สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
 • โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ เส้นทางบินในประเทศ

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Vietjet Air

“Thai Vietjet Air” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” 
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 441.- 

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
17-20 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64
10-14 มิ.ย. 64

548

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
16-20 พ.ค. 64
20-24 มิ.ย. 64
17-21 มิ.ย. 64

548

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
15-20 พ.ค. 64
19-22 มิ.ย. 64
10-14 ก.ค. 64

441

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
29-31 พ.ค. 64
12-16 มิ.ย. 64
10-14 ก.ค. 64

548

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
23-26 พ.ค. 64
13-16 มิ.ย. 64
10-14 ก.ค. 64

548

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
16-20 พ.ค. 64
5-10 มิ.ย. 64
10-14 ก.ค. 64

441

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
29-31 พ.ค. 64
12-16 มิ.ย. 64
18-21 ก.ค. 64

548

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
17-20 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64
10-14 ก.ค. 64

548

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
24-25 พ.ค. 64
14-16 มิ.ย. 64
18-20 ก.ค. 64

548

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
16-20 พ.ค. 64
14-17 มิ.ย. 64
18-21 ก.ค. 64

441

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-ภูเก็ต
18,19,21 ก.ค. 64

548

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-หาดใหญ่
28 มิ.ย. 64
5 ก.ค. 64

548

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-นครศรีธรรมราช
19 ก.ค. 64

548

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-เชียงราย
18,19,21 ก.ค. 64

548

จองทางไลน์ โทรจอง

(*ราคาโปรโมชั่นในตาราง เป็นราคาตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี จะยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร, ค่าธรรรมเนียมโหลดสัมภาระ เป็นต้น)


“Air Asia” เส้นทางใหม่ บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 542.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
20-22 เม.ย. 64
8-12 พ.ค. 64
15-18 มิ.ย. 64

542

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
2-5 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64
5-8 ก.ค. 64

542

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน
19-22 เม.ย. 64
9-12 พ.ค. 64
14-17 มิ.ย. 64

542

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
17-20 เม.ย. 64
5-9 พ.ค. 64
5-9 มิ.ย. 64

542

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
24-28 เม.ย. 64
10-14 พ.ค. 64
8-11 มิ.ย. 64

542

จองทางไลน์ โทรจอง

“Air Asia” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 542.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
16-18 เม.ย. 64
8-12 พ.ค. 64
12-16 มิ.ย. 64

542

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
26-29 เม.ย. 64
10-13 พ.ค. 64
19-24 มิ.ย. 64

742

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก
17-18 เม.ย. 64
10-12 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

542

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน
25-28 เม.ย. 64
20-24 พ.ค. 64
6-10 มิ.ย. 64

742

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์
7-8 ก.ค. 64
16-19 ส.ค. 64
6-9 ก.ย. 64

993

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
19-22 เม.ย. 64
17-20 พ.ค. 64
14-17 มิ.ย. 64

542

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร 
17-20 เม.ย. 64
11-14 พ.ค. 64
3-6 มิ.ย. 64

1,093

จองทางไลน์ โทรจอง

ร้อยเอ็ด
20-24 เม.ย. 64
4-8 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

1,133

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย
20-22 เม.ย. 64
11-14 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

742

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
18-20 เม.ย. 64
10-14 พ.ค. 64
1-5 มิ.ย. 64

542

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
19-21 เม.ย. 64
10-15 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

742

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม
18-22 เม.ย. 64
9-12 พ.ค. 64
21-24 มิ.ย. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง
14-17 เม.ย. 64
9-12 พ.ค. 64
13,14,16 มิ.ย. 64

1,493

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
15-17 เม.ย. 64
10-14 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

742

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
18-21 เม.ย. 64
10-14 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

752

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร
117-19 เม.ย. 64
9,10,12 พ.ค. 64
2,6,7 มิ.ย. 64

1,093

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
25-28 เม.ย. 64
10-15 พ.ค. 64
4-9 มิ.ย. 64

742

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
26-29 เม.ย. 64
10-15 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

742

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
17-20 เม.ย. 64
17-22 พ.ค. 64
14-17 มิ.ย. 64

542

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
17-19 เม.ย. 64
10-11 พ.ค. 64
14-17 มิ.ย. 64

742

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส
21-23 เม.ย. 64
15-18 พ.ค. 64
8-11 มิ.ย. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา
26,28 เม.ย. 64
11-14 พ.ค. 64
14-18 มิ.ย. 64

742

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-หาดใหญ่
10-12 พ.ค. 64
14-16 มิ.ย. 64
4-7 ก.ค. 64

1,633

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ขอนแก่น
19-22 เม.ย. 64
10-14 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

742

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ภูเก็ต
18-21 พ.ค. 64
21-24 มิ.ย. 64

1,733

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-กระบี่
17-18 เม.ย. 64
10-14 พ.ค. 64
15-18 มิ.ย. 64

1,533

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี
27-28 เม.ย. 64
6-9 พ.ค. 64
8-10 มิ.ย. 64

