• โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ บินตรงดอนเมือง-ไต้หวัน ไปกลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว โดยสายการบิน Tigerair Taiwan
 • คัดสรรวันเดินทางสวยๆ เดินทางแบบ 4 วัน ติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ ไม่ต้องเปลืองวันลางาน!!
 • ฟรี! สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 kg. /ต่อท่าน
 • ฟรี! *เมื่อจองออนไลน์ ซิมเล่นเน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรี นาน 1 วัน (มูลค่า 599)
 • ราคาพิเศษนี้ *สำหรับการจองพร้อมกัน 2 ท่าน ออกเดินทางได้เลย!

 • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญ :
  • ลูกค้าจะได้รับ E-Ticket ทาง Email ล่วงหน้า 3-5 วัน ก่อนวันกำหนดเดินทาง
  • Flight Number : ขาไป IT506 DMK-TPE ภาษีสนามบิน 736 บาท /  ขากลับ IT505 TPE-DMK ภาษีสนามบิน 563 บาท
  • ราคาพิเศษนี้ *สำหรับการจอง เที่ยวบิน ไป-กลับ พร้อมกัน ตามวันเดินทางที่กำหนดเท่านั้น
  • ราคาพิเศษนี้ *เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน, เปลี่ยนวันเดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง  และยกเลิกทุกกรณี*
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,099
จากราคาปกติ 6,599 บาท/ท่าน
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Arrive Airline Price
จอง 10 21-24Aug 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
21 Aug 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
24 Aug 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 28-31Aug 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
28 Aug 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
31 Aug 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 4-7Sep 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
4 Sep 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
7 Sep 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 11-14Sep 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
11 Sep 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
14 Sep 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 18-21Sep 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
18 Sep 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
21 Sep 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 25-28Sep 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
25 Sep 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
28 Sep 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 2-5Oct 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
2 Oct 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
5 Oct 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 9-12Oct 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
9 Oct 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
12 Oct 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 16-19Oct 2020
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
2,400 THB
16 Oct 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
19 Oct 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB
จอง 10 23-26Oct 2020
(วันปิยะมหาราช)
2,400 THB
23 Oct 2020
19:20 - 00:10
2,400 THB
26 Oct 2020
15:30 - 18:20
6,099 THB

รายละเอียดสินค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าที่ทำการจองตั๋วเครื่องบิน จะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา)