สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าขึ้น Super Tree)
 • สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
 • ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
 • ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ 
 • พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว
Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Singapore Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ม.ค. - มิ.ย.63
รหัสสินค้า: SGBKKSINSQGO005

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 February 8-10Feb 2020
(วันมาฆบูชา)
SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
เต็ม 0 February 14-16Feb 2020
(วาเลนไทน์)
SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 February 21-23Feb 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 February 22-24Feb 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
16,999 THB
จอง 6 March 6-8Mar 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 March 13-15Mar 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 March 20-22Mar 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 March 21-23Mar 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
17,999 THB
จอง 6 March 27-29Mar 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 March 28-30Mar 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 April 2-4Apr 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
17,999 THB
จอง 6 April 3-5Apr 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 April 4-6Apr 2020
(วันจักรี)
SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 April 10-12Apr 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 April 11-13Apr 2020
(วันสงกรานต์)
SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
19,999 THB
จอง 6 April 12-14Apr 2020
(วันสงกรานต์)
SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
19,999 THB
จอง 6 April 13-15Apr 2020
(วันสงกรานต์)
SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
19,999 THB
จอง 6 April 14-16Apr 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
19,999 THB
จอง 6 April 17-19Apr 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 April 18-20Apr 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 April 24-26Apr 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 April 25-27Apr 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 May 1-3May 2020
(วันแรงงานฯ)
SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 May 2-4May 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
17,999 THB
จอง 6 May 8-10May 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 May 15-17May 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 May 16-18May 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
17,999 THB
จอง 6 May 22-24May 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 May 29-31May 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 May 30 May 2020-1 Jun 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
17,999 THB
จอง 6 June 5-7Jun 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 June 12-14Jun 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 June 13-15Jun 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
17,999 THB
จอง 6 June 19-21Jun 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 June 26-28Jun 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
18,999 THB
จอง 6 June 27-29Jun 2020 SQ973
09:45-13:15
SQ978
18:45-20:15
17,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ BUMBOAT
GRAND PACIFIC HOTEL
2 Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.) – มารีน่าเบย์แซนส์ – Spectra Light & Water Show
GRAND PACIFIC HOTEL
3 อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ไชน่าทาวน์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15) -

วันแรก : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ BUMBOAT

 • 07.00น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ประตู 5 เคาน์เตอร์ K โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 09.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973
 • 13.15 น. ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำทุกท่าน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super treeคู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree (รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree)สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest 28เหรียญ ประมาณ 728บาท) จากนั้นเข้าสู่ท่าเรือคลาร์กคีย์ “Clarke Quay”สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์
 • นำท่านล่องเรือ “Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำใจกลางสิงคโปร์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ร้านข้าวมันไก่)
 • นำคณะเข้าสู่ที่พัก GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :  Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.) – มารีน่าเบย์แซนส์ – Spectra Light & Water Show

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower
 • อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
 • *** สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD)***จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำสามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • อิสระท่านที่ “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ THE SANDS SKY PARKตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท) ชมโชว์ SPECTRA LIGHT & WATER SHOWการแสดงแสง สี เสียงและน้ำพุที่นี่มีชื่อว่า WONDER FULL – LIGHT & WATER SPECTACULAR
 • นำคณะเข้าสู่ที่พัก GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ไชน่าทาวน์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
 • จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่นซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก
 • นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth 
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า หลังจากนั้นนำท่านชม โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอยที่มีชื่อเสียงที่สุดของสิงคโปร์ ในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ อาทิเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ และเครื่องประดับต่างๆอีกมากมาย เพื่อนำเป็นของฝากแก่คนที่ท่านรัก (รายการนี้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วง มกราคม 2562 เป็นต้นไป)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินซางฮี
 • 18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978
 • 20.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [สิงคโปร์แอร์ไลน์ 30 กิโลกรัม / นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน

RELATED ARTICLES

ขอสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ต้องไปที่นี่

เรื่องสุขภาพไม่เข้าใครออกใคร อยู่ๆ ก็อาจเจ็บไข้ได้ป่่วยกันได้ เล็กๆ น้อยๆ คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นหนักไม่หายซักที อาจจะต้องหาที่พึ่งทางใจกันบ้างแล้วล่ะ ลองไปไหว้พระขอพรตามวัดเหล่านี้ ว่ากันว่าให้พรเรื่องสุขภาพได้ศักดิ์สิทธิ์ คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงได้เหมือนกัน

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

คนไทยเที่ยวเก่ง ตม สิงคโปร์ ให้ผ่านโดยเครื่องอัตโนมัติได้แล้ว

ข่าวดีสำหรับคนไทย! ทางสิงคโปร์เค้าให้ผ่าน ต.ม. เครื่องอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลารอ ถูกใจคนที่เที่ยวสิงคโปร์บ่อยๆ ล่ะ เกันก็เยอะ เพราะฉะนั้นเจ้าเครื่องนี้ต้องถูกใจใครหลายๆ คนแน่นอน ผ่าน ต.ม. สิงคโปร์แบบฉลุย

5 ประเทศที่สาวโสด เที่ยวคนเดียวได้ปลอดภัยหายห่วง

พูดถึงสาวโสด...เวลาไปเที่ยวนี่มันช่างโดดเดี่ยวเดียวดายเหลือเกินแต่ก็ไม่เกินใจที่อยากเที่ยวหรอกจริงมั้ยหละ? ให้คิดไว้เลยว่า "อยากเที่ยวต้องได้เที่ยวสิ" เที่ยวคนเดียวก็ได้ไม่ง้อ สาวๆ เที่ยวได้ 5 ประเทศสไตล์คนโสด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!