• โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ บินตรงดอนเมือง-ไต้หวัน ไปกลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว โดยสายการบิน Tigerair Taiwan
 • คัดสรรวันเดินทางสวยๆ เดินทางแบบ 4 วัน ติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ ไม่ต้องเปลืองวันลางาน!!
 • ฟรี! สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 kg. /ต่อท่าน
 • ราคาพิเศษนี้ *สำหรับการจองพร้อมกัน 2 ท่าน ออกเดินทางได้เลย!

 • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญ :
  • ลูกค้าจะได้รับ E-Ticket ทาง Email ล่วงหน้า 3-5 วัน ก่อนวันกำหนดเดินทาง
  • Flight Number : ขาไป IT506 DMK-TPE ภาษีสนามบิน 736 บาท /  ขากลับ IT505 TPE-DMK ภาษีสนามบิน 563 บาท
  • ราคาพิเศษนี้ *สำหรับการจอง เที่ยวบิน ไป-กลับ พร้อมกัน ตามวันเดินทางที่กำหนดเท่านั้น
  • ราคาพิเศษนี้ *เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิกได้ทุกกรณี
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
5,999
จากราคาปกติ 6,599 บาท/ท่าน
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Arrive Airline Price
จอง 4 19-22Dec 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,350 THB
19 Dec 2019
20:00 - 00:40
2,350 THB
22 Dec 2019
15:45 - 18:45
ปกติ 8,893 บาท
5,999 THB
จอง 10 26-29Dec 2019
(วันสิ้นปี)
3,300 THB
26 Dec 2019
20:00 - 00:40
3,300 THB
29 Dec 2019
15:45 - 18:45
ปกติ 9,593 บาท
7,899 THB
จอง 10 3-6Jan 2020
(เทศกาลปีใหม่)
2,500 THB
3 Jan 2020
20:00 - 00:40
2,500 THB
6 Jan 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,799 บาท
6,299 THB
จอง 10 4-7Jan 2020
(เทศกาลปีใหม่)
2,500 THB
4 Jan 2020
20:00 - 00:40
2,500 THB
7 Jan 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 7,986 บาท
6,299 THB
จอง 10 9-12Jan 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,500 THB
9 Jan 2020
20:00 - 00:40
2,500 THB
12 Jan 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,599 บาท
6,299 THB
จอง 10 10-13Jan 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,500 THB
10 Jan 2020
20:00 - 00:40
2,500 THB
13 Jan 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,599 บาท
6,299 THB
จอง 10 11-14Jan 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,500 THB
11 Jan 2020
20:00 - 00:40
2,500 THB
14 Jan 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,599 บาท
6,299 THB
จอง 10 13-16Feb 2020
(วันวาเลนไทน์)
2,650 THB
13 Feb 2020
20:00 - 00:40
2,650 THB
16 Feb 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
6,599 THB
จอง 10 15-18Feb 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,650 THB
15 Feb 2020
20:00 - 00:40
2,650 THB
18 Feb 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
6,599 THB
จอง 10 22-25Feb 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,650 THB
22 Feb 2020
20:00 - 00:40
2,650 THB
25 Feb 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
6,599 THB
จอง 10 27 Feb 2020-1 Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,650 THB
27 Feb 2020
20:00 - 00:40
2,650 THB
1 Mar 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
6,599 THB
จอง 10 7-10Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,850 THB
7 Mar 2020
20:00 - 00:40
2,850 THB
10 Mar 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
6,999 THB
จอง 10 12-15Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,850 THB
12 Mar 2020
20:00 - 00:40
2,850 THB
15 Mar 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 9,599 บาท
6,999 THB

รายละเอียดสินค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าที่ทำการจองตั๋วเครื่องบิน จะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา)