สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
 • โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ เส้นทางบินในประเทศ

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Vietjet Air

“Thai Vietjet Air” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” 
 โปร 555 รวมภาษีเริ่มต้น 959.-/เที่ยว 

 • จองด่วน : 21 - 25 ต.ค.  64 
 • เดินทาง : 1 พ.ย. 64 - 31 มี.ค. 65
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 • ฟรี โหลดสัมภาระ 20 กก.
 • บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า
 • เช็คอินช่องทางพิเศษ
 • เปลี่ยนวันเดินทางฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม
 • เส้นทางระหว่าง ภูเก็ต - อุดรธานี เริ่มบินตั้งแต่ 10 พ.ย. 64
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Vietjet Air
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

959

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

959

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

959

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

959

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

959

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

959

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

959

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

959

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

959

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

959

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-เชียงใหม่

959

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-เชียงราย

959

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-อุดรธานี

959

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-หาดใหญ่

959

จองทางไลน์ โทรจอง

(*ราคาโปรโมชั่นในตาราง เป็นราคาตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี จะยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร, ค่าธรรรมเนียมโหลดสัมภาระ เป็นต้น)


เพิ่มเพื่อน


“Air Asia” เส้นทางใหม่ บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 552.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

652

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

552

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน

852

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

553

จองทางไลน์ โทรจอง

“Air Asia” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 552.-

เส้นทาง One Way
,Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

752

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

652

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก

752

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน

852

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์

902

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

652

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร 

852

จองทางไลน์ โทรจอง

ร้อยเอ็ด

852

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย

852

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

1,043

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

752

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม

852

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง

852

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

752

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

552

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร

802

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

652

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

552

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

652

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง

752

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส

852

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา

852

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-หาดใหญ่

1,552

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ขอนแก่น

852

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ภูเก็ต

1,552

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-กระบี่

1,452

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี

1,452

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-หาดใหญ่

1,452

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-ภูเก็ต

1,452

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-ภูเก็ต

1,452

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-อู่ตะเภา

1,452

จองทางไลน์ โทรจอง

อู่ตะเภา-ภูเก็ต

852

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่-อู่ตะเภา

952

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Lion Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 800.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงราย

950

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

950

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

950

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฎร์ธานี

950

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่

950

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

950

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

950

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่ 

950

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

950

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

950

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง

950

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก

950

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)

1,100

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-หาดใหญ่

1,450

จองทางไลน์ โทรจอง


“Nok Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 899.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

899

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

899

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย

899

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

899

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

899

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

899

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

899

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

899

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร

899

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร

899

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

899

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์

899

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก

899

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง

1,499

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง

1,700

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง

899

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด

2,299

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่ฮ่องสอน

1,980

จองทางไลน์ โทรจอง

แพร่

1,999

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุดรธานี

1,599

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุบลราชธานี

1,599

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Smile” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,060.-

 • จอง : 23 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64
 • เดินทาง : 1 ก.ย. 64 - 31 ม.ค. 65
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (แบบนำกลับ)
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
เส้นทาง GV2 One Way
Fare Start
GV4 One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง


 “Bangkok Airways” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงเชื่อมสู่ภูเก็ต”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,360.-

 • จองเลย : 25 - 31 ต.ค. 64
 • เดินทาง : 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 64
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • งด! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* (รับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง)
 • เส้นทางเชียงใหม่ – สมุย (เปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ)
 • เส้นทาง กระบี่,หาดใหญ่,ขอนแก่น,แม่สอด และเส้นทางข้ามภาค พัทยา-ภูเก็ต,ภูเก็ต-หาดใหญ่ งดให้บริการชั่วคราว
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

1,360

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

1,360

จองทางไลน์ โทรจอง

สมุย

2,160

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง

1,610

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ตราด

1,360

จองทางไลน์ โทรจอง

สุโขทัย

1,510

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

-

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด

-

จองทางไลน์ โทรจอง

พัทยา-ภูเก็ต

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-หาดใหญ่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-สมุย

2,810

จองทางไลน์ โทรจอง

*ปัจจุบันห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น เปิดให้บริการเฉพาะ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินเชียงใหม่ / สนามบินภูเก็ต / สนามบินกระบี่ และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ สนามบินสมุย


เงื่อนไขที่สำคัญ

 • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นของแต่ละสายการบิน เป็นราคาเริ่มต้น ตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด รวมภาษีแล้ว
 • ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจมีให้บริการในบางเที่ยวบิน, หรือบางช่วงของวันหยุด และหากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าราคาโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้วก่อนสิ้นสุดกำหนดการจอง
 • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และอาจมีส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องชำระตามจริง ทั้งนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี (Non Refund)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ และบริษัทฯกำหนด
 • สามารถเช็คและสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร: 02-7929292 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @wonderfulpackage

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

สิงคโปร์ - ญี่ปุ่น ประเทศที่มีพาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

ประเทศที่มีพาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก โดย Henry Passport Indexประเทศที่ได้อันดับ 1 คือประเทศ สิงคโปร์ และ ญี่ปุ่น ที่มีคะแนนมากถึง 192 คะแนนเท่ากัน นั่นหมายความว่าสามารถถือหนังสือเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากถึง 192 ประเทศ

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป เกือบทั้งหมดของประเทศในยุโรปจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศ ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่านไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีเอกสารครบและคุณสมบัติครบถ้วนตามปกติ ก็ไม่มีปัญหา

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

10 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

นานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ยังมีหลายคนยังไม่เคยไปต่างประเทศและไม่รู้ว่าควรต้องเตรียมตัวอย่างไร มีอะไรที่ควรต้องรู้บ้าง แนะนำ 10 เรื่องต้องรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!