[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง หมู่บ้านปีศาจสไตล์ญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

สำหรับลูกค้าที่มีตั๋วเครื่องบิน China Airlines 4 วัน + โรงแรมใจกลางเมืองหนานโถว 2 คืน และพักในไทเป 1 คืน พร้อมอาหารเช้า + รถยนต์ส่วนตัว 4/6/8 ท่าน + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 3 วันเต็ม + L


Highlight
 • แพกเกจเที่ยวไต้หวัน 4 วัน  ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ได้เลย!
 • เที่ยวเมืองหนานโถว 2 วันเต็ม ทั้งทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้งและหมู่บ้านปีศาจ
 • เที่ยวไทเป 1 วันเต็ม อุทยานหินแหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เข้าพักโรงแรมสุดชิค สไตล์เก๋ ใจกลางเมืองหนานโถว 2 คืน และพักในไทเป 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม (ต่อกรุ๊ป) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

19,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ท่าเรือวัดพระถังซัมจั๋ง -Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ - ที่พัก

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  Shante Hotel Shitou (หรือเทียบเท่า)

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  08.35 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI838

  การเดินทาง

  China Airlines (ลูกค้าทำการจองตั๋วเอง)

  ท่าอากาศยานฯ เถาหยวน

  13.15 น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

  การเดินทาง

  China Airlines (ลูกค้าทำการจองตั๋วเอง)

  ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

  การเดินทาง

  ล่องเรือ

  วัดพระถังซัมจั๋ง

  เป็นที่ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง และร้านไข่ต้มใบชา (อาม่า)

  การเดินทาง

  ล่องเรือ

  Ita Thao Old Street

  ถนนคนเดินเก่าแก่ มีทั้ง Food Street มีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย

  การเดินทาง

  ล่องเรือ

  วัดเหวินหวู่

  กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  Shante Hotel Shitou

  - ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  ชิงจิ้งฟาร์ม - หมู่บ้านปีศาจซีโถว - ที่พัก

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Shante Hotel Shitou (หรือเทียบเท่า)

  ชิงจิ้งฟาร์ม

  เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  หมู่บ้านปีศาจซีโถว

  หมู่บ้านเล็กๆ สร้างสไตล์ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2011 มีร้านค้าขายของกิน ของที่ระลึกมากมาย หรือใครที่ชอบเดินป่าสำรวจธรรมชาติ ด้านหลังยังมีป่าสนให้ทุกท่านได้สัผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  Shante Hotel Shitou

  - ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  อุทยานหินเหย่หลิ่ว - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ที่พัก

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Relite Hotel (หรือเทียบเท่า)

  อุทยานหินเหย่หลิ่ว

  อุทยานหิน เหย่หลิ่ว ลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีโขดหินรูปร่างแปลกๆ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเล

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  น้ำตกสีทอง

  ถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจทางด้านนิเวศวิทยาเป็นอย่างมาก

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ทะเลหยินหยาง

  น้ำทะเลสองสีจะเผยตัวให้เห็นที่ปลายทาง คือสีฟ้าสดขอบมหาสมุทรแปซิฟิกเหลือบกับสีทองจากน้ำตก Golden Fall และเป็นที่มาของชื่อทะเลหยินหยาง

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นแหล่ง เหมืองทองที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  Relite Hotel

  - ใกล้ย่านซีเหมินติง - ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  อิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย

  มีเวลาในช่วงเช้าให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย อย่าลืมเผื่อเวลาเช็คเอาท์และเดินทาง จากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

  การเดินทาง

  -

  รถรับส่งที่พัก-สนามบิน

  18.30น. รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน - เช็คอิน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ไต้หวัน (ท่าอากาศยานเถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)

  22.35น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI8387 01.20น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  China Airlines (ลูกค้าทำการจองตั๋วเอง)

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • แพกเกจเที่ยวไต้หวัน 4 วัน  ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ได้เลย!
 • เที่ยวเมืองหนานโถว 2 วันเต็ม ทั้งทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้งและหมู่บ้านปีศาจ
 • เที่ยวไทเป 1 วันเต็ม อุทยานหินแหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เข้าพักโรงแรมสุดชิค สไตล์เก๋ ใจกลางเมืองหนานโถว 2 คืน และพักในไทเป 1 คืน พร้อมอาหารเช้า

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบิน สายการบินชั้นนำให้บริการแบบ full service ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • จะต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 
 • ห้องพักส่วนใหญ่ ให้พักจำนวนมากสุด 4 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-12 ชั่วโมง/วัน  และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)

ทริปแนะนำของเรา

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!