สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
 • โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ เส้นทางบินในประเทศ

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Vietjet Air

“Thai Vietjet Air” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” 
รวมภาษี เริ่มต้น 639.-/เที่ยว 

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
19-22 ก.ย. 64
3-6 ต.ค. 64

639

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
12-15 ก.ย. 64
3-5 ต.ค. 64

639

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
12-15 ก.ย. 64
10-14 ต.ค. 64

639

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
20-22 ก.ย. 64
3,4,10 ต.ค. 64

639

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
15-19 ก.ย. 64
3-6 ต.ค.64

639

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
2-4 ก.ย. 64
4-7 ต.ค. 64

639

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
20-24 ก.ย. 64
10-13 ต.ค. 64

639

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
17-20 ก.ย. 64
3-6 ต.ค. 64

639

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
19-22 ก.ย. 64
10-12 ต.ค. 64

639

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
12-16 ก.ย. 64
11-14 ต.ค. 64

639

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-ภูเก็ต
13,15,17 ก.ย. 64
3-5 ต.ค. 64

639

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-หาดใหญ่
13,15,17 ก.ย. 64
8,11,18 ต.ค. 64

906

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-นครศรีธรรมราช
6,8,10 ก.ย. 64
4,6,8 ต.ค. 64

1,014

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-เชียงราย
20,22,24 ก.ย. 64
11-13 ต.ค. 64

906

จองทางไลน์ โทรจอง

(*ราคาโปรโมชั่นในตาราง เป็นราคาตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี จะยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร, ค่าธรรรมเนียมโหลดสัมภาระ เป็นต้น)


“Air Asia” เส้นทางใหม่ บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 733.-

 • จองด่วน : 2 - 8 ส.ค. 64
 • เดินทาง : 1 ก.ย. – 9 ธ.ค. 64
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • เส้นทางบินจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) บินตรงสู่ น่าน นครศรีธรรมราช เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินแอร์เอเชีย Air Asia
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
10-14 ก.ย. 64
2-5 ต.ค. 64
20-22 พ.ย. 64

733

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
15-18 ก.ย. 64
18-20 ต.ค. 64
2-5 พ.ย. 64

733

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน
14-15 ก.ย. 64
27-30 ต.ค. 64
8-10 พ.ย. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
6-9 ก.ย. 64
22-24 ต.ค. 64
15-20 พ.ย. 64

733

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
19-22 ก.ย. 64
7-10 ต.ค. 64
11-13 พ.ย. 64

733

จองทางไลน์ โทรจอง

“Air Asia” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 642.-

 • จองด่วน : 2 - 8 ส.ค. 64
 • เดินทาง : 16 ส.ค. – 9 ธ.ค. 64
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • เส้นทางบินตรงจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) บินตรงสู่ เลย บุรีรัมย์ สกลนคร ชุมพร ระนอง
  และเส้นทางบินข้ามภาค เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินแอร์เอเชีย Air Asia
เส้นทาง One Way
,Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
5-9 ก.ย. 64
22-24 ต.ค. 64
10-12 พ.ย. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
6-10 ก.ย. 64
25-27 ต.ค. 64
11-13 พ.ย. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก
3-6 ส.ค. 64
7-11 ก.ย. 64
12-14 ต.ค. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน
18-21 ส.ค. 64
7-9 ก.ย. 64
26-28 ต.ค. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์
7-10 ส.ค. 64
6-9 ก.ย. 64
20-22 ต.ค. 64

1,093

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
2-6 ส.ค. 64
8-11 ก.ย. 64
20-22 ต.ค. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร 
5-7 ส.ค. 64
7-10 ก.ย. 64
16-18 ต.ค. 64

1,093

จองทางไลน์ โทรจอง

ร้อยเอ็ด
14-17 ส.ค. 64
7-11 ก.ย. 64
26-28 ต.ค. 64

1,333

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย
16-20 ส.ค. 64
8-11 ก.ย. 64
13-14 ต.ค. 64

993

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
14-17 ส.ค. 64
6-9 ก.ย. 64
22-24 ต.ค. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
10-14 ก.ย. 64
5-9 ต.ค. 64
12-15 พ.ย. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม
22-25 ส.ค. 64
2-5 ก.ย. 64
12-14 ต.ค. 4

1,033

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง
1,2,4 ส.ค. 64
6,8,10 ก.ย. 64
8,10,11 ต.ค. 64

1,093

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
7-10 ก.ย. 64
12-15 ต.ค. 64
10-14 พ.ย. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
18-20 ก.ย. 64
4-7 ต.ค. 64
9-11 พ.ย. 64

642

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร
2,4,8 ส.ค. 64
3,5,6 ก.ย. 64

1,093

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
4-9 ก.ย.64
10-12 ต.ค. 64
16-19 พ.ย. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
7-10 ก.ย. 64
12-15 ต.ค. 64
20-22 พ.ย. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
14-17 ก.ย. 64
12-15 ต.ค. 64
22-24 พ.ย. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
14-17 ก.ย. 64
12-15 ส.ค. 64
4-6 พ.ย. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส
6-8 ส.ค. 64
10-12 ก.ย. 64

1,033

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา
9-11 ส.ค. 64
20-22 ก.ย. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-หาดใหญ่
6-10 ส.ค. 64
6-8 ก.ย. 64

1,833

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ขอนแก่น
7-9 ส.ค. 64
9-11 ก.ย. 64

1,033

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ภูเก็ต
2-4 ส.ค. 64
19-21 ก.ย. 64

1,042

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-กระบี่
3-5 ส.ค. 64
14-16 ก.ย. 64

1,733

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี
7-9 ส.ค. 64
12-14 ก.ย. 64

1,733

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-หาดใหญ่
5-7 ส.ค. 64
7,9,11 ก.ย. 64

1,733

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-ภูเก็ต
9,11,13 ส.ค. 64
13,15,17 ก.ย. 64

1,042

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-ภูเก็ต
4-6 ส.ค. 64
11-14 ก.ย. 64

1,733

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-อู่ตะเภา
6-8 ส.ค. 64
9-11 ก.ย. 64

1,133

จองทางไลน์ โทรจอง

อู่ตะเภา-ภูเก็ต
8,13,15 ส.ค. 64
10,12,17 ก.ย. 64

1,042

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่-อู่ตะเภา
16-18 ส.ค. 64
5-7 ก.ย. 64

842

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Lion Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,000.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงราย
13-15 ก.ย. 64
15-17 ต.ค. 64
10-12 พ.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
16-18 ก.ย. 64
14-16 ต.ต. 64
20-22 พ.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
14-16 ก.ย. 64
28-30 ต.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฎร์ธานี
15-17 ก.ย. 64
27-29 ต.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่
10-12 ก.ย. 64
20-22 ต.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
17-19 ก.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
14-16 ก.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
15-17 ก.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
21-23 ก.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
14-16 ก.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
22-24 ก.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก
23-25 ก.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)
9,11,12 ก.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-หาดใหญ่
8,10,13 ก.ย. 64

1,450

จองทางไลน์ โทรจอง


“Nok Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 899.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
14-17 ก.ย. 64
24-27 ต.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
2-5 ก.ย. 64
23-27 ต.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย
14,16,18 ก.ย. 64
23,25,26 ต.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
22-25 ก.ย. 64
4-7 ต.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
4-7 ส.ค. 64
22-25 ก.ย. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
21-24 ก.ย. 64
17-20 ต.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
14-17 ก.ย. 64
26-29 ต.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
11-15 ก.ย. 64
24-27 ต.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร
8-11 ก.ย. 64
26-30 ต.ค. 64

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร
18-21 ก.ย. 64
26-29 ต.ค. 64

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
4-8 ก.ย. 64
27-30 ต.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์
15-18 ก.ย. 64
26-29 ต.ค. 64

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก
15-18 ก.ย. 64
24-27 ต.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง
14-17 ก.ย. 64
19-21 ต.ค. 64

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง
12-15 ก.ย. 64
2-5 ต.ค. 64

1,499

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
3-7 ก.ย. 64
16-19 ต.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด
24-28 ก.ย. 64
2-5 ต.ค. 64

2,299

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่ฮ่องสอน
5,12,19 ก.ย. 64
10,17,24 ต.ค. 64

