• โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ บินตรงดอนเมือง-ไต้หวัน ไปกลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว โดยสายการบิน Tigerair Taiwan
 • คัดสรรวันเดินทางสวยๆ เดินทางแบบ 4 วัน ติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ ไม่ต้องเปลืองวันลางาน!!
 • ฟรี! สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 kg. /ต่อท่าน
 • ฟรี! *เมื่อจองออนไลน์ ซิมเล่นเน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรี นาน 1 วัน (มูลค่า 599)
 • ราคาพิเศษนี้ *สำหรับการจองพร้อมกัน 2 ท่าน ออกเดินทางได้เลย!

 • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญ :
  • ลูกค้าจะได้รับ E-Ticket ทาง Email ล่วงหน้า 3-5 วัน ก่อนวันกำหนดเดินทาง
  • Flight Number : ขาไป IT506 DMK-TPE ภาษีสนามบิน 736 บาท /  ขากลับ IT505 TPE-DMK ภาษีสนามบิน 563 บาท
  • ราคาพิเศษนี้ *สำหรับการจอง เที่ยวบิน ไป-กลับ พร้อมกัน ตามวันเดินทางที่กำหนดเท่านั้น
  • ราคาพิเศษนี้ *เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิกได้ทุกกรณี
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
4,999
จากราคาปกติ 6,599 บาท/ท่าน
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Arrive Airline Price
จอง 5 13-16Feb 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
13 Feb 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
16 Feb 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 7,899 บาท
4,999 THB
จอง 3 14-17Feb 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
14 Feb 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
17 Feb 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
4,999 THB
จอง 8 15-18Feb 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
15 Feb 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
18 Feb 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
4,999 THB
เต็ม 0 20-23Feb 2020 IT506
20 Feb 2020
20:00 - 00:40
IT505
23 Feb 2020
15:45 - 18:45
4,999 THB
จอง 4 21-24Feb 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
21 Feb 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
24 Feb 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
4,999 THB
จอง 6 22-25Feb 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
22 Feb 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
25 Feb 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
4,999 THB
จอง 10 27 Feb 2020-1 Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
27 Feb 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
1 Mar 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
4,999 THB
จอง 3 28 Feb 2020-2 Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
28 Feb 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
2 Mar 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
4,999 THB
เต็ม 0 5-8Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,350 THB
5 Mar 2020
20:00 - 00:40
1,350 THB
8 Mar 2020
15:45 - 18:45
3,999 THB
จอง 4 5-8Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
5 Mar 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
8 Mar 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 9,599 บาท
4,999 THB
จอง 1 6-9Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
6 Mar 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
9 Mar 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 9,599 บาท
4,999 THB
จอง 10 7-10Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
7 Mar 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
10 Mar 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 8,999 บาท
4,999 THB
จอง 10 13-16Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
13 Mar 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
16 Mar 2020
15:45 - 18:45
4,999 THB
จอง 2 19-22Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
19 Mar 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
22 Mar 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 9,599 บาท
4,999 THB
จอง 6 21-24Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
21 Mar 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
24 Mar 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 9,599 บาท
4,999 THB
จอง 5 26-29Mar 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
1,850 THB
26 Mar 2020
20:00 - 00:40
1,850 THB
29 Mar 2020
15:45 - 18:45
ปกติ 9,599 บาท
4,999 THB
จอง 10 17-20Apr 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
17 Apr 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
20 Apr 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 24-27Apr 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
24 Apr 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
27 Apr 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 8-11May 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
8 May 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
11 May 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 22-25May 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
22 May 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
25 May 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 26-29Jun 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
26 Jun 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
29 Jun 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 10-13Jul 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
10 Jul 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
13 Jul 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 17-20Jul 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
17 Jul 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
20 Jul 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 24-27Jul 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
24 Jul 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
27 Jul 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 31 Jul 2020-3 Aug 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
31 Jul 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
3 Aug 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 7-10Aug 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
7 Aug 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
10 Aug 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 13-16Aug 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
13 Aug 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
16 Aug 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 14-17Aug 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
14 Aug 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
17 Aug 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 21-24Aug 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
21 Aug 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
24 Aug 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 28-31Aug 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
28 Aug 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
31 Aug 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 4-7Sep 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
4 Sep 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
7 Sep 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 11-14Sep 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
11 Sep 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
14 Sep 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 18-21Sep 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
18 Sep 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
21 Sep 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 25-28Sep 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
25 Sep 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
28 Sep 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 2-5Oct 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
2 Oct 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
5 Oct 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 9-12Oct 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
9 Oct 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
12 Oct 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 16-19Oct 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
16 Oct 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
19 Oct 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 23-26Oct 2020
(วันปิยะมหาราช)
2,400 THB
23 Oct 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
26 Oct 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB

รายละเอียดสินค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าที่ทำการจองตั๋วเครื่องบิน จะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา)