สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
 • โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ เส้นทางบินในประเทศ

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Vietjet Air

“Thai Vietjet Air” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” 
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 370.- 

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
29-31 มี.ค. 63
27-28 เม.ย. 64
29-31 พ.ค. 64

370

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
30-31 มี.ค. 64
26-28 เม.ย. 64
9-13 พ.ค. 64

370

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
27,29-31 มี.ค. 64
18-28 เม.ย. 64
2-31 พ.ค. 64

370

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
16 มี.ค. 64
6-7 เม.ย. 64
30-31 พ.ค. 64

370

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
18-20 ม.ค. 64
15-16 ก.พ. 64
20-24 มี.ค. 64

370

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
25-29 ม.ค. 64
23-24 ก.พ. 64
13-18 มี.ค. 64

370

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
13,17,20 ม.ค. 64
18,23 ก.พ. 64
8-11 มี.ค. 64

370

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์
11-14 ม.ค. 64
23,28 ก.พ. 64
8,16,23 มี.ค. 64

370

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
15-16 มี.ค. 64
26-28 เม.ย. 64
22-27 พ.ค. 64

370

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
25-28 ม.ค. 64
25,28-31 มี.ค. 64
18-23 เม.ย. 64

370

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-ภูเก็ต
28-30 มี.ค. 64
27-29 เม.ย. 64
5-31 พ.ค. 64

1,120

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-หาดใหญ่
24,26 มี.ค. 64
23,26,28 เม.ย. 64
28,30,31 พ.ค. 64

1,120

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-นครศรีธรรมราช
19,31 พ.ค. 64
9,28,30 มิ.ย. 64

370

จองทางไลน์ โทรจอง

(*ราคาโปรโมชั่นในตาราง เป็นราคาตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี จะยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร, ค่าธรรรมเนียมโหลดสัมภาระ เป็นต้น)


“Air Asia” เส้นทางใหม่ บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 699.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
25-28 ม.ค. 64
22-24 ก.พ. 64
15-18 มี.ค. 64

928

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
21-24 ธ.ค. 63
18-21 ม.ค. 64
22-24 ก.พ. 64

808

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน
21-23 ธ.ค. 63
18-21 ม.ค. 64
15-18 ก.พ. 64

878

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
21-23 ธ.ค. 63
18-21 ม.ค. 64
15-18 ก.พ. 64

699

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
21-23 ธ.ค. 63
18-21 ม.ค. 64
8-10 ก.พ. 64

699

จองทางไลน์ โทรจอง

“Air Asia” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 808.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
25-28 ม.ค. 64
22-24 ก.พ. 64
15-18 มี.ค. 64

928

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
21-22 ธ.ค. 63
18-21 ม.ค. 64
22-24 ก.พ. 64

928

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก

14-20 ธ.ค. 63
2-31 ม.ค. 64

883

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน
6-8,12 ธ.ค. 63
3-31 ม.ค. 64
1-31 มี.ค. 64

1,023

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์
21-23 ธ.ค. 63
2-21 ม.ค. 64
1-25 ก.พ. 64

934

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

11-12 ธ.ค. 63
1-31 ม.ค. 64

808

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร 
10-31 ม.ค. 64
14-19 มี.ค. 64
15-23 เม.ย. 64

1,075

จองทางไลน์ โทรจอง

ร้อยเอ็ด

14-25 ธ.ค. 63
5-31 ม.ค. 64

1,173

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย
21-23 ธ.ค. 63
16-28 ม.ค. 64
1-31 มี.ค. 64

920

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

12-22 ธ.ค. 63
2-31 ม.ค. 64

808

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

18-24 ธ.ค. 63
2-31 ม.ค. 64

838

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม
14-29 ธ.ค. 63
5-31 มี.ค. 64
1-24 ก.พ. 64

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง
23-24 ธ.ค. 63
18-21 ม.ค. 64
15-18 ก.พ. 64

1,173

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

14-23 ธ.ค. 63
5-31 ม.ค. 64

948

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
18-23 ธ.ค. 63
1-31 ม.ค. 64

883

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร
20-24 ธ.ค. 63
10-14 ม.ค. 64
14-18 มี.ค. 64

1,093

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

20-23 ธ.ค. 63
3-31 ม.ค. 64

808

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

19-23 ธ.ค. 63
1-31 ม.ค. 64

883

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
12-17 ธ.ค. 63
2-31 ม.ค. 64
1-24 ก.พ. 64

808

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
14-16 ธ.ค. 63
9-31 ม.ค. 64
13-18 ก.พ. 64

883

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส
21-22 ธ.ค. 63
11-31 ม.ค.64
1-28 ก.พ.  64

1,173

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา

22-23,26,29 ธ.ค. 63 

1,033

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-หาดใหญ่
25-31 ม.ค. 64
22-24 ก.พ. 64
29-31 มี.ค. 64

1,453

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ขอนแก่น

16-24 ธ.ค. 63
1,6-31 ม.ค. 64

1,103

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ภูเก็ต

2-3,5,15 ธ.ค. 63
19-21,26-28 ม.ค. 64

1,523

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-กระบี่
22-24,26,29 ธ.ค. 63
28-31 มี.ค. 64

1,383

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี
9,16,18 ธ.ค. 63

1,383

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-หัวหิน

24,29,31 ม.ค. 64
 7,19,21 ก.พ.  64

1,333

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-หาดใหญ่
22,24,29,31 ธ.ค. 63
26,28,30 ม.ค. 64
23,25,27 ก.พ. 64

1,368

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-ภูเก็ต
20,21 ธ.ค. 63
25,27,29,31 ม.ค. 64

1,438

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-หัวหิน
11,13,18 ธ.ค. 63
24,29,31 ม.ค. 64
19,21,26 มี.ค. 64

1,033

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-ภูเก็ต

1-3,6 ธ.ค. 63 
11-31 ม.ค. 64

1,438

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-อู่ตะเภา
21-23 ธ.ค. 63
6-31 ม.ค. 64

828

จองทางไลน์ โทรจอง

อู่ตะเภา-ภูเก็ต
18,20,23 ธ.ค. 63
27,29,31 ม.ค. 64
21,24,26,28 ก.พ. 64

833

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่-อู่ตะเภา

14-29 ธ.ค. 63

878

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Lion Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 850.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงราย
28-30 พ.ย. 63
12-23 ธ.ค. 63
2-31 ม.ค. 64

950

จองเลย!

ขอนแก่น
28-30 พ.ย. 63
1-25 ธ.ค. 63
6-31 ม.ค. 64

850

จองเลย! 

ภูเก็ต
1-4,6-9 ธ.ค. 63
6-31 ม.ค. 64

900

จองเลย! 

สุราษฎร์ธานี
28-30 พ.ย. 63
7-31 ม.ค. 64

850

จองเลย!

เชียงใหม่
29-30 พ.ย. 63
11-14,16 ม.ค. 64

950

จองเลย!

อุบลราชธานี
29-30 พ.ย. 63
13-24 ธ.ค. 63
2-31 ม.ค. 64

850

จองเลย!

อุดรธานี
28-30 พ.ย. 63
14-24 ธ.ค. 63
6-31 ม.ค. 64

850

จองเลย!

กระบี่
27-30 พ.ย. 63
11-25 ธ.ค. 63
6-31 ม.ค. 64

850

จองเลย!

นครศรีธรรมราช
1-4,6-9 ธ.ค. 63
6-31 ม.ค. 64

850

 

จองเลย!

หาดใหญ่
1-4,6-9 ธ.ค. 63
6-31 ม.ค. 64

900

จองเลย!

ตรัง
1-4,6-9 ธ.ค. 63
6-31 ม.ค. 64

850

จองเลย!

พิษณุโลก
29-30 พ.ย. 63
11-14,16 ม.ค. 64

850

จองเลย!

เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)
26,28 พ.ย. 63
19,22,24 ธ.ค. 63
26,28,30,31 ม.ค. 64

850

จองเลย!

อุดรธานี-หาดใหญ่
30 พ.ย. 63
6,18,21 ธ.ค. 63
20,25,27,29 ม.ค. 64

1,150

จองเลย!


“Nok Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 949.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
12-17 ธ.ค. 63

1,099

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
1-3 ธ.ค. 63

1,249

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย
6-9 ธ.ค. 63
10-14 ม.ค. 64
14-18 ก.พ. 64

949

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
11-18 ธ.ค. 63

1,149

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
14-23 ธ.ค. 63

1,049

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
1-24 ธ.ค. 63

949

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
14-17 ธ.ค. 63

1,049

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

1,049

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
12-17 ธ.ค. 63

1,249

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร
19-24 ธ.ค. 63
17-22 ม.ค. 64
15-24 ก.พ. 64

1,149

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร
12-23 ธ.ค. 63
5-7 ม.ค. 64
10-20 ก.พ. 64

1,049

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
1-3 ธ.ค. 63

1,049

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์
6-9 ธ.ค. 63
1-31 ม.ค. 64
1-25 ก.พ. 64

949

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก
6-8 ธ.ค. 63
3-31 ธ.ค. 64

999

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง
1-8,10-24 ธ.ค. 63

1,250

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง
1-3 ธ.ค. 63
3-7 ม.ค. 64
14-17 ก.พ. 64

1,549

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

999

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
7-8 ธ.ค. 63
5-7 ม.ค. 64

1,249

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด

6-9 ธ.ค. 63
1-31 ม.ค. 64

2,529

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่ฮ่องสอน
13,17,20,24 ม.ค. 64
3,7,10,14 ก.พ. 64
7,10,14 มี.ค. 64

2,080

จองทางไลน์ โทรจอง

แพร่

6-8 ธ.ค. 63
2-31 ม.ค. 64

2,049

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุดรธานี
9-28 ธ.ค. 63
5-31 ม.ค. 64

1,749

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุบลราชธานี
16-19 ธ.ค. 63
12-16 ม.ค. 64
16-20 ก.พ. 64

1,749

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Smile” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,050.-

 • จองด่วน : 1 - 6 ธ.ค. 2563
 • เดินทาง : 1 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
6-8 ธ.ค. 63

1,190

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
1-4 ธ.ค. 63

1,090

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน
19-23 ธ.ค. 63 63
23-28,30-31 ม.ค. 64

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
11-24 ธ.ค. 63

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
14-20 ธ.ค. 63

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
1-4 ธ.ค. 63

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม
21-24 ธ.ค. 63
18-22,25-29 ม.ค. 64

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี
13-18 ธ.ค. 63

1,090

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
15-24 ธ.ค. 63

1,090

 

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
1-4,11-24 ธ.ค. 63 

1,150

 

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
15-20 ธ.ค. 63

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส
15-19 ธ.ค. 63

1,150

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
15-20 ธ.ค. 63

1,090

จองทางไลน์ โทรจอง


 “Bangkok Airways” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงเชื่อมสู่ภูเก็ต”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,050.-

 • จองเลย : 1 - 6 ธ.ค. 2563
 • เดินทาง : 1 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* (รับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง)
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
19-23 ธ.ค. 63
4-31 ม.ค. 64
1-28 ก.พ. 64

1,360

จองเลย!

ภูเก็ต
1-23 ธ.ค. 63
4-31 ม.ค. 64
1-28 ก.พ. 64

1,050

จองเลย!

สมุย
11-23 ธ.ค. 63
1-31 ม.ค. 64
1-28 ก.พ. 64

2,160

จองเลย!

ลำปาง
21-22 ธ.ค. 63
4-31 ม.ค. 64
1-28 ก.พ. 64

1,610

จองเลย!

กระบี่
13-24 ธ.ค. 63
4-31 ม.ค. 64
1-28 ก.พ. 64

1,360

จองเลย!

ตราด
11-30 ธ.ค. 63
1-31 ม.ค. 64
1-28 ก.พ. 64

1,360

จองเลย!

ภูเก็ต-สมุย
16,23,27 ธ.ค. 63
24,27,31 ม.ค. 64

2,160

จองเลย!

อู่ตะเภา(พัทยา)-ภูเก็ต
22,24,26 ธ.ค. 63
26,28,30 ม.ค. 64

1,310

จองเลย!

หาดใหญ่-ภูเก็ต
22,24,26 ธ.ค. 63
26,28,30 ม.ค. 64

1,360

จองเลย!

*ปัจจุบันห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น เปิดให้บริการเฉพาะ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินเชียงใหม่ / สนามบินภูเก็ต / สนามบินกระบี่ และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ สนามบินสมุย


เงื่อนไขที่สำคัญ

 • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นของแต่ละสายการบิน เป็นราคาเริ่มต้น ตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด รวมภาษีแล้ว
 • ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจมีให้บริการในบางเที่ยวบิน, หรือบางช่วงของวันหยุด และหากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าราคาโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้วก่อนสิ้นสุดกำหนดการจอง
 • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และอาจมีส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องชำระตามจริง ทั้งนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี (Non Refund)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ และบริษัทฯกำหนด
 • สามารถเช็คและสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร: 02-7929292 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @wonderfulpackage

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

เที่ยวไทเปไม่ง้อแลนด์มาร์ก ที่เที่ยวมุมใหม่ๆ ในไทเป ไต้หวัน

หลายคนคงจะคุ้นเคยกับที่เที่ยวไทเปที่เป็นแลนด์มาร์กดังๆ ฮิตๆ กันมาบ้างแล้ว หากใครอยากไปเที่ยวไต้หวัน แต่ก็ไม่อยากไปเที่ยวไทเปมุมเดิมๆ แนะนำที่เที่ยวมุมใหม่ๆ ในไทเป แบบที่ไม่ง้อแลนด์มาร์ก

ฮอยอัน ฉันรักเธอ เมืองมรดกโลกแห่งเวียดนาม

ฮอยอัน ฉันรักเธอ เมืองมรดกโลกแห่งเวียดนาม เอกลักษณ์ที่โดดเด่นแบบเห็นได้ชัดก็คือภาพของอาคารบ้านเรือนสีเหลืองสดใส และอีกหลากหลายเสน่ห์แห่งฮอยอันที่รอให้เราไปพบเจอ..

เที่ยวดานัง..ครั้งหนึ่งต้องไป

พาไปทำความรู้จักกับเมืองอื่นๆ ของเวียดนามที่น่าไปมากๆ นั่นก็คือเมืองดานังนั่นเอง เมืองที่โด่งดังในเรื่องเมืองยุโรปเล็กๆ บาน่าฮิลล์ ทะเลสวยที่เป็นเอกลักษณ์ และยังมีอีกหลายแห่งที่เราควรต้องไปเที่ยวดานังกันสักครั้ง

Little Europe at Banahills เมืองยุโรปน้อยๆ ที่บาน่าฮิลล์ เวียดนาม

Little Europe at Banahills เมืองยุโรปน้อยๆ ที่บาน่าฮิลล์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!