สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight

 • แพคเกจเที่ยวไต้หวัน 4 วัน 2 คืน ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ได้เลย!
 • วางแผนท่องเที่ยวไต้หวันได้อย่างอิสระ
 • พักไทเปใกล้แหล่งช้อป 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับส่งสนามบินเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน
 • อิสระเที่ยวและช้อปปิ้งตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (บัตรรถไฟฟ้าแบบ1วันท่านละ1ใบ)

  พิเศษซื้อ Option เสริม ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7ท่าน) กดจองได้จากลิงค์นี้https://pass.wonderfulpackage.com/th/activities/taiwan/

 • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญ :
  • ราคาพิเศษนี้ *เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิกได้ทุกกรณี
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 6 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. - ธ.ค. 2565

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
จอง 4 15-18Dec 2022 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
13,900 THB
จอง 4 16-19Dec 2022 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
13,900 THB
จอง 4 23-26Dec 2022 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
15,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน -
2 สนามบินเถาหยวน - ที่พัก - อิสระเที่ยวและช้อปปิ้งตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (บัตรรถไฟฟ้าแบบ1วันท่านละ1ใบ)
HOTEL PAPA WHALE
3 อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย
HOTEL PAPA WHALE
4 อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน

 • 23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT506


Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ที่พัก - อิสระเที่ยวและช้อปปิ้งตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วันท่านละ1ใบ) 

 • 03.40 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง พบคนขับชูป้ายรอรับท่านทางประตูทางออก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก อิสระเที่ยวและช้อปปิ้งตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วันท่านละ1ใบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้) 
 •  แนะนำเส้นทางดังนี้ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป –  ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน ฯลฯอิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  สามารถเลือกซื้อ Option ทัวร์เสริม ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7 ท่าน) กดจองได้จากลิงค์นี้ ⇒ https://pass.wonderfulpackage.com/th/activities/taiwan/   
 • ที่พักโรงแรม HOTEL PAPA WHALE  / หรือเทียบเท่า3*                                                            


Day 3 : อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย 

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  สามารถเลือกซื้อ Option ทัวร์เสริม ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7 ท่าน) กดจองได้จากลิงค์นี้ ⇒ https://pass.wonderfulpackage.com/th/activities/taiwan/   
 • ที่พักโรงแรม HOTEL PAPA WHALE  / หรือเทียบเท่า3*


Day 4 : อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • 15.30 น. สมควรรถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อทำการเช็คอิน
 • 19.00 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT505
 • 22.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

รถยนต์ Toyota Wish & Camry สำหรับ 1-2 คน

รถยนต์ VolksWagen สำหรับ นั่ง 3-5 คน

รถยนต์ VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 6-7 คน 


อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
 • ที่พักย่านไทเป 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับ-ส่งสนามบิน-โรงแรมในไทเป
 • บัตรรถไฟฟ้าแบบ1วันท่านละ1ใบ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม

ข้อควรระวัง: สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าไต้หวันทางการไต้หวันมีข้อกำหนด ห้ามนำ “ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำพวก แฮม กุนเชียง หรืออาหารทุกอย่างที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เข้าประเทศไต้หวันโดยเด็ดขาด” หากฝ่าฝืนอาจโดนโทษปรับเงินสูงสุดถึง 1,000,000 เหรียญไต้หวัน (NT)

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!