1,533

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-หาดใหญ่
13,15 พ.ค. 64
5,8,10 มิ.ย. 64
13,15,17 ก.ค. 64

1,533

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-ภูเก็ต
16,17,19 พ.ค. 64
2,4,6 มิ.ย. 64
5,7,9 ก.ค. 64

1,533

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-ภูเก็ต
15-18 พ.ค. 64
6-9 มิ.ย. 64

1,533

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-อู่ตะเภา
24-27 เม.ย. 64
5-7 พ.ค. 64
12-15 มิ.ย. 64

1,033

จองทางไลน์ โทรจอง

อู่ตะเภา-ภูเก็ต
18,25,30 เม.ย. 64
2,9 พ.ค. 64

1,033

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่-อู่ตะเภา
20-22 เม.ย. 64
6-8 พ.ค. 64

1,033

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Lion Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 800.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงราย
22-24 เม.ย. 64
12-14 พ.ค. 64
8-10 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

ขอนแก่น
19-21 เม.ย. 64
10-12 พ.ค. 64
21-23 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

ภูเก็ต
17-19 เม.ย. 64
15-19 พ.ค. 64
7-9 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

สุราษฎร์ธานี
19-21 เม.ย. 64
7-10 พ.ค. 64
12-14 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

เชียงใหม่
20-22 เม.ย. 64
7-9 พ.ค. 64
11-14 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

อุบลราชธานี
17-19 เม.ย. 64
18-20 พ.ค. 64
21-23 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

อุดรธานี
18-20 เม.ย. 64
8-10 พ.ค. 64
21-223 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

กระบี่
20-22 เม.ย. 64
16-19 พ.ค. 64
21-23 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

นครศรีธรรมราช
24-26 เม.ย. 64
10-12 พ.ค. 64
7-9 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

หาดใหญ่
19-21 เม.ย. 64
11-14 พ.ค. 64
24-26 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

ตรัง
28 เม.ย. 64
9-11 พ.ค. 64
12-16 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

พิษณุโลก
20-22 เม.ย. 64
10-12 พ.ค. 64
14-16 มิ.ย. 64

1,000

จองเลย!

เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)
24,27,29 เม.ย. 64

1,000

จองเลย!

อุดรธานี-หาดใหญ่
21,23,26 เม.ย. 64
10,12,14 พ.ค. 64

1,450

จองเลย!


“Nok Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 900.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
18-22 เม.ย. 64
10-12 พ.ค. 64
21-24 มิ.ย. 64

949

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
20-21 เม.ย. 64
4-5 พ.ค. 64
15-16 มิ.ย. 64

949

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย
16-20 เม.ย. 64
9-12 พ.ค. 64
14-17 มิ.ย. 64

949

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
15-18 เม.ย. 64
2-5 พ.ค. 64
18-22 มิ.ย. 64

999

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
16,18,20 พ.ค. 64
6,8,10 มิ.ย. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
20-24 เม.ย. 64
10-14 พ.ค. 64
20-22 มิ.ย. 64

949

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
21-24 เม.ย. 64
10-14 พ.ค. 64
22-24 มิ.ย. 64

1,049

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
16,18,20 พ.ค. 64
15,17,20 มิ.ย. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร
4-6 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร
4-7 พ.ค. 64
14-17 มิ.ย. 64

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
15-20 เม.ย. 64
2-6 พ.ค. 64
22-25 มิ.ย. 64

1,049

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์
2-5 พ.ค. 64
10-14 มิ.ย. 64

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก
14-17 เม.ย. 64
1-5 พ.ค. 64
20-24 มิ.ย. 64

999

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง
1-5 พ.ค. 64
12-16 มิ.ย. 64

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง
17-20 เม.ย. 64 64
16-20 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

1,549

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
16,18,19 เม.ย. 64
2-5 พ.ค. 64
15-18 มิ.ย. 64

1,149

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด
20-22 เม.ย. 64
10-14 พ.ค. 64
22-25 มิ.ย. 64

2,529

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่ฮ่องสอน
21,25,28 เม.ย. 64
2,5,9 พ.ค. 64
9,13,16 มิ.ย. 64

2,080

จองทางไลน์ โทรจอง

แพร่
20-24 เม.ย. 64
10-12 พ.ค. 64
15-18 มิ.ย. 64

2,049

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุดรธานี
20-22 เม.ย. 64
5-8 พ.ค. 64
10-12 มิ.ย. 64

1,749

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุบลราชธานี
20-22เม.ย. 64
8-12 พ.ค. 64
15-18 มิ.ย. 64

1,749

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Smile” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 900.-

 • จองด่วน : 5 - 11 เม.ย. 2564
 • เดินทาง : 5 เม.ย. – 31 พ.ค. 64
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
25-28 เม.ย. 64
10-14 พ.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
18-20 เม.ย. 64
22-24 พ.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน
19-21 เม.ย. 64
2-5 พ.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
19-22 เม.ย. 64
9-12 พ.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
19-22 เม.ย. 64
4-8 พ.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
16-19 เม.ย. 64
15-18 พ.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย
16,18 เม.ย. 64
9-10 พ.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม
22,25,27 เม.ย. 64
2-5 พ.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี
2,4,8 พ.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
26-28 เม.ย. 64
9-12 พ.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
27-28 เม.ย. 64
3-6 พ.ค. 64

