Trip Highlight
 • เที่ยวชมและถ่ายรูป ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 • ชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลและพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ตั้งเคียงคู่กันอย่างสง่างามบนยอดดอยอินทนนท์ 
 • พิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่
 • สักการะขอพรหลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระธาตุดอยคำ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่
 • ถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้ ที่ฟาร์มดอกไม้ ที่บานสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด
 • เช็คอินถ่ายรูปกับจุดชมวิว ไร่ชาลุงเดช ที่ปลูกต้นชาแบบขั้นบันได ไล่ลงไปตามแนวเขาสวยงาม 
 • เที่ยวดอยม่อนแจ่ม ถ่ายรูปจุดเช็คอินใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม ชมธรรมชาติในมุมมองแบบ 360 องศาพร้อมรับลมหนาว ท่ามกลางขุนเขา
 • เก็บสตรอเบอร์รี่ ที่ไร่สตรอเบอร์รี่ที่ถูกปลูกเรียงรายไว้อย่างสวยงาม 
 • เที่ยวชมถ่ายรูป ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพลิดเพลินกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิดบนทางเดินลอยฟ้า
Details
ประเทศ: ไทย
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: Air Asia
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มกราคม – มีนาคม 64
รหัสสินค้า: THBKKCNXITFD701

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 March 5-7Mar 2021 FD4100
06:00 - 07:20
FD4109
22:10 - 23:25
7,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – ดอยสุเทพ – ประตูท่าแพ
Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel
2 วันที่สอง พระธาตุดอยคำ – อ.แม่ริม – ฟาร์มดอกไม้ – ไร่ชาลุงเดช - วัดบ้านเด่น - ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk – ไร่ดอกลมหนาว
ม่อนไอดิน /ม่อนเหนือ โฮมสเตย์
3 วันที่สาม ม่อนแจ่ม – ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ - ห้วยตึงเฒ่า - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
-

วันแรก :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – ดอยสุเทพ – ประตูท่าแพ  

 • 04.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
 • 06.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD4100
 • 07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอาการVIP 
 • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี ภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด
 • จากนั้นชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ

 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)      
 • เดินทางสู่ น้ำตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า น้ำตกตาดฆ้องโยง ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
 • แวะเที่ยวชม ตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก เสื้อผ้า ต่างๆนานา มาวางขาย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม อีกด้วย และตรงบันไดทางขึ้นวัดจะเต็มไปด้วยการขายสินพื้นเมืองรวมถึงการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาที่แต่งตัวพื้นเมืองดูแล้วน่ารัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งถนนคนเดินท่าแพ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น หรือ ของพื้นเมือง กระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าพันคองานหัตถกรรมพื้นบ้านนานาชนิด ผ้าทอมือ งานไม้แกะสลัก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของที่ระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมัย ภาพเขียนสีน้ำ สีน้ำมัน งานแฮนด์เมดต่างๆ ที่รับรองว่าสินค้าแต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอน

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • ที่พัก : Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรือเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)                                                                                  

วันที่สอง :  พระธาตุดอยคำ – อ.แม่ริม – ฟาร์มดอกไม้ – ไร่ชาลุงเดช - วัดบ้านเด่น - ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk – ไร่ดอกลมหนาว  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 3)
 • เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเที่ยว ทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง 
 • นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่ริม ชมฟาร์มดอกไม้ ที่สวยงามตามฤดูกาลที่บานสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด อิสระให้ท่านถ่ายภาพชื่นชมความสวยงามตามอัธยาศัย (สวน I love Flower Farm/สุรชัยฟาร์ม/ กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ชท /สวนลุงรน/ ไร่กลิ่นเกสร หรือสวนอื่นๆในเส้นทางท่องเที่ยว // ชื่อสวนจะคอนเฟิร์มพร้อมใบนัดหมาย)
 • เดินทางสู่ ไร่ชาลุงเดช เป็นไร่ชาที่ปลูกต้นชาแบบขั้นบันได ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชาแล้ว ยังมีบ้านพักรวมถึงร้านอาหาร ขนม เบเกอร์รี่ ชา ไว้จำหน่ายอีกด้วย

 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
 • เดินทางสู่ วัดบ้านเด่น หรือ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน วัดป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ดเป็นผู้ริเริ่ม มีชื่อเดิมว่าวัดสหรีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งมีถ้ำอยู่ข้างใต้ ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นที่มาของชื่อวัดอีกด้วย 
 • จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอย จุดชมวิวหลักๆของดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันวิวสวยสุดลูกหูลูกตา อีกด้านเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง 
 • เดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขาเป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไม้นานชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน 
 • เดินทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านอิสระเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลที่มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี 

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก
 • ที่พัก: ม่อนไอดิน /ม่อนเหนือโฮมสเตย์ หรือระดับเทียบเท่ากัน
  ที่พักบนม่อนแจ่มมีหลากหลายสไตล์ เช่นแบบห้องพัก เต็นท์กระโจม โดม และที่พักสำหรับ 3 ท่าน อาจจะเป็นแบบที่นอนเสริมหรือฟูกเสริมได้ขึ้นอยู่กับที่พักแรม
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม : ม่อนแจ่ม – ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ - ห้วยตึงเฒ่า - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 6)
 • เดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ต้นสตรอเบอร์รี่ถูกปลูกเรียงรายไว้อย่าง สวยงาม ท่านสามารถอิสระเข้าชมแปลงปลูก ถ่ายรูปหรือสามารถเลือกซื้อผลผลิตแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาขายได้

 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
 • เดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด  
 • เดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า เป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว แลนมาร์คของที่นี่คือหุ่นฟางยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาขนาดใหญ่มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวเป็นทางเดิน
 • นำท่านแวะร้านของฝาก เลือกซื้อของฝากเอาไปฝากคนทางบ้าน เช่น แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว เป็นต้น

 • เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD4109
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  หมายเหตุ: กรณีห้องพักคู่แบบ TWIN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWIN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRIPLE อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

RELATED ARTICLES

แพลนเที่ยวเชียงใหม่ใน 1 วัน เที่ยวจอมทอง พิชิตยอดดอยอินทนนท์

มีวันว่างเชียงใหม่ในหนึ่งวัน ไม่อยากเที่ยวในตัวเมืองก็ลองออกไปเที่ยวชมธรรมชาติกันเถอะ เตรียมฟิตร่างกายกันให้พร้อม เพราะเราจะพาไปขึ้นเขา พิชิตยอดดอยอินทนนท์ ภูเขาที่สูงที่สุดของไทย รวมไปถึงที่เที่ยวใกล้ๆ ในเขตจอมทองของเชียงใหม่ ไม่ไปไม่ได้แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!