สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
  • โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบินชั้นนำทั่วโลก

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

นกแอร์  "Birthday ครบรอบ 16 ปี" เส้นทางในประเทศ ราคาเที่ยวเดียวรวมภาษี  เริ่มต้น 1,049 บาท
จองด่วน  : 14-18 ส.ค. 2563
เดินทาง  :  14 - 31 ส.ค. 2563
พิเศษ! จองตั๋ว nok lite โหลดกระเป๋า ฟรี! 15 kg.

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
20-22
ส.ค.63
5-7
ก.ย.63
11-13 ต.ค.63

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
20-22
ส.ค.63
25-27 ก.ย.63
3-5 ต.ค.63

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย
22-25 ส.ค.63
1-3 ก.ย.63
10-12 ต.ค.63

1,300

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
9-11 ต.ค.63
11-13 ก.ย.63
5-7 ต.ค.63

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
17-19
ส.ค.63
11-13 ก.ย.63
5-7 ต.ค.63

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
19-21
ส.ค.63
15-18 ก.ย.63
21-23 ต.ค.63

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
30-31
ส.ค.63
24-26 ก.ย.63
5-7 ต.ค. 63

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
22-24
 ส.ค.63
9-11 ก.ย.63
14-16 ต.ค.63

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
23-25
ส.ค.63
1-3 ก.ย.63
1-3 ต.ค.63

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร
25-27
ส.ค.63
1-5 ก.ย.63
3-8 ต.ค.63

1,300

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร
17-19 ส.ค.63
3-5 ก.ย.63
10-12 ต.ค.63

1,300

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
22-25 ส.ค.
3-5 ก.ย.63
11-13 ต.ค.63

1,300

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์
20-21 ส.ค.63
 6 ต.ค.63

1,300

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก
16-18 ส.ค.63
5-7 ก.ย.63
9-11 ต.ค.63

1,049

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง
28-30 ส.ค.63
14-16 ก.ย.63
1-3 ต.ค.63

1,300

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
1-3 พ.ย.63
6-8 ธ.ค.63

1,049

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
10-12 ส.ค.63
5-8 ก.ย.63
6-9 ต.ค.63

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด
19 ส.ค.63
9 ก.ย.63
14 ธ.ค.63

1,300

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่ฮ่องสอน
4 พ.ย.63
3 ธ.ค.63
2,130

จองทางไลน์ โทรจอง

แพร่
26 ส.ค.63
9 ก.ย.63
7 ต.ค.63
1,300

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุดรธานี
20-22 ส.ค.63
23 ก.ย.63
21 ต.ค.63
1,300

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุบลราชธานี
24 ส.ค.63
5-7 ก.ย.63
6-9 ต.ค.63
1,799

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-อุดรธานี
23-25 ส.ค.63
17-19 ก.ย.63
9-10 ต.ค.63
2,350

จองทางไลน์ โทรจอง

*โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัด! และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข


Air Asia ชวนแม่บินเที่ยวทั่วไทย เส้นทางในประเทศ ราคาเที่ยวเดียวรวมภาษี  เริ่มต้น 1,005 บาท
จองด่วน :    10-16 ส.ค. 2563
เดินทาง  :   10 ส.ค.-31 ต.ค. 2563
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
17-19 ส.ค.63
1-3 ก.ย.63
1-4 ต.ค.63

1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
19-21
ส.ค.63
25-27 ก.ย.63
10-13 ต.ค.63

1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์
18-20 ส.ค.63
14-17 ก.ย.63
3-5 ต.ค.63

1,354

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
19-21
ส.ค.63
19-21 ก.ย.63
3-5 ต.ค.63

1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย
18-20
ส.ค.63 6-8 ก.ย.63
12-14 ต.ค.63

1,354

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
18-20 ส.ค.63
7-9 ก.ย.63
14-16 ต.ค.63

1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก
18-20 ส.ค.63
7-9 ก.ย.63
12-14 ต.ค.63

1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
22-24 ส.ค.63
5-7 ก.ย.63
8-10 ต.ค.63