1,100

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
26-28 เม.ย. 64
9-12 พ.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส
26-29 เม.ย. 64
3-6 พ.ค. 64

1,310

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
25,28 เม.ย. 64
9-12 พ.ค. 64

900

จองทางไลน์ โทรจอง


 “Bangkok Airways” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงเชื่อมสู่ภูเก็ต”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,360.-

 • จองเลย : 5 - 11 เม.ย. 2564
 • เดินทาง : 5 เม.ย.– 31 ต.ค. 64
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* (รับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง)
 • เส้นทางหาดใหญ่  เริ่มบริการ 1 เม.ย. 64
 • เส้นทางขอนแก่น เริ่มบริการ 1 พ.ค. 64
 • เส้นทางแม่สอด เริ่มบริการ 1 มิ.ย. 64
 • เส้นทางเชียงใหม่ – สมุย (เปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ)
 • เส้นทางพัทยา (อู่ตะเภา) - ภูเก็ต เริ่มบริการ 28 มี.ค. 64
 • เส้นทางภูเก็ต - หาดใหญ่ เริ่มบริการ 28 มี.ค. 64
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
18-20 เม.ย. 64
9-12 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

1,360

จองเลย!

ภูเก็ต
25-28 เม.ย. 64
11-14 พ.ค. 64
6-9 มิ.ย. 64

1,360

จองเลย!

สมุย
20-24 เม.ย. 64
10-14 พ.ค. 64
14-17 มิ.ย. 64

2,160

จองเลย!

ลำปาง
25-28 เม.ย. 64
3-7 พ.ค. 64
7-10 มิ.ย. 64

1,610

จองเลย!

กระบี่
15-18 เม.ย. 64

1,360

จองเลย!

ตราด
20-22 เม.ย.64
10-14 พ.ค. 64
15-18 มิ.ย. 64

1,360

จองเลย!

สุโขทัย
15-18 เม.ย. 64
19-21 พ.ค. 64
8-10 มิ.ย. 64

1,510

จองเลย!

หาดใหญ่

จองเลย!

ขอนแก่น

จองเลย!

แม่สอด
2-5 มิ.ย. 64
7-10 ก.ค. 64
16-19 ส.ค. 64

2,360

จองเลย!

พัทยา-ภูเก็ต

จองเลย!

ภูเก็ต-หาดใหญ่
20-22 เม.ย. 64
12-14 พ.ค. 64
8-11 มิ.ย. 64

1,610

จองเลย!

เชียงใหม่-สมุย
27-29 เม.ย. 64
16-19 พ.ค. 64

2,810

จองเลย!

*ปัจจุบันห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น เปิดให้บริการเฉพาะ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินเชียงใหม่ / สนามบินภูเก็ต / สนามบินกระบี่ และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ สนามบินสมุย


เงื่อนไขที่สำคัญ

 • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นของแต่ละสายการบิน เป็นราคาเริ่มต้น ตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด รวมภาษีแล้ว
 • ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจมีให้บริการในบางเที่ยวบิน, หรือบางช่วงของวันหยุด และหากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าราคาโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้วก่อนสิ้นสุดกำหนดการจอง
 • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และอาจมีส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องชำระตามจริง ทั้งนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี (Non Refund)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ และบริษัทฯกำหนด
 • สามารถเช็คและสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร: 02-7929292 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @wonderfulpackage

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

Little Europe at Banahills เมืองยุโรปน้อยๆ ที่บาน่าฮิลล์ เวียดนาม

Little Europe at Banahills เมืองยุโรปน้อยๆ ที่บาน่าฮิลล์

เที่ยวเกาสง สีสันเมืองเก่าสุดชิคของไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน ลงใต้ไปเกาสง สีสันของเมืองเก่าที่มีทั้งกลิ่นอายความเป็นเมืองโบราณของไต้หวัน และยังมีมุมเดินเล่นถ่ายรูปชิคๆ อีกหลายจุดน่าสนใจ วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับบ้านเมืองของเกาสง กับหลากหลายที่เที่ยวเกาสงที่เลือกมาแล้วว่าน่าไปทั้งนั้น

เที่ยวไทเปไม่ง้อแลนด์มาร์ก ที่เที่ยวมุมใหม่ๆ ในไทเป ไต้หวัน

หลายคนคงจะคุ้นเคยกับที่เที่ยวไทเปที่เป็นแลนด์มาร์กดังๆ ฮิตๆ กันมาบ้างแล้ว หากใครอยากไปเที่ยวไต้หวัน แต่ก็ไม่อยากไปเที่ยวไทเปมุมเดิมๆ แนะนำที่เที่ยวมุมใหม่ๆ ในไทเป แบบที่ไม่ง้อแลนด์มาร์ก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!