สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

 • ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน เที่ยวบินพิเศษจาก กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) สู่ไทเป
 • บัตรโดยสาร กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - ไทเป IT506 เที่ยวเดียว
 • วันเดินทาง: วันที่ 25 ก.ย./ 16 และ 30 ต.ค. 2563
 • ราคาเพียง 6,300 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว)
 • สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
 • รวมโหลดสัมภาระใต้เครื่อง 30 กก.
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 23 ก.ย. 2563
 • ระเบียบการเข้าประเทศไต้หวัน : สำหรับคนต่างชาติ >> https://bit.ly/2YJ2HeF

  1.ผู้ที่มีหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (Holder of ARC)
  • สามารถเข้าได้ทุกวัตถุประสงค์
  • กลุ่มแรงงานพร้อมต้องมีใบอนุญาตกลับเข้าเมืองด้วย (re-entry permit)
  *หลังเข้าประเทศจำเป็นต้องกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน
  .
  2.ไม่มีหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (Non-ARC holder)
  • นักท่องเที่ยวที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศให้เข้าไต้หวันได้
  • วีซ่าผู้มาเยี่ยม (รวมผู้ติดตาม) ที่ต้องการรับการดูแลทางการแพทย์ในไต้หวันและได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณะสุขและสวัสดิการ
  • วีซ่านักเรียน (รวมผู้ติดตาม) ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการศึกษา
  *ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญ :
  • ลูกค้าจะได้รับ E-Ticket ทาง Email ล่วงหน้า 3-5 วัน ก่อนวันกำหนดเดินทาง
  • ราคาพิเศษนี้ *สำหรับการจอง เที่ยวบิน IT506 DMK(ดอนเมือง) - TPE(ไทเป) เที่ยวเดียว ตามวันเดินทางที่กำหนดเท่านั้น
  • ราคาพิเศษนี้ *เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน, เปลี่ยนวันเดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง  และยกเลิกทุกกรณี*

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าที่ทำการจองตั๋วเครื่องบิน จะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา)

เกี่ยวกับสายการบินไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (Tigerair Taiwan)

สายการบินไทเกอร์แอร์ไต้หวัน เริ่มต้นมาจากสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines) ที่ต้องการเปิดสายการบินต้นทุนต่ำ หรือ Low Cost ของไต้หวัน จึงเกิดมาเป็นบริษัทไทเกอร์แอร์ไต้หวัน โดยผ่านการอนุมัติก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2557 มีเครื่องบินโดยสารลำแรกคือ A320 และเปิดให้บริการในทันที โดยมีเส้นทางปฐมฤกษ์คือ เส้นทางเถาหยวน-สิงคโปร์, เถาหยวน-ดอนเมืองกรุงเทพฯ, เถาหยวน-เชียงใหม่, เถาหยวน-มาเก๊า และ เกาสง-มาเก๊า ได้มีการฉลองผู้โดยสารขึ้นเครื่องคนที่ 1 ล้านในปี พ.ศ.2559 และในปัจจุบันบริษัทมิราม่าเซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวในการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินไทเกอร์แอร์ไต้หวันในประเทศไทย (GSA)

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน Tigerair Taiwan

คุณสามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องได้ โดยดูจากสีบนเบาะที่นั่งได้ดังนี้

 • สีม่วง - tigercomfort สำหรับที่นั่งที่มีความกว้างสบายกว่า มีพื้นที่ยืดขาได้มากขึ้น อยู่ในแถวที่ 1(ห้ามทารกนั่ง),12 และ 13 (อยู่ตรงประตูฉุกเฉิน ต้องเป็นผู้ที่แข็งแรง สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้)
 • สีน้ำเงิน - tigerquicker สำหรับที่นั่งในโซนด้านหน้า ขึ้นลงได้รวดเร็วกว่า อยู่ในแถวที่ 2-4
 • สีเหลือง - tigerbuddy สำหรับที่นั่งปกติ อยู่ในแถวที่ 5-11 และ 14-30

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง

 • สัมภาระขึ้นเครื่อง - นำกระเป๋าขึ้นเครื่องติดตัวได้เพียงชิ้นเดียว (ขนาดไม่เกิน 54 ซม. x 38 ซม. x 23 ซม. รวมถึงส่วนที่ยื่นออกจากภายนอกเช่นล้อเลื่อนและที่จับ) และของใช้ส่วนตัว (เช่นกระเป๋าถือกระเป๋าคอมพิวเตอร์หรือสินค้าปลอดภาษี) รวมทั้งสองชิ้นน้ำหนักรวมต้องไม่เกิน 10 กก.
 • โหลดสัมภาระใต้เครื่อง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) - โหลดได้ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อชิ้น และต้องมีขนาด กว้างxยาวxสูง ได้ไม่เกิน 203 เซนติเมตร และความยาวเพียงด้านเดียวต้องไม่เกิน 120 เซนติเมตร 