1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร
21-23
ส.ค.63
27-29 ก.ย.63
24-26 ต.ค.63

1,354

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร
16-18 ส.ค.63
13-15 ก.ย.63
11-13 ต.ค.63

1,354

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
21-23 ส.ค.63
17-19 ก.ย.63
1-3 ต.ค.63

1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
17 ส.ค.63
10-12 ก.ย.63
23-25 ต.ค.63

1,005

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
20-22
ส.ค.63
5-7 ก.ย.63
12-14 ต.ค.63 

1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
24-26 ส.ค.63
9-11 ก.ย.63
10-13 ต.ค.63

1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
23-26
ส.ค.63
9-11 ก.ย.63
22-24 ต.ค.63

1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

ร้อยเอ็ด
18-20 ส.ค.63
12-14 ก.ย.63
3-6 ต.ค.63

1,454

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
17-19 ส.ค.63
1-3 ก.ย.63
25-27 ต.ค.63


1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง
25-27
ส.ค.63
1-4 ก.ย.63 
1-3 ต.ค.63

1,354

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม
19-21
ส.ค.63
16-18 ก.ย.63
7-9 ต.ค.63

1,655

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน
19-21 ส.ค.63
12-14 ก.ย.63
19-21 ต.ค.63

1,605

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส
25-27 ส.ค.63
19-21 ก.ย.63
8-10 ต.ค.63

1,354

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา
17 ส.ค.63
5-7 ก.ย.63
10-13 ต.ค.63

1,104

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่-อู่ตะเภา
25 ส.ค.63
20-22 ก.ย.63
24-27 ต.ค.63

1,205

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-หาดใหญ่
21-23 ส.ค.63
7-9 ก.ย.63
1-3 ต.ค.63

1,954

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-หาดใหญ่
17 ส.ค.63
3 ก.ย.63
5 ต.ค.63

1,695

จองทางไลน์ โทรจอง

*ราคารวมน้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก. เริ่มต้น  1,385

*โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข


"Air Asia" เปิด 4 เส้นทางใหม่ บินตรงจาก "สุวรรณภูมิ"  ราคาเที่ยวเดียวรวมภาษี  เริ่มต้น 493 บาท
จองด่วน  :   10-23 ส.ค. 2563
เดินทาง  :    25 ก.ย. - 24 ต.ค. 2563
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
28-30 ก.ย.63
5-7 ต.ค.53

493

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
29-30 ก.ย.63
5-7 ต.ค.63

493

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
27-30 ก.ย.63
5-7 ต.ค.63

493

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
30 ก.ย.63
6-7 ต.ค.63

493

จองทางไลน์ โทรจอง

*โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข


โปรโมชั่นตั๋วราคาพิเศษ! Thai Lion Air บินแล้วทุกเมือง !!
เส้นทางในประเทศ ราคาเที่ยวเดียวรวมภาษี  เริ่มต้น 850 บาท
จองด่วน :  8-16 ส.ค. 2563 นี้  
เดินทาง  :  8 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
พิเศษ! เดินทาง ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2564  โหลดสัมภาระ ฟรี! ท่านละ 20 Kg. 
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงราย
20-22 ส.ค.63
7-9 ต.ค.63
10-12  ธ.ค.63

940

จองเลย!

ขอนแก่น
21-23 ส.ค.63
7-9 ก.ย.63
3-5 ธ.ค.63

850

จองเลย! 

ภูเก็ต
20-22 ส.ค.63
15-17 พ.ย.63
1-3 ธ.ค.63

950

จองเลย! 

สุราษฎร์ธานี
16-18 ส.ค.63
3-5 ต.ค.63
12-14 ธ.ค.63

950

จองเลย!

เชียงใหม่
14-16 ส.ค.63
5-7 พ.ย.63
1-3 ธ.ค.63

950

จองเลย!

อุบลราชธานี
28-30
ส.ค.63
10-12 ต.ค.63
11-13 ธ.ค.63

835

จองเลย!

อุดรธานี
17-19 ส.ค.63
20-22 ต.ค.63
1-3 ธ.ค.63

850

จองเลย!

กระบี่
15-17 ส.ค.63
10-12 ส.ค.63
5-7 ธ.ค.63

950

จองเลย!

นครศรีธรรมราช
15-17 ส.ค.63
7-9 ก.ย.63
5-7 ธ.ค.63

950

 

จองเลย!

หาดใหญ่
29-31
ส.ค.63
21-23 ต.ค.63
6-8 ธ.ค.63

950

จองเลย!

ตรัง
25-27
ส.ค.63
10-12 ส.ค.63
6-8 ธ.ค.63

950

จองเลย!

พิษณุโลก
5-7 ก.ย.63
1-3 ต.ค.63
10-12 พ.ย.63

950

จองเลย!

*สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สายการบิน Vietjet Air ชวนเที่ยวในประเทศ ราคาเที่ยวเดียวรวมภาษี * เริ่มต้น 527 บาท
จองด่วน : วันนี้ - 15 สิงหาคม 2563
เดินทาง  : 07 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2563
ฟรี! สัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กิโล 
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
22-23 ก.ย.63

527

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
24-25 ส.ค.63
14-16 ก.ย.63

527

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
16-17 ก.ย.63

527

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
24-26 ส.ค.63
13-17 ก.ย.63

527

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
10-11 ส.ค.63
5-7 ก.ย.63

527

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
26 ส.ค.63
6 ก.ย.63

527

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
7-9 ก.ย.63

527

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์
4-6 พ.ย.63
6-8 ธ.ค.63
5-7 ธ.ค.63

527

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
6-8 ก.ย.63
13-15 ต.ค.63
12-14 ธ.ค.63

527

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
6-8 ต.ค.63
15-17 พ.ย.63
6-8 ธ.ค.63

527

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-เชียงราย
6-8 ต.ค.63
14-15 พ.ค.63
5-7 ธ.ค.63

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-หาดใหญ่
1-2 พ.ย.63
23 ธ.ค.63

850

จองทางไลน์ โทรจอง

*ราคารวมน้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก. เริ่มต้น  927.-

*สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 
Bangkok airway พาเที่ยวแล้ว เส้นทางในประเทศ ราคาเที่ยวเดียวรวมภาษี  เริ่มต้น 1,850 บาท 
จองด่วน : วันนี้ - 31 ส.ค. 2563
เดินทาง  : 1 ส.ค.-31 ธ.ค. 2563
ฟรี !! น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโล.
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
10-11 ส.ค.63
12-14 ก.ย.63
1-3 ธ.ค.63

2,010

จองเลย!

ภูเก็ต
1-3 ส.ค.63
7-9 ต.ค.63
6-7 ธ.ค.63

2,210

จองเลย!

สมุย
26-28 ส.ค.63
7-9 
ก.ย. 63
11-13 ธ.ค.63

3,160

จองเลย!

ลำปาง
11-13 ส.ค.63
19-21 ต.ค.63
3-5 ธ.ค.63

2,200

จองเลย!

สุโขทัย
10-12 ส.ค.63
11-13 ต.ค.63
1-3 ธ.ค.63

2,100

จองเลย!

*สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


"เราเที่ยวด้วยกัน" เส้นทางในประเทศ ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี  เริ่มต้น 1,150 บาท
จองด่วน : วันนี้ - 31 ก.ค. 2563
เดินทาง  : วันนี้ - 27 มี.ค.2564
ฟรี! โหลดสัมภาระ ท่านละ 20 Kg.
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
17-19 ส.ค. 63 
13-15 ก.ย.63
14-17 ต.ค.63

2,300

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
10-12 ส.ค.63
5-7 ก.ย.63
15-18 ก.พ.64

2,300

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
15-18 ส.ค.63
5-7 ก.ย.63
3-5 ต.ค.63

2,350

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
9-11 ส.ค.63
10-12 ก.ย.63
17-19 พ.ย.63

