ยังมีงานผ้าเขียนเทียนสวย ๆ งานย้อมคราม งานทำมือ ซึ่งเป็นศิลปะของชาวม้งจำหน่ายด้วย
 • จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดคือ หลวงปู่ก๋ง มีพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม มีกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้

 • รับประทานอาหารเย็น 
  หลังทานอาหารเย็นนำท่านเข้าสู่ที่พักแรมที่พัก : อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว หรือเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ : ปัว - วัดภูมินทร์ - อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - ศาลหลักเมือง วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองน่าน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) เดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์  ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ภาพปู่ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก บริเวณใกล้กันท่านสามารถชม อุโมงค์ลีลาวดี เป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกัน สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่งข้างทาง
 • เดินทางสู่ วัดศรีพันต้น เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ 
 • จากนั้นเดินทางสู่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก 
 • นำท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงามมาก และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีเถาะ เชื่อกันว่าหากได้เดินทางไป "ชุธาตุ" หรือนมัสการสักครั้ง จะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ 

 • รับประทานอาหารกลางวัน 
 • นำท่านสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร (ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง) ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

RELATED ARTICLES

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมสิริมงคลรับปีใหม่

ปีใหม่นี้ ไปไหว้พระเสริมสิริมงคล นำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตรับต้นปีกันดีกว่า แนะนำไหว้พระธาตุประจำปีเกิด แยกมาให้ครบทั้ง 12 ปีนักษัตร ใครเกิดปีไหนต้องไปไหว้พระธาตุอะไร ไหว้อย่างไร เรามีข้อมูลดีๆมาฝาก

เที่ยวน่านตามเส้นทางถนนลอยฟ้า ปัว - สกาด - สะปัน - บ่อเกลือ

ถนนลอยฟ้า จังหวัดน่าน ถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่ใครต่อใครก็อยากจะเดินทางบนเส้นทางนี้เพื่อสัมผัสกับเส้นทางสวยๆ และธรรมชาติเขียวขจีที่มีตลอดเส้นทาง และเพื่อไม่ให้พลาดการเก็บเกี่ยวความสุขในระหว่างทาง เราจึงจะพาทุกท่านไปเที่ยวตามจุดต่างๆ บนเส้นทางถนนลอยฟ้า ปัว สกาด สะปัน บ่อเกลือ

ร้านกาแฟน่านสุดชิค กาแฟดี ถ่ายรูปสวย

อยากพักผ่อนวันเบาๆ ที่น่าน นอกเหนือจากที่เที่ยวน่านแบบสโลวไลฟ์ ลองเปลี่ยนมุมมานั่งจิบกาแฟดีๆ ในบรรยากาศสวยๆ ภายในร้านกาแฟน่าน เราคัดสรรมาให้กับร้านกาแฟแบบชิคๆ กาแฟก็ดี ถ่ายรูปก็สวยไปหมดทุกมุม ใครมองหาที่ถ่ายรูปสวยๆ ลง IG อยู่ล่ะก็ ต้องไม่พลาด ร้านกาแฟน่านต่อไปนี้

แอ่วเหนือหน้าหนาว ที่เที่ยวหน้าหนาว 9 จังหวัดในภาคเหนือ

หนาวนี้อยากขึ้นเหนือไปสัมผัสอากาศหนาว ไปเจออากาศดีๆ ต้นไม้ ภูเขา ไอหมอก ดอกไม้สวยๆ แต่จะไปเที่ยวจังหวัดไหนดี? เราจัดให้ครบทุกจังหวัดในภาคเหนือ จังหวัดไหนมีที่เที่ยวหน้าหนาวอะไรน่าสนใจบ้าง เรามาดูกันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!