สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

Trip Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เกาะไต้หวัน  โดยสายการบิน TIGER AIR
 • สัมผัสสีสันและมนต์เสน่ห์ของเมืองจีหลง เมืองทางตอนเหนือของไต้หวัน
 • แวะถ่ายรูปเก๋ๆกับบ้านหลากสีสุดอาร์ตที่บริเวณ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ที่ตอนนี้กำลังเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตที่มีสีสันสดใสอาร์สุดๆๆ
 • สักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองจีหลง ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
 • ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง
 • ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่จิ่วเฟิ่น แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน หนึ่งในที่เที่ยวสุดฮิตของไต้หวัน สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือ ต้องไปชิมอาหารอร่อยๆ
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง อาหารแนะนำ เส้นหมี่อาจง หม่าล่าชาบู ไก่ทอด Hot-Star  ร้านมะม่วงน้ำแข็งใส น้ำมะระ ฯลฯ
 • ชมตึกไทเป 101  หนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก พร้อมช้อปปิ้งจุใจ
 • เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกเป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป
 • นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม และผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ณ วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร วัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี
 • พบกับความสดสะอาดของอาหารทะเล ณ ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ Mitsui Outlet Park แหล่งช้อปปิ้งเมืองนิวไทเป  ห้างเอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในภาคเหนือของไต้หวัน 

Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ.- มี.ค. 66
รหัสสินค้า: TWTPETPEIT42

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ -ไต้หวัน (IT50623.00-03.40) -
2 03.40 เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน -เมืองจี - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมคู่เมืองจีหลง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เข้าที่พัก
XIMEN RELITE HOTEL
3 พายเค้กสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ -ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง -เข้าที่พัก
XIMEN RELITE HOTEL
4 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (IT505 19.00-22.10) -

วันแรก : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน (ท่าอากาศยานเถาหยวน) (IT506 23.00-03.40) 

 • 20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน TIGERAIR TAIWAN โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
 • 23.00 น. เหินฟ้าสู่ เกาะไต้หวัน โดยสายการบิน Tigerair Taiwan (ITเที่ยวบินที่ IT506 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


วันที่สอง : เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน -เมืองจี - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมคู่เมืองจีหลง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เข้าที่พัก 

 • 03.40 น. เดินทางถึง สนามบินท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
 • 05.00 น.จากนั้นไกด์และรถรับท่านจากสนามบินพาท่านเดินทางสู่ เมืองจีหลง ซึ่งเป็นเมืองทางตอนเหนือขึ้นไปจากไทเป ถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือ ผู้คนที่นี่ประกอบอาชีพชาวประมงเป็นหลัก จีหลงเป็นเมืองชิวๆที่หลายๆคนชอบแวะมาท่องเที่ยว
 • จากนั้นพาท่านแวะถ่ายรูปเก๋ๆกับบ้านหลากสีสุดอาร์ตที่บริเวณ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ที่ตอนนี้กำลังเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตที่มีสีสันสดใสอาร์สุดๆๆ
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะจงเจิ้ง (Zhongzheng Park)ตั้งอยู่ด้านข้างของภูเขาชาวาน ภายในสวนจะแบ่งเป็น 3 ส่วน
 • นำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองจีหลง ให้ท่านขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมและชมบรรยากาศตามอัธยาศัย
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม อุทยานหินเหย่หลิ่ว ลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีโขดหินรูปร่างแปลกๆ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเล
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่า ๆ
 • 15.00 น.เดินทางกลับสู่ ไทเป ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม พาท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พักย่านซีเหมินติง 
 • พักที่ XIMEN RELITE HOTEL  หรือเทียบเท่า 3*


วันที่สาม : พายเค้กสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ -ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง -เข้าที่พัก          

 • จากนั้นนำท่านลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น พายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน
 • แวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา 
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น 89) สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่ง หนึ่งของไต้หวัน 
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป 
 • พักที่  TXIMEN RELITE HOTELหรือเทียบเท่า 3*


วันที่สี่ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  – ตลาดปลาไทเป – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน -  กรุงเทพฯ (IT505 19.00-22.10)

 • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม ประกอบด้วยอาณาเขตที่กว้างขวาง
 • ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
 • จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งย่าน Mitsui Outlet Park แหล่งช้อปปิ้งเมืองนิวไทเป  ถือเป็นห้างเอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในภาคเหนือของไต้หวัน 
 • ***สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางสู่สนามบิน***
 • เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT505 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ – ไต้หวัน– กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์บริษัทฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20  กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 10  .. / วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

รีวิวซีเหมินติง ไต้หวัน ย่านช้อปปิ้ง เดินชิลล์ๆ ที่ห้ามพลาด

รีวิวซีเหมินติง ไต้หวัน มาล้าวววววว มาพร้อมกับย่านดังย่านหนึ่งที่สายช้อปต้องกรีดร้องอย่างแน่นอน ใครไปไต้หวัน ถ้าลืมไปย่านนี้กันก็คงเรียกได้ว่าไปไม่ถึง... นั่นก็คือ ซีเหมินติง ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นไต้หวัน สายแฟชั่นต้องห้ามพลาด‼ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ เชิญซื้อหยิบจับกันได้เลยจ้า ศูนย์รวมแฟชั่นนิสต้าตัวจริง ไม่ติงนัง มาแต่งตัวปังๆ กันดีกว่า รอช้าไม่ได้ละ... ลุยเล้ยยยยยยยยยยย

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

แจกแพลนเที่ยวไต้หวันแบบครบรส

ไต้หวันที่เที่ยวเยอะ แล้วจะไปไหนก่อนดีนะ? นึกไม่ออกเราเอาแพลนเที่ยวไต้หวันมาฝาก เที่ยวง่ายๆ แล้วได้ครบ ได้ทั้งเที่ยว กิน ช้อป จัดกันไปเลย!!!

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!