Trip Highlight
 • ดำน้ำชมปาการังเกาะหลีเป๊ะ ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความสวยงามของน่านน้ำทะเลไทย พร้อมพักบนเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน
 • ลอดซุ้มประตูหิน ขอพรให้สมหวังเรื่องความรัก ที่เกาะไข่
 • สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำดูปะการัง ร่องน้ำจาบัง  
 • ชมเกาะราวี (หาดทรายขาว) ที่มีชายหาดที่น้ำใสทรายขาวละเอียด
 • เกาะหินงาม ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างเจียระไนขึ้น
 • ทานอาหารเช้ากับมื้อพิเศษ เมนูติ่มซำ อาหารชื่อดังของจังหวัดตรัง
 • เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ จัดผังที่นั่งแบบ New Normal
Details
ประเทศ: ไทยแลนด์ (สตูล)
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: รถโค้ชปรับอากาศ
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - ธ.ค. 63
รหัสสินค้า: THSATUNIT87

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

วันแรก พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ – ออกเดินทางสู่จังหวัดตรัง

 • 18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สอง ตรัง – สตูล – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – หมู่บ้านชาวเล – ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ

 • เช้า เดินทางถึง จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย และรับประทานอาหารเช้า ณ เมืองตรัง (มื้อที่ 1) เมนูติ่มซำ
 • หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • 11.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู ได้เวลาอันสมควรนำคณะลงเรือสปีดโบ้ท เพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรุเตา
 • รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (แบบกล่องบนเรือ) (มื้อที่ 2)
 • เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน
 • นำท่าน นมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา
 • จากนั้นเดินทางไปยัง เกาะไข่ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม คือมีซุ้มประตูหินธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมื่อไปเกาะไข่ต้องลอดซุ้มประตูหินจะสมหวังเรื่องความรัก หากได้ลอดพร้อมกับคนรักแล้วจะทำให้รักกันชั่วนิรันดรซุ่มประตูนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่ขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ น้ำทะเลสวยใสและยังเป็นเกาะที่เต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไข่เสมอและยังมีปลาชุกชุม

 • เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเล ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความสวยงามของน่านน้ำทะเลไทย อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีชายหาดบนเกาะที่หาดทรายละเอียดขาวนวลเหมือนแป้ง อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใส สวยงาม 
 • อิสระพักผ่อนที่เกาะหลีเป๊ะ เกาะจะมีชายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคือ
  • หาดพัทยา เป็นหาดที่เรือทุกลำจอดรับส่งนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ทติดหาดยาวไปจนสุด
  • หาดซันเซท หรือ หาดประมง เป็นจุดรวมตัวของนักท่องเที่ยว ที่มารอชมพระอาทิตย์ตก หาดอยู่ตรงข้ามกับเกาะอาดัง หาดนี้มีจุดเชื่อมกับหาดซันไรส์ ที่บริเวณ Mountain resort ถัดจาก Mountain resort ไปทางทิศตะวันตก
  • หาดซันไรส์ หรือ หาดชาวเล ดูพระอาทิตย์ขึ้น เป็นชายหาดที่สวยบนเกาะหลีเป๊ะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ น้ำทะเลใส, ทรายขาว มีแนวต้นสนให้ร่มเงาตลอดหาด เหมาะกับการเล่นน้ำ สน๊อกเกิ้ลดูดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนหน้าหาด จุดชมปลาการ์ตูนจะอยู่ตั้งแต่รีสอร์ท Cast Away ไปจนถึงโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง หาดนี้ไม่ค่อยมีเรือวิ่งเข้าออกเหมือนหาดพัทยา บรรยากาศค่อนข้างสงบ
 • หมายเหตุสำคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน้ำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก กัปตันเรือจะแจ้งลุกค้าอีกครั้งในวันเดินทาง

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
 • หลังทานอาหารเย็นอิสระเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ (Walking Street Lipe) เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายสำคัญเพราะว่าบนถนนคนเดินนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ ร้านทัวร์ ร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำ ร้านขายของที่ระลึก นวดสปาเพื่อผ่อนคลาย อาหารทะเลสดๆ ปิ้ง ย่าง ตามสั่งฯลฯ ตั้งเรียงรายกันอยู่ตลอดสองข้างทาง เป็นระยะทางประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตร อิสระให้ท่านเดินชม ทานอาหารตามอัธยาศัยหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: Wapi Resort หรือระดับเทียบเท่ากัน


