Trip Highlight
 • ไหว้พระขอพร วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุน้อย และวัดนางพระยา
 • สายมูไม่พลาดขอพรไอ้ไข่ ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่)
 • แวะจิบกาแฟที่ D' Endless Dell Café ค่าเฟ่สไตล์โมเดิร์น-ลอฟท์
 • ไม่พลาดเมนูขนมจีนเลื่องชื่อแห่งเมืองคอน “ร้านขนมจีนเมืองคอน”
Details
ประเทศ: ไทย
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
เดินทางโดย: Air Asia
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. – ธ.ค.63
รหัสสินค้า: THDMKNSTFDIT01

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 2 October 8-9Oct 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
5,900 THB
จอง 6 October 15-16Oct 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
5,900 THB
จอง 6 October 22-23Oct 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
6,900 THB
จอง 6 October 29-30Oct 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
4,900 THB
จอง 6 November 5-6Nov 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
4,900 THB
จอง 6 November 12-13Nov 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
4,900 THB
จอง 6 November 19-20Nov 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
4,900 THB
จอง 6 November 26-27Nov 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
4,900 THB
จอง 6 December 3-4Dec 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
5,900 THB
จอง 6 December 10-11Dec 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
6,900 THB
จอง 6 December 17-18Dec 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
5,900 THB
จอง 6 December 24-25Dec 2020 FD3188
06:50 - 08:05
FD3187
18:35 - 19:50
5,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง - วัดธาตุน้อย – D' Endless Dell Café
เดอะพีค บูติค หรือเทียบเท่า
2 วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดนางพระยา – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ท่าอากาศยานดอนเมือง -

วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช-วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร–ศาลหลักเมือง-วัดธาตุน้อย– D' Endless Dell Café 

 • 05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 06.50 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3188
 • 08.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสัมภาระ ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่านบริเวณทางออก
 • จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอาการ VIP เดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ที่ต้องการมีบุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหว้เลยก็คือ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย เชื่อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้

 • จากนั้นเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร ที่มีชื่อเสียงและมีคนรู้จักมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องด้วยประวัติการสร้างนั้นเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้คือ “จตุคามรามเทพ” ซึ่งการจัดสร้างหลักเมืองเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ในทุกกระบวนการ
 • รับประทานอาหารกลางวัน *เมนูขนมจีนเลื่องชื่อแห่งเมืองคอน “ร้านขนมจีนเมืองคอน”
 • เดินทางถึง วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ D' Endless Dell Café ค่าเฟ่สไตล์โมเดิร์น-ลอฟท์ เราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปบนเนินเขาที่อยู่ในบริเวณร้านได้ด้วย วิวจากตรงนั้นสวยงามมากๆ จะมองเห็นสายน้ำตกบนหน้าผาของภูเขาฝั่งตรงข้าม สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่นี่มีครบ กาแฟที่นี่เด็ดมาก บาริสต้าค่อนข้างละเอียดอ่อนกับการทำ แนะนำให้ลองทาน "กาแฟผลไม้" ดูเด็ดจริงๆ
 • รับประทานอาหารเย็น
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม
 • ที่พัก : เดอะพีค บูติค หรือเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สอง : วัดเจดีย์ไอ้ไข่–วัดนางพระยา–ร้านของฝาก–ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช–ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดนางพระยา ตั้งอยู่ที่ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • นำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่น เครื่องเงิน เครื่องถมเมืองนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภัณฑ์เครื่องถมนครได้รับความนิยมจนปัจจุบัน , มังคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , ส้มโอทับทิมสยาม อิสระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ
 • 16.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบิน FD3187
 • 17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่าที่พัก 1คืน ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าบริการเตียงเสริม 700 บาท
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท

RELATED ARTICLES

ดุสิตธานีประกาศ ปิดโรงแรม 7 แห่ง แบบไม่มีกำหนด

โดนผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 แบบเต็มๆ สำหรับธุรกิจโรงแรม ล่าสุดเครือโรงแรมดุสิตธานีได้ยื่นหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องขอทำการหยุดบริการโรงแรมทุกแห่งในเครือในประเทศไทยแบบไม่มีกำหนด

นิสิตจุฬาฯ ติดโควิด-19 รายที่ 4 หลังกลับจากสเปน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 4 ของจุฬาฯ เป็นนิสิตกลับจากสเปน เร่งตามตัวคนใกล้ชิด

หลบเมืองคอน ขอพรไอ้ไข่ นครศรีธรรมราช

พาล่องใต้ไปเที่ยวเมืองคอน นครศรีธรรมราช กับทริปเอาใจสายมูเตลู เที่ยวไหว้พระวัดดัง และไม่พลาดไปขอพรไอ้ไข่ ขออะไรได้สมปรารถนา ไปไหว้พระขอพรกันให้สบายใจจิตใจสดชื่น กลับมาจะได้เฟรชๆ ลุยงานต่อกันได้เลย

ปักหมุดจุดเช็คอิน ชมความน่ารักของช้างไทย

ถ้าอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตของช้าง บวกกับความน่ารักแสนรู้ของช้างไทยจะไปที่ไหนดี ยังมีจุดท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ช้างไทยกระจายไปยังหลายแห่งของประเทศไทย ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้างนั้น เรามาไล่เช็คอินกันเลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!