2,080

จองทางไลน์ โทรจอง

แพร่
16-19 ก.ย. 64
26-29 ต.ค. 64

1,999

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุดรธานี
2-5 ก.ย. 64
18-21 ต.ค. 64

1,599

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุบลราชธานี
21-25 ก.ย. 64
12-16 ต.ค. 64

1,599

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Smile” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 900.-

 • จองด่วน : 2 - 8 ส.ค. 64
 • เดินทาง : 2 ส.ค. - 31 ต.ค. 64
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
20-22 ก.ย. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
14-17 ก.ย. 64
27-30 ต.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
20-23 ก.ย. 64
2-5 ต.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
14-17 ก.ย. 64
27-30 ต.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
24-28 ก.ย. 64
2-5 ต.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย

-

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม

-

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
20-24 ก.ย. 64
15-18 ต.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
26-30 ก.ย. 64

1,100

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
20-24 ก.ย. 64
4-7 ต.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส

-

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

-

จองทางไลน์ โทรจอง


 “Bangkok Airways” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงเชื่อมสู่ภูเก็ต”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,360.-

 • จองเลย : 2 - 8 ส.ค. 64
 • เดินทาง : 2 ส.ค. – 31 ต.ค. 64
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • งด! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* (รับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง)
 • เส้นทางเชียงใหม่ – สมุย (เปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ)
 • เส้นทาง กระบี่,หาดใหญ่,ขอนแก่น,แม่สอด และเส้นทางข้ามภาค พัทยา-ภูเก็ต,ภูเก็ต-หาดใหญ่ งดให้บริการชั่วคราว
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
20-24 ก.ย. 64
8-11 ต.ค. 64

1,360

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
25-28 ก.ย. 64

1,360

จองทางไลน์ โทรจอง

สมุย
16-20 ก.ย. 64
28-31 ต.ค. 64

2,160

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง
16-20 ก.ย. 64
28-31 ต.ค. 64

1,610

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ตราด
12-15 ก.ย. 64
1-5 ต.ค. 64

1,360

จองทางไลน์ โทรจอง

สุโขทัย
20-23 ก.ย. 64

1,510

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

-

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด

-

จองทางไลน์ โทรจอง

พัทยา-ภูเก็ต

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-หาดใหญ่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-สมุย
20-23 ก.ย. 64

2,810

จองทางไลน์ โทรจอง

*ปัจจุบันห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น เปิดให้บริการเฉพาะ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินเชียงใหม่ / สนามบินภูเก็ต / สนามบินกระบี่ และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ สนามบินสมุย


เงื่อนไขที่สำคัญ

 • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นของแต่ละสายการบิน เป็นราคาเริ่มต้น ตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด รวมภาษีแล้ว
 • ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจมีให้บริการในบางเที่ยวบิน, หรือบางช่วงของวันหยุด และหากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าราคาโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้วก่อนสิ้นสุดกำหนดการจอง
 • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และอาจมีส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องชำระตามจริง ทั้งนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี (Non Refund)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ และบริษัทฯกำหนด
 • สามารถเช็คและสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร: 02-7929292 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @wonderfulpackage

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

เปิดเหตุผล 10 อันดับประเทศที่คนบอกว่า #ย้ายประเทศกันเถอะ

เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้กับการชวนกันย้ายประเทศกันเถอะ เพราะแต่ละประเทศที่อยากย้ายไป ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประเทศติดอันดับเมืองน่าอยู่ทั้งนั้น มาดูผลโหวตว่า มีคนอยากย้ายไปประเทศไหนกันบ้าง แล้วคุณล่ะ อยู่ทีมอะไร?

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

Cirium เผยรายงานสายการบินและท่าอากาศยาน ที่ตรงเวลาที่สุดในโลก!!

Cirium ได้มีการเปิดเผยรายงานประสิทธิภาพการขึ้นบินตรงเวลา โดยเป็นรายงานสายการบินที่ตรงเวลาที่สุดในโลก แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงสนามบินที่ตรงเวลาที่สุดในโลก โดยในโซนเอเชียของเราก็มีญี่ปุ่นติดอันดับทั้งสองประเภท

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!