วันที่สาม ดำน้ำชมปะการังรอบใน – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม – เกาะราวี (หาดทรายขาว) – เกาะยาง – เกาะอาดัง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)
 • ออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือท้องถิ่น
 • สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำดูปะการัง ร่องน้ำจาบัง จะปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสีเกาะอยู่อย่างมากมาย โดยเกาะอยู่ตั้งแต่บนยอดกองหินไล่ลงไปจนถึงระดับลึกจนมองไม่เห็น จุดดำน้ำของเกาะหลีเป๊ะ ใต้น้ำจะมีแท่งหินอยู่ทั้งหมด 5 ยอด มีอยู่ 4 ยอดที่ปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสี ปะการังถ้วยส้ม ฟองน้ำครกขนาดใหญ่ ดอกไม้ทะเลหลากสี และอีกหนึ่งยอดจะเต็มไปด้วยดาวขนนก มีฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยแหวกว่ายหาอาหาร 
 • เดินทางสู่ เกาะหินงาม หาดสีดำนั้นคือก้อนหินหลากหลายก้อน หลากหลายขนาดเต็มไปทั้งหาด เป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างเจียระไนขึ้นให้มีประกายแวววาว บรรดาหินหลากหลายขนาดที่เกาะหินงามจะเป็นหินลักษณะกลมมน มีสีเทาดำ โดยจะมีความวาววับเมื่อถูกน้ำทะเล บนเกาะมีป้ายเตือนเกี่ยวกับคำสาปแช่งของเจ้าพ่อตะรุเตาว่า "ผู้ใดบังอาจเก็บหินงามจากเกาะนี้ไปผู้นั้นจะถึงซึ่งความหายนะนานานัปการ” ด้วยความเชื่อเหล่านี้ถือเป็นมาตรการการป้องกันทรัพยากรทางจิตใจได้เป็นอย่างดี
 • จากนั้นเดินทางไป เกาะราวี (หาดทรายขาว) มีชายหาดที่น้ำใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่นน้ำได้ และที่หาดนี้จะพบ หอยมือเสือมากมายหลากหลายสี มุมถ่ายรูปยอดนิยมของเกาะราวีจะเป็นขอนไม้ และ ชิงช้าขอนไม้ที่ผูกไว้ตามใต้ต้นไม้ริมหาด

 • รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) บนเกาะ (มื้อที่ 5)
 • ออกเดินทางดำน้ำต่อที่ เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวีและเกาะอาดัง เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาที่สวยงามแห่งหนึ่งของหมู่เกาะทะเลสตูล ด้านหน้าเกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล น้ำทะเลสีสวยงาม ด้านทิศเหนือสามารถมองเห็น เกาะราวีอยู่ทางด้านซ้ายและเกาะอาดังอยู่ทางด้านขวา
 • จากนั้นเดินทางไป เกาะอาดัง อยู่ห่างจากเกาะราวีเพียง 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาบนเกาะ บริเวณเกาะเป็นเทือกเขาสูงครอบคลุมเนื้อที่ เกือบทั้งหมดของเกาะ ในอดีตเคยเป็นที่ส้องสุมโจรสลัด มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และมีแนวปะการังอยู่ รอบๆเกาะ จึงเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก

 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: Wapi Resort หรือระดับเทียบเท่ากัน

วันที่สี่ เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนเดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย เตรียมเก็บสัมภาระ
 • 09.30 น. เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
 • 11.00 น. ถึง ท่าเรือปากบารา เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะให้ท่านทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝากระหว่างทาง เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าห้องพัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

10 เกาะเมืองไทย ที่คนต่างชาติอยากไปเที่ยวมากที่สุด

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักที่คนต่างชาติอยากไปเที่ยวมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลสวยๆ ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก และนี่ก็คือ 10 เกาะเมืองไทย ที่ไม่ว่าจะเป็นรีวิวไหนๆ ก็ยังคงติดอันดับท็อปที่คนต่างชาติอยากไปเที่ยวมากที่สุด

แพลนเที่ยววันหยุดยาว ทั่วไทย

ประเทศไทยเรามีวันหยุดยาวอยู่หลายวัน ที่เราสามารถวางแผนท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี หากต้องการเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว หากยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนของไทย เราเอาทริปดีๆ มาแนะนำกันค่ะ

10 ที่เที่ยวสตูล ที่ไม่ได้มีแค่หลีเป๊ะ

สตูลยังมีที่เที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย มีธรรมชาติหลากหลาย และยังเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรณีวิทยาที่สำคัญของโลกอีกด้วย เราลองมาดูสตูลในมุมอื่นๆ กันบ้างกับ 10 ที่เที่ยวสตูล ที่ไม่ได้มีดีแค่หลีเป๊ะ

เช็คอินฟินทะเลสวย 10 เกาะในสตูล

ร่างกายต้องการทะเล ไปล่องใต้ชมทะเลสวยๆ ที่จังหวัดสตูลกันค่ะ และสตูลไม่ได้มีดีแค่เกาะหลีเป๊ะ ยังมีเกาะสวยในสตูลอีกหลายเกาะรออวดโฉมอยู่นะ ตามไปฟินทะเลสวย 10 เกาะในสตูลกันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!