2,350

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
1-3 ส.ค.63
5-8 ก.ย.63
17-19 พ.ย.63

2,350

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
4-6 ส.ค.63
9-11 ก.ย.63
1-3 ธ.ค.63

2,300

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี
5-8 ส.ค.63
1-3 ก.ย.63
15-17 พ.ย.63

2,350

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
10-12 ส.ค.63
7-9 ก.ย.63

16-19 ต.ค.63

2,300

 

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
10-12 ส.ค.63
15-17 ก.ย.63
5-7 พ.ย.63

2,350

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส
18-20 ส.ค.63
5-9 ก.ย.63
10-13 พ.ย.63

2,350

จองทางไลน์ โทรจอง

*สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เส้นทางในประเทศ ราคาเที่ยวเดียวรวมภาษี  เริ่มต้น   บาท
จอง 2 มี.ค. - 31 มี.ค. 2563
เดินทาง 1 เม.ย. - 31 ต.ค. 2563
ฟรี น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงราย

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี 

 

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฎร์ธานี

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

จองทางไลน์ โทรจอง

เงื่อนไขที่สำคัญ

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร 02-5307662 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @ynotfly.com
  • ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วไป – กลับ ชั้นประหยัด
  • ตั๋วโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  • หากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าตั๋วโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้ว ให้ลองเปลี่ยนวันเดินทางอื่นอีกครั้ง
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
  • ไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้ (Refund)
  • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีค่าธรรมเนียม (โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่)

สนใจแพ็คเกจทัวร์ยุโรปอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินยุโรปราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เลือกโรงแรมที่ใช่สำหรับคุณจองโรงแรมที่พักเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

สนใจตั๋วท่องเที่ยวอื่นๆ จาก WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

เช็คอิน 12 จุดถ่ายรูปแลนด์มาร์คยุโรป แบบชิคๆ

เที่ยวยุโรปทั้งทีไม่ได้ไปกันบ่อยๆ ต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันเยอะหน่อย ถ้าไม่อยากพลาดช็อตเด็ดก็ต้องเตรียมตัวถ่ายรูปปังๆ กันไว้ก่อน มาดูไอเดียถ่ายรูปสวยๆ กับจุดถ่ายรูปแลนด์มาร์กยุโรป เอาไว้มีโอกาสได้ไปเที่ยวยุโรปเมื่อไหร่ จะได้มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ชิคๆ กลับมาแน่นอน

ชี้เป้า! คาเฟ่ในเกาหลีสุดชิค

เตรียมเก็บเช็คลิสต์แล้วแพลนเอาไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้เลย หากมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีจะไปลองนั่งชิมกาแฟในคาเฟ่ชิคๆ ดูบ้าง เดี๋ยวนี้เค้ามีคาเฟ่ในเกาหลีที่ดีไซน์เก๋ๆ และเครื่องดื่ม ขนม เบเกอรี่ที่หน้าตาน่ากินอยู่หลายร้านเลยล่ะ

ส่อง 10 เมืองสวยในโปรตุเกส

โปรตุเกส ประเทศที่ร่ำรวยทั้งมรดกโลก ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละเมือง ทั้งภูเขา ชายหาด สถาปัตยกรรมอันสวยงามในเมืองต่างๆ ตามไปส่อง 10 เมืองสวยในโปรตุเกสกันเลย

เคล็ดไม่ลับ ผ่านด่าน ตม. เกาหลี ง่ายนิดเดียว

เราคงจะรู้กันมาบ้างแล้วว่าเดี๋ยวนี้คนไทยผ่านด่าน ตม. เกาหลี ยากมาก ทำเอาคนอยากเที่ยวเกาหลีอย่างเราจะไปก็กลัวว่าจะผ่านด่านหรือเปล่า จะโดนส่งตัวกลับหรือเปล่านะ ไม่ต้องเป็นกังวลไป แค่เตรียมตัวให้พร้อมและทำตามนี้ ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็สามารถผ่านด่าน ตม. เกาหลีได้สบาย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!