การเลือกอาหารบนเครื่องบิน

สำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารบนเครื่อง สามารถจองเมนูอาหารล่วงหน้าได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งเมนูอาหารมีการปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่เดินทาง สามารถดูเมนูอาหารได้ที่นี่

รางวัลที่สายการบินไทเกอร์แอร์ไต้หวันได้รับ

 • 2016 - Most frequently used brand ของสายการบินแบบ Low Cost จาก the 30 Magazine
 • 2016 - Most ideal brand  ของสายการบินแบบ Low Cost จาก the 30 Magazine
 • 2016 - Platinum Award for the low-cost airline category จาก Reader's Digest Trusted Brands โดยเป็นสายการบินต้นทุนต่ำสายการบินแรกของไต้หวันที่ได้รับรางวัลนี้
 • 2017 - Contribution Award to Taiwan Tourism - Japan Category ในงานมหกรรมฉลองเทศกาลท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นสายการบินเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
 • 2017 - Platinum Award for the low-cost airline category จาก Reader's Digest Trusted Brands ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
 • 2018 - Asia's Leading Low-Cost Airline 2018 จาก World Travel Awards
 • 2018 - Asia's Leading Most Efficient Low-Cost Airlines 2018 จาก World Travel Awards
 • 2018 - Platinum Award for the low-cost airline category จาก Reader's Digest Trusted Brands ติดต่อกันเป็นปีที่สาม
 • 2018 - Best Low-Cost Airline-Taiwan 2018 จาก International Finance Magazine
 • 2019 - Platinum Award for the low-cost airline category จาก Reader's Digest Trusted Brands ติดต่อกันเป็นปีที่สี่
 • 2019 - 2019 Happy Enterprise Awards จาห the 1111 Job Bank
 • 2019 - Golden Award for Charity Festival of Chinese จากกิจกรรมการคัดเลือก รางวัลทองธุรกิจบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี 2019
 • 2019 - Asia's Top Budget Airlines for the 2019 จาก Now Travel Asia Awards ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำของไต้หวันรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
 • 2020 - Platinum Award for the low-cost airline category จาก Reader's Digest Trusted Brands ติดต่อกันเป็นปีที่ห้า

มาตรการในการป้องกันโควิด-19 ของสายการบินไทเกอร์แอร์ไต้หวัน

 • ได้เชิญ WHOSMiNG นักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงมาออกแบบชุดป้องกันไทเกอร์ ให้ผู้โดยสารนำพาชุดป้องกันไทเกอร์ออกเดินทาง

เงื่อนไขสินค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

เงื่อนไขบัตรโดยสาร โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ไต้หวัน 

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา)

RELATED ARTICLES

เที่ยวไทเปไม่ง้อแลนด์มาร์ก ที่เที่ยวมุมใหม่ๆ ในไทเป ไต้หวัน

หลายคนคงจะคุ้นเคยกับที่เที่ยวไทเปที่เป็นแลนด์มาร์กดังๆ ฮิตๆ กันมาบ้างแล้ว หากใครอยากไปเที่ยวไต้หวัน แต่ก็ไม่อยากไปเที่ยวไทเปมุมเดิมๆ แนะนำที่เที่ยวมุมใหม่ๆ ในไทเป แบบที่ไม่ง้อแลนด์มาร์ก

เที่ยวเกาสง สีสันเมืองเก่าสุดชิคของไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน ลงใต้ไปเกาสง สีสันของเมืองเก่าที่มีทั้งกลิ่นอายความเป็นเมืองโบราณของไต้หวัน และยังมีมุมเดินเล่นถ่ายรูปชิคๆ อีกหลายจุดน่าสนใจ วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับบ้านเมืองของเกาสง กับหลากหลายที่เที่ยวเกาสงที่เลือกมาแล้วว่าน่าไปทั้งนั้น

DIY Your Trip ทริปบุฟเฟต์ ออกแบบทริปด้วยตัวเอง

เคยเป็นมั้ย? จะออกเดินทางท่องเที่ยว แต่โปรแกรมทัวร์ที่จัดให้มาก็ไม่ได้ถูกใจไปซะหมด แล้วจะดีกว่ามั้ย? ถ้าเราสามารถออกแบบทริปด้วยตัวเอง ตัวเลือกการท่องเที่ยวแบบใหม่ และยังตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบ New Normal กับทริปที่เราสามารถดีไซน์ได้เอง

Time Out เปิดลิสต์ 40 ย่านสุดคูลทั่วโลก

Time Out เปิดเผยรายชื่อ 40 ย่านสุดคูล (top 40 coolest neighbourhoods) จากทั่วโลก โดยคัดเลือกจากความสนุกสนาน อาหาร วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของชุมชน โดยของไทยนั้น จุฬา-สามย่าน กรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 16

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!