ค้นหาบทความ:

เข้าถึงธรรมชาติขั้นสุด เขตอนุรักษ์ทางทะเลหมู่เกาะมัลดีฟส์

UNESCO Biosphere Reserve : Baa Atoll

เขตอนุรักษ์ทางทะเล หมู่เกาะมัลดีฟส์

มัลดีฟส์มีเกาะมากมายเป็นร้อยเป็นพันเกาะ แต่ถ้าจะพูดถึงเกาะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสมบูรณ์แบบที่สุด จนกลายเป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลแล้วล่ะก็ มัลดีฟส์เป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลประเทศแรกในโลก เราจะมาดูพื้นที่ต่อไปนี้ ว่าที่ตรงไหนคือเขตอนุรักษ์ทางทะเลมัลดีฟส์

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เว็บไซต์โกลบอลโพสต์ รายงานว่า ประธานาธิบดี วาฮีด ของมัลดีฟส์ ประกาศให้หมู่เกาะมัลดีฟส์ทั้งหมดกลายเป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเล ในปี2560 และสถานะเขตอนุรักษ์ทางทะเลของหมู่เกาะมัลดีฟส์ทั้ง 1,192 เกาะ มีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจจากนานาประเทศ ให้มาลงทุนในโครงการนำร่องเพื่อหากลวิธีใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและความยั่งยืน

ขอบคุณภาพจาก unsplash

หมู่เกาะมัลดีฟส์กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลด้วยพื้นที่แนวปะการังประมาณ 5% ของโลกและปะการังกว่า 250 ชนิดที่ล้อมรอบไปด้วยปลานานาสายพันธุ์ มัลดีฟส์จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ Baa Atoll ซึ่งเป็นเขตสงวนชีวมณฑลยูเนสโก (UNESCO Biosphere Reserve)จึงเป็นที่เหมาะสำหรับการดำน้ำดูสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ทั้งสัตว์ทะเลและพืชในมัลดีฟส์

Baa Atoll เป็นหนึ่งในยี่สิบเขตการปกครองของมัลดีฟส์และประกอบด้วยอะทอลตามธรรมชาติสามแห่งซึ่งใหญ่ที่สุดคือยาว 42 กิโลเมตรและกว้าง 32 กิโลเมตร อะทอลตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศ อะทอลเป็นส่วนหนึ่งของอะทอลคู่ในพื้นที่ตอนกลางของหมู่เกาะ ประกอบไปด้วยทั้งหมด 76 เกาะ โดยแบ่งได้ดังนี้ 13 เกาะ เป็นเกาะท้องถิ่น 15 เกาะ เป็นรีสอร์ทท่องเที่ยว และส่วนที่เหลือของเกาะไม่มีใครอาศัยอยู่ อะทอลหนึ่งมีประชากรประมาณ 9,000 คน เกาะ Eydhafushi เป็นเมืองหลวงของเกาะที่มีประชากรประมาณ 2,500 คน นอกจาก Eydhafushi, Thulhaadhoo และ Dharavandhooเป็นเกาะเดียวที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 1,000 คน

เขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve)

Baa Atoll ถือว่ามีความสำคัญระดับโลกในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพ เกาะปะการัง ฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 139,700 เฮคเตอร์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด อะทอลตั้งอยู่ทางเหนือของช่องแคบ Kaashidhoo ซึ่งแยกจากทางเหนือของอะทอลส์จากตรงกลางจากข้อมูลของยูเนสโกเกี่ยวกับ Baa Atoll Biosphere อะทอลถูกจัดให้เป็นหนึ่งในแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรอินเดีย และทำหน้าที่สำหรับการขนส่งตัวอ่อนของแพลงก์ตอนและแนวปะการังจากมหาสมุทรอินเดียตะวันตกและตะวันออก อะทอลประกอบด้วยที่อยู่อาศัยหลายแห่งที่สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพของอะทอลล์ ซึ่งรวมถึงแนวปะการังเกาะหญ้าทะเลและป่าชายเลน

  

ขอบคุณภาพจาก unsplash

แนวปะการังเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญที่สุดในแง่ของพื้นที่เช่นเดียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ประการังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แนวประการังที่หลากหลาย รวมถึงประการังหินและประการังอ่อนประมาณ 250 สายพันธุ์ และประการัง 1,200 ชนิด และประการังที่มีความเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ปลา ประชากรเต่าทะเล กระเบนราหู ฉลามวาฬ และนกทะเล รวมถึงสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าตนุ เต่ากระ ปลานโปเลียน หรือ ปลานกขุนทองหัวโหนก และฉลามพยาบาลสีน้ำตาลอ่อน เป็นต้น

9 พื้นที่แกนหลักที่ได้รับทุนสำรองในการคุ้มครองและมีระบบจัดการในเชิงพาณิชย์ ศิลปะวิทยาการ และการดูแลเป็นพิเศษเพื่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งพื้นที่แกนหลักได้มีการกำหนดพื้นที่อย่างชัดเจน โดยเป็นพื้นที่ที่มีระบบทางนิเวศวิทยาสูงในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางทะเล และมีคุณค่าทางธรรมชาติสูง อย่าง Baa Atoll ที่รัฐและชุมชนมีการใช้ทรัพยากรจากอะตอล ซึ่งพื้นที่แกนหลักได้รับการจัดสรรลำดับการอนุรักษ์อยู่ในระดับสูงสุด

 

ขอบคุณภาพจาก pixabay

มีการอนุญาตให้ทำกิจกรรมในบริเวณขอบเขตของพื้นที่แกนหลักอย่างจำกัด กิจกรรมเหล่านี้ต้องมีระบบการจัดการที่เข้มงวดควบคู่กับหลักจรรยาบรรณจากผู้ใช้ทุกคน เช่น ห้ามจอดเรือใด ๆ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินในบริเวณแกนหลักขอบเขตของพื้นที่แกนหลัก ทั้งหมดครอบคลุม 200 เมตรจากขอบแนวปะการังและรวมถึงทรัพยากรทางทะเลและบก ทรัพยากรชีวภาพและไม่ใช่ชีวภาพ ที่อยู่ภายในขอบเขต

รอบพื้นที่แกนหลักคือเขตกันชนซึ่งได้รับการจัดการและตรวจสอบเช่นกัน มีการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่แตกหัก นอกจากนี้พื้นที่แกนหลักและเขตกันชนจะถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่รอยต่อซึ่งครอบคลุมทั้ง Baa Atoll ส่วนกิจกรรมที่ช่วยรักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนจะได้รับอนุญาตในพื้นที่รอยต่อ

ขอบคุณภาพจาก pexels

Hanifaru Bay

อ่าว Hanifaru ถือเป็นอัญมณีของของ Baa Atoll นี้เลยก็ว่าได้ เมื่อพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพของ Baa Atoll ซึ่งดึงดูดผู้เยี่ยมชมจำนวนมากในทุกๆปี อ่าวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของอะตอล ที่ซึ่งจะได้เห็นการรวมตัวของกระเบนราหูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยักษ์ใหญ่เหล่านี้มีอยู่ถึงหนึ่งร้อยตัวจะถูกพบเพียงประชาคมเดียว โดยจะว่ายผ่านน่านน้ำเพื่อหาอาหารเมื่อกระแสน้ำผลักดันแพลงก์ตอนมากมายเข้าสู่อ่าวนั่นเอง

 

ขอบคุณภาพจาก unsplash

Baa Atoll อยู่ในเขตท่องเที่ยวสำคัญของมัลดีฟส์และด้วยเหตุนี้จึงมีที่พักหลากหลายให้เลือกในอะตอล มีรีสอร์ท 15 แห่งในอะตอลตั้งแต่รีสอร์ทระดับหรูหรามากๆไปจนถึงรีสอร์ทที่ตัวเลือกที่ค่อนข้างแพง นอกจากรีสอร์ทแล้วยังมีเกสต์เฮาส์ที่จดทะเบียนแล้ว 30 แห่งบนเกาะชุมชนของอะตอล มีเกสต์เฮาส์ 12 แห่งที่ Dharavandhooและที่เหลือกระจายอยู่ทั่วเกาะอื่นๆ ของอะตอล รีสอร์ททุกแห่งมีศูนย์ดำน้ำที่ยอดเยี่ยมพร้อมด้วยครูสอนดำน้ำหลายภาษา ที่เกสต์เฮาส์ยังมีทริปดำน้ำและสนอร์เกิ้ลไปยังอ่าว Hanifaruและสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอื่นๆ ในอะตอล

เที่ยวมัลดีฟส์แล้วก็อย่าลืมอนุรักษ์ท้องทะเลสวยๆ ให้อยู่คู่กับเรานานๆ นะคะ

อยากไปเที่ยวมัลดีฟส์ คลิกเลย


รวมเทคนิค ถ่ายภาพทะเลมัลดีฟส์ยังไงให้ปัง!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รวมเทคนิค ถ่ายภาพทะเลมัลดีฟส์ยังไงให้ปัง!

วันหยุดพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมคือการได้ถ่ายภาพทะเลมัลดีฟส์ กับช่วงเวลาพิเศษเหล่านั้นในกล้อง ให้รูปภาพเป็นของที่ระลึกและสร้างความทรงจำในมัลดีฟส์ให้พิเศษที่สุด

มัลดีฟส์ ประกาศระงับ Visa On Arrival

รัฐบาลมัลดีฟส์ประกาศระงับ Visa On Arrival สำหรับผู้ที่เดินทางมายังมัลดีฟส์ ทั้งทางอากาศและทางทะเลทั้งหมด เป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม เป็นต้นไป

เตรียมตัวเที่ยวมัลดีฟส์ เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล

จะไปเที่ยวมัลดีฟส์เกาะสวรรค์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ มากองกันตรงนี้ เพราะที่นี่มีคำตอบ !!!

History of Maldives ประวัติศาสตร์มัลดีฟส์

วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับประวัติศาสตร์มัลดีฟส์กันว่า ก่อนที่จะกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตหนึ่งในใจของใครต่อใครหลายคน นี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

แนะนำทริคเด็ด เที่ยวมัลดีฟส์ราคาถูก

พอพูดถึงมัลดีฟส์คนก็คิดว่าแพงซะจนไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับทะเลมัลดีฟส์กันง่ายๆ แน่เลย วันนี้เราเลยจะมาแนะนำวิธีการดีๆ ที่จะทำให้เราได้เที่ยวมัลดีฟส์ราคาถูก

ผจญภัยใต้ท้องทะเล มัลดีฟส์

Four Seasons Resort Maldives at Ladaa Giraavaru มีการบริการเรือดำน้ำแบบส่วนตัวที่ทรงสมรรถนะ และเสถียรที่สุดในโลก ถือว่าที่นี้เป็นแห่งแรกที่จะให้คุณได้ผจญภัยใต้ท้องทะเลแบบ 360 องศากันเลยทีเดียว

8 Reason to travel Maldives ทำไมต้องเที่ยวมัลดีฟส์ ???

วันนี้เราจะมาบอกถึงเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมาเที่ยวมัลดีฟส์ ไปดูกันสิว่าเหตุผลเหล่านี้จะทำให้คุณปฏิเสธการเดินทางไปเยือนหมู่เกาะสวรรค์แห่งนี้กันอยู่อีกไหม

The Muraka ห้องพักใต้น้ำแห่งแรกของโลกที่ Conrad Maldives

Conrad Maldives ความพิเศษนั้นคือมีบริการห้องพักใต้พักทะเล เป็นโปรเจกต์สุดอลังของทางทางรีสอร์ท มีชื่อเรียกว่า The Muraka เป็นภาษาท้องถิ่นของมัลดีฟส์ แปลว่าปะการังใน Dhivehi ที่แห่งนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์หนึ่งเดียวในโลก

Review Exclusive Resort @Thulhagiri Island Resort & Spa

ฮั่นแน่! ถ้าถามหลายๆ คนที่ชื่นชอบการอาบแดดริมชายหาดแล้วล่ะก็ Thulhagiri Island Resort & Spa ที่พักกลางทะเลมัลดีฟส์ก็ต้องเป็นลิสต์รายชื่อทะเลที่อยู่ในใจของใครหลายๆ คนอย่างแน่นอนจ้า ด้วยความน้ำใสเห็นตัวปลาแบบชัดแจ๋วเอย น้องฉลามแหวกว่ายไปมาแบบใกล้ชิดสุด

แพคเกจมัลดีฟส์สุดคุ้ม 3วัน 2คืน งบหมื่นนิดๆ

อยากไปเที่ยวมัลดีฟส์แต่งบไม่ถึงทำไงดี? อย่าเพิ่งให้งบประมาณเป็นอุปสรรคในการพักผ่อน แนะนำ แพคเกจมัลดีฟส์ที่ราคาเบาๆ พักแบบ 3 วัน 2 คืน แต่ก็ยังอยู่ในงบประมาณหมึ่นนิดๆ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!