สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
 • โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ เส้นทางบินในประเทศ

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Vietjet Air

“Thai Vietjet Air” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” 
 โปร 55.- รวมภาษีเริ่มต้น 429.-/เที่ยว 

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

429

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

429

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

429

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

429

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

429

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

429

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

429

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

429

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

429

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

429

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-เชียงใหม่

429

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-เชียงราย

429

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-อุดรธานี

429

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-หาดใหญ่

429

จองทางไลน์ โทรจอง

(*ราคาโปรโมชั่นในตาราง เป็นราคาตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี จะยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร, ค่าธรรรมเนียมโหลดสัมภาระ เป็นต้น)


เพิ่มเพื่อน


“Air Asia” เส้นทางใหม่ บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 843.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

843

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

843

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน

943

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

843

จองทางไลน์ โทรจอง

“Air Asia” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,043.-

เส้นทาง One Way
,Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

1,063

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร 

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

ร้อยเอ็ด

1,443

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

1,103

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

1,163

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

1,163

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส

1,143

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา

1,543

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-หาดใหญ่

1,552

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ขอนแก่น

1,943

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ภูเก็ต

1,943

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-กระบี่

1,843

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี

1,843

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-หาดใหญ่

1,843

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-ภูเก็ต

1,843

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-ภูเก็ต

1,843

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-อู่ตะเภา

1,843

จองทางไลน์ โทรจอง

อู่ตะเภา-ภูเก็ต

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่-อู่ตะเภา

1,543

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Lion Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,050.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงราย

1,250

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฎร์ธานี

1,250

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่

1,250

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่ 

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

1,250

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง

1,350

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)

1,250

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-หาดใหญ่

1,950

จองทางไลน์ โทรจอง


“Nok Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 999.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

999

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

999

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย

999

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

999

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

999

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

999

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

999

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

999

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร

999

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร

999

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

999

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์

999

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก

999

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง

1,599

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง

1,800

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง

999

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด

2,399

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่ฮ่องสอน

2,080

จองทางไลน์ โทรจอง

แพร่

2,099

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุดรธานี

1,699

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุบลราชธานี

1,699

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Smile” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,000.-

 • จองด่วน : 6 - 12 ธ.ค. 64
 • เดินทาง : 6 ธ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (แบบนำกลับ)
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

1,100

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี

1,100

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

1,100

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

1,200

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส

1,100

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง


 “Bangkok Airways” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงเชื่อมสู่ภูเก็ต”

ราคาเที่ยวเดียว 990.- รวมภาษี เริ่มต้น 1,190.-

 • จองด่วน : 6 - 12 ธ.ค. 64
 • เดินทาง : 26 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! ของว่างและเครื่องดื่มให้บริการก่อนลงเครื่องแบบ Snack Bag (เริ่ม 1 ธ.ค. 64)
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* (รับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง)
 • บางกอกแอร์เวย์ส กลับมาเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ณ สนามบินดังต่อไปนี้:
  สนามบินสุวรรณภูมิ: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินเชียงใหม่: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินภูเก็ต: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินสมุย: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / มุมให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • เส้นทาง กระบี่,หาดใหญ่,ขอนแก่น,แม่สอด งดให้บริการชั่วคราว
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

1,190

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

1,190

จองทางไลน์ โทรจอง

สมุย

2,100

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง

2,000

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ตราด

1,190

จองทางไลน์ โทรจอง

สุโขทัย

1,300

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

-

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-พัทยา

1,190

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-หาดใหญ่

1,500

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-สมุย

2,200

จองทางไลน์ โทรจอง

*ปัจจุบันห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น เปิดให้บริการเฉพาะ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินเชียงใหม่ / สนามบินภูเก็ต / สนามบินกระบี่ และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ สนามบินสมุย


เงื่อนไขที่สำคัญ

 • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นของแต่ละสายการบิน เป็นราคาเริ่มต้น ตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด รวมภาษีแล้ว
 • ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจมีให้บริการในบางเที่ยวบิน, หรือบางช่วงของวันหยุด และหากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าราคาโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้วก่อนสิ้นสุดกำหนดการจอง
 • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และอาจมีส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องชำระตามจริง ทั้งนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี (Non Refund)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ และบริษัทฯกำหนด
 • สามารถเช็คและสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร: 02-7929292 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @wonderfulpackage

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

มาตรการรับมือป้องกัน โควิดโอมิครอน ในต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต้องดู

กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและในแต่ประเทศต่างเฝ้าระวัง กับ เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ ชื่อ "โอมิครอน" (Omicron) ตามอักษรกรีก เมื่อ องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศพบเชื้อครั้งแรกในแอฟริกาใต้ เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลในขณะนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปฝรั่งเศส จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศส เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ดังนี้

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

ก่อนเที่ยวยุโรปต้องรู้! Daylight saving time คืออะไร?

Daylight saving time (DST) หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้าง โดยเเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไปประเทศในแถบยุโรป จะมีการตั้งค่าเวลาเอาไว้เพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศกลางวัน-กลางคืน ที่อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อฤดูกาลเปลี่ยน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!